ค้นหาบทความ:

วีซ่าธุรกิจ คืออะไร?

วีซ่าธุรกิจ คืออะไร

ในการเดินทางข้ามประเทศนั้น มีการยื่นขอวีซ่าอยู่หลายประเภทด้วยกัน ซึ่ง วีซ่าธุรกิจ ก็คือหนึ่งในประเภทวีซ่าที่มีการยื่นขอกันมากไม่แพ้วีซ่าประเภทอื่น วีซ่าธุรกิจคืออะไร มีขั้นตอนการยื่นขออย่างไร เรารวบรวมคำตอบมาไว้ให้แล้ว

วีซ่าธุรกิจ คือ

วีซ่าธุรกิจ เป็นวีซ่าชั่วคราวที่มีเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการค้าหรือติดต่อธุรกิจในประเทศผู้ออกวีซ่า หรือเพื่อกิจกรรมอื่นใดอันเกี่ยวกับการทำธุรกิจ ซึ่งในบางประเทศจะมีการรวมเอาการจ้างงานอย่างถาวรไว้ในการอนุญาตนี้ด้วย ดังนั้น หากเดินทางเพื่อการติดต่อธุรกิจหรือเกี่ยวกับการค้า ให้ยื่นขอวีซ่าธุรกิจจะตรงประเภทมากที่สุด

จะขอวีซ่าประเภทธุรกิจ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

การยื่นขอวีซ่าธุรกิจ อาจมีข้อแตกต่างในแต่ละประเทศที่จะเดินทางไป แต่ส่วนใหญ่จะมีการขอเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

เอกสารในการยื่นขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทาง ที่มีหน้าว่าง 2 หน้า มีอายุการใช้งานน้อยกว่า 10 ปี และยังสามารถใช้ได้อีก 3 เดือนนับวันออกเดินทางออกจากประเทศปลายทาง
 • หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 • ลงนามรับทราบข้อกฎหมายการพำนักในประเทศนั้นๆ
 • หลักฐานการประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ

หลักฐานการทำงาน

 • สำหรับพนักงานหรือลูกจ้าง ต้องมี หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, หนังสือรับรองการทำงานระบุระยะเวลาที่ลางาน, ตำแหน่งงานปัจจุบัน และเงินเดือนปัจจุบัน
 • สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ มีหลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ (หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท)

หลักฐานเกี่ยวกับการติดต่อธุรกิจ

 • หนังสือเชิญ(ฉบับจริง) จากบริษัทคู่ค้าหรือบริษัทในประเทศสมาชิกเชงเกนที่ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการพำนัก(เอกสารฉบับจริงพร้อมหัวจดหมายจากบริษัท)
 • สัญญาว่าจ้างงาน(ฉบับจริง) หรือหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศไทย โดยต้องระบุตำแหน่งงาน ระยะเวลาการทำงาน เงินเดือน วัตถุประสงค์และระยะเวลาการเดินทาง รวมทั้งระบุเรื่องการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 • บัตรเข้าชมงานแสดงสินค้าและจดหมายเชิญ พร้อมระบุวัตถุประสงค์และระยะเวลาในการเดินทาง
 • หลักฐานบัญชีธนาคารของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย แสดงรายการย้อนหลัง 3 เดือนสุดท้ายที่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้

ทั้งนี้ ในแต่ละประเทศที่ต้องการเดินทางโดยขอวีซ่าธุรกิจ อาจมีการร้องขอเอกสารที่ต่างไปจากนี้ หากไม่แน่ใจสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการยื่นขอวีซ่าได้ WonderfulPackage ยินดีให้บริการค่ะ

บริการยื่นขอวีซ่าเยี่ยมเยียน วีซ่าธุรกิจ


วีซ่าเยี่ยมเยียน คืออะไร?

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปดูไบ หรือประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดังนี้

ประเภทของวีซ่า มีเยอะกว่าที่คิด

การจะเดินทางไปต่างประเทศ ในบางประเทศจะอนุญาตให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศไทยเข้าประเทศนั้นได้ก็ต้องมีการยื่นขอวีซ่าเพื่อเป็นใบผ่านทางเข้าประเทศนั้นๆ เราอาจจะรู้จักประเภทของวีซ่าเพียงไม่กี่ประเภทที่คุ้นเคยกันดี รู้หรือไม่ว่าวีซ่ามีประเภทอะไรบ้าง ประเภทของวีซ่ามีเยอะกว่าที่คิด

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าอิตาลี

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศอิตาลี จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าอิตาลี เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าอิตาลี ดังนี้

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสเปน

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศสเปน จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าสเปน เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าสเปน ดังนี้

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าอังกฤษ

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปอังกฤษ หรือ สหราชอาณาจักร จะต้องมีการยื่นขอวีซ่าอังกฤษ เพื่อให้สามารถเดินทางผ่านเข้าประเทศอังกฤษได้ ซึ่งในการยื่นขอวีซ่านั้นมีขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ดังนี้

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศเนเธอร์แลนด์ จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์ ดังนี้

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าเยอรมนี

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศเยอรมนี จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าเยอรมนี เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าเยอรมนี ดังนี้

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสวีเดน

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศสวีเดน จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าสวีเดน เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าสวีเดน ดังนี้

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าออสเตรีย

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศออสเตรีย จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าออสเตรีย เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าออสเตรีย ดังนี้

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ดังนี้

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!