กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • บินกับสายการบินประจำชาติ บริการแบบฟูลเซอร์วิส
 • ร่วมนับถอยหลังก้าวสู่พุทธศักราชใหม่ พร้อมชมพุอันสุดแสนอลังการ ณ HUIS TEN BOSCH
 • ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ 1 ใน 3 ศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และสำคัญของญี่ปุ่น
 • ชมบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ หรือ บ่อนรกหลากสีสัน “จิโกกุ เมกุริ”
 • นั่งกระเช้าชมวิวนางาซากิยามค่ำคืน ได้รับฉายาว่าเป็น “10 Million Dollar Night View”
 • ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นแท้ๆ ที่เมืองเบปปุ ติดอันดับแหล่งน้ำแร่ที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น
 • หมู่บ้านยูฟุอิน หมู่บ้านน่ารักที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ เหมาะกับการเดินเล่นสบายๆชิลล์ๆ
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 6วัน 4คืน
รวมมื้ออาหาร: 11 มื้อ + อิสระ 1 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 29 ธ.ค.61 – 03 ม.ค.62
รหัสสินค้า: JPFUKFUKPKJ077

BOOKING

Seat Available Month Period Depart Return Airline Price Booking
10 December 30-30Dec 2018 TG648
01:00-08:00
TG648
01:00-08:00
77,900 THB จอง
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ -
2 ฟุคุโอกะ – ซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – นางาซากิ – สวนสันติภาพ – โกลฟเวอร์แมนชั่น – นั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาอินาเสะ
LUKE PLAZA NAGAZAKI HOTEL
3 นางาซากิ – ซาเซโบะ – เฮ้าส์เทนบอช หมู่บ้านฮอลแลนด์ (เต็มวันชมเทศกาล Kingdom Of Light) ** ชมพุฉลองปีใหม่ **
NIKKO HUISTENBOSH HOTEL
4 เฮ้าส์เทนบอช – โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท – หมู่บ้านยูฟุอิน – เบปปุ – จิโกกุ เมกุริ (บ่อทะเลเดือด และบ่อสีเลือด) – ออนเซ็น
BEPPUWAN ROYAL HOTEL
5 เบปปุ – ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – วัดนันโซอิน – ช้อปปิ้งเท็นจิน
HILTON FUKUOKA SEA HAWK HOTEL
6 ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

 • คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทน โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 

วันที่สอง : ฟุคุโอกะ ซากะ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ นางาซากิ สวนสันติภาพ โกลฟเวอร์แมนชั่น นั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาอินาเสะ

  • ออกเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648
  • เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองฟุคุโอกะ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
  • สู่ สู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) สร้างขึ้นในปี 1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต โดยด้านบนของตัวศาลเจ้าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิยามที่ดอกซากุระบานสะพรั่ง และช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง 
  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • สู่ เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์
  • ชม สวนสันติภาพ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 
  • สู่ โกลฟเวอร์แมนชั่น ชมสวนดอกไม้ของโกเวอร์ (Glover Garden) ที่ถูกดัดแปลงมาจากที่อยู่อาศัยของพ่อค้าชาวตะวันตกเก่า
  • สู่ นั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิวนยอดเขาอินาเสะ (Mt.Inasa Ropeway) จุดชมวิวบนยอดเขาอินาเสะ (Inasa lookout and park) ซึ่งตั้งอยู่ที่ความสูง 333 เมตร
  • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านเข้าสู่ที่พัก LUKE PLAZA NAGAZAKI HOTEL  หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : นางาซากิ ซาเซโบะ เฮ้าส์เทนบอช หมู่บ้านฮอลแลนด์ (เต็มวันชมเทศกาล Kingdom Of Light) ** ชมพุฉลองปีใหม่ **

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • สู่ เมืองซาเซโบะ เพื่อเข้าชม เฮ้าส์เทนบอช หมู่บ้านฮอลแลนด์ 
 • รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย คูปองเงินสด 1500 เยน 
 • ให้ท่านสนุกสนานกันต่อทั้งวันใน เฮ้าส์เทนบอช
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก NIKKO HUISTENBOSH HOTEL  หรือเทียบเท่า
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • หลังอาหารค่ำ นำท่านชมงาน Kingdom of Light งานเทศกาลประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ด้วยหลอดไฟกว่า 13 ล้านดวง และภาพวิวของแสงสีตระการตาในตอนกลางคืนบนอาณาจักรแห่งแสงไฟ              
  พิเศษ! ให้ท่านได้ร่วมเคาน์ดาวน์สู่ปีใหม่ พร้อมชมพุเฉลิมฉลองสุดอลังกาล

วันที่สี่ : เฮ้าส์เทนบอช โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท หมู่บ้านยูฟุอิน เบปปุ จิโกกุ เมกุริ (บ่อทะเลเดือด และบ่อสีเลือด) ออนเซ็น  

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 • สู่ สู่ โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท (Tosu Premium Outlet) ในจังหวัดซากะ 
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- เต็มอิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารสดใหม่ อาทิ ซูชิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว ขนมหวาน และเครื่องดื่มซอฟดริ้งไม่อั้น
 • สู่ ชม หมู่บ้านยูฟุอิน หมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรป ที่มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ เต็มไปด้วยบ้านอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด 
 • ชม จิโกกุ เมกุริ (Jigoku Meguri) หรือขุมนรกทั้งแปด คือบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้น มีลักษณะแตกต่างกันทั้งหมด 8 บ่อ 
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เข้าสู่ที่พัก BEPPUWAN ROYAL HOTEL  หรือเทียบเท่า
 • หลังอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติในสไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า “ออนเซ็น” 

วันที่ห้า : เบปปุ ฟุคุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุ วัดนันโซอิน ช้อปปิ้งเท็นจิน

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • สู่ เมืองฟุคุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชู
 • ชม ศาลเจ้าดาไซฟุ ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.905 เพื่อถวายแด่พระนักปราชญ์มิจิซาเนะ สุงาวาระ เป็นวิหารเก่าแก่และมีผู้คนหลั่งไหลไปสักการะกันอย่างเนืองแน่น
 • สู่ วัดนันโซอิน วัดของเมืองซาซะกุริ จังหวัดฟุคุโอกะ ซึ่งมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ภายในวัดนี้มากมาย  
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร -- พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสเมนูสุกี้ขาปู เนื้อปูหวานฉ่ำที่รสชาติกลมกล่อม พร้อมเสิร์ฟในทุกฤดูกาล และสัมผัสรสชาติอาหารสุดพิเศษสไตล์ญี่ปุ่นอย่างมีความสุขพร้อมทั้งอิ่มอร่อยกับรสชาติปูแบบดั้งเดิมและรายการอาหารอื่นๆ ที่เป็นสูตรเฉพาะของร้าน
 • อิสระ ช้อปปิ้งเทนจิน เป็นย่านที่มีให้เลือกเดินชิลกันแบบจุใจ  
 • อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
 • เข้าสู่ที่พัก HILTON FUKUOKA SEA HAWK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก : ฟุคุโอกะ กรุงเทพฯ

 • สู่ สนามบินฟุคุโอกะ
 • ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649 
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

** ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทย เท่านั้น!! **

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

เที่ยวญี่ปุ่นหน้าหนาว กับฤดูกาลแห่งหิมะ

เข้าหน้าหนาวแล้ว ใครที่กำลังจะไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงฤดูหนาว จะมีโอกาสได้สัมผัสหิมะ พร้อมกับบรรยากาศสุดโรแมนติกที่หลายคนตั้งตารอ วันนี้เราจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงหน้าหนาวกันค่ะ ว่ามีที่ไหนน่าไปบ้าง

ชวนทอดน่องไปช้าๆ ที่หมู่บ้านยูฟูอิน...ฟุกุโอกะ

ชวนทอดน่องไปช้าๆ ที่หมู่บ้านยูฟูอิน...ฟุกุโอกะ หมู่บ้านยูฟูอิน หมู่บ้านเล็กๆ ในฟุกุโอกะ ที่ตลบอบอวลไปด้วยความน่ารัก ที่ทำให้เราหลงเสน่ห์เข้าไปอย่างไม่รู้ตัว

ไปเที่ยวเบบปุ ไม่ได้ชมบ่อน้ำพุร้อน ถือว่ายังมาไม่ถึง

เบปปุ บ่อน้ำพุร้อนที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ เกิดเป็น 8 บ่อที่มีลักษณะและสีสันแตกต่างกันออกไป เป็นความน่าอัศจรรย์ที่เกิดจากธรรมชาติ ที่ฟุกุโอกะ ญี่ปุ่น

มีเวลา 1 วันในฟุกุโอกะ ทำอะไรได้บ้าง?

หากเรามีเวลา 1 วันในฟุกุโอกะ เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีนะ แนะนำว่าเดินทางโดยรถไฟจะสะดวกกว่า และสามารถเดินทางไปที่ต่างๆ ได้ง่ายๆ แบบไม่ต้องเสียเวลา ส่วนจะเป็นที่ไหนนั้น จุดใหญ่ๆ ที่แนะนำเลยก็คือ...

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!