ค้นหาบทความ:

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศเนเธอร์แลนด์ จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์ ดังนี้

1. เลือกประเภทวีซ่า

ก่อนอื่นท่านจะต้องเลือกประเภทวีซ่าที่จะยื่นขอให้ถูกต้อง จะช่วยให้สามารถจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและไม่เสียเวลา ซึ่งการเลือกประเภทของวีซ่านั้น จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ และขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้สมัคร ทางศูนย์ที่รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์ไม่สามารถช่วยคุณในการตัดสินใจเลือกประเภทของวีซ่าได้

วีซ่าระยะสั้น (สามารถเดินทางเข้าพำนักสูงสุด 90 วัน ต่อช่วงเวลา 180 วัน)

หากท่านต้องการเดินทางไปเยือนประเทศเนเธอร์แลนด์ในช่วงเวลาสั้นๆ ท่านจะต้องได้รับวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศในกรณีที่ท่านมาจากประเทศที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่าสำหรับการเข้าประเทศเนเธอร์แลนด์ วีซ่าเชงเก้นแบบพำนักระยะสั้นอนุญาตให้ผู้ถือเดินทางผ่านหรืออยู่ในดินแดนของประเทศเนเธอร์แลนด์และรัฐเชงเก้นอื่นๆ ทั้งหมดเป็นระยะเวลาสูงสุดสามเดือน (90 วัน) ภายในระยะเวลา 180 วัน

 1. เดินทางเยือนมากกว่าหนึ่งประเทศในเชงเก้น? เมื่อเดินทางไปยังประเทศในกลุ่มเชงเก้นมากกว่าหนึ่งประเทศให้ส่งใบสมัครของท่านพร้อมกับประเทศที่ท่านจะพำนักอยู่นานที่สุด ในกรณีที่มีการพำนักระยะยาวเท่าๆ กัน ท่านต้องสมัครกับประเทศในกลุ่มเชงเก้นที่ท่านมาถึงก่อน
 2. เดินทางไปยังประเทศที่ไม่ใช่เชงเก้นด้วยหรือไม่? เมื่อเดินทางไปยังประเทศอื่นนอกเขตเชงเก้น (เช่นในแคริบเบียน,โครเอเชีย,โรมาเนีย, สหราชอาณาจักรและ / หรือสหรัฐอเมริกา) ให้ยื่นขอวีซ่าอื่นก่อนจึงจะยื่นขอวีซ่าเชงเก้น

ประเภทวีซ่าระยะสั้น

 • วีซ่าท่องเที่ยว
 • วีซ่าเยี่ยมครอบครัว/เยี่ยมเพื่อน
 • วีซ่าลูกเรือ
 • วีซ่าเพื่อธุรกิจ/ประชุมสัมนา/เรียนระยะสั้น
 • วีซ่าสนามบิน/วีซ่าทรานซิท
 • วีซ่าสำหรับสมาชิกในครอบครัวของพลเมืองสหภาพยุโรป EU/EEA หรือพลเมืองชาวสวิส
 • วีซ่าดูงานราชการ
 • วีซ่าออเร้นคาร์เพท
 • วีซ่าสำหรับเดินทางกลับประเทศ
 • วีซ่าพำนักระยะสั้นสำหรับพาร์ทเนอร์ที่มีความสัมพันธ์ทางไกล

วีซ่าระยะยาว (เอ็มวีวี)

ในกรณีที่ท่านตั้งใจจะอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นระยะเวลาต่อเนื่องนานกว่า 90 วัน ท่านจะต้องมีใบอนุญาตพำนักชั่วคราว (MVV) หรือ ‘วีซ่าพำนักระยะยาว’ โดยสมัครกับบริการตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติเนเธอร์แลนด์ (IND) เพื่อขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ สิ่งสำคัญคือต้องสมัครอย่างน้อย 3 เดือนก่อนที่ท่านตั้งใจจะอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์

วีซ่าดัตช์แคริบเบียน

ส่วนแคริบเบียนของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประกอบด้วย อารูบา, โบแนร์, คูราเซา, ซาบา, ซินต์เอิสตาซียึส และ เซนต์มาเตน ท่านต้องขอวีซ่าแคริบเบียนหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสัญชาติ และระยะเวลาการพำนักของท่าน ในเว็บไซต์ของสถานทูตเนเธอร์แลนด์หรือสถานกงสุลในประเทศของท่าน

 • วีซ่าแคริบเบียนพำนักระยะสั้น (90 วันหรือน้อยกว่า)
 • วีซ่าแคริบเบียนพำนักระยะยาว
 • โปรแกรมแคริบเบียนคาร์เพท (สำหรับผู้ที่มาเยือนแคริบเบียนของราชอาณาจักรเป็นประจำ)

2. กรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์


3. การนัดหมาย

 • ผู้สมัครทุกท่านจำเป็นต้องนัดหมายเพื่อยื่นใบสมัครที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า วีเอฟเอส ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตามกฎทั่วไปผู้สมัครทุกท่านจะต้องส่งใบสมัครด้วยตนเอง (รวมถึงทารกและเด็ก)
 • ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า: 404 โซนพลาซ่า ชั้น 04 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • หลังจากจองการนัดหมายท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการนัดหมายพร้อมใบนัดหมาย
 • หากท่านสมัครเป็นครอบครัวหรือกลุ่มอื่นๆ โปรดระบุว่าท่านเป็นสมาชิกของกลุ่ม จำเป็นต้องจองการนัดหมายเป็นรายบุคคลสำหรับสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม
 • เลือกรับการอัปเดตสถานะการสมัครผ่านทางเอสเอ็มเอส (มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม) คลิก
 • ติดตามสถานะการขอวีซ่าทางออนไลน์ คลิก
 • เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จะได้รับหนังสือเดินทางคืน

4. การพิจารณาคำร้อง

 • ระยะเวลาเร็วที่สุดที่สามารถสมัครได้คือ 6 เดือนก่อนทื่ท่านตั้งใจจะเดินทาง และควรสมัครไม่เกิน 15 วันทำการก่อนการเดินทาง
 • ในกรณีส่วนใหญ่ท่านจะได้รับแจ้งภายใน 15 วันตามปฏิทินว่าใบสมัครของท่านได้รับการอนุมัติหรือไม่ ในบางกรณีอาจใช้เวลาถึง 45 วันในการพิจารณาเกี่ยวกับการขอวีซ่า
 • ท่านสามารถติดตามสถานะของใบสมัครของท่านโดยใช้รหัสติดตามสำหรับการติดตามสถานะ หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับสถานะการสมัครของท่านโปรดติดต่อ ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า 

ที่มา: VFS Global , Government of the Netherlands

ทั้งนี้ หากฟังดูยุ่งยาก และไม่มั่นใจว่าจะดำเนินการเองได้หรือไม่ ให้ WonderfulPackage ช่วยดูแล

บริการยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์ ออนไลน์ แถมฟรี! ประกันการเดินทาง


เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสวีเดน

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

รวมคำถามยอดฮิต สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ตอบยังไงถึงได้วีซ่า 10 ปี

วีซ่าอเมริกาผ่านยากจริงหรือ? บางทีผ่านแต่ก็ให้วันมาแค่นิดเดียว ใครกำลังวางแผนเดินทางไปอเมริกา สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเดินทางก็คือการขอวีซ่าอเมริกา ดังนั้นใครกำลังขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกายังไงถึงผ่าน มีโอกาสได้วีซ่าถึง 10 ปี

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปสวีเดน

หากใครมองหาความเป็นธรรมชาติ สวีเดนเป็นประเทศที่มีภูเขาและป่าไม้จำนวนมาก และอากาศก็ไม่ได้หนาวเหมือนประเทศอื่นๆ ในยุโรป มีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรองรองโดยยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกถึง 15 แห่ง แต่ก่อนอื่น เรามาเตรียมตัวเดินทางไปสวีเดนกันก่อน

ITALY ที่ไม่ใช่ Landmark เปลี่ยนความจำเจเดิมๆ เที่ยวอิตาลีมุมมองใหม่

เบื่อไหม? กับอิตาลีในมุมเดิมๆ แลนด์มาร์กดังๆ ที่เป็นกันจนชินตา โคลอสเซียม หอเอนปิซ่า หลายคนคงไปเที่ยวกันมาแล้ว อยากไปเที่ยวอิตาลิในมุมมองใหม่บ้างมีที่ไหนบ้างนะ เราจัดให้ เมืองอื่นๆ ในอิตาลีที่ทั้งสวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเมืองไหนก็น่าเที่ยวเป็นที่สุด

10 ประเทศที่ใครๆ ก็อยากไป ถึงต้องขอวีซ่าก็ไม่หวั่น

แต่ถ้าหากครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะเดินทางไปต่างประเทศสักครั้ง ก็น่าจะเป็นประเทศในฝัน หรือประเทศที่ติดอันดับจุดหมายปลายทางของโลกที่ใครๆ ก็อยากไป ซึ่งถึงแม้เราอาจต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะจุดหมายปลายทางที่เราเลือก ย่อมคุ้มค่ากับการเดินทางอยู่แล้ว

เสน่ห์แห่งเมืองมรดกโลก เชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) แห่งสาธารณรัฐเช็ก

ทุกประเทศล้วนมีเรื่องราวน่าค้นหา โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป มักจะมีเมืองมรดกโลกที่สวยงามอยู่มากมาย และหนึ่งในนั้นก็คือ เมืองมรดกโลก เชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองเล็กๆ ของประเทศสาธารณรัฐเช็ก ที่ใครๆ ไปแล้วต้องตกหลุมรัก

รวมรูปแบบปลั๊กไฟทั่วโลก จะเที่ยวประเทศไหนต้องใช้ปลั๊กอะไรกันบ้าง ?

ได้เวลาเดินทางแล้วสิ จะไปต่างประเทศอย่าลืมเช็คเรื่องปลั๊กเป็นอันขาด เพราะเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ที่เราพกติดตัวล้วนแล้วแต่จะต้องใช้ปลั๊กกันทั้งนั้น ปลั๊กไฟทั่วโลก แต่ละประเทศเค้ารองรับปลั๊กไฟรูปแบบไหน แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเอาไปเสียบได้หรือไม่

THE BEST THINGS TO SEE IN SALZBURG เยือนบ้านเกิดโมสาร์ท และที่สุดแห่ง ซาลซ์บูร์ก

อีกหนึ่งมุมโรแมนติกที่ซ่อนตัวอยู่ในออสเตรีย ต้องยกให้ ซาลซ์บูร์ก (Salzburg) ออสเตรีย เมืองที่รู้จักกันในนามบ้านเกิดของโมสาร์ท ศิลปินชื่อดังระดับโลก นอกจากเสียงเพลงและบทกวี ที่นี่ยังอบอวลไปด้วยความน่ารักและความสวยงามรอบๆ ตัว เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่คุณต้องจดไว้ในลิสต์

The World's Best Airports of 2022 สนามบินที่ดีที่สุดในโลก จาก SKYTRAX

แพลนเดินทางกันล่วงหน้า เช็ครายชื่อสนามบินกันก่อน เป็นการจัดลำดับเป็นประจำทุกปีจาก SKYTRAX ที่จะมาบอกว่าสนามบินใดเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก โดยได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งในปี 2022 นี้จะมีอันดับปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง มาดูกัน

เที่ยวปราก (Praque) แห่งสาธารณรัฐเช็ก เมืองที่ไม่หมุนตามเวลา

ชวนไปเที่ยวปราก เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ก มหานครที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กรุงปราก เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ที่เต็มไปด้วยปราสาทเก่าแก่ มีเสน่ห์ชวนหลงใหลเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังเป็นหัวใจแห่งยุโรปอีกด้วย

EUROPEAN SAFEST DESTINATIONS 2022 สถานที่เที่ยวยุโรปที่ปลอดภัยที่สุดหลังยุคโควิด

European Safest Destinations ได้คัดเลือกจุดหมายที่ปลอดภัย โดยเลือกจากข้อมูลต่างๆ ดังนี้ จุดหมายปลายทางที่โรงพยาบาลไม่เคยแออัด จุดหมายปลายทางที่ประสบกรณีของ covid-19 น้อยลง จุดหมายปลายทางที่ไม่ได้กำหนดให้มีการกักกัน เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!