แพ็กเกจโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวโตเกียว

รายการโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดสำหรับโตเกียว
Like/Share:


ทัวร์โตเกียว ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว

ทัวร์โตเกียว ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว

โตเกียว หรือ กรุงโตเกียว (Tokyo) เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น มีการปกครองกันแบบระบบการปกครองแบบพิเศษ คือเป็นการปกครองแบบนำจังหวัดและเมืองรวมเข้ากัน โตเกียวเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดของโลก (มีประชกรอาศัยอยู่ราวๆ35 ล้านคน) ถ้าแบ่งเฉพาะประชากรในเขตมีถึง 12 ล้านคน กรุงโตเกียวตั้งอยู่ภาคคันโต คำว่าโตเกียวนั้นมีความหมายว่า "นครหลวงทางตะวันออก" มีพระราชวังอิพีเรียลที่สำคัญตั้งอยู่ กรุงโตเกียวเคยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี 2000 และในปี 2020 นี้ก็จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเป็นครั้งที่สองด้วย

ประวัติศาสตร์โตเกียว ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว

รู้หรือไม่ว่าแต่เดิมนั้นโตเกียวเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆเท่านั้นเอง สมัยก่อนไม่ได้ชื่อว่าโตเกียวอย่างทุกวันนี้ ชื่อสมัยก่อนคือ "เอโดะ" ต่อมาปราสาทเอโดะก็ได้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1457 และในยุคของโทกุกาวะ อิเอยาสุ ได้เริ่มเข้าโจมตีและปราบเมืองต่างๆ ในปีค.ศ. 1603 เขาได้สถาปนารัฐบาลโชกุนขึ้นตั้งอยู่ที่เมืองเอโดะ และได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นโชกุน เมืองเอโดะจึงกลายเป็นศูนย์กลางการเมืองการปกครอง เมืองเอโดะก็ได้ขยายตัวขึ้นจนกลายเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในตอนนั้น มีประชากรอาศัยอยู่กว่าหนึ่งล้านคน ถึงแม้ว่าองค์จักรพรรดิจะประทับอยู่ที่เมืองเฮอังเกียวก็ตาม เมืองเอโดะนั้นก็เปรียบได้เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นเช่นกัน หลังจากนั้นกว่า 260 ปีเป็นต้นมา ระบอบการปกครองโดยรัฐบาลโชกุนก็ได้ถูกล้มล้างโดยการปฏิรูปเมจิ เพื่อให้อำนาจการปกครองนั้นหวนกลับคืนสู่องค์จักรพรรดิในปี ค.ศ. 1869 หลังจากนั้นองค์จักรพรรดิจึงย้ายมาประทับอยู่ที่เอโดะแล้วจริงเปลี่ยนชื่อใหม่มาเป็นโตเกียว ซึ่งก็คือเมืองหลวงของญี่ปุ่บจนถึงในปัจจุบัน อีกทั้งปราสาทเอโดะเองก็เปลี่ยนเป็นพระราชวังเช่นกัน ในยุคของจักรพรรดิเมจินั้น กรุงโตเกียวมีการพัฒนาโดยรับอิทธิพลมาจากฝั่งตะวันตก เช่นการเปิดใช้โทรเลขระหว่างโตเกียวกับโยโกฮาม่าในปีค.ศ.1869 และเปิดเส้นทางคมนาคมรถไฟสายแรกของญี่ปุ่นจากชิมบาชิและโยโกฮาม่าในปี 1872

ภูมิศาสตร์โตเกียว ทัวร์โตเกียว

กรุงโตเกียวตั้งอยู่ในคันโตเป็นพื้นที่ราบลุ่มอยู่ติดอ่าวโตเกียวมีระยะทาง 90 กิโลเมตรจากตะวันออกถึงตะวันตก เหนือถึงใต้อีก 25 กิโลเมตร ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดชิบะ ทิศตะวันตกยามานาชิ ทิศใต้คานากาวะ และทิศเหนือติดไซตามะ ทางตะวันออกของโตเกียวเป็นที่ราบ ปากแม่น้ำสุมิดะ แม่น้ำเอโดะ พื้นดินที่นี่ค่อนข้างอ่อนทำให้เกิดการทรุดตัวได้ง่าย อ่าวโตเกียวจึงถูกถมที่เพื่อให้สามารถใช้สอยและเป็นที่กำจัดขยะในปี 1927 ซึ่งปัจจุบันร้อยละ 20 ของพื้นที่จึงเป็นที่ถูกถม ในเขตนิชิทามะทางตะวันตกเป็นที่สูงมีภูเขาคุโมโทริมีความสูงอยู่อี่ 2,017 เมตร และเป็นจุดที่สูงที่สุดในโตเกียวด้วย กรุงโตเกียวนั้นตั้งอยู่บนรอนเลื่อนของเปลือกผิวโลกจึงทำให้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงอยู่บ่อยครั้ง เกาะเอสุ และเกาะโองะซาวาระต่างก็เป็นหมู่เกาะภูเขาไฟทั้งคู่ โดยเกาะเอสุมีภูเขาไฟมาก เช่นภูเขาไฟโอยามะบนเกาะมิยาเกะ ที่เกิดระเบิดขึ้นในปี 2000 ส่วนเกาะโองะซาวาระนั้นตั้งอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่รวมถึงมีสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่บนเกาะ จึงถูกเรียกว่าเป็น "หมู่เกาะกาลาปากอสแห่งตะวันออก" นั่นเอง โดยทั่วไปแล้วโตเกียวจัดอยูในเขตภูมิอากาศชื้นกึ่งเขตร้อน การแบ่งตามแบบฉบับของญี่ปุ่น โตเกียวอยู่ในเขตภูมิอากาศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก จุดสังเกตุคือมีความแตกต่างระหว่างฤดูได้ชัดเจน อากาศจะเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง เข่นในฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงมากอาจมีฝนตกบ้าง ในฤดูหนาวมีวันทีแดดออกและก็อากาศที่แห้ง

เศรษฐกิจโตเกียว

โตเกียวเป็น1ใน3ศูนย์กลางการเมืองระดับโลกร่วมกับลอนดอนและนิวยอร์ค มีเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีการสำรวจพบว่าในกรุงโตเกียวที่มีประชากรราว 35 ล้านคนมี GDP 1.191 ล้านดอลล่าร์สหรัฐในปี 2005 ซึ่งสูงที่สุดในโลก ในปี 2008 มี 47 บริษัทในรายชื่อ Fortune Global 500 มีฐานอยู่ที่โตเกียวมากเป็นเกือบ2เท่าของเมือง โตเกียวเป็น1ในศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ มีสำนักงานใหญ่อยูมากมาย ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลง มีการย้ายสำนักงานใหญ่หลายๆแห่งอย่างเช่นโอซาก้ามายังโตเกียว เพื่อให้สามารถติดต่อส่วนงานกับทางรัฐบาลสะดวกขึ้น แต่ก็ได้มีการชะลอโครงการไปเพราะเนื่องจากมีอัตราประชากรและค่าครองชีพที่สูงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย กรุงโตเกียวมีตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลก มีมูลค่าการซื้อขายใหญ่เป็นอันดับ4 ในปี 2003 โตเกียวมีพื้นที่ในการทำการเกษตรอยู๋ประมาณ 8.46 ตารางกิโลเมตร และมีมากในพื้นที่ทางตะวันตกของโตเกียว อย่างสินค้าพวกผัก ผลไม้ หรือของที่เน่าเปื่อยได้ง่ายก็สามารถที่จะขนส่งได้อย่างสะดวกรวดเร็วเพราะมีเขตตลาดพิเศษของจังหวัด

การคมนาคมของโตเกียว

โตเกียวเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคคันโตทางตอนใต้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการคมนาคมภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟ รถยน์ หรือแม้แต่ทางอากาศสิ่งที่สำคัญที่สุดของการคมนาคมในโตเกียวนั้นก็คือการคมนามทางรถไฟและใต้ดินซึ่งมีเครือข่ายที่กว้างใหญ่และมีระบบขนส่งมวลชนที่ยอดเยี่ยมที่สุดของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย มีบริษัทรถไฟญี่ปุ่นภาคตะวันออกเป็นผู้ให้บริการรถไฟที่ใหญ่ที่สุด รวมไปถึงรถไฟสายยามาโนเตะที่จะวิ่งผ่านสถานีสำคัญๆของโตเกียวอย่างเช่นสถานีโตเกียว และสถานีชินจูกุ ส่วนรถไฟใต้ดินให้บริการโดยบริษัทรถไฟใต้ดินโตเกียวจำกัด (มหาชน) และสำนักงานขนส่งและจราจรโตเกียว

นอกจากนี้ภายในกรุงโตเกียวยังมีท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานแห่งชาติที่มีความสำคัญมากไม่แพ้ที่อื่นๆในญี่ปุ่น โดยเปิดให้บริการสายการบินภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ที่สำคัญยังเป็นสนามบินที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดในพื้นที่เอเชียด้วย ส่วนท่าอากาศยานนานาชาติหลักของญี่ปุ่นคือ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะอยู่ในจังหวัดชิบะ

ประชากรในโตเกียว

มหานครโตเกียวมีประชากรอยู่ทั้งสิ้นประมาณ 13 ล้านคน และกว่า 9 ล้านคนอาศัยอยู่ใน23แขวงปกครองพิเศษในโตเกียว ในช่วงเวลากลางวันหรือเวลาทำงานจะมีประชากรเพิ่มขึ้นอีกราวๆ 3 ล้านคนเป็นเพราะว่ามีประชากรจากจังหวัดใกล้เคียงได้เดินทางมาทำงานในโตเกียวหรือมาเรียน โดยจะสามารถสังเกตุเห็นได้ชัดในแขวงชิโยดะ ชูโอ และมินาโตะที่มีประชากรราว 2 ล้านคนในช่วงเวลากลางวัน แต่จะน้อยลงในเวลาตอนกลางคืนเหลือราวๆ 3 แสนคน ในปี2005มีการสำรวจแล้วพบว่ามีประชากรต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่ในโตเกียวมากที่สุดแบ่งออกได้เป็น 5 เชื้อชาติด้วยกันดังนี้

  1. จีน 123,611 คน
  2. เกาหลี 106,697 คน
  3. ฟิลิปปินส์ 31,077 คน
  4. อเมริกัน 18,848 คน
  5. อังกฤษ 7,696 คน

การศึกษาในโตเกียว

ที่โตเกียวนี้มีมหาวิทยาลัยและแหล่งสถานศึกษาอยู่หลายแห่งที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่นรวมไปถึงระดับโลกอย่างเช่น มหาวิทยาลัยโตเกียว สถาบันเทคโนโลยีโตเกียว มหาวิทยาลัยวาเซดะ มหาวิทยาลัยนครโตเกียว มหาวิทยาลัยโชวะ มหาวิทยาลัยฮิโตะสึบาชิ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์โตเกียว และมหาวิทยาลัยเคโอ เป็นต้น โดยแต่ละแขวงการปกครองของโตเกียวนั้นก็จะมีโรงเรียนในระดับชั้นประถมและมัธยมซึ่งเป็นการศึกษาในภาคบังคับ ส่วนโรงเรียนมัธยมปลายของรัฐมีการควบคุมและบริการโดยคณะกรรมการการศึกษาของจังหวัดโตเกียว แต่ก็ยังมีโรงเรียนที่เป็นของเอกชนเปิดสอนในหลักสูตรตั้งแต่อนุบาลจนไปถึงมัธยมปลายอยู่หลายแห่ง สนใจโปรแกรมเที่ยวทัวร์โตเกียวคลิก

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!