บริการรับคำร้องขออินเดีย

สะดวกสบายกับบริการรับยื่นวีซ่าประเทศอินเดีย

 ไฮไลท์

  • รับฟรี!  Net Sim  *เมื่อจองและ ขอวีซ่าออนไลน์วันนี้ เฉพาะที่นี่ที่เดียว! ดูรายละเอียด Net Sim คลิก
    ใช้งานได้ทั่วโลกกว่า 200 ประเทศ
    โทรฟรีกลับไทยได้ 30 นาที 
    ใช้อินเทอร์เน็ต, Facebook, Line, Social ได้หมด
  • วีซ่าอินเดียแบบออนไลน์หรือเรียกดู E-Visa อีกรูปแบบหนึ่งที่สะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปเยือนประเทศอินเดีย
  • ไม่ต้องไปแสดงตัวสแกนนิ้วมือที่ศูนย์ยื่นวีซ่าอินเดีย
  • เพียงท่องเที่ยวไปที่อินเดียออนไลน์ไปสแกนนิ้วที่สนามบินที่อินเดียได้เลย

อัตราค่าบริการยื่นวีซ่าอินเดีย 

ประเภทวีซ่าอินเดีย (รวมค่าธรรมเนียมแล้ว)

วีซ่าท่องเที่ยว 1 เดือน
(เข้า - ออกได้ 2 ครั้ง)

2,460

วีซ่าท่องเที่ยว 1 ปี
(เข้า - ออกได้หลายครั้ง)

2,940

วีซ่าท่องเที่ยว 5 ปี
(เข้า - ออกได้หลายครั้ง)

4,220

วีซ่าธุรกิจ 1 ปี

4,800

หมายเหตุ

 • ระยะเวลาด้านบนระหว่างเอกสารที่ดำเนินการเท่านั้น (ไม่นับการจัดส่งวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดราชการ)
 • จำนวนวันทำการเมื่อเอกสารครบสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
top

จองทันที!


 อัตรานี้รวม

 ค่าดำเนินการคำร้องขอวีซ่า
 ค่าส่งเอกสารคืน

 อัตรานี้ไม่รวม

 ค่าจัดส่งจากท่านมาถึง Wonderfulpackage.com

 วิธีการจองบริการยื่นวีซ่าออนไลน์

 เอกสารที่ต้องส่งมาด้วย

 1. หนังสือเดินทาง (Passport)ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า: ภาพประกอบ
  หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วยเพื่อประโยชน์ในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การอนุมัติวีซ่าจากเนชั่สถานทูตฯ

 2. รูปถ่ายสี  ขนาด 2x2 นิ้วจำนวน 2 รูป
  พื้นหลังสีขาวหน้ายิ้มไม่ได้ห้ามใส่แว่น
  (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือนและเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านเท่านั้น)แสกนเป็นไฟล์เท่านั้น

 3. หลักฐานส่วนตัว

  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  • ใบหย่าหรือใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
  • กรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีใช้สำเนาใบสูติบัตร 
 4. สำเนาตั๋วเครื่องบินไปกลับ
 5. สำเนาการจองโรงแรม

เอกสารต้องแนบเพิ่มในกรณี ยื่นขอวีซ่าธุรกิจ
-นามบัตรผู้เดินทาง (เป็นภาษาอังกฤษ)
-หนังสือเชิญจากบริษัททางในอินเดีย หรือนามบัตรบริษัทคู่ค้าในอินเดีย
****เอกสารทุกอย่างจะต้องอ้างอิงชื่อตามหนังสือเดินทางเท่านั้น****

 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารดังนี้

บริษัท มิราม่า เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (แผนกวีซ่า)
1429 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 หมายเหตุ

 • แผนกยื่นวีซ่ามีเวลาทำการในการตรวจสอบเอกสารตั้งแต่ 8.30 - 17.30 เท่านั้น
  • ทางบริษัทจะยื่นเอกสารเพื่อเริ่มดำเนินการทำวีซ่าเมื่อหลักฐานประกอบการยื่นขอทำวีซ่าสมบูรณ์
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ถึงแม้ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียม และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด  หมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุเท่านั้น
 • การปฏิเสธวีซ่าอันต่อเนื่องมาจากการขอวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการขอวีซ่าท่องเที่ยวทาง บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

เงื่อนไขสินค้า

-

RELATED ARTICLES

ตอบปัญหาวีซ่าจีน เที่ยวจีนง่ายกว่าที่คิด

จะไปเที่ยวจีน แต่ยังไม่มีวีซ่า ทำไงดีน้า คำถามที่หลายๆ คนสงสัย...วีซ่าจีนต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง วีซ่าจีนใช้เวลาทำนานแค่ไหน วีซ่าจีนต้องไปขอที่ไหน ค่าทำวีซ่าจีนเท่าไหร่ สำหรับมือใหม่ ไม่เข้าใจการทำวีซ่า ตามมาเลยจ้า‼

จะขอวีซ่าจีน ถ่ายรูปทำวีซ่าจีนยังไงให้ผ่านฉลุย

เป็นที่รู้ๆ กันว่าการไปเที่ยวจีนจะต้องมีการขอวีซ่าจีน และหลายคนก็ได้ยินเสียงร่ำลือมาว่าถ่ายรูปทำวีซ่าจีนผ่านยากมาก รูปต้องเป๊ะจริงตามกฏที่ให้ไว้ถึงจะผ่าน แต่อย่าเพิ่งเป็นกังวล ทำตามนี้รับรองยื่นทำวีซ่าจีนผ่านฉลุยแน่นอน

ประเทศไหนบ้างที่ต้องง้อวีซ่า แต่คนก็ยังชอบไป

วีซ่าก็คล้ายๆ กับบัตรผ่านทางเข้าไปในประเทศนั้นๆ ซึ่งบางประเทศไม่ต้องขอวีซ่าก็ผ่านเข้าได้ แต่บางประเทศเราต้องทำเรื่องขอวีซ่าเพื่อขออนุญาตผ่านเข้าประเทศนั้นๆ นั่นเอง แต่ถึงจะต้องง้อวีซ่าเราก็ยังอยากไปเที่ยวอยู่ดี ก็มันน่าไปนี่เนอะ

คิวรอทำวีซ่าพุ่ง 88 เล่มเมื่อเช้านี้ เรื่องทำวีซ่าออนไลน์ไว้ใจให้เราดูแล

เห็นเงียบๆ ออเดอร์เพียบนะจ๊ะ ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะ กำลังปลื้มปริ่มที่ลูกค้าไว้ใจใช้บริการทำวีซ่าออนไลน์กับเราเยอะมาก เช้านี้สูงถึง 88 เล่ม!! เยอะแค่ไหนก็ยังไหว เพราะเรามีทีมงานมืออาชีพคอยดูแล ใส่ใจในทุกขั้นตอน ถ้ากำลังมองหาผู้ช่วยในการยื่นวีซ่า มาทางนี้เลยค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!