ค้นหาบทความ:

หากชาวต่างชาติต้องการกู้เงินธนาคาร เพื่อซื้อทรัพย์สินในประเทศไทยต้องทำอย่างไร?

ในปัจจุบัน ชาวต่างชาติมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในไทย หรือ การจดทะเบียนสมรสกับคนไทย ทำให้มีความต้องการที่จะมี บ้าน คอนโดมิเนียม รถยนต์ ในประเทศไทย เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งในตอนนี้ ประเทศไทยสามารถให้ชาวต่างชาติกู้ซื้อทรัพย์สินในไทยได้แล้ว แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้กู้ว่าต้องการกู้เพื่ออะไร เช่น การกู้เงินเพื่อซื้อคอนโด หรือรถยนต์

Wonderful Package มีข้อมูลจะมาบอกถ้าหากชาวต่างชาติต้องการกู้เงินเพื่อที่จะซื้อทรัพย์ในไทยต้องทำอย่างไรและมีเอกสารอะไรที่ต้องใช้บ้าง มาดูกันเลยค่ะ

กรณีชาวต่างชาติต้องการกู้เงินซื้อบ้าน

หากต้องการซื้อบ้านชาวต่าวชาติไม่สามารถซื้อได้เนื่องจากชาวต่างชาติไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินในประเทศไทยได้ แต่ถ้าหากชาวต่างชาติแต่งงานกับคนไทย และท่านต้องการจะมีบ้านและที่ดินท่านสามารถซื้อได้แต่ต้องเป็นชื่อของคู่สมรสเท่านั้น เท่ากับว่าชาวต่างชาติจะไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านและที่ดินนั้น ต่อให้ท่านจะแต่งงานกับคนไทยก็ตาม
ถ้าต้องการจะกู้ซื้อบ้านสามารถทำได้แต่ชาวต่างชาติจะเป็นผู้กู้ร่วมกับคู่สมรสชาวไทย หรือเป็นผู้ค้ำประกันให้กับคู่สมรสชาวไทย ซึ่งคนไทยเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สิน ไม่ใช่ชาวต่างชาติ

กรณีชาวต่างชาติต้องการกู้เงินซื้อคอนโด

ชาวต่างชาติสามารถซื้อคอนโดได้แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขของกฎหมายไทย คอนโดมิเนียมถูกกำหนดเป็นอาคารที่สามารถมีส่วนแยกขายให้กับบุคคลหรือกลุ่มคนได้โดยชอบธรรม โดยต้องมีคนไทยเป็นเจ้าของ 51% และชาวต่างชาติ 49% หากคอนโดนั้นมีสัดส่วนชาวต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์อยู่ครบแล้ว ชาวต่างชาติจะไม่สามารถซื้อคอนโดนั้นได้
เมือชาวต่างชาติตรวจสอบสิทธิ์ ว่ามีสิทธ์ในการซื้อคอนโดได้แล้วนั้น ชาวต่างชาติก็จะสามารถขอสินเชื่อจากธนาคารได้ แต่ขั้นตอนก็จะยุ่งยาก และผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด เช่น มีเงินที่สามารถชำระได้ตามที่ธนาคารระบุไว้ต่อเดือน
ซึ่งธนาคารจะไม่ปล่อยกู้ซื้อคอนโด100% ของยอดผู้กู้ แต่จะปล่อยแค่ 70%-80% ของยอดผู้กู้เท่านั้น

กรณีชาวต่างชาติต้องการกู้เงินซื้อรถ

ชาวต่างสามารถซื้อรถได้แต่จะต้องมีวีซ่าประเภท Non-B ,Non-O as Marriage เป็นต้น ชาวต่างชาติถึงจะออกรถในประเทศไทยได้
ปัจจุบันนี้ไม่จำเป็นต้องกู้เงินธนาคารเพียงอย่างเดียวในการออกรถ ส่วนมากทางทางผู้จำหน่ายรถยนตร์จะมีการจัดไฟแนนซ์รถให้ลูกค้า ซึ่งสามารถผ่อนกับทางไฟแนนซ์ได้เลย แค่ชาวต่างชาติมีใบอนุญาตเข้าทำงานในประเทศไทย (Work Permit), ใบรับรองที่อยู่อาศัยจากสถานทูต และคนค้ำประกันที่เป็นคนสัญชาติไทย

เอกสารสำหรับยื่นกู้เงินธนาคารของชาวต่างชาติ

 • หนังสือเดินทาง
 • วีซ่า
 • ใบอนุญาตการทำงาน (ที่มีอายุมากกว่า2ปี)
 • ทะเบียนสมรส (กรณีสมรสกับคนไทย)
 • ใบรับรองเงินเดือนจากที่ทำงาน
 • สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง ( ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • สลิปเงินเดือน
 • สมุดบัญชีเงินฝากอื่นๆ
 • รายการเสียภาษีเงินได้
 • เอกสารอื่นๆที่แสดงถึงที่มาของรายได้

***การจะกู้เงินต้องมีรายได้เป็น 3 เท่าของยอดเงินที่จะต้องผ่อนชำระในแต่ละเดือน และจะมีการตรวจสอบบัญชีกับทางเครดิตบูโร***

หมายเหตุ : เอกสารเหล่านี้เป็นกระบวนการหนึ่งที่ธนาคารจะต้องนำไปทำสัญญา และอาจจะขึ้นอยู่แต่ละธนาคารจะต้องการเอกสารอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาท่านสามารถติดต่อไปสอบถามกับธนาคารใกล้ๆท่านได้เลย

เอกสารสำหรับการซื้อรถ ด้วยการผ่อนกับไฟแนนซ์

เอกสารของต่างชาติ (ของผู้ออกรถ)

 • หนังสือเดินทาง(Passport)
 • วีซ่า (Visa)
 • ใบอนุญาตเข้าทำงานในประเทศไทย (Work Permit) หรือ หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่
 • สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 3-6 เดือน ของธนาคารในประเทศไทย

เอกสารของผู้ค้ำประกัน (ต้องเป็นคนสัญชาติไทยเท่านั้น)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 3-6 เดือน ของธนาคารในประเทศไทย
 • เอกสารทางด้านรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือนของบริษัท

หมายเหตุ : เอกสารเหล่านี้เป็นกระบวนการหนึ่งที่ธนาคารทางการเงินจะต้องนำไปทำสัญญา และอาจจะต้องการข้อมูลอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทที่รับจัดไฟแนนซ์

ขอบคุณข้อมูลจาก

 • thaimoneyadvice
 • ikkucung
 • ddproperty

บทความที่เกี่ยวข้อง

Work Permit & VISA consultancy


If a foreigner wants a bank loan to buy property in Thailand, what to do?

如果外国人想从银行获得贷款以购买泰国的房地产,该怎么办?

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

ศบค. ยกเลิกตรวจ RT-PCR ทุกกลุ่ม ก่อนเข้าประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 เป็นไปต้น

รัฐบาล มีมติเห็นชอบปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร สำหรับผู้เดินทาง Test & Go (บก น้ำ อากาศ) Sandbox Quarantine (AQ,OQ,SQ) และผู้ควบคุมยานพาหนะ ที่ไม่มีฐานปฏิบัติการในประเทศไทย เดินทางเข้าประเทศไทย ยกเลิกการตรวจ RT-PCR ทุกกลุ่ม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ชาวต่างชาติที่แต่งงานกับคนไทยต้องการมีชื่อในทะเบียนบ้านไทย ต้องมีเอกสารอะไรบ้าง ??

การขอทะเบียนของชาวต่างชาตินั้น จะไม่สามารถขอเป็นเจ้าบ้านได้ในบ้านหลังนั้นได้ แต่จะขอเป็นผู้อยู่อาศัยได้เท่านั้น ในการขอทะเบียนบ้านของชาวต้างชาติจะเป็นทะเบียนบ้านเล่มเหลือง (ทร.13) เท่านั้น

กงสุลได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ส่งเสริมนักลงทุนในการเดินทางเข้าประเทศไทย

กรมการกงสุล ได้เปิดประชุมกงสุลโลกผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์​ ณ กรมการกงสุล โดยมีเจ้าหน้าที่กงสุลของไทยจาก 96 แห่งทั่วโลกเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมมีเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมความเข้าใจมาตรการ​ผ่อนคลายด้านวีซ่าประเภทต่างๆ

คนต่างชาติต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วง COVID-19

คนต่างชาติต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วง COVID-19 สามารถเดินทางเข้าได้แต่จะต้องกักตัว 14 วัน และต้องทำเรื่องการขอวีซ่าที่ถูกต้อง ประเทศไทยเปิดให้เข้าสำหรับบุคคลที่ถือวีซ่าบางประเภทเท่านั้น เนื่องจากสถานการ์ณ COVID-19

หากต้องการแจ้งเกิดบุตรและจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีพ่อหรือแม่ เป็นชาวต่างชาติมีขั้นตอนและแสดงหลักฐานอะไรบ้าง?

ปัจจุบันคนไทยจดสมรสกับชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากและยังมีบุตรกับคนต่างชาติจึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่าในการแจ้งเกิดบุตรและรับรองบุตร กรณีพ่อหรือแม่เป็นชาวต่างชาติ จะยุ่งยากไหม ต้องแสดงหลักฐานและขั้นตอนยังไงบ้าง??

วีซ่าชั่วคราวอเมริกา มีกี่ประเภท??

อยากไปอเมริกาก็ต้องขอวีซ่า แต่คุณรู้หรือไม่ว่าวีซ่าอเมริกามีหลายประเภท แยกตามวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ จะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะต้องยื่นขอวีซ่าประเภทไหนไปดูกันค่ะ

ประเภทของเอกสารที่ต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล มีขั้นตอนและการเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เอกสารหลายอย่างที่เป็นเอกสารสาธารณะเลยมีการจัดทำคำแปลเป็น 2ภาษา ให้เป็นเอกสารมาตรฐาน สามารถนำไปใช้ได้เลย (แต่ต้องผ่านการรับรองจากกองสัญชาติก่อน) ที่จะไปยื่นตามหน่วยงานต่างๆ

การยื่นภาษี ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 ผ่านอินเตอร์เน็ต มีขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการยื่นภาษีมีอะไรบ้าง

กรมสรรพากรมีการให้ยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตได้แล้ว ปัจจุปันประชาชนให้ความสำคัญในการยื่นภาษีออนไลน์เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับสถานการณ์ COVID-19 แบบนี้ แถมยังเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

หากต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล ขอได้ที่ไหนบ้างและผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

หากต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล ขอได้ที่ไหนบ้างและผ่านช่องทางไหนได้บ้าง การไปยื่นเอกสารเพื่อขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร สามารถทำได้ด้วยตนเองหรือการผ่านตัวแทน และมีบริการรับรองเอกสารผ่านทางไปรษณีย์

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้โดยสารจองเส้นทางบินในประเทศ จาก 6 สายการบิน เช่น การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง การเปลี่ยนแปลงเส้นทาง และการขอคืนเงิน/เก็บเครดิต

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!