ค้นหาบทความ:

หากต้องการแจ้งเกิดบุตรและจดทะเบียนรับรองบุตร
กรณีพ่อหรือแม่ เป็นชาวต่างชาติ มีขั้นตอนและแสดงหลักฐานอะไรบ้าง?

หากต้องการแจ้งเกิดบุตรและจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีพ่อหรือแม่ เป็นชาวต่างชาติ มีขั้นตอนและแสดงหลักฐานอะไรบ้าง?

เนื่องจากปัจจุบันมีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่จดทะเบียนสมรสและมีบุตรกับชาวต่างชาติ และมีเชื่อว่าหลายท่านกำลังเกิดข้อสงสัยว่า การแจ้งเกิดบุตรและการจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีพ่อหรือแม่เป็นชาวต่างชาติ จะยุ่งยากไหม ต้องแสดงหลักฐานและมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง Wonderfulpackage เลยจะมาบอกวิธีการแจ้งเกิดบุตรและการจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีมีพ่อหรือแม่เป็นชาวต่างชาติ ให้ผู้ที่กำลังเกิดข้อสงสัยได้ทราบกันนะคะ

รายการเอกสารที่ต้องยื่นประกอบคำร้องขอแจ้งเกิดบุตร กรณีพ่อหรือแม่ เป็นชาวต่างชาติ แบ่งเป็น 2กรณี ดังนี้

1. กรณีพ่อหรือแม่ เป็นชาวไทย ต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน และ ของผู้แจ้ง
 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • หนังสือรับรองการเกิดจากสถานพยาบาล

2. กรณีพ่อหรือแม่ เป็นชาวต่างชาติ ต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 • หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา
  ซึ่งจะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้น คือพ่อหรือแม่ ที่เป็นชาวต่างชาติ ต้องนำหนังสือเดินทางของท่านไปรับรองที่สถานทูตประเทศของเจ้าของเอกสารก่อน เพื่อรับรองว่าหนังสือเดินทางเป็นของจริง ออกโดยประเทศนั้นจริง ก่อนที่นำเอกสารที่รับรองจากสถานทูต มาแปลเป็นไทยและรับรอง กับทางศูนย์แปลที่ได้การรับรองมาตรฐาน และนำเอกสารที่แปลแล้ว ไปรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จากนั้นจึงนำเอกสารที่รับรองเรียบร้อยแล้วไปยื่นที่อำเภอ จึงเป็นการเสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนการรับรองหนังสือเดินทาง มีดังต่อไปนี้

 1. นำหนังสือเดินทางไปรับรองที่สถานทูตของเจ้าของประเทศ
 2. นำเอกสารที่รับรองจากสถานทูตแปลเป็นไทย และจะต้องรับรองโดยศูนย์แปลที่ได้การรับรองมาตรฐาน
 3. นำเอกสารที่แปลแล้ว ไปรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ขั้นตอนการจดทะเบียนรับรองบุตร ของชาวต่างชาติ

1. การจดทะเบียนรับรองบุตรในสำนักทะเบียน

บุตรที่เกิดจากบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาแต่เพียงฝ่ายเดียว หากจะให้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดา บิดาต้องร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรโดยมารดาและบุตรให้ความยินยอม ณ สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้

หลักฐานที่ต้องใช้

 1. บัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือเดินทางที่รับรองที่สถานทูตของกรณี พ่อหรือแม่เป็น ชาวต่างชาติ
 2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านผู้เกี่ยวข้อง
 3. สูติบัตรของบุตร
 4. พยานบุคคล 2 คน
 5. พ่อแม่ และบุตรต้องมาลงลายมือชื่อด้วยตนเอง กรณีเด็กเป็นผู้เยาว์ไร้เดียงสา ยังสื่อความหมายไม่ได้ เขียนชื่อตัวเองไม่ได้ การจดทะเบียนรับรองบุตรนั้น ต้องมีคำพิพากษาของศาล

2. การจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักงานทะเบียน

พ่อสามารถร้องขอต่อนายทะเบียน เพื่อจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักงานเขตได้ แต่สถานที่ที่ไปจดทะเบียนต้องอยู่ในท้องที่ของสำนักงานเขตนั้น

หลักฐานที่ต้องใช้

 1. บัตรประจำตัวผู้เกี่ยวข้อง และหนังสือเดินทางที่รับรองที่สถานทูตของกรณี พ่อหรือแม่เป็น ชาวต่างชาติ
 2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านผู้เกี่ยวข้อง
 3. สูติบัตรของบุตร
 4. พยานบุคคล 2 คน
 5. พ่อแม่ และบุตรต้องลงลายมือชื่อ กรณีเด็กเป็นผู้เยาว์ไร้เดียงสา ยังสื่อความหมายไม่ได้ เขียนชื่อตัวเองไม่ได้ การจดทะเบียนรับรองบุตรนั้น ต้องมีคำพิพากษาของศาล


***แต่ละที่อาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ละอำเภอที่ไปท่านยื่น (โทรสอบถาม แต่ละอำเภอ เพื่อความสะดวกของท่าน)***

ขอบคุณข้อมูลจาก

 •  kingtranslations
 • สำนักงานเขตคลองสาน

บทความที่เกี่ยวข้อง

Work Permit & VISA consultancy


If a father or mother is a foreigner and to report the birth of a child and register a child certificate, what are the procedures and documents do they need?

如果父母是外籍人的情况下,如何办理孩子的出生公证或注册孩子证书, 有哪些步骤?

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทของเอกสารที่ต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล มีขั้นตอนและการเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เอกสารหลายอย่างที่เป็นเอกสารสาธารณะเลยมีการจัดทำคำแปลเป็น 2ภาษา ให้เป็นเอกสารมาตรฐาน สามารถนำไปใช้ได้เลย (แต่ต้องผ่านการรับรองจากกองสัญชาติก่อน) ที่จะไปยื่นตามหน่วยงานต่างๆ

What are the prohibited occupations for foreigners in Thailand?

The prohibited occupations for foreigners in Thailand. Foreigners can work in Thailand under certain conditions and must have a valid visa in Thailand. The consideration for foreigners to work in Thailand taking into account the job that does not affect the artwork and Thai culture.

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้โดยสารจองเส้นทางบินในประเทศ จาก 6 สายการบิน เช่น การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง การเปลี่ยนแปลงเส้นทาง และการขอคืนเงิน/เก็บเครดิต

หากชาวต่างชาติต้องการกู้เงินธนาคาร เพื่อซื้อทรัพย์สินในประเทศไทยต้องทำอย่างไร?

ปัจจุบันชาวต่างชาติมาอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในไทย หรือ การจดทะเบียนสมรสกับคนไทย ทำให้ต้องการมี บ้าน คอนโดมิเนียม รถยนต์ ในประเทศไทยตอนนี้สามารถให้ชาวต่างชาติกู้ซื้อทรัพย์สินในไทยได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้กู้ว่าต้องการกู้เพื่ออะไร เช่นการกู้เงินเพื่อซื้อคอนโด รถยนต์

หากต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล ขอได้ที่ไหนบ้างและผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

หากต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล ขอได้ที่ไหนบ้างและผ่านช่องทางไหนได้บ้าง การไปยื่นเอกสารเพื่อขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร สามารถทำได้ด้วยตนเองหรือการผ่านตัวแทน และมีบริการรับรองเอกสารผ่านทางไปรษณีย์

คนต่างชาติต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วง COVID-19

คนต่างชาติต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วง COVID-19 สามารถเดินทางเข้าได้แต่จะต้องกักตัว 14 วัน และต้องทำเรื่องการขอวีซ่าที่ถูกต้อง ประเทศไทยเปิดให้เข้าสำหรับบุคคลที่ถือวีซ่าบางประเภทเท่านั้น เนื่องจากสถานการ์ณ COVID-19

กงสุลได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ส่งเสริมนักลงทุนในการเดินทางเข้าประเทศไทย

กรมการกงสุล ได้เปิดประชุมกงสุลโลกผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์​ ณ กรมการกงสุล โดยมีเจ้าหน้าที่กงสุลของไทยจาก 96 แห่งทั่วโลกเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมมีเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมความเข้าใจมาตรการ​ผ่อนคลายด้านวีซ่าประเภทต่างๆ

ศบค. ยกเลิกตรวจ RT-PCR ทุกกลุ่ม ก่อนเข้าประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 เป็นไปต้น

รัฐบาล มีมติเห็นชอบปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร สำหรับผู้เดินทาง Test & Go (บก น้ำ อากาศ) Sandbox Quarantine (AQ,OQ,SQ) และผู้ควบคุมยานพาหนะ ที่ไม่มีฐานปฏิบัติการในประเทศไทย เดินทางเข้าประเทศไทย ยกเลิกการตรวจ RT-PCR ทุกกลุ่ม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

การยื่นภาษี ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 ผ่านอินเตอร์เน็ต มีขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการยื่นภาษีมีอะไรบ้าง

กรมสรรพากรมีการให้ยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตได้แล้ว ปัจจุปันประชาชนให้ความสำคัญในการยื่นภาษีออนไลน์เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับสถานการณ์ COVID-19 แบบนี้ แถมยังเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ชาวต่างชาติที่แต่งงานกับคนไทยต้องการมีชื่อในทะเบียนบ้านไทย ต้องมีเอกสารอะไรบ้าง ??

การขอทะเบียนของชาวต่างชาตินั้น จะไม่สามารถขอเป็นเจ้าบ้านได้ในบ้านหลังนั้นได้ แต่จะขอเป็นผู้อยู่อาศัยได้เท่านั้น ในการขอทะเบียนบ้านของชาวต้างชาติจะเป็นทะเบียนบ้านเล่มเหลือง (ทร.13) เท่านั้น

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!