ค้นหาบทความ:

รู้จักกับ 27 มรดกโลกแห่งใหม่จาก UNESCO

บนโลกใบนี้มีหลากหลายเรื่องราวที่เรายังไม่รู้ และอีกหลายสถานที่ที่เรายังไม่เคยสัมผัส โดยเฉพาะมรดกโลกที่ควรค่าแก่การรักษา ซึ่งในปีนี้ทางยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศรายชื่อมรดกโลกแห่งใหม่จำนวน 27 แห่ง แบ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 24 แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 2 แห่ง และมรดกโลกแบบผสมผสานวัฒนธรรมและธรรมชาติ 1 แห่ง จะเป็นที่ไหนกันบ้าง ตามไปดูเลย

มรดกทางวัฒนธรรม 24 แห่ง

Aqueduct of Padre Tembleque Hydraulic System เม็กซิโก

สะพานส่งน้ำระบบไฮดรอลิกบาทหลวงเทมเบิลคิว ตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูงภาคกลางของเม็กซิโก โดยสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานเทคนิคการก่อสร้างแบบดั้งเดิมได้เป็นอย่างดี

มรดกโลก,unesco

Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalú and Monreale อิตาลี

คริสตจักรมหาวิหารของเซฟาลูและมอนเรลอาหรับปาแลร์โมนอร์แมนและ เป็นการผสมผสานในเรื่องของสังคม วัฒนธรรม และศาสนาที่มีความแตกต่างกันได้อย่างลงตัว โดยสืบเนื่องมาจากอาณาจักรนอร์แมนแห่งซิซิลี

มรดกโลก,unesco

Baekje Historic Areas เกาหลีใต้

พื้นที่ประวัติศาสตร์อาณาจักรแพกเจ บริเวณภาคกลางทางตะวันตกของเกาหลีใต้ หนึ่งในสามอาณาจักรโบราณในคาบสมุทรเกาหลี แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางเทคโนโลยี ศาสนา วัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างอาณาจักรโบราณทั้งเกาหลี จีน และญี่ปุ่น

มรดกโลก,unesco

Baptism Site “Bethany Beyond the Jordan” (Al-Maghtas) จอร์แดน

สถานที่บัพติศมาหรือล้างบาปในหมู่บ้านเบธานี อยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน เหนือทะเลเดดซีขึ้นไป เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่พระเยซูทำพิธีล้างบาปเป็นครั้งแรกริมแม่น้ำจอร์แดน

มรดกโลก,unesco

Champagne Hillsides, Houses and Cellars ฝรั่งเศส

หมู่บ้านและห้องใต้ดินชายเขาแชมเปญ สถานที่นี้จะทำให้เราเห็นถึงกระบวนการในการผลิตแชมเปญทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ไร่องุ่นที่เก่าแก่ โรงหมัก ไปจนถึงร้านขายแชมเปญ ซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 17

มรดกโลก,unesco

Christiansfeld, a Moravian Church Settlement เดนมาร์ก

คริสเตียนเฟลด์ เป็นสถานที่ตั้งของคริสตจักรโมราเวียน และเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาวโปรเตสแตนต์

มรดกโลก,unesco

Climats, terroirs of Burgundy ฝรั่งเศส

ไร่องุ่นเบอร์กันดี ไคลเมตส์ เป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการปลูกองุ่นและการผลิตไวน์ที่มีมาตั้งแต่ยุคกลาง

มรดกโลก,unesco

Cultural Landscape of Maymand อิหร่าน

ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของเมมานด์ เป็นพื้นที่กึ่งแห้งแล้งอยู่ทางตอนกลางของอิหร่าน ที่มีกลุ่มชาวบ้านทำการเกษตรเลี้ยงสัตว์ในทุ่งหญ้ากลางภูเขา

มรดกโลก,unesco

Diyarbakır Fortress and Hevsel Gardens Cultural Landscape ตุรกี

สวนภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมเฮฟเซลและป้อมปราการไดยาร์บาเกีย อยู่บนพื้นที่สูงทางตอนเหนือของลุ่มน้ำไทกรีส เป็นเมืองศูนย์กลางสำคัญมาตั้งแต่สมัยเฮเลนิสติกมาจวบจนถึงปัจจุบัน

มรดกโลก,unesco

Ephesus ตุรกี

เมืองกรีกโบราณเอฟืซัส เป็นที่ตั้งของวิหารแห่งอาร์ทีมิส หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก และยังเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของผู้คนตั้งแต่สมัยเฮเลนิสติกที่มีต่อเนื่องมายาวนาน

มรดกโลก,unesco

Fray Bentos Cultural-Industrial Landscape อุรุกวัย

ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมเฟรย์ เบนโตส พื้นที่แห่งนี้ เสนอกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ในระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อยู่อาศัย หรือว่าพื้นที่อุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสัตว์

มรดกโลก,unesco

จองตั๋วเครื่องบินเที่ยวทั่วโลก

Great Burkhan Khaldun Mountain and its surrounding sacred landscape มองโกเลีย

บริเวณอันศักดิ์สิทธิ์รอบภูเขาเบิร์กฮัน คอลดูน เชื่อว่าเป็นสถานที่เกิดและที่ฝังศพของเจงกีสข่าน และสถานที่แห่งนี้ยังเกี่ยวข้องกับการบูชาภูเขา

มรดกโลก,unesco

Necropolis of Bet She’arim: A Landmark of Jewish Renewal อิสราเอล

ป่าช้าเบทชีอาริม เป็นที่ฝังศพของชาวยิวนอกกรุงเยรูซาเลม ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญแห่งการเริ่มต้นใหม่ของชาวยิว นอกจากนี้ยังเป็นคลังของงานศิลปะและจารึกในภาษากรีก อราเมอิก และฮิบรู

มรดกโลก,unesco

Rjukan–Notodden Industrial Heritage Site นอร์เวย์

เขตอุตสาหกรรมรยูกัน-นอทอดเดน ท่ามกลางภูเขาและแม่น้ำ กลับกลายเป็นเขตอุตสาหกรรมที่มีทั้งโรงไฟฟ้า โรงงาน ระบบขนส่ง และการวางผังเมืองที่ซับซ้อน 

มรดกโลก,unesco

Rock Art in the Hail Region of Saudi Arabia ซาอุดีอาระเบีย

ศิลปะหินของภูมิภาคเฮลในซาอุดีอาระเบีย ได้จารึกร่องรอยการเดินทางของผู้คนในสมัยก่อนเอาไว้ในที่แห่งนี้

มรดกโลก,unesco

San Antonio Missions สหรัฐอเมริกา

สถานสอนศาสนาซาน อันโตนิโอ เป็นที่สอนศาสนาที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายขององค์ประกอบต่างๆ ตั้งอยู่ในรัฐเท็กซัส อเมริกา

มรดกโลก,unesco

Singapore Botanical Gardens สิงคโปร์

สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ เป็นสวนที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสิงคโปร์ ศูนย์กลางการวิจัยและอนุรักษ์พันธุ์พืช ที่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของพืชสวนเขตร้อนตั้งแต่สมัยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ

มรดกโลก,unesco

Sites of Japan’s Meiji Industrial Revolution: Iron and Steel, Shipbuilding and Coal Mining ญี่ปุ่น

สถานที่การปฏิวัติอุตสาหกรรมเมจิของญี่ปุ่น ที่แห่งนี้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอันรวดเร็วของอุตสาหกรรมตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20 โดยเป็นอุตสาหกรรมเหล็ก เหล็กกล้า การต่อเรือ และเหมืองถ่านหิน

มรดกโลก,unesco

Speicherstadt and Kontorhaus District with Chilehaus เยอรมนี

อาคารสถาปัตยกรรมเขตคอนทอร์เฮาส์และชีเลเฮาส์ ตรงจุดนี้ได้มีการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่คลังสินค้าขนาดใหญ่ มีอาคารสำนักงานต่างๆ ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจากการค้าระหว่างประเทศ

มรดกโลก,unesco

Susa อิหร่าน

เมืองโบราณซูซา ที่มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของเมืองซ้อนกันมาตั้งแต่ช่วงห้าพันปีก่อนคริสตกาล เรื่อยมาจนถึงช่วงศตวรรษที่ 13

มรดกโลก,unesco

The Forth Bridge สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ

สะพานรถไฟเดอะโฟร์ท บริค์จ ที่เปิดใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1890 มาจนถึงปัจจุบัน และดำเนินการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้าเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

มรดกโลก,unesco

บริการยื่นวีซ่าออนไลน์ ฟรี Net Sim

The par force hunting landscape in North Zealand เดนมาร์ก

ภูมิทัศน์อุทยานล่าสัตว์ในเมืองนอร์ท ซีแลนด์ เป็นอุทยานล่าสัตว์ที่ถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสมลงตัว

มรดกโลก,unesco

Tusi Sites จีน

ดินแดนชนเผ่าโบราณตูซี ที่เป็นระบบการบริหารชนกลุ่มน้อยของรัฐบาลในสมัยก่อน ที่มีการบริหารจัดการเป็นอย่างดี ทำให้ชนกลุ่มน้อยยังสามารถรักษาอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของตัวเองไว้ได้

มรดกโลก,unesco

Routes of Santiago de Compostela: Camino Francés and Routes of Northern Spain สเปน

คามิโน ฟรานเซส และนอร์ธเทิร์น สเปน เป็นเส้นทางแห่งนครซานเตียโกเดกอมโปสเตลา เป็นสถานที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีความพิเศษตรงที่มีสายพันธุ์พืชเฉพาะถิ่นอย่างไลเคน มอส และพืชดอกบางชนิด

มรดกโลก,unesco

มรดกโลกทางธรรมชาติ 2 แห่ง

Cape Floral Region Protected Areas แอฟริกาใต้

เขตพื้นที่คุ้มครองพันธุ์ดอกไม้ เป็นพื้นที่เชื่อมโยงเส้นทางแสวงบุญในภาคเหนือของสเปน

มรดกโลก,unesco

Phong Nha – Ke Bang National Park เวียดนาม

อุทยานแห่งชาติฟ็องญา-แก๋บ่าง เป็นศูนย์กลางความหลากหลายทางชีวภาพจากทั่วโลก

มรดกโลก,unesco

มรดกโลกแบบผสมผสานวัฒนธรรมและธรรมชาติ 1 แห่ง

Blue and John Crow Mountains จาเมกา

เทือกเขาสีฟ้าจอห์นโครว์ เป็นอุทยานแห่งชาติของเวียดนามที่มีทั้งภูเขาหินปูนและป่าเขตร้อน เกิดเป็นเทือกเขาสีฟ้าที่สวยงาม

มรดกโลก,unesco

Cr. http://whc.unesco.org/en/newproperties


มรดกโลกมาเก๊า 30 MACAO WORLD HERITAGE

สนใจโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศในราคาที่ประะหยัดกับเรา คลิกเลย

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำที่เที่ยวคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ เมืองยอดฮิตของจีน

เมืองคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจีน มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายใครสายธรรมชาติต้องมาสักครั้ง

50 เมนูเด็ด อาหารญี่ปุ่นที่ต้องลอง!

ใครๆ ก็ชอบกินอาหารญีปุ่น แต่เรารู้จักกับอาหารญี่ปุ่นกันดีแล้วหรือยังนะ เราดูหน้าตาอาหารญี่ปุ่นทั้ง 50 เมนูกันดีกว่า ว่าจะน่ากินขนาดไหน ใครจัดไปครบทุกเมนูแล้วบ้างนะ

เที่ยวคุนหมิงเส้นทางใหม่ ภูเขาเจ็ดสีตงชวน คุณอาจจะยังไม่เคยไป!

คนไม่ได้ไปควรไป ส่วนใครเคยไปคุนหมิงมาแล้ว อาจจะเคยไปเส้นทางเดิมๆ แต่นั่นยังไม่หมด อยากจะให้ไปที่ "ตงชวน" เพราะว่าน่าไปมากๆ ธรรมชาติสวยๆ เห็นวิว 360 องศา หากเที่ยวคุนหมิงมุมอื่นมาแล้ว แนะนำว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ไม่ควรพลาด

เที่ยวจีนสี่เมือง บันทึกการเดินทางไปเที่ยวคุนหมิง ต้าลี่ ลีเจียง แชงกรีล่า

เที่ยวจีนสี่เมือง บันทึกการเดินทางไปเที่ยวคุนหมิง ต้าลี่ ลีเจียง แชงกรีล่า ชมความงดงามสองข้างทางระหว่างการเดินทาง จากประสบการณ์จริงของนักเดินทาง

เปิดตัวอีกแล้วที่ท่องเที่ยวจีน ครั้งนี้เสียวยิ่งกว่า สะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ที่จางเจียเจี้ย

สัมผัสประสบการณ์ที่เหมือนเดินอยู่บนอากาศ กับสะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ที่ยาวถึง 430 เมตร และข้ามหุบเขาลึกของจางเจียเจี้ย ที่ลึกถึง 300 เมตร ที่จางเจียเจี้ย ประเทศจีน

ข่าวดี! อุทยานจางเจียเจี้ย เปิดเที่ยวแล้ว

มีข่าวดีมาบอก! อุทยานจางเจียเจี้ยเปิดแล้วจ้า ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับการเปิดให้เข้าชมอุทยานจางเจียเจี้ย เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่ผ่านมา และเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรถสาธารณะที่รับส่งนักท่องเที่ยวได้รับการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อทั้งหมด

ทายสิว่าฉันอยู่ที่ไหน? บอกใบ้ว่าเราจะพามาเที่ยวคุนหมิง

ทายสิว่าฉันอยู่ที่ไหน? บอกใบ้ว่าเราจะพามาเที่ยวคุนหมิง

ญี่ปุ่นเปิดประเทศ ข้อควรรู้ก่อนเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยว

เป็นที่ทราบกันมาบ้างแล้วสำหรับใครที่กำลังรอคอยการเดินทางท่องเที่ยวญี่ปุ่น เพราะญี่ปุ่นเปิดประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวแล้ว แต่ก็ยังมีข้อจำกัดคือช่วงเริ่มต้นเปิดประเทศนี้นักท่องเที่ยวต้องเดินทางผ่านบริษัททัวร์ถึงจะเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการของทางญี่ปุ่น

รีวิวจัดเต็ม เที่ยวคุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิน จะเที่ยวกันเองหรือไปทั้งครอบครัวก็ไปได้

รีวิวจัดเต็ม เที่ยวคุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิน แนะนำประสบการณ์การเดินทางไปเที่ยวคุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ กับความประทับใจที่ยากจะลืมเลือน ที่เที่ยวสวยๆ ใกล้ไทยนิดเดียว ชวนกันไปเที่ยวทั้งครอบครัว หรือจะลุยเดี่ยวเที่ยวด้วยตัวเองก็ได้ทั้งนั้น

10 ที่เที่ยวโตเกียว ครั้งหนึ่งต้องไปเช็คอิน

เที่ยวโตเกียว เที่ยวง่ายที่สุด และยังเป็นแหล่งรวมที่เที่ยวมากมาย ทั้งธรรมชาติสวยๆ อย่างภูเขาไฟฟูจิ ทะลสาบ วัดเก่าแก่ พระราชวังอันงดงาม เรียกว่าไปโตเกียวแค่ที่เดียวเที่ยวได้ครบทุกรส แนะนำ 10 ที่เที่ยวโตเกียว ที่ครั้งหนึ่งต้องไปเช็คอิน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!