ค้นหาบทความ:

รู้จักกับ 27 มรดกโลกแห่งใหม่จาก UNESCO

บนโลกใบนี้มีหลากหลายเรื่องราวที่เรายังไม่รู้ และอีกหลายสถานที่ที่เรายังไม่เคยสัมผัส โดยเฉพาะมรดกโลกที่ควรค่าแก่การรักษา ซึ่งในปีนี้ทางยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศรายชื่อมรดกโลกแห่งใหม่จำนวน 27 แห่ง แบ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 24 แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 2 แห่ง และมรดกโลกแบบผสมผสานวัฒนธรรมและธรรมชาติ 1 แห่ง จะเป็นที่ไหนกันบ้าง ตามไปดูเลย

มรดกทางวัฒนธรรม 24 แห่ง

Aqueduct of Padre Tembleque Hydraulic System เม็กซิโก

สะพานส่งน้ำระบบไฮดรอลิกบาทหลวงเทมเบิลคิว ตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูงภาคกลางของเม็กซิโก โดยสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานเทคนิคการก่อสร้างแบบดั้งเดิมได้เป็นอย่างดี

มรดกโลก,unesco

Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalú and Monreale อิตาลี

คริสตจักรมหาวิหารของเซฟาลูและมอนเรลอาหรับปาแลร์โมนอร์แมนและ เป็นการผสมผสานในเรื่องของสังคม วัฒนธรรม และศาสนาที่มีความแตกต่างกันได้อย่างลงตัว โดยสืบเนื่องมาจากอาณาจักรนอร์แมนแห่งซิซิลี

มรดกโลก,unesco

Baekje Historic Areas เกาหลีใต้

พื้นที่ประวัติศาสตร์อาณาจักรแพกเจ บริเวณภาคกลางทางตะวันตกของเกาหลีใต้ หนึ่งในสามอาณาจักรโบราณในคาบสมุทรเกาหลี แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางเทคโนโลยี ศาสนา วัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างอาณาจักรโบราณทั้งเกาหลี จีน และญี่ปุ่น

มรดกโลก,unesco

Baptism Site “Bethany Beyond the Jordan” (Al-Maghtas) จอร์แดน

สถานที่บัพติศมาหรือล้างบาปในหมู่บ้านเบธานี อยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน เหนือทะเลเดดซีขึ้นไป เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่พระเยซูทำพิธีล้างบาปเป็นครั้งแรกริมแม่น้ำจอร์แดน

มรดกโลก,unesco

Champagne Hillsides, Houses and Cellars ฝรั่งเศส

หมู่บ้านและห้องใต้ดินชายเขาแชมเปญ สถานที่นี้จะทำให้เราเห็นถึงกระบวนการในการผลิตแชมเปญทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ไร่องุ่นที่เก่าแก่ โรงหมัก ไปจนถึงร้านขายแชมเปญ ซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 17

มรดกโลก,unesco

Christiansfeld, a Moravian Church Settlement เดนมาร์ก

คริสเตียนเฟลด์ เป็นสถานที่ตั้งของคริสตจักรโมราเวียน และเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาวโปรเตสแตนต์

มรดกโลก,unesco

Climats, terroirs of Burgundy ฝรั่งเศส

ไร่องุ่นเบอร์กันดี ไคลเมตส์ เป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการปลูกองุ่นและการผลิตไวน์ที่มีมาตั้งแต่ยุคกลาง

มรดกโลก,unesco

Cultural Landscape of Maymand อิหร่าน

ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของเมมานด์ เป็นพื้นที่กึ่งแห้งแล้งอยู่ทางตอนกลางของอิหร่าน ที่มีกลุ่มชาวบ้านทำการเกษตรเลี้ยงสัตว์ในทุ่งหญ้ากลางภูเขา

มรดกโลก,unesco

Diyarbakır Fortress and Hevsel Gardens Cultural Landscape ตุรกี

สวนภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมเฮฟเซลและป้อมปราการไดยาร์บาเกีย อยู่บนพื้นที่สูงทางตอนเหนือของลุ่มน้ำไทกรีส เป็นเมืองศูนย์กลางสำคัญมาตั้งแต่สมัยเฮเลนิสติกมาจวบจนถึงปัจจุบัน

มรดกโลก,unesco

Ephesus ตุรกี

เมืองกรีกโบราณเอฟืซัส เป็นที่ตั้งของวิหารแห่งอาร์ทีมิส หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก และยังเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของผู้คนตั้งแต่สมัยเฮเลนิสติกที่มีต่อเนื่องมายาวนาน

มรดกโลก,unesco

Fray Bentos Cultural-Industrial Landscape อุรุกวัย

ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมเฟรย์ เบนโตส พื้นที่แห่งนี้ เสนอกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ในระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อยู่อาศัย หรือว่าพื้นที่อุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสัตว์

มรดกโลก,unesco

จองตั๋วเครื่องบินเที่ยวทั่วโลก

Great Burkhan Khaldun Mountain and its surrounding sacred landscape มองโกเลีย

บริเวณอันศักดิ์สิทธิ์รอบภูเขาเบิร์กฮัน คอลดูน เชื่อว่าเป็นสถานที่เกิดและที่ฝังศพของเจงกีสข่าน และสถานที่แห่งนี้ยังเกี่ยวข้องกับการบูชาภูเขา

มรดกโลก,unesco

Necropolis of Bet She’arim: A Landmark of Jewish Renewal อิสราเอล

ป่าช้าเบทชีอาริม เป็นที่ฝังศพของชาวยิวนอกกรุงเยรูซาเลม ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญแห่งการเริ่มต้นใหม่ของชาวยิว นอกจากนี้ยังเป็นคลังของงานศิลปะและจารึกในภาษากรีก อราเมอิก และฮิบรู

มรดกโลก,unesco

Rjukan–Notodden Industrial Heritage Site นอร์เวย์

เขตอุตสาหกรรมรยูกัน-นอทอดเดน ท่ามกลางภูเขาและแม่น้ำ กลับกลายเป็นเขตอุตสาหกรรมที่มีทั้งโรงไฟฟ้า โรงงาน ระบบขนส่ง และการวางผังเมืองที่ซับซ้อน 

มรดกโลก,unesco

Rock Art in the Hail Region of Saudi Arabia ซาอุดีอาระเบีย

ศิลปะหินของภูมิภาคเฮลในซาอุดีอาระเบีย ได้จารึกร่องรอยการเดินทางของผู้คนในสมัยก่อนเอาไว้ในที่แห่งนี้

มรดกโลก,unesco

San Antonio Missions สหรัฐอเมริกา

สถานสอนศาสนาซาน อันโตนิโอ เป็นที่สอนศาสนาที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายขององค์ประกอบต่างๆ ตั้งอยู่ในรัฐเท็กซัส อเมริกา

มรดกโลก,unesco

Singapore Botanical Gardens สิงคโปร์

สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ เป็นสวนที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสิงคโปร์ ศูนย์กลางการวิจัยและอนุรักษ์พันธุ์พืช ที่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของพืชสวนเขตร้อนตั้งแต่สมัยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ

มรดกโลก,unesco

Sites of Japan’s Meiji Industrial Revolution: Iron and Steel, Shipbuilding and Coal Mining ญี่ปุ่น

สถานที่การปฏิวัติอุตสาหกรรมเมจิของญี่ปุ่น ที่แห่งนี้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอันรวดเร็วของอุตสาหกรรมตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20 โดยเป็นอุตสาหกรรมเหล็ก เหล็กกล้า การต่อเรือ และเหมืองถ่านหิน

มรดกโลก,unesco

Speicherstadt and Kontorhaus District with Chilehaus เยอรมนี

อาคารสถาปัตยกรรมเขตคอนทอร์เฮาส์และชีเลเฮาส์ ตรงจุดนี้ได้มีการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่คลังสินค้าขนาดใหญ่ มีอาคารสำนักงานต่างๆ ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจากการค้าระหว่างประเทศ

มรดกโลก,unesco

Susa อิหร่าน

เมืองโบราณซูซา ที่มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของเมืองซ้อนกันมาตั้งแต่ช่วงห้าพันปีก่อนคริสตกาล เรื่อยมาจนถึงช่วงศตวรรษที่ 13

มรดกโลก,unesco

The Forth Bridge สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ

สะพานรถไฟเดอะโฟร์ท บริค์จ ที่เปิดใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1890 มาจนถึงปัจจุบัน และดำเนินการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้าเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

มรดกโลก,unesco

บริการยื่นวีซ่าออนไลน์ ฟรี Net Sim

The par force hunting landscape in North Zealand เดนมาร์ก

ภูมิทัศน์อุทยานล่าสัตว์ในเมืองนอร์ท ซีแลนด์ เป็นอุทยานล่าสัตว์ที่ถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสมลงตัว

มรดกโลก,unesco

Tusi Sites จีน

ดินแดนชนเผ่าโบราณตูซี ที่เป็นระบบการบริหารชนกลุ่มน้อยของรัฐบาลในสมัยก่อน ที่มีการบริหารจัดการเป็นอย่างดี ทำให้ชนกลุ่มน้อยยังสามารถรักษาอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของตัวเองไว้ได้

มรดกโลก,unesco

Routes of Santiago de Compostela: Camino Francés and Routes of Northern Spain สเปน

คามิโน ฟรานเซส และนอร์ธเทิร์น สเปน เป็นเส้นทางแห่งนครซานเตียโกเดกอมโปสเตลา เป็นสถานที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีความพิเศษตรงที่มีสายพันธุ์พืชเฉพาะถิ่นอย่างไลเคน มอส และพืชดอกบางชนิด

มรดกโลก,unesco

มรดกโลกทางธรรมชาติ 2 แห่ง

Cape Floral Region Protected Areas แอฟริกาใต้

เขตพื้นที่คุ้มครองพันธุ์ดอกไม้ เป็นพื้นที่เชื่อมโยงเส้นทางแสวงบุญในภาคเหนือของสเปน

มรดกโลก,unesco

Phong Nha – Ke Bang National Park เวียดนาม

อุทยานแห่งชาติฟ็องญา-แก๋บ่าง เป็นศูนย์กลางความหลากหลายทางชีวภาพจากทั่วโลก

มรดกโลก,unesco

มรดกโลกแบบผสมผสานวัฒนธรรมและธรรมชาติ 1 แห่ง

Blue and John Crow Mountains จาเมกา

เทือกเขาสีฟ้าจอห์นโครว์ เป็นอุทยานแห่งชาติของเวียดนามที่มีทั้งภูเขาหินปูนและป่าเขตร้อน เกิดเป็นเทือกเขาสีฟ้าที่สวยงาม

มรดกโลก,unesco

Cr. http://whc.unesco.org/en/newproperties


มรดกโลกมาเก๊า 30 MACAO WORLD HERITAGE

สนใจโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศในราคาที่ประะหยัดกับเรา คลิกเลย

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำ 9 ที่เที่ยวลี่เจียง ที่ต้องไปโดน

ใครไม่เจียง แต่ ลี่เจียง ชื่อนี้ไม่ธรรมดาแน่นอน พาไปสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ของประเทศจีน เมืองลี่เจียง...ดินแดนภูเขาและธรรมชาติสุดอลังการ บางคนถึงขั้นหลงธรรมชาติที่ลี่เจียงจนอยากกลับไปอีกครั้ง ตามมาดูกันค่ะว่าคุณจะหลงรักเมืองลี่เจียงเหมือนอย่างเราไหม แต่รับรองว่าคุณจะถอนตัวไม่ขึ้นแน่นอน กับไฮไลท์สุดน่าทึ่งที่ทุกคน จะต้องร้องว้าว

เที่ยวดานัง..ครั้งหนึ่งต้องไป ไฮไลท์ที่เที่ยวดานัง 2024 ที่ต้องไปเช็คอิน

เวียดนามยังมีอีกหลากหลายมุมมองให้เดินทางไปค้นหา พาไปเที่ยวดานัง กับไฮไลท์ที่เที่ยวที่ต้องไปเช็คอินในปี 2024 นี้ มีที่ไหนบ้าง ตามไปเที่ยวดานังพร้อมๆ กันเลย!

แนะนำ 5 ที่เที่ยวคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ เมืองยอดฮิตของจีน

เมืองคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจีน มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายใครสายธรรมชาติต้องมาสักครั้ง

เที่ยวเวียดนามทั้งที่ต้องมีของฝาก! แนะนำ 10 ของฝากจากเวียดนาม ที่กำลังฮิตในตอนนี้

พาไปหาของฝากจากเวียดนามให้ได้ช้อปปิ้งติดไม้ติดมือกันไปก่อนกลับ แต่ต้องไม่ใช่ของฝากแบบเดิมๆ ก็เลยจะไปหาของฝากจากเวียดนามที่กินได้ อร่อยด้วย และกำลังฮิตในตอนนี้ ใครไม่หยิบกลับไปถือว่าพลาด!

พาทัวร์เวียดนามกับ 10 ที่เที่ยวซาปา เมืองในสายหมอก

แนะนำ 10 ที่เที่ยวซาปา ประเทศเวียดนาม ถือเป็นเมืองแห่งสายหมอก จนได้ฉายาว่า "สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม" ไฮไลท์ของที่นี่คือ หมู่บ้านชาวเขา นาขั้นบันได สายหมอก ดอกไม้

มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองที่ไม่เคยหลับ กับ 10 ที่เที่ยวเซี่ยงไฮ้ที่ต้องไป!

ถ้าจะให้พูดถึงประเทศจีนแล้วล่ะก็ เราก็คงนึกถึงกรุงปักกิ่งที่เป็นเมืองหลวง แต่ยังมีอีกหนึ่งเมืองที่มีความสำคัญไม่น้อยหน้ากันเลย นั่นก็คือ มหานครเซี่ยงไฮ้ สุดยอดมหานครทันสมัยที่มีอะไรตื่นตาตื่นใจเต็มไปหมด และนี่คือ 10 ที่เที่ยวเซี่ยงไฮ้ยอดฮิต ที่ใครๆ ก็ต้องไป

เที่ยวเวียดนาม สัมผัสความงามจากเหนือจรดใต้

เที่ยวเวียดนาม ประเทศที่มีธรรมชาติสวยๆ เยอะมากจริงๆ และด้วยภูมิประเทศที่ทอดตัวยาวลงมาตั้งแต่เหนือจรดใต้ ทำให้มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ที่บางทีอาจจะนึกไม่ถึงเลยว่าทั้งหมดนี้อยู่ในประเทศเดียวกัน

ฮอยอัน ฉันรักเธอ เมืองมรดกโลกแห่งเวียดนาม

"ฮอยอัน ฉันรักเธอ" ประโยคนี้คงคุ้นหู แต่อาจจะยังไม่คุ้นตาถ้าหากเรายังไม่ได้ไปพบกับเมืองฮอยอันด้วยตัวเราเอง ฮอยอัน เป็นเมืองมรดกโลกแห่งเวียดนาม กับเสน่ห์ของอาคารบ้านเรือนสีเหลืองสดใส ที่รอให้เราไปพบเจอ..

เที่ยวจีน ไปเมืองซัวเถา ถิ่นกำเนิดชาวแต้จิ๋วต้องไปเยือน

เที่ยวจีน ไปเมืองซัวเถา ถิ่นกำเนิดชาวแต้จิ๋วต้องไปเยือน ดูว่ามีอะไรน่าเที่ยวบ้าง เฮี้ยงบู้ซัว ชมศาลเจ้าพ่อเสือ เกาะหม่าสือ วัดไทยในแต้จิ๋ว วัดไคหยวน สะพานเซียงจื่อ ศาลเจ้าไต่ฮงกง วัดแปะฮวยเจียม หรือ วัดดอกไม้ขาว

เช็คอิน 5 ที่เที่ยวกุ้ยหลิน เมืองสวรรค์บนพิภพ

เที่ยวกุ้ยหลิน ใครก็ว่าเมืองกุ้ยหลินเป็นเมืองสวรรค์ ที่ไม่ว่าจะไปทางไหนก็สวยงามไปซะหมด ทั้งภูเขา แม่น้ำ และถ้ำ ที่ธรรมชาติได้สรรค์สร้างได้สวยงามลงตัวที่สุด

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!