ค้นหาบทความ:

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศเนเธอร์แลนด์ จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์ ดังนี้

1. เลือกประเภทวีซ่า

ก่อนอื่นท่านจะต้องเลือกประเภทวีซ่าที่จะยื่นขอให้ถูกต้อง จะช่วยให้สามารถจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและไม่เสียเวลา ซึ่งการเลือกประเภทของวีซ่านั้น จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ และขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้สมัคร ทางศูนย์ที่รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์ไม่สามารถช่วยคุณในการตัดสินใจเลือกประเภทของวีซ่าได้

วีซ่าระยะสั้น (สามารถเดินทางเข้าพำนักสูงสุด 90 วัน ต่อช่วงเวลา 180 วัน)

หากท่านต้องการเดินทางไปเยือนประเทศเนเธอร์แลนด์ในช่วงเวลาสั้นๆ ท่านจะต้องได้รับวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศในกรณีที่ท่านมาจากประเทศที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่าสำหรับการเข้าประเทศเนเธอร์แลนด์ วีซ่าเชงเก้นแบบพำนักระยะสั้นอนุญาตให้ผู้ถือเดินทางผ่านหรืออยู่ในดินแดนของประเทศเนเธอร์แลนด์และรัฐเชงเก้นอื่นๆ ทั้งหมดเป็นระยะเวลาสูงสุดสามเดือน (90 วัน) ภายในระยะเวลา 180 วัน

 1. เดินทางเยือนมากกว่าหนึ่งประเทศในเชงเก้น? เมื่อเดินทางไปยังประเทศในกลุ่มเชงเก้นมากกว่าหนึ่งประเทศให้ส่งใบสมัครของท่านพร้อมกับประเทศที่ท่านจะพำนักอยู่นานที่สุด ในกรณีที่มีการพำนักระยะยาวเท่าๆ กัน ท่านต้องสมัครกับประเทศในกลุ่มเชงเก้นที่ท่านมาถึงก่อน
 2. เดินทางไปยังประเทศที่ไม่ใช่เชงเก้นด้วยหรือไม่? เมื่อเดินทางไปยังประเทศอื่นนอกเขตเชงเก้น (เช่นในแคริบเบียน,โครเอเชีย,โรมาเนีย, สหราชอาณาจักรและ / หรือสหรัฐอเมริกา) ให้ยื่นขอวีซ่าอื่นก่อนจึงจะยื่นขอวีซ่าเชงเก้น

ประเภทวีซ่าระยะสั้น

 • วีซ่าท่องเที่ยว
 • วีซ่าเยี่ยมครอบครัว/เยี่ยมเพื่อน
 • วีซ่าลูกเรือ
 • วีซ่าเพื่อธุรกิจ/ประชุมสัมนา/เรียนระยะสั้น
 • วีซ่าสนามบิน/วีซ่าทรานซิท
 • วีซ่าสำหรับสมาชิกในครอบครัวของพลเมืองสหภาพยุโรป EU/EEA หรือพลเมืองชาวสวิส
 • วีซ่าดูงานราชการ
 • วีซ่าออเร้นคาร์เพท
 • วีซ่าสำหรับเดินทางกลับประเทศ
 • วีซ่าพำนักระยะสั้นสำหรับพาร์ทเนอร์ที่มีความสัมพันธ์ทางไกล

วีซ่าระยะยาว (เอ็มวีวี)

ในกรณีที่ท่านตั้งใจจะอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นระยะเวลาต่อเนื่องนานกว่า 90 วัน ท่านจะต้องมีใบอนุญาตพำนักชั่วคราว (MVV) หรือ ‘วีซ่าพำนักระยะยาว’ โดยสมัครกับบริการตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติเนเธอร์แลนด์ (IND) เพื่อขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ สิ่งสำคัญคือต้องสมัครอย่างน้อย 3 เดือนก่อนที่ท่านตั้งใจจะอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์

วีซ่าดัตช์แคริบเบียน

ส่วนแคริบเบียนของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประกอบด้วย อารูบา, โบแนร์, คูราเซา, ซาบา, ซินต์เอิสตาซียึส และ เซนต์มาเตน ท่านต้องขอวีซ่าแคริบเบียนหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสัญชาติ และระยะเวลาการพำนักของท่าน ในเว็บไซต์ของสถานทูตเนเธอร์แลนด์หรือสถานกงสุลในประเทศของท่าน

 • วีซ่าแคริบเบียนพำนักระยะสั้น (90 วันหรือน้อยกว่า)
 • วีซ่าแคริบเบียนพำนักระยะยาว
 • โปรแกรมแคริบเบียนคาร์เพท (สำหรับผู้ที่มาเยือนแคริบเบียนของราชอาณาจักรเป็นประจำ)

2. กรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์


3. การนัดหมาย

 • ผู้สมัครทุกท่านจำเป็นต้องนัดหมายเพื่อยื่นใบสมัครที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า วีเอฟเอส ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตามกฎทั่วไปผู้สมัครทุกท่านจะต้องส่งใบสมัครด้วยตนเอง (รวมถึงทารกและเด็ก)
 • ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า: 404 โซนพลาซ่า ชั้น 04 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • หลังจากจองการนัดหมายท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการนัดหมายพร้อมใบนัดหมาย
 • หากท่านสมัครเป็นครอบครัวหรือกลุ่มอื่นๆ โปรดระบุว่าท่านเป็นสมาชิกของกลุ่ม จำเป็นต้องจองการนัดหมายเป็นรายบุคคลสำหรับสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม
 • เลือกรับการอัปเดตสถานะการสมัครผ่านทางเอสเอ็มเอส (มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม) คลิก
 • ติดตามสถานะการขอวีซ่าทางออนไลน์ คลิก
 • เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จะได้รับหนังสือเดินทางคืน

4. การพิจารณาคำร้อง

 • ระยะเวลาเร็วที่สุดที่สามารถสมัครได้คือ 6 เดือนก่อนทื่ท่านตั้งใจจะเดินทาง และควรสมัครไม่เกิน 15 วันทำการก่อนการเดินทาง
 • ในกรณีส่วนใหญ่ท่านจะได้รับแจ้งภายใน 15 วันตามปฏิทินว่าใบสมัครของท่านได้รับการอนุมัติหรือไม่ ในบางกรณีอาจใช้เวลาถึง 45 วันในการพิจารณาเกี่ยวกับการขอวีซ่า
 • ท่านสามารถติดตามสถานะของใบสมัครของท่านโดยใช้รหัสติดตามสำหรับการติดตามสถานะ หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับสถานะการสมัครของท่านโปรดติดต่อ ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า 

ที่มา: VFS Global , Government of the Netherlands

ทั้งนี้ หากฟังดูยุ่งยาก และไม่มั่นใจว่าจะดำเนินการเองได้หรือไม่ ให้ WonderfulPackage ช่วยดูแล

บริการยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์ ออนไลน์ แถมฟรี! ประกันการเดินทาง


เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสวีเดน

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปนอร์เวย์

ประเทศนอร์เวย์ ฉายาเมืองแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน ที่ในบางช่วงเวลาของปีสามารถมองเห็นแสงสว่างจากพระอาทิตย์ได้ในตอนกลางคืน การเดินทางไปนอร์เวย์จึงเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ที่อาจไม่ได้พบเจอในบ้านเรา หากใครต้องการไปเที่ยวนอร์เวย์ อย่าลืมเตรียมตัวเดินทางไปนอร์เวย์กันก่อน

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปเดนมาร์ก

เดนมาร์ก เมืองแห่งเทพนิยาย ทีเราจะได้ไปสัมผัสกับเงือกน้อย Little Mermaid อีกทั้งเดนมาร์กยังมีบรรยากาศเงียบสงบ และวิถีชีวิตเรียบง่าย ก่อนจะไปสัมผัสกับความงามของเดนมาร์ก อย่าลืมเตรียมตัวเดินทางไปเดนมาร์กกันให้พร้อม

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปสเปน

ประเทศสเปน มีเมืองท่องเที่ยวที่รู้จักกันดีก็คือ มาดริด บาร์เซโลน่า สเปนยังมีประวัติความเป็นมายาวนาน มีมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าค้นหา โดยมีมรดกโลกที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้มากเป็นอันดับ 3 ของโลก สำหรับใครที่วางแผนจะไปเที่ยวสเปน อย่าลืมเตรียมตัวเดินทางก่อนไปสเปน

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปสวีเดน

หากใครมองหาความเป็นธรรมชาติ สวีเดนเป็นประเทศที่มีภูเขาและป่าไม้จำนวนมาก และอากาศก็ไม่ได้หนาวเหมือนประเทศอื่นๆ ในยุโรป มีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรองรองโดยยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกถึง 15 แห่ง แต่ก่อนอื่น เรามาเตรียมตัวเดินทางไปสวีเดนกันก่อน

10 ประเทศที่ใครๆ ก็อยากไป ถึงต้องขอวีซ่าก็ไม่หวั่น

แต่ถ้าหากครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะเดินทางไปต่างประเทศสักครั้ง ก็น่าจะเป็นประเทศในฝัน หรือประเทศที่ติดอันดับจุดหมายปลายทางของโลกที่ใครๆ ก็อยากไป ซึ่งถึงแม้เราอาจต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะจุดหมายปลายทางที่เราเลือก ย่อมคุ้มค่ากับการเดินทางอยู่แล้ว

THE BEST THINGS TO SEE IN SALZBURG เยือนบ้านเกิดโมสาร์ท และที่สุดแห่ง ซาลซ์บูร์ก

อีกหนึ่งมุมโรแมนติกที่ซ่อนตัวอยู่ในออสเตรีย ต้องยกให้ ซาลซ์บูร์ก (Salzburg) ออสเตรีย เมืองที่รู้จักกันในนามบ้านเกิดของโมสาร์ท ศิลปินชื่อดังระดับโลก นอกจากเสียงเพลงและบทกวี ที่นี่ยังอบอวลไปด้วยความน่ารักและความสวยงามรอบๆ ตัว เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่คุณต้องจดไว้ในลิสต์

รวมรูปแบบปลั๊กไฟทั่วโลก จะเที่ยวประเทศไหนต้องใช้ปลั๊กอะไรกันบ้าง ?

ได้เวลาเดินทางแล้วสิ จะไปต่างประเทศอย่าลืมเช็คเรื่องปลั๊กเป็นอันขาด เพราะเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ที่เราพกติดตัวล้วนแล้วแต่จะต้องใช้ปลั๊กกันทั้งนั้น ปลั๊กไฟทั่วโลก แต่ละประเทศเค้ารองรับปลั๊กไฟรูปแบบไหน แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเอาไปเสียบได้หรือไม่

เริ่มแล้ว เที่ยวเนเธอร์แลนด์ ไม่ต้องแสดงผลตรวจโควิด มีผล 23 มีนาคม เป็นต้นไป

รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ประกาศ สำหรับ ผู้ที่เดินทางมา เที่ยวประเทศเนเธอร์แลนด์ จากนอกเขตสหภาพยุโรป/เชงเก้น ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 ไม่ต้องแสดงผลการทดสอบเป็นลบอีกต่อไป

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปโปรตุเกส

โปรตุเกสมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย รวมไปถึงแหล่งมรดกโลกที่สวยงามน่าไปเที่ยวชม เช่น วิหารเจอโรนิโม หอคอยเบเล็ม อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ เป็นต้น หากอยากไปเที่ยวชมความงามเหล่านี้ อย่าลืมเตรียมตัวการเดินทางไปโปรตุเกสกันก่อน

รวมคำถามยอดฮิต สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ตอบยังไงถึงได้วีซ่า 10 ปี

วีซ่าอเมริกาผ่านยากจริงหรือ? บางทีผ่านแต่ก็ให้วันมาแค่นิดเดียว ใครกำลังวางแผนเดินทางไปอเมริกา สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเดินทางก็คือการขอวีซ่าอเมริกา ดังนั้นใครกำลังขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกายังไงถึงผ่าน มีโอกาสได้วีซ่าถึง 10 ปี

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!