กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีวันอิสระ
 • เที่ยวโทมิตะฟาร์ม ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และสวนซิกิไซโนะโอกะ ชมทุ่งดอกไม้หลากสี
 • ชมบ่อน้ำสีฟ้า ที่เกิดจากธรรมชาติ
 • เดินช้อป ชิม ชิว คลองโอตารุ ที่แสนโรแมนติก
 • ช้อปปิ้งเต็มอิ่มไปกับหลายร้อยร้านค้าใน ทานุกิโคจิ
 • พิเศษสุด!! ให้ท่านเก็บเชอร์รี่หวานๆ จากต้นแบบไม่อั้น
 • อิ่มอร่อย กับเมนูพิเศษปิ้งย่าง+ขาปู 3 ชนิด !!
 • ผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติในสไตล์ญี่ปุ่น (Onsen)
 • FREE Wi-Fi on Bus
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 9 มื้อ + อิสระ 3 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: กรกฎาคม 2562
รหัสสินค้า: JPCTSQETG005

BOOKING

Seat Available Month Period Depart Return Airline Price Booking
0 July 5-10Jul 2019 TG670
23:45-08:30
TG671
10:30-15:30
45,900 THB เต็ม
0 July 9-14Jul 2019 TG670
23:45-08:30
TG671
10:30-15:30
45,900 THB เต็ม
0 July 19-24Jul 2019 TG670
23:45-08:30
TG671
10:30-15:30
47,900 THB เต็ม
0 July 23-28Jul 2019 TG670
23:45-08:30
TG671
10:30-15:30
47,900 THB เต็ม
0 July 25-30Jul 2019 TG670
23:45-08:30
TG671
10:30-15:30
50,900 THB เต็ม
0 July 26-31Jul 2019 TG670
23:45-08:30
TG671
10:30-15:30
50,900 THB เต็ม
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเสะ -
2 ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) –ชมทุ่งดอกไม้ โทมิตะฟาร์ม – บิเอะ - สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – น้ำตกสีฟ้าชิโรฮิเงะ – อาซาฮีกาว่า – อิออน มอลล์
SMILE HOTEL ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า
3 ร้านของฝาก – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟ Hello Kitty – คิโรโระ รีสอร์ท - แช่ออนเซ็น
KIRORO RESORT หรือเทียบเท่า
4 สวนฟูคิดาชิ – ฟาร์มเชอร์รี่ – ภูเขาไฟโชวะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ซัปโปโร – บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด
T-MARK HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
5 ศาลเจ้าฮอกไกโด – มิตซุยเอาท์เลตพาร์ค – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโร – ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ
T-MARK HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
6 สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ -

วันแรก : กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเสะ

 • 20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสาร การเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ
 • 23.45 น. ออกเดินทางสู่ ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670


วันที่สอง : ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) –ชมทุ่งดอกไม้ โทมิตะฟาร์ม – บิเอะ - สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – น้ำตกสีฟ้าชิโรฮิเงะ – อาซาฮีกาว่า – อิออน มอลล์

 • 08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟูราโน่ เมืองที่อยู่ในแอ่งกระทะ ห้อมล้อมด้วยเทือกเขาไทเซ็ทสึและเทือกเขายูบาริ ทำให้เมืองฟูราโน่มีอากาศเย็นและแห้งประกอบกับดินแถบนั้นเป็นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม้
 • นำท่านเดินทางสู่ โทมิตะฟาร์ม ฟาร์มลาเวนเดอร์แห่งแรกของเมืองฟุราโน่ ซึ่งที่นี่ท่านจะได้พบกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์สีม่วงแข่งกันส่งกลิ่นหอมยวนใจ และตื่นตาไปกับแปลงดอกไม้ ที่ตั้งใจปลูกให้มีดอกไม้ทั้งหมด 7 สี 7 สายพันธุ์เรียงกันเป็นแปลงยาวเปรียบเสมือนสีของสายรุ้งตัดกับท้องฟ้าสีครามแลดูสวยงามละลานตา นอกจากจะเก็บภาพสวยๆของดอกไม้กันแล้ว ที่นี่ยังมีผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์ ทั้งของใช้จำพวกน้ำหอม สบู่ ดอกลาเวนเดอร์แห้ง และที่พลาดไม่ได้คือ ไอศครีมลาเวนเดอร์ ที่ความหอมหวานจะช่วยดับร้อนได้เป็นอย่างดีรวมถึงของที่ระลึกอื่นๆที่มีให้เลือกช็อปอยู่ทั่วทุกจุดในฟาร์ม **ช่วงที่ชมลาเวนเดอร์คือช่วงเดือนมิถุนายน–กลางเดือนสิงหาคม ทั้งนี้ช่วงลาเวนเดอร์บานขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและช่วงวันเดินทาง**
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมืองเล็กๆที่มีความสวยงามที่ตั้งอยู่บนเนินเขา สองข้างทางเต็มไปด้วยทุ่งข้าวบาร์เล่ย์ นับเป็นสถานที่ที่สวยงามเหมาะกับการถ่ายรูปและบันทึกไว้ในความทรงจำ
 • นำท่านสู่ สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของทุ่งดอกไม้ ในแบบพาโนรามา ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสี และกลิ่นหอมของมวลดอกไม้กว่า 10 สายพันธุ์ อาทิ ทิวลิป, ลาเวนเดอร์, ซัลเวียร์, ดอกทานตะวัน เป็นต้น ที่จะสลับสับเปลี่ยนกันอวดสีสันบานสะพรั่งตามแต่ฤดูกาล
 • จากนั้นนำท่านชมความสวยงามที่มีหนึ่งเดียวในฮอกไกโด บ่อน้ำสีฟ้า หรือ BLUE POND พบกับความอัศจรรย์ธรรมชาติที่สร้างสรรค์ความสวยงามแปลกตา ของน้ำในบ่อที่เป็นสีฟ้า Aquamarine บ่อน้ำที่เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญหลังการสร้างเขื่อน เพื่อป้องกันการเกิดโคลนถล่มจากภูเขา ซึ่งมีความแตกต่างจากบ่อน้ำตามธรรมชาติอื่นๆ และยังมีตอไม้สูงที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้มีความสวยงามแปลกตาอีกแบบ และนำชม
 • ชม น้ำตกชิโรฮิเงะ (Shirohige) เป็น 1 ใน 5 ของน้ำตกที่สวยที่สุดบนเกาะฮอกไกโด มีความสูงประมาณ 30 เมตร น้ำตกแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่น้ำที่ไหลลงมานั้นเป็นน้ำบาดาลที่ออกมาจากรอยแตกของหน้าผาไหลลงสู่แม่น้ำบิเอะ นอกจากนั้นยังมีมีความโดดเด่นของสีของแม่น้ำที่เป็นสีฟ้าอมเขียว เกิดขึ้นจากแร่โคบอลต์นั่นเอง และในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ใบไม้เปลี่ยนสีเหลืองแดงตัดกับน้ำสีฟ้าสวยงามมาก
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิกาว่า เมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากซัปโปโร แวะช้อปปิ้งกันที่ อิออน มอลล์ อาซาฮีกาว่า ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึ้นชื่อของญี่ปุ่น อย่าง คิทแคท สามารถหาซื้อได้ที่นี่เช่นกัน
 • อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก SMILE HOTEL ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า

วันที่สาม : ร้านของฝาก – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟ Hello Kitty – คิโรโระ รีสอร์ท - แช่ออนเซ็น

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) แวะ ร้านจำหน่ายของฝาก ภายในมีสินค้าลดราคามากมาย ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าภายในร้าน จากนั้นชม โรงงานช็อกโกแลต ชิโรอิ โคอิบิโตะ ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรปที่ล้อมรอบไปด้วยสวนดอกไม้ ให้ท่านได้เลือกซื้อช็อกโกแลตแบบต่างๆ ซึ่งผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโด รวมทั้งขนมอร่อยๆ ที่มีชื่อเสียงของที่นี่กลับไปเป็นของฝาก
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย นำท่านเดินทางสู่ โอตารุ ศูนย์กลางการค้าทางนํ้าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ซึ่งมีตึกรามบ้านช่องเป็นทรงตะวันตกสืบเนื่องมาจากอิทธิพลของรัสเซียหลังจากที่ได้ทำการค้ากับญี่ปุ่นในสมัยก่อน
 • นำท่านไปสัมผัสความโรแมนติกของ คลองโอตารุ โดยในยามค่ำคืนคลองแห่งนี้ได้รับคำขนานนามว่าเป็นจุดที่โรแมนติกที่สุด ถือเป็นสัญลัษณ์ของเมืองโอตารุที่ได้รับความนิยมมาถ่ายภาพคู่เป็นที่ระลึก
 • จากนั้นนำท่านสู่ โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ที่ขึ้นชื่อของเมืองโอตารุ มีแก้วในรูปแบบต่างๆ เช่น โคมไฟประดิษฐ์หลากหลายรูปแบบ, แก้วใส่น้ำ, ตุ๊กตาตัวเล็กๆที่ทำจากเนื้อแก้วที่สวยงาม ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมกันตามอัธยาศัย
 • นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ และที่นี่ยังมีกล่องดนตรีมากมายหลากหลายแบบ ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อเป็นของฝาก และท่านสามารถแวะ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ คิโรโระ รีสอร์ท ชมทิวทัศน์ที่สวยงามรอบๆ รีสอร์ทซึ่งโอบล้อมไปด้วยภูเขาและธรรมชาติ
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก KIRORO RESORT หรือเทียบเท่า
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติในสไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า “ออนเซ็น” ซึ่งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บและช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง


วันที่สี่ : สวนฟูคิดาชิ – ฟาร์มเชอร์รี่ – ภูเขาไฟโชวะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ซัปโปโร – บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านชม สวนฟูคิดะชิ ซึ่งมีน้ำพุธรรมชาติและธารน้ำธรรมชาติที่เกิดจากการละลายของหิมะบนเขาโยเท ก่อให้เกิดน้ำตกขนาดเล็กที่มีน้ำไหลออกมาถึง 80,000 ตันต่อวัน ซึ่งเป็นน้ำแร่บริสุทธิ์จากภูเขาไฟโดยตรง ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางธรรมชาติที่สงบและสวยงามของแอ่งน้ำตก สะพานไม้ และสวน โดยมีภูเขาไฟโยเทเป็นฉากหลัง
 • จากนั้นเชิญท่านสนุกสนามกับกิจกรรมเก็บผลไม้ที่ ฟาร์มเชอรี่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับลูกเชอรี่สีแดงที่สามารถเก็บทานสดๆ ได้แบบไม่อั้น (ผลผลิตของเชอรี่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ซึ่งผลไม้ของชาวญี่ปุ่นมีการปลูกอย่างพิถีพิถันและได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทําให้ผลไม้ของที่นี่นั้นมีขนาดใหญ่ และรสชาดหอมหวาน
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย นำท่านชมด้านล่างภูเขาไฟโชวะ (Showa shinzan) ซึ่งมีอนุเสาวรีย์บุรุษไปรษณีย์ผู้ค้นพบความเคลื่อนไหวและการเกิดขึ้นมาใหม่ของภูเขาไฟเกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปีจนกลายมาเป็นภูเขาโชวะ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็น “อนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ” พร้อมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก เดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด
 • ชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya ที่เรียกว่าหุบเขานรกเพราะที่นี่มีทั้งบ่อโคลนและบ่อน้ำร้อนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณที่มีควันร้อนๆ พวยพุ่งขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแหล่งกำเนิดน้ำแร่และออนเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ทางเข้าหุบเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นยักษ์สีแดงตัวใหญ่ถือตะบองคอยต้อนรับเป็นยักษ์ที่คอยคุ้มกันภัยให้ผู้มาเยือน ดังนั้นทุกบริเวณพื้นที่ของที่นี่ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของที่ระลึกห้องน้ำจะมีป้ายต่างๆที่มีสัญลักษณ์รูปยักษ์ให้เห็นโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลักของเกาะฮอกไกโด ที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและความเจริญ
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก T-MARK HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่าาสู่ที่


วันที่ห้า : ศาลเจ้าฮอกไกโด – มิตซุยเอาท์เลตพาร์ค – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโร – ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านสักการะ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาว นานเก่าแก่นับพันปี แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตย์อยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสืบไป
 • จากนั้นนำท่านสู่ มิตซุย เอาท์เลต พาร์ค (MITSUI OUTLET PARK) ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลก อาทิ Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสินค้าสำหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินค้าทั่วไป นอกจากนี้ภายในห้าง ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ที่จุได้ 650 ที่นั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็นพื้นที่ที่มีสินค้าท้องถิ่นและสินค้าจากฟาร์มสดมาขาย
 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
 • บ่าย นำท่านชมทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอาคารสไตล์นีโอบาร็อค อเมริกา ที่เลียนแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อน เป็นอิฐที่ทำมาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า
 • ผ่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร ตั้งอยุ่ท่ามกลางกลุ่มตึกสูงสมัยใหม่ เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็นอีกสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดแต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานานจึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองซัปโปโร
 • จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ทานุกิโคจิ ช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคากินความยาว 7 บล็อกถนน ตั้งขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี Subway Odori และ Susukino มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้า ให้ท่านได้ช้อปอย่างจุใจ หรือเลือกเดินตรอกราเมน ย่านซูซูกิโนะ ที่เต็มไปด้วยร้านอาหารและสถานบันเทิงยามราตรี
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ในย่านซูซูกิโนะมีร้านอาหารให้ท่านเลือกมากมายตามใจชอบ
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก T-MARK HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า


วันที่หก : สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อตรวจเช็คเอกสารและเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • 10.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671
 • 15.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) ** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม**ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทางสายการบินไทย มีการปรับลดน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านั้น **
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ 1,500 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง (เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบิน)

RELATED ARTICLES

เที่ยวหลายประเทศแบบคุ้มๆ กับทริปไต้หวัน - ญี่ปุ่น

เที่ยวหลายประเทศ เที่ยวทีเดียว 2 ประเทศ ไปไหนได้บ้าง? ก็นานๆ จะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศสักที อยากจะไปให้คุ้มๆ หน่อย แบบว่าทริปเดียวได้ 2 ประเทศเลยจะมีมั้ยนะ แนะนำทริปนี้ Taipei - Hokkaido ไปทีเดียวได้ทั้งญี่ปุ่น และไต้หวัน

เค้าไปทำอะไรกันที่ฮอกไกโด? แพลนไปเที่ยวญี่ปุ่นฮอกไกโดกันเถอะ

ถ้าถามว่าไปฮอกไกโดจะเที่ยวไหนดี ก็คงจะรู้กันบ้างแล้วมีที่ไหนน่าสนใจบ้าง แต่ถามว่าไปที่นั่นแล้วทำอะไรกันบ้าง นั่นสิ เค้าทำอะไรกันที่ฮอกไกโด ต้องตามไปดู

โอตารุ สวยทะลุจอแม้ในวันที่ไม่มีหิมะ

"โอตารุ" เมืองเล็กแสนน่ารัก ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากซับโปโร หากมีโอกาสมาซับโปโรก็ควรแวะเวียนมาที่นี่เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งภาพของ "โอตารุ" ที่ทุกคนติดตากันนั้นก็คือภาพของหิมะริมคลองโอตารุ เเสงไฟประดับประดาริม 2 ฟากฝั่ง หิมะโปรยปราย หนาวจนปากสั่นแต่ช่วงนี้หิมะกำลังจะหมดไปแล้ว เลยอยากจะนำเสนออีกมุมนึงของเมืองโอตารุว่าไม่จำเป็นต้องมีหิมะก็เที่ยวได้

เที่ยวเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีที่ซัปโปโร Sapporo Autumn Fest 2017

ไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้คุ้มสองต่อ ได้ชมสีสันหลากสีของใบไม้ที่ค่อยเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง ส้ม เหลือง จะหาสีสวยๆ แบบนี้ก็ต้องช่วงนี้แหละ ใครมีแพลนไปเที่ยวฮอกไกโดช่วงนี้พอดี ก็จะได้ชมงาน Sapporo Autumn Fest 2017

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!