Super Save ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดไนท์มาเก็ต 4 วัน 3 คืน
เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • Promotion พิเศษ! สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม ชำระเต็มจำนวน ฟรีชาร์จ
 • รับฟรี! บัตรสตาร์บัค มูลค่า 200 บาท
 • รับฟรี! Wonder Sim เล่นเน็ตไม่จำกัด พร้อมโทรฟรี 30 นาที
 • จอง : วันนี้ - 31 ส.ค. 61
 • เที่ยวไต้หวัน พร้อมไกด์ไทยดูแลตลอดทริปแบบส่วนตัว ดื่มด่ำช่วงเวลาที่สวยที่สุด เที่ยวครบ 8 แลนด์มาร์คห้ามพลาด
 • ล่องเรือชมวิวสุดโรแมนติก ทะเลสาบสุริยันจันทรา ความงดงามท้องทะเล สถานที่ท่องเที่ยวชื่อเสียงระดับโลก
 • เที่ยวไหว้พระขอพร วัดศักดิ์สิทธิ์ของไต้หวัน ขอพรเทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ และ วัดจงไถฉาน 1 ใน 4 วัดสุดยิ่งใหญ่ของไต้หวัน
 • ดื่มด่ำความสุนทรีย์จากภูเขาสูง แวะชิบชาอู่หลง ชาต้นตำรับและขึ้นชื่อของชาวไต้หวัน
 • มาไต้หวันทั้งทีจะพลาดได้ไง พาคุณเช็คอินแลนด์มาร์คไฮไลท์ ณ ตึกไทเป 101
 • เที่ยวชมสถาปัตยกรรมความงามของไทเปสุดยิ่งใหญ่ที่สำคัญ ณ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ท่องเพลินเมืองโบราณอันโด่งดัง ณ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมูบ้านเล็กๆมากเสน่ห์หนึ่งในสถานที่เที่ยวสุดฮิตของไต้หวัน ชิม ช้อปของฝาก เดินเที่ยว ถ่ายภาพมุมเก๋ๆ ทั้งหมดได้ที่นี่ แล้วคุณจะประทับใจจนลืมไม่ลง
 • ช้อปปิ้งให้กระหน่ำ 2 แหล่งช้อปปิ้งตลาดกลางคืนไต้หวันอันโด่งดัง ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต และช้อปปิ้งซีเหมินติง
 • ตลอดทริปเราให้คุณพักโรงแรมหรู ระดับ 4 ดาว สะดวกสบายทุกค่ำคืน
 • พิเศษ! ลิ้มรสเสี่ยวหลงเปา สัมผัสความอร่อยอาหารชื่อดังของไต้หวันที่ห้ามพลาด
 • บินตรงสู่ไต้หวัน สะดวก สบาย โดยสายการบิน Tigerair Taiwan สายการบินคุณภาพและยอดเยี่ยมแห่งปี 
Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 5 มื้อ
สายการบิน: Tigerair Taiwan
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ค.61 - มี.ค.62
รหัสสินค้า: TWTPETPEIT10

BOOKING

Seat Available Month Period Depart Return Airline Price Booking
20 August 30 Aug 2018-2 Sep 2018 IT506
19:20-00:10
IT505
15:35-18:20
13,999 THB
Promotion
จอง
20 September 1-4Sep 2018 IT506
19:20-00:10
IT505
15:35-18:20
14,999 THB จอง
20 September 15-18Sep 2018 IT506
19:20-00:10
IT505
15:35-18:20
14,999 THB จอง
20 October 6-9Oct 2018 IT506
19:20-00:10
IT505
15:35-18:20
14,999 THB จอง
0 October 11-14Oct 2018
(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
IT506
19:20-00:10
IT505
15:35-18:20
15,999 THB เต็ม
0 October 19-22Oct 2018 IT506
19:20-00:10
IT505
15:35-18:20
17,999 THB เต็ม
20 November 2-5Nov 2018 IT506
19:20-00:10
IT505
15:35-18:20
14,999 THB จอง
20 November 22-25Nov 2018 IT506
19:20-00:10
IT505
15:35-18:20
14,999 THB จอง
20 December 7-10Dec 2018
(วันรัฐธรรมนูญ)
IT506
19:20-00:10
IT505
15:35-18:20
15,999 THB จอง
20 December 28-31Dec 2018
(วันสิ้นปี)
IT506
19:20-00:10
IT505
15:35-18:20
17,999 THB จอง
20 January 10-13Jan 2019 IT506
19:20-00:10
IT505
15:35-18:20
14,999 THB จอง
20 January 25-28Jan 2019 IT506
19:20-00:10
IT505
15:35-18:20
14,999 THB จอง
20 February 16-19Feb 2019
(วันมาฆบูชา)
IT506
19:20-00:10
IT505
15:35-18:20
15,999 THB จอง
20 February 28 Feb 2019-3 Mar 2019 IT506
19:20-00:10
IT505
15:35-18:20
14,999 THB จอง
20 March 14-17Mar 2019 IT506
19:20-00:10
IT505
15:35-18:20
15,999 THB จอง
20 March 28-31Mar 2019 IT506
19:20-00:10
IT505
15:35-18:20
15,999 THB จอง
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) - ไต้หวัน (ท่าอากาศยานเถาหยวน)
KING’S PARADISE HOTEL
2 เถาหยวน - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - แวะชิมชาอู่หลง - ไทจง - ตลาดฟงเจี่ย ไนท์มาเก็ต
THE CLOUD HOTEL
3 ไทจง - ไทเป - ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยข้อมือ - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตร) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
FULLON HOTEL SANYIN
4 ไทเป - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) -  ไต้หวัน (ท่าอากาศยานเถาหยวน)

 • คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 สายการบิน TIGER AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร
 • เหินฟ้าสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน TIGERAIR TAIWAN เที่ยวบินที่ IT 506 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองเถาหยวน (เวลาท้องถิ่นที่ไต้หวันเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม .) ผ่านพิธีการ ตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อย
 • พักที่ KING’S PARADISE HOTEL หรือเทียบเท่า 


วันที่สอง : เถาหยวน - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - แวะชิมชาอู่หลง -  ไทจง  - ตลาดฟงเจี่ย ไนท์มาเก็ต  

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • เดินทางสู่ วัดจงไถฉาน ซึ่งวัดแห่งนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศาสนาสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัลและวัดมหายานที่ธิเบต วัดจงไถฉาน เป็นวัดพุทธนิกายมหายานถูกสร้างขึ้นในเดือนกันยายน ปี ค.ศ.2000 เป็นสถานที่สำหรับจาริกแสวงบุญของชาวไต้หวัน  
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตั้งอยู่ในเขตของ ซันมูลเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรีย เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยันจันทรา”
 • จากนั้นนำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดบุ๋นบู้ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน และนำท่านนมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อ และ ศาลเจ้ากวนอู ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์
 • พาทุกท่าน ชิมชาอู่หลง ชาที่มีชื่อเสียงของเกาะไต้หวัน และปลูกมากในเมืองหนานโถว จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองไทจง เมืองซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับ 3 ของเกาะไต้หวัน เมืองนี้จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะ และทางใต้ของเกาะจึงทำให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา
 • ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ ท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน 
 • อิสระอาหารค่ำ ณ ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต
 • พักที่ THE CLOUD HOTEL หรือเทียบเท่า  


วันที่สาม : ไทจง - ไทเป - ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยข้อมือ - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตร) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง   

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • เดินทางกลับสู่ ไทเป ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม
 • ให้ทุกท่านอิสระเลือกชิมเลือกช้อปปิ้งขนมของฝากที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็น พายเค้กสับปะรด ท้อฟฟี่นมรสเลิศ ขนมโมจิสูตรดั้งเดิมไต้หวัน
 • แวะชมศูนย์ สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันตั้งแต่โบราณ
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา **
 • เดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตร) มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร
 • อิสระท่านช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบริเวณตึก 101 ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชั้นนำ ราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20 % (หากท่านใดสนใจขึ้นลิฟท์สู่จุดชมวิวชั้น 89 ติดต่อกับไกด์)
 • จากนั้นพาทุกท่านเที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม ประกอบด้วยอาณาเขตที่กว้างขวาง ทำให้อนุสรณ์แห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเปด้านข้างอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติ
 • อิสระช้อปปิ้งย่าน ตลาดซีเหมินติง เป็นย่านถนนคนเดินแหล่งช้อปปิ้ง กิน เที่ยว ที่โด่งดังในเมืองไทเป ถ้าจะเทียบกับบ้านเราก็คงเทียบได้กับย่านสยามสแควร์ ที่นี้เป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่นทั้งสไตล์ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น สินค้ารุ่นใหม่ทันสมัยให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ นอกจากเป็นแหล่งเสื้อผ้าแฟชั่นแล้ว ซีเหมินติงยังเป็นโซนที่มีอาหารหลากหลายให้นักท่องเที่ยวเลือกชิมได้อย่างจุใจ
 • อิสระอาหารค่ำ ณ ตลาดซีเหมินติง 
 • พักที่ FULLON HOTEL SANYIN หรือเทียบเท่า 


วันที่สี่ : ไทเป - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ  

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • จากนั้นพาทุกท่านไปสัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟินเป็นแหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย (ในกรณีที่เดินทางตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์ เมื่อไปถึงจุดที่กำหนดต้องเปลี่ยนเป็นรถ Shuttle Bus ประจำทางจิ่วเฟิ่นเพื่อขึ้นลง)
 • อิสระอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นเพื่อให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารและขนมพื้นเมืองได้อย่าง
 • ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน**
 • เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TIGERAIR TAIWAN เที่ยวบินที่ IT505 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - กรุงเทพฯ 
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์บริษัทฯ หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋า 20  กิโลกรัม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามระบุไว้ในรายการ(ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้เนื่องจากบริษัทฯต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ ตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 10 ช.ม. / วัน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทางหรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวัน (ตั้งแต่วันที่ 01 ส.ค.2559 –31 ก.ค.2562 ทางสถานทูตไต้หวันแจ้งยกเลิกวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน สำหรับนักท่องเที่ยวถือหนังสือเดินทางไทย)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ 1500NTD /ท่าน (ลูกค้า ) ตลอดการเดินทาง

RELATED ARTICLES

Happy Family พาแม่เที่ยววันแม่กันเถอะ

Happy Family พาแม่เที่ยววันแม่กันเถอะ ถือเป็นช่วงเวลาดีๆ ที่เราจะพาแม่ พ่อ และคนในครอบครัวไปเที่ยวกระชับความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยที่เราจะพาแม่เที่ยววันแม่ ตามไปเที่ยวพร้อมๆ กันเลย

VISA FREE! ขยายเวลาฟรีวีซ่าไต้หวัน สำหรับคนไทย วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2562

ไต้หวันฟรีวีซ่า ไต้หวันจะขยายระยะเวลาการทดลองใช้สิทธิพิเศษฟรีวีซ่า (Visa Free) ให้กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้ง 3 ประเทศได้แก่ ไทย บรูไนและฟิลิปปินส์ จากเดิมเพิ่มออกไปอีก 1 ปี มีผลประกาศฟรีวีซ่าตั้งแต่ วันนี้ จนถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (31 July 2019)

มิชลินไกด์ไทเป Michelin Stars Award Taipei 2018

มิชลินไกด์ไทเป Michelin Stars Award Taipei 2018 ถึงคิวฝั่งไทเป ไต้หวันกันแล้ว สำหรับรางวัลที่นักชิมต้องชอบ เพราะนี่คือรางวัลมิชลินสตาร์ประจำปี 2018

หมู่บ้านสายรุ้ง Rainbow Village สถานที่เช็คอินชิคๆ ในเมืองไถจง ไต้หวัน

หมู่บ้านสายรุ้ง Rainbow Village สถานที่เช็คอินชิคๆ ในเมืองไถจง ไต้หวัน หมู่บ้านเล็กๆ สีสันสดใส ที่โดดเด่นสะดุดตา เชื้อเชิญให้ใครต่อใครอยากเข้ามาชมความสดใสน่ารักของหมู่บ้านสายรุ้งกันซะจริงๆ แล้วเราจะพลาดได้ยังไง ต้องไปชมสักหน่อยแล้ว

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!