ค้นหาบทความ:

วีซ่าธุรกิจ คืออะไร?

วีซ่าธุรกิจ คืออะไร

ในการเดินทางข้ามประเทศนั้น มีการยื่นขอวีซ่าอยู่หลายประเภทด้วยกัน ซึ่ง วีซ่าธุรกิจ ก็คือหนึ่งในประเภทวีซ่าที่มีการยื่นขอกันมากไม่แพ้วีซ่าประเภทอื่น วีซ่าธุรกิจคืออะไร มีขั้นตอนการยื่นขออย่างไร เรารวบรวมคำตอบมาไว้ให้แล้ว

วีซ่าธุรกิจ คือ

วีซ่าธุรกิจ เป็นวีซ่าชั่วคราวที่มีเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการค้าหรือติดต่อธุรกิจในประเทศผู้ออกวีซ่า หรือเพื่อกิจกรรมอื่นใดอันเกี่ยวกับการทำธุรกิจ ซึ่งในบางประเทศจะมีการรวมเอาการจ้างงานอย่างถาวรไว้ในการอนุญาตนี้ด้วย ดังนั้น หากเดินทางเพื่อการติดต่อธุรกิจหรือเกี่ยวกับการค้า ให้ยื่นขอวีซ่าธุรกิจจะตรงประเภทมากที่สุด

จะขอวีซ่าประเภทธุรกิจ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

การยื่นขอวีซ่าธุรกิจ อาจมีข้อแตกต่างในแต่ละประเทศที่จะเดินทางไป แต่ส่วนใหญ่จะมีการขอเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

เอกสารในการยื่นขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทาง ที่มีหน้าว่าง 2 หน้า มีอายุการใช้งานน้อยกว่า 10 ปี และยังสามารถใช้ได้อีก 3 เดือนนับวันออกเดินทางออกจากประเทศปลายทาง
 • หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 • ลงนามรับทราบข้อกฎหมายการพำนักในประเทศนั้นๆ
 • หลักฐานการประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ

หลักฐานการทำงาน

 • สำหรับพนักงานหรือลูกจ้าง ต้องมี หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, หนังสือรับรองการทำงานระบุระยะเวลาที่ลางาน, ตำแหน่งงานปัจจุบัน และเงินเดือนปัจจุบัน
 • สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ มีหลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ (หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท)

หลักฐานเกี่ยวกับการติดต่อธุรกิจ

 • หนังสือเชิญ(ฉบับจริง) จากบริษัทคู่ค้าหรือบริษัทในประเทศสมาชิกเชงเกนที่ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการพำนัก(เอกสารฉบับจริงพร้อมหัวจดหมายจากบริษัท)
 • สัญญาว่าจ้างงาน(ฉบับจริง) หรือหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศไทย โดยต้องระบุตำแหน่งงาน ระยะเวลาการทำงาน เงินเดือน วัตถุประสงค์และระยะเวลาการเดินทาง รวมทั้งระบุเรื่องการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 • บัตรเข้าชมงานแสดงสินค้าและจดหมายเชิญ พร้อมระบุวัตถุประสงค์และระยะเวลาในการเดินทาง
 • หลักฐานบัญชีธนาคารของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย แสดงรายการย้อนหลัง 3 เดือนสุดท้ายที่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้

ทั้งนี้ ในแต่ละประเทศที่ต้องการเดินทางโดยขอวีซ่าธุรกิจ อาจมีการร้องขอเอกสารที่ต่างไปจากนี้ หากไม่แน่ใจสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการยื่นขอวีซ่าได้ WonderfulPackage ยินดีให้บริการค่ะ

บริการยื่นขอวีซ่าเยี่ยมเยียน วีซ่าธุรกิจ


วีซ่าเยี่ยมเยียน คืออะไร?

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

Do not forget!! Notification of staying in the Kingdom over 90 days.

If foreigner who has been granted temporary stay in the Kingdom overstay for 90 days with Non-Immigrant Visa or extend his stay in the Kingdom without leaving the Kingdom, must make notification of staying in the Kingdom every 90 days.

Q&A หลายคำถามเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้น

หากต้องการเดินทางไปยังประเทศในแถบยุโรป สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ที่ให้ผู้ถือวีซ่านี้ สามารถเดินทางข้ามผ่านประเทศในกลุ่มสมาชิกได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าใหม่หลายๆ ประเภท เราได้รวบรวมหลายคำถามเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้นมาให้แล้ว

รู้จักกับ วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) จะเดินทางไปยุโรปต้องรู้!!

วีซ่าเชงเก้น หรือ Schengen Visa เราคงเคยได้ยินคำนี้กันมาพอสมควรแล้ว แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าวีซ่าเชงเก้นเป็นอย่างไรกันแน่ ประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้นมีประเทศอะไรบ้าง แล้วถ้าหากจะต้องเดินทางไปยุโรป จะขอวีซ่าเชงเก้นได้อย่างไร?

ยื่นวีซ่าที่ไหนดี? ยื่นวีซ่ากับ WonderfulPackage ดีกว่าอย่างไร?

ยื่นวีซ่าที่ไหนดี? คำถามชวนปวดหัวสำหรับคนที่กำลังจะยื่นขอวีซ่า แต่ไม่รู้จะไปยื่นที่ไหนอย่างไร แล้วต้องมีกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานอย่างไร เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ความกังวลเหล่านี้จะหมดไปเมื่อยื่นวีซ่ากับ WonderfulPackage

วีซ่าเยี่ยมเยียน คืออะไร?

สำหรับคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ และถ้าประเทศนั้นต้องใช้วีซ่า ส่วนใหญ่จะเป็นการยื่นขอวีซ่าแบบชั่วคราว โดยมีทั้งประเภทวีซ่า ท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมเยียน วีซ่าธุรกิจ เราจะมาดูกันว่า วีซ่าประเภทเยี่ยมเยียนนั้นคืออะไร และมีการยื่นขอวีซ่าอย่างไร

ขอวีซ่าเชงเก้นรอบเดียวผ่าน ทำได้ไม่ยาก!

ผู้ที่มีความต้องการเดินทางไปยังประเทศในแถบยุโรป เกือบทั้งหมดของประเทศในยุโรปจำเป็นต้องขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อเดินทางเข้าประเทศ ขอวีซ่าเชงเก้นรอบเดียวผ่านไม่ใช่เรื่องยาก ถ้ามีเอกสารครบและคุณสมบัติครบถ้วนตามปกติ ก็ไม่มีปัญหา

รีวิว การยื่นขอวีซ่าธุรกิจประเทศจีน EP.1

ใครที่มีความจำเป็นจะต้องยื่นวีซ่าจีน ทางศูนย์ยื่นวีซ่าจีนได้เปิดให้บริการรับยื่นวีซ่าแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา แต่จะเป็นการเปิดให้รับยื่นวีซ่าธุรกิจประเทศจีน สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปประเทศจีน โดยมีขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าดังนี้

visa vs passport คนละเรื่องเดียวกัน เรียกใช้ให้ถูก

สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีพาสปอร์ตเป็นเอกสารสำคัญในการเดินทาง และบางครั้งอาจต้องมีการขอวีซ่าแนบไปด้วย สำหรับบางประเทศที่ต้องมีการยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทาง ทีนี้หลายคนยังคงสับสนอยู่บ้างกับสองคำนี้ Visa กับ Passport ใช้แบบเดียวกันไหม ที่ผ่านมาใช้ถูกหรือเปล่า?

If I want to legalize documents from the Department of Consular Affairs, where can I apply and what channels?

If I want to legalize documents from the Department of Consular Affairs, where can I apply and what channels? If you want to submit the documents to request a legalization document, you can do it by yourself, by mail, or through an agent.

รู้จักกับประเภทของวีซ่าเชงเก้น

จะเดินทางไปในประเทศแถบยุโรป เรารู้กันแล้วว่าต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น แต่รู้หรือไม่ว่า วีซ่าเชงเก้นมีกี่แบบ และในแต่ละแบบนั้นเหมาะสำหรับผู้เดินทางที่ต้องการเดินทางรูปแบบใดบ้าง เรามาทำความรู้จักกับประเภทของวีซ่าเชงเก้นกันก่อน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!