ค้นหาบทความ:

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศเนเธอร์แลนด์ จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์ ดังนี้

1. เลือกประเภทวีซ่า

ก่อนอื่นท่านจะต้องเลือกประเภทวีซ่าที่จะยื่นขอให้ถูกต้อง จะช่วยให้สามารถจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและไม่เสียเวลา ซึ่งการเลือกประเภทของวีซ่านั้น จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ และขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้สมัคร ทางศูนย์ที่รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์ไม่สามารถช่วยคุณในการตัดสินใจเลือกประเภทของวีซ่าได้

วีซ่าระยะสั้น (สามารถเดินทางเข้าพำนักสูงสุด 90 วัน ต่อช่วงเวลา 180 วัน)

หากท่านต้องการเดินทางไปเยือนประเทศเนเธอร์แลนด์ในช่วงเวลาสั้นๆ ท่านจะต้องได้รับวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศในกรณีที่ท่านมาจากประเทศที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่าสำหรับการเข้าประเทศเนเธอร์แลนด์ วีซ่าเชงเก้นแบบพำนักระยะสั้นอนุญาตให้ผู้ถือเดินทางผ่านหรืออยู่ในดินแดนของประเทศเนเธอร์แลนด์และรัฐเชงเก้นอื่นๆ ทั้งหมดเป็นระยะเวลาสูงสุดสามเดือน (90 วัน) ภายในระยะเวลา 180 วัน

 1. เดินทางเยือนมากกว่าหนึ่งประเทศในเชงเก้น? เมื่อเดินทางไปยังประเทศในกลุ่มเชงเก้นมากกว่าหนึ่งประเทศให้ส่งใบสมัครของท่านพร้อมกับประเทศที่ท่านจะพำนักอยู่นานที่สุด ในกรณีที่มีการพำนักระยะยาวเท่าๆ กัน ท่านต้องสมัครกับประเทศในกลุ่มเชงเก้นที่ท่านมาถึงก่อน
 2. เดินทางไปยังประเทศที่ไม่ใช่เชงเก้นด้วยหรือไม่? เมื่อเดินทางไปยังประเทศอื่นนอกเขตเชงเก้น (เช่นในแคริบเบียน,โครเอเชีย,โรมาเนีย, สหราชอาณาจักรและ / หรือสหรัฐอเมริกา) ให้ยื่นขอวีซ่าอื่นก่อนจึงจะยื่นขอวีซ่าเชงเก้น

ประเภทวีซ่าระยะสั้น

 • วีซ่าท่องเที่ยว
 • วีซ่าเยี่ยมครอบครัว/เยี่ยมเพื่อน
 • วีซ่าลูกเรือ
 • วีซ่าเพื่อธุรกิจ/ประชุมสัมนา/เรียนระยะสั้น
 • วีซ่าสนามบิน/วีซ่าทรานซิท
 • วีซ่าสำหรับสมาชิกในครอบครัวของพลเมืองสหภาพยุโรป EU/EEA หรือพลเมืองชาวสวิส
 • วีซ่าดูงานราชการ
 • วีซ่าออเร้นคาร์เพท
 • วีซ่าสำหรับเดินทางกลับประเทศ
 • วีซ่าพำนักระยะสั้นสำหรับพาร์ทเนอร์ที่มีความสัมพันธ์ทางไกล

วีซ่าระยะยาว (เอ็มวีวี)

ในกรณีที่ท่านตั้งใจจะอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นระยะเวลาต่อเนื่องนานกว่า 90 วัน ท่านจะต้องมีใบอนุญาตพำนักชั่วคราว (MVV) หรือ ‘วีซ่าพำนักระยะยาว’ โดยสมัครกับบริการตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติเนเธอร์แลนด์ (IND) เพื่อขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ สิ่งสำคัญคือต้องสมัครอย่างน้อย 3 เดือนก่อนที่ท่านตั้งใจจะอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์

วีซ่าดัตช์แคริบเบียน

ส่วนแคริบเบียนของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประกอบด้วย อารูบา, โบแนร์, คูราเซา, ซาบา, ซินต์เอิสตาซียึส และ เซนต์มาเตน ท่านต้องขอวีซ่าแคริบเบียนหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสัญชาติ และระยะเวลาการพำนักของท่าน ในเว็บไซต์ของสถานทูตเนเธอร์แลนด์หรือสถานกงสุลในประเทศของท่าน

 • วีซ่าแคริบเบียนพำนักระยะสั้น (90 วันหรือน้อยกว่า)
 • วีซ่าแคริบเบียนพำนักระยะยาว
 • โปรแกรมแคริบเบียนคาร์เพท (สำหรับผู้ที่มาเยือนแคริบเบียนของราชอาณาจักรเป็นประจำ)

2. กรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์


3. การนัดหมาย

 • ผู้สมัครทุกท่านจำเป็นต้องนัดหมายเพื่อยื่นใบสมัครที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า วีเอฟเอส ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตามกฎทั่วไปผู้สมัครทุกท่านจะต้องส่งใบสมัครด้วยตนเอง (รวมถึงทารกและเด็ก)
 • ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า: 404 โซนพลาซ่า ชั้น 04 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • หลังจากจองการนัดหมายท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการนัดหมายพร้อมใบนัดหมาย
 • หากท่านสมัครเป็นครอบครัวหรือกลุ่มอื่นๆ โปรดระบุว่าท่านเป็นสมาชิกของกลุ่ม จำเป็นต้องจองการนัดหมายเป็นรายบุคคลสำหรับสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม
 • เลือกรับการอัปเดตสถานะการสมัครผ่านทางเอสเอ็มเอส (มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม) คลิก
 • ติดตามสถานะการขอวีซ่าทางออนไลน์ คลิก
 • เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จะได้รับหนังสือเดินทางคืน

4. การพิจารณาคำร้อง

 • ระยะเวลาเร็วที่สุดที่สามารถสมัครได้คือ 6 เดือนก่อนทื่ท่านตั้งใจจะเดินทาง และควรสมัครไม่เกิน 15 วันทำการก่อนการเดินทาง
 • ในกรณีส่วนใหญ่ท่านจะได้รับแจ้งภายใน 15 วันตามปฏิทินว่าใบสมัครของท่านได้รับการอนุมัติหรือไม่ ในบางกรณีอาจใช้เวลาถึง 45 วันในการพิจารณาเกี่ยวกับการขอวีซ่า
 • ท่านสามารถติดตามสถานะของใบสมัครของท่านโดยใช้รหัสติดตามสำหรับการติดตามสถานะ หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับสถานะการสมัครของท่านโปรดติดต่อ ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า 

ที่มา: VFS Global , Government of the Netherlands

ทั้งนี้ หากฟังดูยุ่งยาก และไม่มั่นใจว่าจะดำเนินการเองได้หรือไม่ ให้ WonderfulPackage ช่วยดูแล

บริการยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์ ออนไลน์ แถมฟรี! ประกันการเดินทาง


เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสวีเดน

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

รวมรูปแบบปลั๊กไฟทั่วโลก จะเที่ยวประเทศไหนต้องใช้ปลั๊กอะไรกันบ้าง ?

ได้เวลาเดินทางแล้วสิ จะไปต่างประเทศอย่าลืมเช็คเรื่องปลั๊กเป็นอันขาด เพราะเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ที่เราพกติดตัวล้วนแล้วแต่จะต้องใช้ปลั๊กกันทั้งนั้น ปลั๊กไฟทั่วโลก แต่ละประเทศเค้ารองรับปลั๊กไฟรูปแบบไหน แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเอาไปเสียบได้หรือไม่

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปนอร์เวย์

ประเทศนอร์เวย์ ฉายาเมืองแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน ที่ในบางช่วงเวลาของปีสามารถมองเห็นแสงสว่างจากพระอาทิตย์ได้ในตอนกลางคืน การเดินทางไปนอร์เวย์จึงเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ที่อาจไม่ได้พบเจอในบ้านเรา หากใครต้องการไปเที่ยวนอร์เวย์ อย่าลืมเตรียมตัวเดินทางไปนอร์เวย์กันก่อน

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปเดนมาร์ก

เดนมาร์ก เมืองแห่งเทพนิยาย ทีเราจะได้ไปสัมผัสกับเงือกน้อย Little Mermaid อีกทั้งเดนมาร์กยังมีบรรยากาศเงียบสงบ และวิถีชีวิตเรียบง่าย ก่อนจะไปสัมผัสกับความงามของเดนมาร์ก อย่าลืมเตรียมตัวเดินทางไปเดนมาร์กกันให้พร้อม

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปเบลเยี่ยม

เบลเยี่ยม เบลเยี่ยมยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจเช่น จัตุรัสกรองปราซ เมนนิเกนพิส เมืองท่าแอนเวิปต์ รวมถึงเทศกาลระดับโลกอย่าง เทศกาลพรมดอกไม้ที่กรุงบรัสเซลล์ อยากไปเที่ยวเบลเยี่ยมอย่าลืมเตรียมตัวเดินทางไปเบลเยี่ยม

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปสวีเดน

หากใครมองหาความเป็นธรรมชาติ สวีเดนเป็นประเทศที่มีภูเขาและป่าไม้จำนวนมาก และอากาศก็ไม่ได้หนาวเหมือนประเทศอื่นๆ ในยุโรป มีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรองรองโดยยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกถึง 15 แห่ง แต่ก่อนอื่น เรามาเตรียมตัวเดินทางไปสวีเดนกันก่อน

รวมคำถามยอดฮิต สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ตอบยังไงถึงได้วีซ่า 10 ปี

วีซ่าอเมริกาผ่านยากจริงหรือ? บางทีผ่านแต่ก็ให้วันมาแค่นิดเดียว ใครกำลังวางแผนเดินทางไปอเมริกา สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเดินทางก็คือการขอวีซ่าอเมริกา ดังนั้นใครกำลังขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกายังไงถึงผ่าน มีโอกาสได้วีซ่าถึง 10 ปี

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปสเปน

ประเทศสเปน มีเมืองท่องเที่ยวที่รู้จักกันดีก็คือ มาดริด บาร์เซโลน่า สเปนยังมีประวัติความเป็นมายาวนาน มีมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าค้นหา โดยมีมรดกโลกที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้มากเป็นอันดับ 3 ของโลก สำหรับใครที่วางแผนจะไปเที่ยวสเปน อย่าลืมเตรียมตัวเดินทางก่อนไปสเปน

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปโปรตุเกส

โปรตุเกสมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย รวมไปถึงแหล่งมรดกโลกที่สวยงามน่าไปเที่ยวชม เช่น วิหารเจอโรนิโม หอคอยเบเล็ม อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ เป็นต้น หากอยากไปเที่ยวชมความงามเหล่านี้ อย่าลืมเตรียมตัวการเดินทางไปโปรตุเกสกันก่อน

เริ่มแล้ว เที่ยวเนเธอร์แลนด์ ไม่ต้องแสดงผลตรวจโควิด มีผล 23 มีนาคม เป็นต้นไป

รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ประกาศ สำหรับ ผู้ที่เดินทางมา เที่ยวประเทศเนเธอร์แลนด์ จากนอกเขตสหภาพยุโรป/เชงเก้น ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 ไม่ต้องแสดงผลการทดสอบเป็นลบอีกต่อไป

10 ประเทศที่ใครๆ ก็อยากไป ถึงต้องขอวีซ่าก็ไม่หวั่น

แต่ถ้าหากครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะเดินทางไปต่างประเทศสักครั้ง ก็น่าจะเป็นประเทศในฝัน หรือประเทศที่ติดอันดับจุดหมายปลายทางของโลกที่ใครๆ ก็อยากไป ซึ่งถึงแม้เราอาจต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะจุดหมายปลายทางที่เราเลือก ย่อมคุ้มค่ากับการเดินทางอยู่แล้ว

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!