ค้นหาบทความ:

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าเบลเยี่ยม

ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าเบลเยี่ยม

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศเบลเยี่ยม จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเบลเยี่ยม เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าเบลเยี่ยม ดังนี้

เงื่อนไขที่ควรรู้ ก่อนยื่นวีซ่าเบลเยี่ยม

 1. การอนุญาตให้เดินทางไปเบลเยียมจากประเทศที่สาม: พิจารณาเงื่อนไขที่กำหนดโดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำหรับนักเดินทางต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ covid-19
 2. ขั้นตอนการเดินทางไปเบลเยียมจากประเทศไทย: โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับการเดินทางของคุณบน เว็บไซต์ของทางการเบลเยี่ยมเรื่อง covid-19 เสมอ ทั้งในระหว่างการเตรียมตัวและก่อนออกเดินทาง
 3. สถานทูตสามารถเข้าถึงได้โดยการนัดหมายเท่านั้น: ผู้มาเยี่ยมที่สถานทูตมีความจำเป็นจะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า
  1. สามารถติดต่อสถานทูตทางโทรศัพท์ได้ตั้งแต่ วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 8.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.และในวันศุกร์ เวลา 8.00 น. ถึง 12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น.ที่หมายเลข +66 2 108 1800
  2. ส่วนวีซ่าสามารถเข้าถึงได้โดย โทรศัพท์ตั้งแต่ วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 14.00-16.00 น. และวันศุกร์ เวลา 14.00-15.00 น. คุณสามารถติดต่อแผนกวีซ่าได้เสมอทางอีเมลตามที่อยู่ต่อไปนี้: bangkok.visa@diplobel.fed.be
  3. บริการกงสุล: การนัดหมายทางกงสุลสามารถทำได้โดยการเลือกวันที่และเวลาของการนัดหมายในปฏิทินอิเล็กทรอนิกส์ คลิก

1. เลือกประเภทวีซ่า

ก่อนอื่นต้องเลือกประเภทวีซ่าที่จะยื่นขอให้ถูกต้อง เพื่อให้สามารถจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าเบลเยี่ยมได้อย่างถูกต้องแม่นยำและไม่เสียเวลา ซึ่งการเลือกประเภทของวีซ่านั้น จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปยังประเทศเบลเยี่ยม 

วีซ่าระยะสั้น (วีซ่าประเภท C)

อนุญาตให้คุณอยู่ในอาณาเขตเชงเก้นเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนในช่วงระยะเวลา 6 เดือนนับจากการเข้าประเทศครั้งแรกของคุณ

 • วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว คลิก
 • วีซ่าเพื่อธุรกิจ/ประชุม/สัมมนา คลิก
 • วีซ่าเพื่อเยี่ยมเยียนเพื่อน/แฟนหรือครอบครัว คลิก
 • วีซ่าเพื่อการอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาในประเทศเบลเยี่ยมกับผู้ที่เป็นสมาชิกในสหภาพยุโรป (ไม่ใช่ชาวเบลเยียม) คลิก
 • วีซ่าเพื่อการอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาในประเทศเบลเยี่ยมกับผู้ที่ถือสัญชาติเบลเยียมหรือผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกในสหภาพยุโรป คลิก
 • วีซ่าเพื่อการสมรสในประเทศเบลเยี่ยมกับผู้ที่เป็นสมาชิกในสหภาพยุโรป (ไม่ใช่ชาวเบลเยียม) คลิก
 • วีซ่าเพื่อการสมรสในประเทศเบลเยียมกับผู้ที่ถือสัญชาติเบลเยี่ยม หรือผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป คลิก
 • บุคคลที่เป็นสมาชิกในครอบครัวของพลเมืองสหภาพยุโรปที่อยู่ภายใต้ Directive visa 2004/38/EC คลิก
  ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครโดยตรงที่สถานทูตเบลเยี่ยมในกรุงเทพฯ (หลังจากทำการนัดหมาย): ผู้สมัครต้องติดต่อสถานทูตโดยตรงทางอีเมล(visa.bangkok@diplobel.fed.be)
 • วีซ่าทรานซิท: ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครโดยตรงที่สถานทูตเบลเยี่ยมในกรุงเทพฯ (หลังจากทำการนัดหมาย): ผู้สมัครต้องติดต่อสถานทูตโดยตรงทางอีเมล(visa.bangkok@diplobel.fed.be)
 • วีซ่าประเภทอื่นๆ ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครโดยตรงที่สถานทูตเบลเยี่ยมในกรุงเทพฯ (หลังจากทำการนัดหมาย): ผู้สมัครต้องติดต่อสถานทูตโดยตรงทางอีเมล(visa.bangkok@diplobel.fed.be)

วีซ่าระยะยาว (วีซ่าประเภท D)

อนุญาตให้คุณพำนักอยู่ในเบลเยียมเป็นระยะเวลานานกว่า 90 วัน (นักเรียน นักวิจัย คนงาน การรวมครอบครัว …)

 • วีซ่าเพื่อการทำงาน คลิก
 • วีซ่าเพื่อการทำงาน_ใบอนุญาตทำงาน คลิก
 • วีซ่าเพื่อติดตามครอบครัวกับคู่สมรสชาวเบลเยี่ยมเพื่อไปอาศัยในประเทศเบลเยี่ยม คลิก
 • วีซ่าเพื่อติดตามบุตรสำหรับบิดา/มารดาของผู้เยาว์ชาวเบลเยียมเพื่อไปอาศัยในประเทศเบลเยี่ยม คลิก
 • วีซ่าให้แก่บุตรเพื่อไปอยู่ร่วมกับบิดาหรือมารดาในประเทศเบลเยี่ยม คลิก
 • วีซ่าให้แก่บุตรเพื่อไปอยู่ร่วมกับบิดาหรือมารดาในประเทศเบลเยี่ยม (ในกรณีที่บิดาหรือมารดาไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป) คลิก
 • วีซ่าเพื่อติดตามครอบครัวกับคู่สมรสที่ไม่ได้ถือสัญชาติในสหภาพยุโรปเพื่อไปอาศัยในประเทศเบลเยี่ยม คลิก
 • วีซ่าโอ-แพร์ คลิก
 • วีซ่า ประเภท “นักเรียน/นักศึกษา” (เพื่อการพำนักระยะยาว – มากกว่า 90 วัน) คลิก
 • วีซ่าเพื่อเดินทางกลับไปอยู่ประเทศเบลเยี่ยม คลิก : ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครโดยตรงที่สถานทูตเบลเยี่ยมในกรุงเทพฯ (หลังจากทำการนัดหมาย): ผู้สมัครต้องติดต่อสถานทูตโดยตรงทางอีเมล(visa.bangkok@diplobel.fed.be)
 • วีซ่าประเภทอื่นๆ ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครโดยตรงที่สถานทูตเบลเยี่ยมในกรุงเทพฯ (หลังจากทำการนัดหมาย): ผู้สมัครต้องติดต่อสถานทูตโดยตรงทางอีเมล(visa.bangkok@diplobel.fed.be)

2. ยื่นใบคำร้องขอวีซ่าเบลเยี่ยม

 • สร้างบัญชีบนเว็บไซต์ Visa On Web โดยกรอกอีเมลของท่าน และรหัสผ่าน คลิก
 • โปรดทราบว่าแบบฟอร์ม Visa On Web จะต้องกรอกให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และพิมพ์ออกมาก่อนทำการนัดหมาย หลังจากยืนยันการกรอกข้อมูลแล้ว ใบสมัครจะถูกส่งไปยังอีเมลของท่าน ตัวอักษรในแบบฟอร์มควรเป็นตัวใหญ่ พิมพ์ด้วยน้ำหมึกสีดำ และจะต้องลงลายเซ็นโดยผู้สมัคร
 • อ่านรายการเอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นขอวีซ่า โดยคลิกลิงค์ที่แจ้งในข้อ1 ข้างต้น ตามประเภทวีซ่าที่ต้องการยื่นขอวีซ่าเบลเยี่ยม โดยต้องเลือกจุดประสงค์ในการเดินทางให้ถูกต้อง และจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

3. การนัดหมาย

 • เมื่อผู้สมัครทำการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครยื่นคำร้องขอวีซ่าแล้ว ท่านต้องทำการจองนัดหมายออนไลน์ ก่อนที่จะเดินทางไปยื่นคำร้องตามวันเวลาที่นัดหมาย
 • เลือกวัน และเวลานัดหมายที่ท่านสะดวกเพื่อยื่นขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่น โปรดอย่าลืมพิมพ์เอกสารยืนยันการนัดหมายเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับ
 • โปรดมาให้ตรงเวลานัดหมายพร้อมเอกสารยืนยันการนัดหมาย หากท่านมาสายหรือไม่สามารถมาตามนัดหมายได้ ท่านจะต้องทำการนัดหมายใหม่
 • สามารถเดินทางไปยื่นคำร้องได้ที่ ศูนย์ยื่นวีซ่า TLScontact ในกรุงเทพมหานคร
 • สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120
 • วัน-เวลาทำการ
  • การนัดหมายทั่วไป วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 08:00 - 12:00 and 13:30 - 16:00
  • คิวนัดหมายพิเศษ วันเสาร์ 08:00 - 14:00
  • คืนเล่มหนังสือเดินทาง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 08:00 - 16:30
  • คอลเซนเตอร์ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 08:00 - 12:30 และ 13:30 - 16:30

4. การพิจารณาคำร้องและรับหนังสือเดินทางคืน

หลังจากที่สถานทูตเบลเยี่ยมพิจารณาวีซ่าของท่านเรียบร้อยแล้ว หนังสือเดินทางของท่านจะถูกส่งมายังศูนย์ยื่นวีซ่า ท่านจะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน SMS ทันทีที่เล่มหนังสือเดินทางกลับมาถึง

 • ท่านสามารถรับหนังสือเดินทางคืนด้วยตัวเอง หรือ สามารถให้ผู้อื่นมารับแทนได้
 • กรณีรับด้วยตัวเอง โปรดเตรียมเอกสารดังนี้:
  • ใบตรวจสอบการสมัคร
  • บัตรประชาชนฉบับจริงของท่าน
  • สำเนาบัตรประชาชนของท่าน
 • กรณีรับแทน โปรดเตรียมเอกสารดังนี้:
  • ใบตรวจสอบการสมัคร
  • สำเนาบัตรประชาชนของท่าน
  • บัตรประชาชนฉบับจริงของผู้แทน
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้แทน
  • จดหมายมอบอำนาจลงลายเซ็นโดยผู้สมัคร(ระบุข้อมูลผู้แทนชัดเจน)
 • หากท่านเลือก บริการส่งเล่มทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ หนังสือเดินทางของท่านจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ ในวันที่มายื่นสมัครขอวีซ่า

ที่มา: สถานทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย , TLS Contact

ทั้งนี้ หากฟังดูยุ่งยาก และไม่มั่นใจว่าจะดำเนินการเองได้หรือไม่ ให้ WonderfulPackage ช่วยดูแล

บริการยื่นวีซ่าเบลเยี่ยม ออนไลน์ แถมฟรี! ประกันการเดินทาง


เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าโปรตุเกส

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

EUROPEAN SAFEST DESTINATIONS 2022 สถานที่เที่ยวยุโรปที่ปลอดภัยที่สุดหลังยุคโควิด

European Safest Destinations ได้คัดเลือกจุดหมายที่ปลอดภัย โดยเลือกจากข้อมูลต่างๆ ดังนี้ จุดหมายปลายทางที่โรงพยาบาลไม่เคยแออัด จุดหมายปลายทางที่ประสบกรณีของ covid-19 น้อยลง จุดหมายปลายทางที่ไม่ได้กำหนดให้มีการกักกัน เป็นต้น

เที่ยวปราก (Praque) แห่งสาธารณรัฐเช็ก เมืองที่ไม่หมุนตามเวลา

ชวนไปเที่ยวปราก เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ก มหานครที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กรุงปราก เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ที่เต็มไปด้วยปราสาทเก่าแก่ มีเสน่ห์ชวนหลงใหลเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังเป็นหัวใจแห่งยุโรปอีกด้วย

THE BEST THINGS TO SEE IN SALZBURG เยือนบ้านเกิดโมสาร์ท และที่สุดแห่ง ซาลซ์บูร์ก

อีกหนึ่งมุมโรแมนติกที่ซ่อนตัวอยู่ในออสเตรีย ต้องยกให้ ซาลซ์บูร์ก (Salzburg) ออสเตรีย เมืองที่รู้จักกันในนามบ้านเกิดของโมสาร์ท ศิลปินชื่อดังระดับโลก นอกจากเสียงเพลงและบทกวี ที่นี่ยังอบอวลไปด้วยความน่ารักและความสวยงามรอบๆ ตัว เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่คุณต้องจดไว้ในลิสต์

The World's Best Airports of 2022 สนามบินที่ดีที่สุดในโลก จาก SKYTRAX

แพลนเดินทางกันล่วงหน้า เช็ครายชื่อสนามบินกันก่อน เป็นการจัดลำดับเป็นประจำทุกปีจาก SKYTRAX ที่จะมาบอกว่าสนามบินใดเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก โดยได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งในปี 2022 นี้จะมีอันดับปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง มาดูกัน

ITALY ที่ไม่ใช่ Landmark เปลี่ยนความจำเจเดิมๆ เที่ยวอิตาลีมุมมองใหม่

เบื่อไหม? กับอิตาลีในมุมเดิมๆ แลนด์มาร์กดังๆ ที่เป็นกันจนชินตา โคลอสเซียม หอเอนปิซ่า หลายคนคงไปเที่ยวกันมาแล้ว อยากไปเที่ยวอิตาลิในมุมมองใหม่บ้างมีที่ไหนบ้างนะ เราจัดให้ เมืองอื่นๆ ในอิตาลีที่ทั้งสวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเมืองไหนก็น่าเที่ยวเป็นที่สุด

รวมรูปแบบปลั๊กไฟทั่วโลก จะเที่ยวประเทศไหนต้องใช้ปลั๊กอะไรกันบ้าง ?

ได้เวลาเดินทางแล้วสิ จะไปต่างประเทศอย่าลืมเช็คเรื่องปลั๊กเป็นอันขาด เพราะเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ที่เราพกติดตัวล้วนแล้วแต่จะต้องใช้ปลั๊กกันทั้งนั้น ปลั๊กไฟทั่วโลก แต่ละประเทศเค้ารองรับปลั๊กไฟรูปแบบไหน แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเอาไปเสียบได้หรือไม่

เสน่ห์แห่งเมืองมรดกโลก เชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) แห่งสาธารณรัฐเช็ก

ทุกประเทศล้วนมีเรื่องราวน่าค้นหา โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป มักจะมีเมืองมรดกโลกที่สวยงามอยู่มากมาย และหนึ่งในนั้นก็คือ เมืองมรดกโลก เชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองเล็กๆ ของประเทศสาธารณรัฐเช็ก ที่ใครๆ ไปแล้วต้องตกหลุมรัก

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปสวีเดน

หากใครมองหาความเป็นธรรมชาติ สวีเดนเป็นประเทศที่มีภูเขาและป่าไม้จำนวนมาก และอากาศก็ไม่ได้หนาวเหมือนประเทศอื่นๆ ในยุโรป มีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรองรองโดยยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกถึง 15 แห่ง แต่ก่อนอื่น เรามาเตรียมตัวเดินทางไปสวีเดนกันก่อน

10 ประเทศที่ใครๆ ก็อยากไป ถึงต้องขอวีซ่าก็ไม่หวั่น

แต่ถ้าหากครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะเดินทางไปต่างประเทศสักครั้ง ก็น่าจะเป็นประเทศในฝัน หรือประเทศที่ติดอันดับจุดหมายปลายทางของโลกที่ใครๆ ก็อยากไป ซึ่งถึงแม้เราอาจต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะจุดหมายปลายทางที่เราเลือก ย่อมคุ้มค่ากับการเดินทางอยู่แล้ว

รวมคำถามยอดฮิต สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ตอบยังไงถึงได้วีซ่า 10 ปี

วีซ่าอเมริกาผ่านยากจริงหรือ? บางทีผ่านแต่ก็ให้วันมาแค่นิดเดียว ใครกำลังวางแผนเดินทางไปอเมริกา สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเดินทางก็คือการขอวีซ่าอเมริกา ดังนั้นใครกำลังขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกายังไงถึงผ่าน มีโอกาสได้วีซ่าถึง 10 ปี

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!