ค้นหาบทความ:

รวมคำถามยอดฮิต สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ตอบยังไงถึงได้วีซ่า 10 ปี

รวมคำถามยอดฮิต สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ตอบยังไงถึงได้วีซ่า 10 ปี

วีซ่าอเมริกาผ่านยากจริงหรือ? บางทีผ่านแต่ก็ให้วันมาแค่นิดเดียว ใครกำลังวางแผนเดินทางไปอเมริกา สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเดินทางก็คือการขอวีซ่าอเมริกา ดังนั้นใครกำลังขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกายังไงถึงผ่าน มีโอกาสได้วีซ่าถึง 10 ปี มีขั้นตอนและเทคนิคที่สำคัญอย่างไรบ้าง มาดูคำตอบกันเลย

เอกสารต้องครบ ถูกต้อง ผ่านง่ายมาก

คำถามที่มักจะพบเจอในการ สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา

ก่อนจะดำเนินการยื่นขอวีซ่าอเมริกา ก็ต้องเตรียมข้อมูลและเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อที่ในขั้นตอนการยื่นขอจะได้ราบรื่นไม่ติดขัด เช่น กรอกข้อมูลแล้วเอกสารไม่ครบ จำเป็นต้องหาเอกสารเพื่อมาดำเนินการกรอกใหม่ ทำให้ล่าช้าไปอีก ซึ่งเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา ที่เราต้องเตรียมก่อนการขอวีซ่าอเมริกา มีดังนี้

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว
 • รูปถ่ายสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน หรือ Bank Certificate อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือน
 • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำร้องที่มีอายุบัญชีมากกว่า 6 เดือน
 • หลักฐานทางด้านการทำงาน (เอกสารที่ยื่นวีซ่าทุกอย่าง จะต้องออกไม่เกิน 1 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่า ขอสำเนาทะเบียนหย่า
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล)

โดยเอกสารต้องครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นข้อมูลจริง หากข้อมูลและเอกสารถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง ก็ไม่มีอะไรต้องกังวล 

กรอกข้อมูลยังไงให้ผ่าน

ขั้นตอนที่สำคัญ ในการขอวีซ่าอเมริกา

ในการยื่นขอวีซ่าอเมริกานั้น หากคุณมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน และตอบคำถามได้ถูกต้อง มั่นใจ ก็ไม่ใช่เรื่องยาก ซึ่งก่อนอื่นเลยในเรื่องของการกรอกข้อมูลเพื่อยื่นขอวีซ่าอเมริกา จะต้องดำเนินการต่อไปนี้

 1. กรอกข้อมูลส่วนตัวและรายละเอียดให้ครบถ้วน ถูกต้อง ซึ่งการกรอกข้อมูลเหล่านี้มีผลในการสัมภาษณ์และยื่นให้กับสถานทูต เช่น คุณเป็นใคร, ทำอาชีพอะไร, อายุเท่าไร ,มีแพลนไปอเมริกายังไงบ้าง รวมถึงโรคประจำตัวต่างๆ ซึ่งในการกรอกข้อมูลส่วนตัว ถือเป็นหัวใจหลักที่สำคัญในการพิจารณาวีซ่า สิ่งสำคัญในการพิจารณาว่าคุณจะผ่านหรือไม่ ข้อมูลที่กรอกจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแสดงให้เห็นถึงความมั่นคง ไม่ว่าจะด้านการงาน ด้านการเงิน ของเรา เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า
 2. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ชำระค่าธรรมเนียมขอวีซ่าให้เรียบร้อยตามลำดับขั้นตอน
 3. นัดวันสัมภาษณ์ขอวีซ่าอเมริกา ซึ่งแนะนำว่าควรวางแผนการยื่นขอวีซ่าล่วงหน้า เนื่องจากคิวสัมภาษณ์ค่อนข้างยาว ยื่นขอตอนนี้ กว่าจะได้สัมภาษณ์อาจต้องใช้เวลารอนาน ดังนั้นจึงต้องเช็คคิวสัมภาษณ์ให้ดีๆ 

เทคนิคตอบคำถาม สัมภาษณ์อเมริกา

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา ที่ต้องเตรียมก่อนการขอวีซ่าอเมริกา

การตอบคำถามสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา แนะนำว่าควรตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มความมั่นใจและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการสื่อสารของเรานั่นเอง แต่หากใครกังวลด้านภาษา ก็สามารถตอบเป็นภาษาไทยได้ เจ้าหน้าที่สามารถฟังภาษาไทยได้ แต่ขอให้ตอบคำถามได้ถูกต้อง ชัดเจน ตรงตามความเป็นจริง โดยคำถามที่มักจะพบเจอในการสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา มีแนวคำถามในการสัมภาษณ์วีซ่าดังต่อไปนี้

 • ทำงานอะไรอยู่ ? ซึ่งการตอบคำถามควรเป็นข้อมูลจริงของเราเอง และตอบอย่างมั่นใจและให้ข้อมูลที่มีรายละเอียดแบบเชิงลึกเกี่ยวกับงานของคุณนั่นเอง
 • บริษัทหรืองานที่ทำเกี่ยวกับอะไร ?
 • บริษัทก่อตั้งมาแล้วกี่ปีและทำมากี่ปี ?
 • แพลนจะไปกี่วัน ?
 • มีแพลนไปไหนบ้าง ทำอะไรบ้าง ในอเมริกา ?
 • ตอนนี้มีเงินเท่าไหร่ ?
 • มีแพลนเดินทางไปกับใคร ?
 • เคยไปประเทศอะไรมาบ้าง ? ทำไมถึงเดินทางไปบ่อย ?
 • กลับมาจากอเมริกาแล้วจะทำอะไรต่อที่ไทย ?

ซึ่งดูจากคำถามแล้ว ถือว่าเป็นคำถามที่ตอบไม่ยาก เพราะเป็นสิ่งที่เราต้องรู้ตัวอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเดินทาง เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว และแพลนการเดินทาง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณเดินทางไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในการยื่นขอจริงๆ ส่วนระยะเวลาในการได้วีซ่าว่าจะได้ กี่เดือน กี่ปีนั้น ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เป็นผู้พิจารณา เราไม่อาจทราบผลได้ก่อนที่ผลการอนุมัติวีซ่าจะออกมา แต่หากคุณมั่นใจว่าสัมภาษณ์ได้ดี ไม่มีติดขัด และเป็นข้อมูลจริง การมีโอกาสได้รับวีซ่าถึง 10 ปี ก็สูงมากทีเดียว

**ข้อสังเกต หากเจ้าหน้าที่ยื่นพาสปอร์ตคืน แสดงว่าเราอาจจะไม่ผ่านในการสัมภาษณ์ แต่หากเจ้าหน้าที่เก็บพาสปอร์ตไป นั่นแสดงว่าคุณได้วีซ่าอเมริกา โดยปกติทางสถานทูตจะจัดส่งพาสปอร์ตกลับให้เราภายใน 2 อาทิตย์ 

หากใครมีความกังวลในการขอวีซ่าอเมริกา ไม่รู้จะเตรียมตัวอย่างไร ต้องเตรียมเอกสารแบบไหน ต้องตอบคำถามอย่างไรให้ผ่าน เรามีทีมงานมืออาชีพด้านการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา และ ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก คอยให้คำแนะนำและดูแลแบบส่วนตัวในวันสัมภาษณ์ของคุณ กับ WonderfulPackage.com

บริการวีซ่าอเมริกาออนไลน์ พร้อมมีเจ้าหน้าที่ดูแล


ขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา ไม่ได้ยากอย่างที่คิด!!

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสาธารณรัฐเช็ค

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐเช็ค จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าสาธารณรัฐเช็ค เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าสาธารณรัฐเช็ค

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าฟินแลนด์

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศฟินแลนด์ จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าฟินแลนด์ เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าฟินแลนด์

10 ประเทศที่ใครๆ ก็อยากไป ถึงต้องขอวีซ่าก็ไม่หวั่น

แต่ถ้าหากครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะเดินทางไปต่างประเทศสักครั้ง ก็น่าจะเป็นประเทศในฝัน หรือประเทศที่ติดอันดับจุดหมายปลายทางของโลกที่ใครๆ ก็อยากไป ซึ่งถึงแม้เราอาจต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะจุดหมายปลายทางที่เราเลือก ย่อมคุ้มค่ากับการเดินทางอยู่แล้ว

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศเนเธอร์แลนด์ จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์ ดังนี้

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่านอร์เวย์

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศนอร์เวย์ จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่านอร์เวย์ เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่านอร์เวย์

รวมรูปแบบปลั๊กไฟทั่วโลก จะเที่ยวประเทศไหนต้องใช้ปลั๊กอะไรกันบ้าง ?

ได้เวลาเดินทางแล้วสิ จะไปต่างประเทศอย่าลืมเช็คเรื่องปลั๊กเป็นอันขาด เพราะเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ที่เราพกติดตัวล้วนแล้วแต่จะต้องใช้ปลั๊กกันทั้งนั้น ปลั๊กไฟทั่วโลก แต่ละประเทศเค้ารองรับปลั๊กไฟรูปแบบไหน แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเอาไปเสียบได้หรือไม่

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าเดนมาร์ก

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศเดนมาร์ก จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าเดนมาร์ก เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าเดนมาร์ก

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าโปรตุเกส

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศโปรตุเกส จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าโปรตุเกส เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าโปรตุเกส ดังนี้

สหรัฐ เพิ่ม ไทย เป็น ประเทศเสี่ยงโควิดสูงสุด แนะประชาชน เลี่ยงเดินทาง

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค หรือ "CDC" ของสหรัฐ ประกาศแจ้งเตือนชาวอเมริกัน ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเยือนประเทศไทย นอกจากนี้ยังรวมฮ่องกงและนิวซีแลนด์ อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงในระดับ 4 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด เนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อ "โควิด19" จำนวนมาก โดยประเทศและดินแดนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดมีจำนวน 135 แห่ง

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าเบลเยี่ยม

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศเบลเยี่ยม จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเบลเยี่ยม เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าเบลเยี่ยม

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!