Trip Highlight
 • เที่ยวเกาะใต้ของญี่ปุ่น "เกาะคิวชู" จัดเต็มทุกไฮไลท์ที่ต้องไป! 
 • สักการะบูชาพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดในโลก วัดนันโซอิน 
 • เยือนศาลเจ้าอายุเก่าแก่กว่าพันปี ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ 
 • ชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของปราสาทคุมาโมโต้ 
 • เดินเล่นในหมู่บ้านจำลองแบบญี่ปุ่นในบรรยากาศย้อนยุค โจไซเอ็น 
 • ถ่ายรูปเช็คอิน หมู่บ้านเล็กๆ ที่แสนน่ารัก Yufuin Village 
 • ตื่นตาวิวธรรมชาติ 360 องศา จุดชมวิวไดคันโบ และความสวยงามและเงียบสงบของ ทะเลสาบคินริน 
 • มีวันว่างให้คุณพักผ่อนได้เต็มวัน สามารถเลือกเที่ยวได้ตามแบบฉบับของคุณ 
 • อิ่มอร่อยบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่น และ บุฟเฟต์ปิ้งย่างยากินิกุ 
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 5 มื้อ
สายการบิน: Air Asia
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: กรกฎาคม - ตุลาคม 2567
รหัสสินค้า: JPDMKFUKITFD114

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ FD236 DMK-FUK 23.25-07.05 -
2 ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ - เมืองซาซากุริ - ชมพระนอน วัดนันโซอิน - ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ - Tosu Premium Outlet - พักออนเซ็น
Hotel SEKIA Onsen
3 คุมาโมโต้ - ปราสาทคุมาโมโต้ - โจไซเอ็น - จุดชมวิวไดคันโบ - ยูฟูอิน - หมู่บ้านยูฟูอิน - ทะเลสาบคินริน - เมืองฟุกุโอกะ - Duty Free Shop
Quintessa Hotel Fukuoka Tenjin Comic & Books / Best Western Plus Fukuoka Tenjin Minami
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวันเต็ม
Quintessa Hotel Fukuoka Tenjin Comic & Books / Best Western Plus Fukuoka Tenjin Minami
5 ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง FD237 FUK-DMK 08.15-11.45 -

อัตราค่าบริการ

Booking

Seat
Available

ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
 (บาท/ท่าน)

6

11 - 15 ก.ค.67

29,900

6

19 - 23 ก.ค.67

29,900

6

26 - 30 ก.ค.67

29,900

6

12 - 16 ก.ย.67

26,900

6

26 - 30 ก.ย.67

26,900

6

03 - 07 ต.ค.67

28,900

6

10 - 14 ต.ค.67

29,900

6

11 - 15 ต.ค.67

31,900

6

17 - 21 ต.ค.67

29,900

6

18 - 22 ต.ค.67

29,900

*หมายเหตุ : กรุณาเช็คที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง


แพลนการเดินทาง 

วันแรก :: เดินทางสู่ญี่ปุ่น

ท่าอากาศยานดอนเมือง

 • 19.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน Air Asia
 • 23.25 น. ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD236 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

วันที่สอง :: ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ - เมืองซาซากุริ - ชมพระนอน วัดนันโซอิน - ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ - Tosu Premium Outlet - พักออนเซ็น

ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ

07.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ

= เมืองซาซากุริ =
วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple)

เดินทางสู่ เมืองซาซากุริ เป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นพลางสูดอากาศบริสุทธิ์ซึ่งตั้งอยู่บนหุบเขาลึก เป็นที่ตั้งของ "สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับสักการะบูชาพระคูไค" ซึ่งมีขนบธรรมเนียมดั้งเดิมยาวนานกว่า 180 ปี

เดินทางถึง วัดนันโซอิน สักการะบูชาพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาว 41 เมตร สูง 11 เมตร และหนักกว่า 300 ตัน ขนาดใหญ่เท่ากับเทพีเสรีภาพ ทางเข้าวัดมี รูปปั้นเทพธิดา 3 องค์ (Nyonintensho-do) เป็นเทพที่ประทานพรและนำความสุขมาให้ ลอดอุโมงค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภไปยังห้องโถงใหญ่ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของ Shaka Nyorai เทพแห่งชีวิตและแสงสว่างที่ไม่มีวันดับ (ราคาทัวร์รวมค่าเข้าวัด แต่ไม่รวมค่าเข้าชมองค์พระ ราคาประมาณ 500 เยน)

กฎระเบียบและข้อห้ามในการเข้าชมวัดนันโซอิน *รบกวนนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 1. ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มขณะเดินเที่ยวชมวัดนันโซอิน
 2. ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และสิ่งมึนเมาอื่นๆ ทุกชนิดในเขตวัดนันโซอิน
 3. ห้ามสวมเครื่องแต่งกายที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกกาลเทศะเข้าเยี่ยมชมวัดนันโซอิน เช่น กระโปรงสั้น กางเกงขาสั้น เสื้อ
 4. ครอปท็อป เสื้อผ้าที่เปิดเผยร่างกายจนเกินงาม เสื้อผ้าที่เผยให้เห็นรอยสักชัดเจน เป็นต้น
 5. ห้ามการกระทำอันกีดขวางทางเดินเยี่ยมชม บันได หรือทางสัญจรต่างๆ เช่น การนั่งกีดขวางทางเดิน การนั่งบนขั้นบันได การถ่ายรูปหรือวิดีโอเป็นเวลานาน เป็นต้น
 6. ห้ามถ่ายภาพหรือวิดีโอนอกเหนือจากเขตที่ได้รับอนุญาต รวมถึงการถ่ายวิดีโอขณะเดินเนื่องจากอาจมีภาพที่ไม่อนุญาตอยู่ในวิดีโอโดยไม่เจตนา
 7. ห้ามใช้ไม้เซลฟี่ ขาตั้งกล้อง หรืออุปกรณ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน ภายในวัดนันโซอิน
 8. ห้ามการกระทำอันก่อให้เกิดเสียงดังหรือรบกวนความไม่สงบภายในวัดนันโซอิน เช่น พูดคุยเสียงดัง ตะโกนโวยวาย ร้องเพลง เต้น เป็นต้น
 9. ห้ามการกระทำอันก่อให้เกิดความสกปรกแก่วัดนันโซอิน เช่น ทิ้งขยะเรี่ยราด อาเจียน ถ่มเสมหะ เป็นต้น
 10. ห้ามการกระทำอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืชพันธุ์ภายในวัดนันโซอิน เช่น หักกิ่งไม้ เด็ดดอกไม้ เหยียบต้นหญ้านอกเหนือเขตทางเดิน ขีดเขียนต้นไม้หรือดอกไม้ เป็นต้น
 11. ห้ามการกระทำอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทวรูป อาคาร ภาพเขียน และ ภาพฝาผนัง มิเช่นนั้นจะถือเป็นการกระทำอันไม่ให้เกียรติแก่วัดนั้นโซอินและมีโทษตามระเบียบต่อไป
 12. ห้ามการกระทำอันไม่ให้เกียรติต่อนักบวช เจ้าหน้าที่ และผู้เยี่ยมชมท่านอื่น เช่น ข่มขู่ ทำร้ายทางร่างกายหรือวาจา รวมถึงกริยาที่แสดงให้เห็นถึงความไม่ให้เกียรติ เป็นต้น
 13. โปรดปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้ห้องน้ำอย่างเคร่งครัด
 14. นอกเหนือจากกฎระเบียบข้างต้น ห้ามการกระทำอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายแก่ผู้เยี่ยมชมท่านอื่น, นักบวช, เจ้าหน้าที่ของวัดนันโซอิน รวมถึงการกระทำอื่นๆที่เจ้าหน้าที่ตัดสินว่าไม่เหมาะสมต่อศาสนสถาน
 15. ขอความร่วมมือผู้เยี่ยมชมที่มากันเป็นกลุ่มใหญ่ให้ปฏิบัติอยู่ในระเบียบและเยี่ยมชมกันเป็นกลุ่มตามหลังมัคคุเทศก์

(ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่ วัดนันโซอิน มีจัดเทศกาลงานวัดหรือไม่อนุญาตให้กรุ๊ปทัวร์เข้าโดยเปลี่ยนเป็นเยี่ยมชมที่ วัดโทโชจิ (Tochoji Temple)

รับประทานอาหารกลางวัน
บุฟเฟต์ปิ้งย่าง Yakiniku Buffet

ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ
(Dazaifu Tenmangu Shrine)

ศาลเจ้าอายุเก่าแก่กว่าพันปี ที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยยุคเฮฮัน เพื่อสักการะ "สุกาวะระ มิซิซาเนะ" นักวิชาการ นักการเมือง นักเขียน ที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในยุคนั้น คนญี่ปุ่นยกให้เป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษา 

ที่นี่เป็นแลนด์มาร์แห่งเมืองฟุกุโอกะ ในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิเป็นสถานที่ชมดอกบ๊วยที่จะออกดอกเบ่งบานทั่วทั้งบริเวณ ยังมีร้านขายของที่ระลึก คาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านขนมโมจิชื่อดัง และ Starbucks Dazaifu Tenmangu Store ที่สวยงามโดดเด่นที่ไม่เหมือนใคร ติด 1 ใน 10 สตาร์บัคส์ที่ออกแบบสวยที่สุดในโลก

Tosu Premium Outlets

ช้อปปิ้งแบรนด์เนมกันให้จุใจ บนพื้นที่ 100,000 ตารางเมตร มีร้านค้ากว่า 150 ร้าน มีสินค้าแบรนด์เนมจากต่างประเทศและญี่ปุ่นมากมาย เช่น Coach, Armani, Burberry, Gap, Nike, Adidas, Puma, Levi's, Samsonite, Muji, Uniqlo เป็นต้น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พิเศษ! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์
อาทิ ซูชิ ซาชิมิ ขาปู เนื้อวากิว

ออนเซ็น (Onsen)

อาบน้ำแร่ธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม น้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

พักที่ Hotel SEKIA Onsen
หรือในระดับเทียบเท่า

**ชื่อโรงแรมและที่พัก จะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง**


วันที่สาม :: คุมาโมโต้ - ปราสาทคุมาโมโต้ - โจไซเอ็น - จุดชมวิวไดคันโบ - ยูฟูอิน - หมู่บ้านยูฟูอิน - ทะเลสาบคินริน - เมืองฟุกุโอกะ - Duty Free Shop

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

=เมืองคุมาโมโต้=
ปราสาทคุมาโมโต้ (Kumamoto Castle)
*ไม่รวมค่าเข้าปราสาท

เดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต้ ชมความงดงามสุดคลาสสิคของปราสาทแห่งญี่ปุ่น และถ่ายภาพด้านนอกกับ ปราสาทคุมาโมโต้ ปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่น ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขากลางเมืองคุมาโมโต้

โจไซเอ็น
(Josaien)

เดินเล่นในหมู่บ้านจำลองแบบญี่ปุ่นในบรรยากาศย้อนยุค เรียงรายไปด้วยอาคารไม้รูปแบบดั้งเดิมที่ประดับประดาด้วยโคมไฟกระดาษและป้ายไม้ ร้านค้า ร้านอาหาร และของฝากมากมาย

จุดชมวิวไดคันโบ
(Daikanbo View Point)

เป็นจุดชมวิว 360 องศา ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในภูเขาไฟอะโซะ (Aso) และคูจู (Kuju) ที่เกิดจากฝีมือของธรรมชาติหลังเกิดการแตกตัวของภูเขาไฟเมื่อหลายหมื่นปีก่อน

=เมืองยูฟูอิน=
(Yufuin)

เมืองสวรรค์ของคนรักออนเซ็น จากในเมืองสามารถมองเห็นภูเขายุฟุดาเกะตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ ออกจากตัวเมืองไปนิดเดียวก็มีทิวทัศน์ชนบทแสนสงบเหมาะแก่การมาเที่ยวพักผ่อน

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

หมู่บ้านยูฟูอิน
(Yufuin Village)

หมู่บ้านเล็กๆ ที่แสนน่ารัก โดดเด่นด้วยบ้านสีเหลืองสไตล์ยุโรป ตกแต่งแบบวินเทจ อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ควรไปถ่ายรูปเช็คอิน

ทะเลสาบคินริน
(Kinrin Lake)

เป็นทะเลสาบเล็กๆ น้ำในทะเลสาบแห่งนี้ไหลมามาจากน้ำพุร้อน ทำให้น้ำในสระนั้นอุ่นอยู่ตลอดเวลา

ช้อปปิ้ง Duty Free Shop

อิสระรับประทานอาหารเย็น

Quintessa Hotel Fukuoka
Tenjin Comic & Books /
Best Western Plus
Fukuoka Tenjin Minami

**ชื่อโรงแรมและที่พัก จะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง**

สถานท่องเที่ยวกลางคืนที่แนะนำ 

 • ย่านเทนจิน (Tenjin) ถือว่าเป็นย่าน Down Town ของเมืองฟุกุโอกะ เป็นย่านการค้าขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เช่น Tenjin Core, Tenjin Mitsukoshi, Tenjin Daimaru และ Fukuoka Hankyu รวมไปถึงร้านค้าแฟชั่น รับประทานอาหาร และสัมผัสกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่ 
 • ย่านฮากาตะ (Hakata) ขึ้นชื่อในเรื่องอาหารการกินอันเป็นเอกลักษณ์ เช่น ฮากาตะราเม็ง หม้อไฟเครื่องใน หรือร้านอาหารแบบแผงลอย และแหล่งช้อปปิ้งอีกมากมาย

วันที่สี่ :: อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวันเต็ม

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเที่ยวเมืองฟุกุโอกะ เดินเล่น ช้อปปิ้ง หรือแพลนไปสถานที่เที่ยวอื่นๆ ได้แบบส่วนตัว สามารถนั่งรถไฟท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทาง (ไม่มีรถ อาหาร ไกด์และหัวหน้าทัวร์ให้บริการ)

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

 • ฟุกุโอกะทาวเวอร์ (Fukuoka Tower) หอคอยริมทะเลที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น 
 • สวนริมทะเลโมโมจิ (Momochi Seaside Park) สวนสาธารณะสไตล์โมเดิร์น และอาคารสไตล์ยุโรป
 • ช้อปปิ้งย่านเทนจิน (Tenjin ward) ย่านหลักใจกลางเมือง หรือเรียกอีกอย่างว่า Downtown Area
 • ย่านฮากาตะ (Hakata) ศูนย์กลางความเจริญของคิวชู แนะนำชิมอาหารท้องถิ่น ราเม็ง หม้อไฟเครื่องใน หม้อไฟไก่ หม้อไฟเครื่องใน รวมไปถึงสตรีทฟู้ดมากมาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
แนะนำ Ichiran Ramen (ราเม็งข้อสอบ)
ต้นกำเนิดอยู่ที่ฟุกุโอกะ

อิสระรับประทานอาหารเย็น
แนะนำ ซุ้มขายอาหารสไตล์ยาไต
Yatai ที่ Fukuoka

Quintessa Hotel Fukuoka
Tenjin Comic & Books /
Best Western Plus
Fukuoka Tenjin Minami

**ชื่อโรงแรมและที่พัก จะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง**


วันที่ห้า :: เดินทางกลับ

รับประทานอาหารเช้า 
แบบ Set Box

 เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • เดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
 • 08.15 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD237 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

ถึงสนามบินดอนเมือง

11.45 น. ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

เงื่อนไขการให้บริการ

 • การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว
  • จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
  • หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน
  • หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน และท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

 • กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 20,000 บาท กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯ จำเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น
 • **สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
 • *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล  วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดยาวต่อเนื่อง หากได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับใกล้เคียงกัน
  • กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP ( 3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม)
  • กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ( 1 เตียงใหญ่) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทฯ ขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋า สายการบิน AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ **กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างช้า 10 วัน พร้อมชำระค่าน้ำหนัก**  ซื้อน้ำหนักเพิ่ม 5 กก. ชำระเพิ่ม 700  บาท /เพิ่ม 10 กก. ชำระเพิ่ม 1,400 บาท/เพิ่ม 20 กก. ชำระเพิ่ม 3,500 บาท
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเงื่อนไขนี้ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว การสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เดินทาง และไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 11 ช.ม./วัน)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนำเก็บ ณ สนามบินวันแรก ท่านละ 1,500 บาท / ท่าน สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

*หมายเหตุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า 14 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

RELATED ARTICLES

บรรยากาศล่าสุดจาก เทศกาลชิบะซากุระ หรือ พิงค์มอส 2023 @Oishi Park กับวิวภูเขาไฟฟูจิ

เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิ ก็จะถึงเวลาของเทศกาล ดอกชิบะซากุระ (Shibazakura) หรือ พิงค์มอส (Pink Moss) ที่มีความสวยงามไม่แพ้กับ ดอกซากุระ เลยล่ะค่ะ ซึ่งดอกซากุระนั้น จะบานสวยงามอยู่บนต้นไม้ แต่ดอกชิบะซากุระ (Shibazakura) เป็นดอกไม้ที่มีสีคล้ายกัน สวยงามเหมือนกัน แต่เติบโตอยู่บนพื้นดินนั่นเอง วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ ดอกชิบะซากุระ และเทศกาลชิบะซากุระ หรือ พิงค์มอส หรือชื่ออย่างเป็นทางการก็คือ เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ 2023 (Fuji Shibazakura Festival 2023)

น้ำตกศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุ่น น้ำตกนาชิ (Nachi Fall)

ถ้าพูดถึงน้ำตกโบราณที่มีความศักดิ์สิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่น ก็ต้องเป็น น้ำตกนาชิ (Nachi Fall) อย่างแน่นอนค่ะ มีวิวธรรมชาติกลางป่าทึบดึกดำบรรพ์ที่สวยงามอย่างมาก รวมถึงมีวัดเจดีย์ เซงันโทะจิ (Seigantoji) สีแดงอันโด่งดังที่ตั้งสูงตระหง่านอยู่หน้าน้ำตกนาชิ และน้ำตกนาชิแห่งนี้ยังเป็นน้ำตกที่ไหลต่อเนื่องชั้นเดียวที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะ

พาเที่ยวญี่ปุ่น ชมวัดที่เก่าแก่ที่สุดในโอซาก้า วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji Temple)

โอซาก้า เป็นเมืองที่โด่งดังอย่างมากของญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ทั้งชาวต่างชาตินิยมไปเที่ยวกันเยอะ วันนี้เราก็เลยจะพามารู้จักวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในเมืองโอซาก้ากันค่ะ นั่นก็คือ วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji Temple) มีจุดเด่นตรงเจดีย์ห้าชั้นที่มีความสวยงามตามสไตล์ญี่ปุ่น และยังเป็นต้นแบบของเจดีย์แดงที่มีวิวภูเขาไฟฟูจิที่เราเห็นกันบ่อยๆนั่นเองค่ะ

50 เมนูเด็ด อาหารญี่ปุ่นที่ต้องลอง!

ใครๆ ก็ชอบกินอาหารญีปุ่น แต่เรารู้จักกับอาหารญี่ปุ่นกันดีแล้วหรือยังนะ เราดูหน้าตาอาหารญี่ปุ่นทั้ง 50 เมนูกันดีกว่า ว่าจะน่ากินขนาดไหน ใครจัดไปครบทุกเมนูแล้วบ้างนะ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!