กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • เที่ยวแบบสบายๆ เป็นส่วนตัวตลอดทั้งทริป ควรค่าแก่การไปเที่ยวพร้อมกันทั้งครอบครัว
 • บินตรงสู่ไต้หวัน โดยสารการบิน Tiger Airways
 • มีรถรับส่งระหว่างสนามบินและที่พัก พร้อมพาเที่ยวแบบส่วนตัว 4 คนเดินทาง ด้วย Toyota Wish, 6 คนเดินทาง ด้วย Volkswagen
 • มีรถพาเที่ยวซิตี้ทัวร์ 2 วันเต็ม ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องการเดินทาง เพราะมีคนพาไปส่งถึงที่
 • ได้เต็มอิ่มกับหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยว สัมผัสความงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์วันเหวินหวู่ สนุกสนานกับกิจกรรมหลากหลายเหมาะกับทุกเพศทุกวัยที่หมู่บ้านวัฒนธรรม อะบอริจิน ฟอร์โมซาน
 • มีเวลาพักผ่อนสบายๆ ให้ชวนกันไปเดินเล่นช้อปปิ้งกันแบบชิลล์ๆ ไม่ต้องกลัวใครรอ
 • ฟรี Local ซิมการ์ด 1 ซิม (ต่อกรุ๊ป) เพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อกับคนขับรถ
Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 3 มื้อ
สายการบิน: Tigerair Taiwan
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ย.-ธ.ค. 62
รหัสสินค้า: PKTPETPEIT003

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 8 November 14-17Nov 2019 IT506
19:20-00:10
IT505
15:35-18:35
21,999 THB
จอง 8 November 29 Nov 2019-2 Dec 2019 IT506
19:20-00:10
IT505
15:35-18:35
21,999 THB
จอง 8 November 30 Nov 2019-3 Dec 2019 IT506
19:20-00:10
IT505
15:35-18:35
21,999 THB
จอง 8 December 5-8Dec 2019
(วันพ่อแห่งชาติ)
IT506
19:20-00:10
IT505
15:35-18:35
22,999 THB
จอง 8 December 6-9Dec 2019 IT506
19:20-00:10
IT505
15:35-18:35
22,999 THB
จอง 8 December 14-17Dec 2019 IT506
19:20-00:10
IT505
15:35-18:35
22,999 THB
จอง 8 December 19-22Dec 2019 IT506
19:20-00:10
IT505
15:35-18:35
22,999 THB
จอง 8 December 20-23Dec 2019 IT506
19:20-00:10
IT505
15:35-18:35
22,999 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ไต้หวัน (เถาหยวน) - ที่พัก
Your Hotels
2 หมู่บ้านโบราณสายรุ้ง - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - Ita Thao Old Street - วัดเหวินหวู่ - นั่งกระเช้าพาโนราม่า
Lealea Garden Hotels-Sun Moon Lake-Moon
3 หมู่บ้านวัฒนธรรม อะบอริจิน ฟอร์โมซาน - ไทเป
Your Hotels
4 อิสระช้อปปิ้ง - เช็คเอาท์ - เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ -

นที่ 1: กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ไต้หวัน (เถาหยวน) - ที่พัก

 • 20.00น. ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน Tiger Airways เที่ยวบินที่ IT 506
 • 00.40น. ถึงท่าอากาศยานฯ เถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ที่พักด้วยรถตู้ส่วนตัว
 • เข้าพักที่โรงแรม Your Hotels / หรือเทียบเท่า

เดินทางโดยรถตู้ส่วนตัว ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย

Toyota Wish สำหรับนั่ง 4 คน

VolksWagen สำหรับ นั่ง 6 คน

VIP VolksWagen สำหรับนั่ง 8 คน (1 คน นั่งข้างคนขับ)

พักที่ Your Hotels Taiwan


วันที่ 2: หมู่บ้านโบราณสายรุ้ง - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - Ita Thao Old Street - วัดเหวินหวู่ - นั่งกระเช้าพาโนราม่า 

 • รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • เช้า รถตู้ส่วนตัวรับท่านจากที่นำท่านไป หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่มากเสน่ห์ของมหานครไถจง - Sun Moon Lake(รวมล่องเรือ) ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา “สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน” - Ita Thao Old Street - ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดเหวินหวู่ เทพเจ้าแห่งปัญญา - นั่งกระเช้าพาโนราม่า (ไม่รวมค่ากระเช้า) ชมวิวทิวทัศน์ 360 องศาของทะเลสาบสุริยันจันทรา 
 • อิสระอาหารกฃางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • เข้าพักที่โรงแรม Lealea Garden Hotels-Sun Moon Lake-Moon / หรือเทียบเท่า

วันที่ 3: หมู่บ้านวัฒนธรรม อะบอริจิน ฟอร์โมซาน - ไทเป

 • รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • เช้า รถตู้ส่วนตัวรับท่านจากที่นำท่าน หมู่บ้านวัฒนธรรม อะบอริจิน ฟอร์โมซาน (ไม่รวมบัตรค่าเข้า)ครอบคลุมพื้นที่กว้าง 62 เฮกตาร์หรือราวๆ 400 ไร่ ท่านจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆเหมาะสำหรับผู้เข้าชมทุกเพศทุกวัย เช่น
 • - ชมโชว์ระบำพื้นเมือง โชว์วัฒนธรรมของชนเผ่าดั้งเดิมต่างๆบนเกาะไต้หวัน
 • - สวนยุโรป (European Garden) พื้นที่กว้างส่วนหน้าสุดและเป็นสวนยุโรปที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน
 • - เกาะแห่งสวนสนุก (Amusement Isle) สวนสนุกที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวัน
 • - เทศกาลชมดอกซากุระ ของหมู่บ้านจัดขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในเวลานั้น)
 • นำท่านเดินทางกลับสู่ ไทเป 
 • เข้าพักที่โรงแรม Your Hotels / หรือเทียบเท่า

วันที่ 4: อิสระช้อปปิ้ง - เช็คเอาท์ - เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • มีเวลาในช่วงเช้าให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง กินเที่ยวตามอัธยาศัย อย่าลืมเผื่อเวลาเช็คเอาท์และเดินทาง
 • เช็คเอ้าท์จากโรงแรม
 • 12.00น. รถมารับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน - เช็คอิน
 • 15.45น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Tiger Airways เที่ยวบินที่ IT505
 • 18.45น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ-ไต้หวัน-กรุงเทพฯ (รวมน้ำหนักกระเป๋า Carry on 10กิโลกรัม)
 • ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • รถรับส่งไปกลับสนามบินไทเป และที่พัก แบบส่วนตัวสำหรับ 4 ท่าน
 • บริการซีตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 2 วัน
 • ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ, ค่าทิปคนขับรถ
 • ค่าเข้าชมสถานที่
 • Local Sim Card 1 sim/group

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ค่าบัตรเข้าสวนสนุก และ ค่ากระเช้า 
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง

ข้อควรทราบ :

 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ , ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินไทเป คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก
 • เรามี Local Sim Card ให้กรุ๊ปของท่าน 1 sim เพื่อใช้สำหรับติดต่อกับคนขับรถ กรุณา save เบอร์โทรศัพท์ของคนขับรถหลังได้รับ Sim Card

RELATED ARTICLES

แจกแพลนเที่ยวไต้หวันแบบครบรส

ไต้หวันที่เที่ยวเยอะ แล้วจะไปไหนก่อนดีนะ? นึกไม่ออกเราเอาแพลนเที่ยวไต้หวันมาฝาก เที่ยวง่ายๆ แล้วได้ครบ ได้ทั้งเที่ยว กิน ช้อป จัดกันไปเลย!!!

เที่ยวไต้หวันดัวยตัวเอง ใช้ Taipei Fun Pass บัตรเดียวเอาอยู่

เที่ยวไต้หวันด้วยตัวเองแบบง่ายๆ กับบัตรที่จะทำให้ทั้งไทเปมาอยู่ในมือเรา กับบัตร Taipei Fun Pass ที่จะพาเราเที่ยวได้ตลอดทั้งวัน ขึ้นลง MRT หรือรถบัสจะกี่ครั้งก็ได้ แถมได้เข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ ได้ฟรี!!! ส่วนจะพาไปไหนได้บ้าง ตามมาเลยจ้าา

ไต้หวันอร่อยไม่หยุดปาก รีวิวของกินไต้หวันต้องลอง!

สายกินอย่างเราๆ คงไม่มีพลาด เพราะไต้หวันของกินอร่อยเพียบ!! เรียกว่าเที่ยวไปกินไปไม่มีเหงาปาก ที่สำคัญราคาไม่แพง เพราะคิดๆแล้วค่าอาหารใกล้เคียงบ้านเราเลยล่ะ ส่งภาพยั่วรีวิวของกินไต้หวันให้เป็นน้ำจิ้มแบ่งปันความหิวกันหน่อยดีกว่า

1 Day in Taiwan by Bus 3 เส้นทางนั่งรถเที่ยวเถาหยวน ไต้หวัน

สำหรับคนชอบเที่ยวเอง และอยากออกไปเห็นมุมมองไต้หวันในมุมใหม่ๆ ลองเปลี่ยนบรรยากาศไปนั่งรถเที่ยวกันมั้ย กับ 3 เส้นทางแนะนำ! ใครอยากนั่งรถเที่ยวเถาหยวน ไต้หวัน ตามไปเที่ยวพร้อมๆ กันเลย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!