Trip Highlight
 • เติมความสดใสรับซัมเมอร์ ชมทุ่งดอกไม้หลากสีที่เบ่งบานตามฤดูกาล พร้อมกับวิวฟูจิเป็นฉากหลัง ณ สวนโออิชิปาร์ค 
 • ขึ้นชมวิวภูเขาไฟฟูจิ จุดเช็คอินไฮไลท์ดังที่ต้องไป 
 • ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ 1 ใน 5 ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ 
 • เยือนหุบเขาโอวาคุดานิ ไปแล้วต้องไม่พลาดชิมไข่ดำอายุยืน 
 • เช็คอินโคมแดงยักษ์ใหญ่ วัดอาซากุสะ พร้อมเดินเล่น ซื้อของฝาก ชิมขนมญี่ปุ่น ถนนนาคามิเซ 
 • เข้าถึงต้นตำรับการชงชาแบบญี่ปุ่น เรียนรู้วิธีชงชาแบบใกล้ชิด 
 • สัมผัสประสบการณ์แช่น้ำแร่ออนเซ็น ผ่อนคลายความเมื่อยล้า 
 • อิ่มอร่อยเมนูพิเศษ! BUFFET ขาปูยักษ์ 
 • ขาช้อปต้องไม่พลาด ช้อปปิ้งแบรนด์ดัง Gotemba Premium Outlets 
 • มีวันพักผ่อนสบายๆ แบบไม่เดินตามใคร 1 วันเต็ม ให้ท่านเลือกเที่ยวได้ด้วยตนเอง
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ
สายการบิน: Thai Airasia X
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: กรกฎาคม - กันยายน 2567
รหัสสินค้า: JPNRTITXJ126

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ XJ600 BKK-NRT 23.55-08.00 -
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ล่องเรือโจรสลัดชม ทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท - พักฟูจิออนเซ็น
Fuji Garden Hotel Onsen
3 ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 - สวนโออิชิปาร์ค - ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free - โตเกียว - วัดอาซากุสะ
The Hedistar Hotel Narita
4 อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน
The Hedistar Hotel Narita
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ XJ601 NRT-BKK 09.15-14.00 -

อัตราค่าบริการ

Booking

Seat
Available

ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
 (บาท/ท่าน)

34

04-08 กรกฎาคม 2567

27,900

34

05-09 กรกฎาคม 2567

27,900

34

11-15 กรกฎาคม 2567

28,900

34

12-16 กรกฎาคม 2567

28,900

34

18-22 กรกฎาคม 2567

29,900

34

20-24 กรกฎาคม 2567

29,900

34

21-25 กรกฎาคม 2567

28,900

34

25-29 กรกฎาคม 2567

30,900

34

27-31 กรกฎาคม 2567

29,900

34

28 กรกฎาคม- 01 สิงหาคม 2567

29,900

34

02-06 สิงหาคม 2567

29,900

34

13-17 สิงหาคม 2567

29,900

34

15-19 สิงหาคม 2567

28,900

34

16-20 สิงหาคม 2567

28,900

34

22-26 สิงหาคม 2567

27,900

34

23-27 สิงหาคม 2567

27,900

34

29 สิงหาคม - 02 กันยายน 2567

27,900

34

30 สิงหาคม - 03 กันยายน 2567

27,900

*หมายเหตุ : กรุณาเช็คที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง


แพลนการเดินทาง 

วันแรก :: เดินทางสู่ญี่ปุ่น

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • 19.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA X
 • 23.55 น. ออกเดินทางออกสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ600 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจำหน่าย)

วันที่สอง :: ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ล่องเรือโจรสลัดชม ทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท - พักฟูจิออนเซ็น

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ

08.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ

รับประทานอาหารกลางวัน
Japanese set

ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ
(Lake Ashi)

เป็น 1 ใน 5 ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ล่องเรือประมาณ 10 นาที จากท่าเรือฮาโกเน่มาจิ (Hakone Machi Port) สู่ท่าเรือโมโตะฮาโกเน่ (Motohakone Port) ชมวิวข้ามทะเลสาบอาชิ และเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของทะเลสาบและทิวเขา และสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน

หุบเขาโอวาคุดานิ

ตื่นต่าบ่อน้ำแร่กำมะถันที่มีควันพวยพุ่งอยู่รายรอบ และต้องไม่พลาด ชิมไข่ดำ ที่มีเฉพาะที่นี่เท่านั้น! เชื่อว่า เมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี

Gotemba Premium Outlets

เป็นเอาท์เลตส์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น รวมแบรนด์ดังทั้งในประเทศและแบรนด์ต่างประเทศกันแบบจุใจ ตั้งแต่ Balenciaga, Beams, Issey Miyake, Seiko, Casio, Rayban, Adidas, Nike, Asics, Coleman, The North Face, Pokemon Store, Sanrio, Lego ที่สำคัญมีลดราคากันตลอดทั้งปี

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พิเศษ!!! BUFFET ขาปูยักษ์
ชนิดของขาปูขึ้นอยู่กับการนำเข้าของโรงแรม

ออนเซ็น (Onsen)

หลังมื้ออาหาร ไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม น้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

พักที่ Fuji Garden Hotel Onsen
หรือในระดับเทียบเท่า

**ชื่อโรงแรมและที่พัก จะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง**


วันที่สาม :: ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 - สวนโออิชิปาร์ค - ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free - โตเกียว - วัดอาซากุสะ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ

เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ขึ้นไปยัง ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ เพื่อให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศและความงาม พร้อมเก็บภาพความประทับใจกันให้เต็มที่

(ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้นภูเขาไฟฟูจิสถานีที่ 5 ในกรณีอากาศไม่เอื้ออำนวยหรือทางขึ้นปิดโดยเปลี่ยนเที่ยวที่ พาทุกท่านชม หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก Oshino Hakkai Village เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ)

สวนโออิชิ ปาร์ค
(Oishi Park)

ไฮไลท์ของคนรักดอกไม้ต้องไม่พลาด อีกหนึ่งจุดถ่ายรูปเช็คอินกับฟูจิที่สวยงามมาก ดื่มด่ำบรรยากาศของสวนสวยกับวิวภูเขาไฟฟูจิ ริมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ ในวันที่อากาศแจ่มใสจะเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เกือบทั้งลูก (**ดอกไม้ไม่บาน หรือ บานช้า ในแต่ละฤดูกาล ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี)

ชมความสวยงามของกับดอกไม้ในแต่ละฤดูกาล ผลัดเปลี่ยนกว่า 90 ชนิดหมุนเวียน 

 • ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกไลแลค (Lilac) ดอกทิวลิป (Tulip) 
 • ช่วงฤดูร้อน ดอกลิลี่ (Lily) ดอกลาเวนเดอร์(Lavender) ดอกบีโกเนีย (Begonia) ดอกละอองเงิน(Dudty miller) 
 • ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ดอกคอสมอส (Cosmos) ต้นหญ้าโคเชีย (Kochia scoparia) เมเปิ้ลญี่ปุ่น (Japanese Maple หรือ Acer palmatum)

รับประทานอาหารกลางวัน
Japanese set

พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ร้านของฝาก
Kawaguchiko Shikido Duty Free

 • เข้าถึงความเป็นญี่ปุ่นแท้ๆ สัมผัสประสบการณ์พิเศษ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น มีเซนเซมาสอนการชงชาแบบญี่ปุ่นตั้งแต่การวอร์มอุปกรณ์ การชง และขั้นตอนการดื่ม ให้ท่านได้ดื่มชาท่ามกลางวิวภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบคาวากูจิโกะ
 • และในบริเวณชั้นล่างของสถานที่เรียนชงชา เป็นร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free ร้านขายของที่มีสินค้ามากมาย ล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าชื่อดังของญี่ปุ่น ให้ท่านได้เลือกซื้อไปเป็นของฝาก

วัดอาซากุสะ Sensoji Temple

วัดดังอันเก่าแก่แห่งญี่ปุ่น กับสัญลักษณ์โคมแดงยักษ์ใหญ่ ที่ใครๆ มาเที่ยวญี่ปุ่น ต้องไม่พลาดมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

ถนนนาคามิเซ

อีกหนึ่งไฮไลท์ของวัดอาซากุสะ ถนนช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึกมากมาย ใครอยากช้อปปิ้งของฝากที่เป็นแบบญี่ปุ่๊น ญี่ปุ่น Made In Japan แท้ๆ ก็สามารถเลือกซื้อกันได้ที่นี่ หากมีเวลา สามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับวิวของหอคอย โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์กของมหานครโตเกียว ซึ่งอยู่ไม่ไกลวัดอาซากุซะ

อิสระรับประทานอาหารเย็น

พักที่ Hedistar Hotel Narita
หรือในระดับเทียบเท่า

 • บริเวณใกล้เคียงโรงแรมที่พัก มีห้าง AEON TOWN NARITA-TOMISATO ท่านสามารถอิสระอาหารเย็นที่นั่นได้ 
 • **ชื่อโรงแรมและที่พัก จะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง**

วันที่สี่ :: อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน

 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยไม่มีรถ อาหาร ไกด์และหัวหน้าทัวร์ให้บริการ 
 • ทุกท่านสามารถท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง โดยมีไกด์แนะนำเส้นทาง

Option tour! สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซี
ราคาเริ่มต้นท่านละ 3,000 บาท/ท่าน
*โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนการสั่งซื้อ*

สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีหัวหน้าทัวร์และไม่มีไกด์นำเที่ยว) ตั้งอยู่ในจังหวัดชิบะ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่แคลิฟอร์เนียกับ Magic Kingdom ที่ฟลอริดา ที่นี่คือสวนสนุกระดับโลกมีเวทมนตร์ในแบบฉบับเฉพาะตัว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ แบ่งออกเป็น 7 โซน ที่มีความสนุกรอทุกคนอยู่แบบไม่ซ้ำกันได้แก่ World Bazaar, Tomorrow land, Toon town, Fantasy land, Critter Country, Western land และ Adventure land (ค่าทัวร์ไม่รวมบัตรค่าเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์โปรดตรวจสอบราคากับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนเดินทาง)

แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวโดยรถไฟด้วยตัวเอง

 • ย่านชิบูย่า (Shibuya) ศูนย์กลางด้านแฟชั่น มีแหล่งช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ รวมทั้งช้อปของแบรนด์ดัง ร้านอาหารและแหล่งบันเทิงครบครัน
 • ย่านฮาราจูกุ (Harajuku) ศูนย์รวมของเด็กวัยรุ่น ที่แต่งหน้าแต่งตัวกันทั้งแนวแฟนตาซี ปีศาจและแนวน่ารักๆ และในย่านนี้ยังมีแหล่งช้อปปิ้งแนววัยรุ่น 
 • ย่านกินซ่า (Ginza) แหล่งช้อปปิ้งสุดหรูชื่อดังของญี่ปุ่น เต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมระดับไฮเอนด์มารวมตัวกันอยู่มากมาย และร้านค้าขนาดใหญ่อย่าง BIC CAMERA, UNIQLO หรือ MUJI ก็จะมีสินค้าหลากหลายครบครัน ซึ่งจะสะดวกสำหรับเวลาที่ต้องการซื้อสินค้าจำนวนมาก 
 • ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่น ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า เป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์ และเป็นย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียว

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็น

พักที่ Hedistar Hotel Narita
หรือในระดับเทียบเท่า

 • บริเวณใกล้เคียงโรงแรมที่พัก มีห้าง AEON TOWN NARITA-TOMISATO ท่านสามารถอิสระอาหารเย็นที่นั่นได้ 
 • **ชื่อโรงแรมและที่พัก จะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง**

วันที่ห้า :: เดินทางกลับ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*กรณีโรงแรมอยู่ไกลสนามบิน
มีบริการแบบ Set Box

 เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
 • 09.15 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ601 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจำหน่าย )

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ

14.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้) 
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP ( 3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม)
  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ( 1 เตียงใหญ่) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
 3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
 4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สายการบิน AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ **กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างช้า 10วัน พร้อมชำระค่าน้ำหนัก** ซื้อน้ำหนักเพิ่ม 5 กก. ชำระเพิ่ม 700 บาท /เพิ่ม 10 กก. ชำระเพิ่ม 1,400 บาท/เพิ่ม 20 กก. ชำระเพิ่ม 3,500 บาท 
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว การสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เดินทาง และไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป 
 7. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ 
 8. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 11 ช.ม./วัน)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว 
 5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
 6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนำเก็บ ณ สนามบินวันแรก ท่านละ 1,500 บาท / ท่าน สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

หมายเหตุ

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

RELATED ARTICLES

บรรยากาศล่าสุดจาก เทศกาลชิบะซากุระ หรือ พิงค์มอส 2023 @Oishi Park กับวิวภูเขาไฟฟูจิ

เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิ ก็จะถึงเวลาของเทศกาล ดอกชิบะซากุระ (Shibazakura) หรือ พิงค์มอส (Pink Moss) ที่มีความสวยงามไม่แพ้กับ ดอกซากุระ เลยล่ะค่ะ ซึ่งดอกซากุระนั้น จะบานสวยงามอยู่บนต้นไม้ แต่ดอกชิบะซากุระ (Shibazakura) เป็นดอกไม้ที่มีสีคล้ายกัน สวยงามเหมือนกัน แต่เติบโตอยู่บนพื้นดินนั่นเอง วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ ดอกชิบะซากุระ และเทศกาลชิบะซากุระ หรือ พิงค์มอส หรือชื่ออย่างเป็นทางการก็คือ เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ 2023 (Fuji Shibazakura Festival 2023)

10 ที่เที่ยวโตเกียว ครั้งหนึ่งต้องไปเช็คอิน

เที่ยวโตเกียว เที่ยวง่ายที่สุด และยังเป็นแหล่งรวมที่เที่ยวมากมาย ทั้งธรรมชาติสวยๆ อย่างภูเขาไฟฟูจิ ทะลสาบ วัดเก่าแก่ พระราชวังอันงดงาม เรียกว่าไปโตเกียวแค่ที่เดียวเที่ยวได้ครบทุกรส แนะนำ 10 ที่เที่ยวโตเกียว ที่ครั้งหนึ่งต้องไปเช็คอิน

50 เมนูเด็ด อาหารญี่ปุ่นที่ต้องลอง!

ใครๆ ก็ชอบกินอาหารญีปุ่น แต่เรารู้จักกับอาหารญี่ปุ่นกันดีแล้วหรือยังนะ เราดูหน้าตาอาหารญี่ปุ่นทั้ง 50 เมนูกันดีกว่า ว่าจะน่ากินขนาดไหน ใครจัดไปครบทุกเมนูแล้วบ้างนะ

รีวิวขั้นตอนการซื้อบัตร JR Tokyo Wide Pass ในราคาเพียง 10,180 เยน ใช้ได้เต็มๆ 3 วัน

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ใครๆก็ต่างอยากไปเที่ยว ไปชมความสวยงามของบ้านเมือง ชมวัฒนธรรม และทานอาหารที่ขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แต่การที่จะไปตามเป้าหมายนั้น การเดินทางก็เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมาก วันนี้เราก็จะมาชี้ช่องทางขั้นตอนการซื้อบัตร JR Tokyo Wide Pass ซึ่งตั๋วนี้สามารถเดินทางได้ทั่วเมืองโตเกียว และสามารถใช้ได้มากถึง 3 วันเลยทีเดียว ราคาเพียง 10,180 เยน หรือประมาณ 2,538 บาท ทั้งราคาดี ทั้งมีระยะเวลาการใช้งานได้นานขนาดนี้ พลาดไม่ได้แล้วค่ะกับตั๋ว JR Tokyo Wide Pass

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!