ค้นหาบทความ:

หากต้องการแจ้งเกิดบุตรและจดทะเบียนรับรองบุตร
กรณีพ่อหรือแม่ เป็นชาวต่างชาติ มีขั้นตอนและแสดงหลักฐานอะไรบ้าง?

หากต้องการแจ้งเกิดบุตรและจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีพ่อหรือแม่ เป็นชาวต่างชาติ มีขั้นตอนและแสดงหลักฐานอะไรบ้าง?

เนื่องจากปัจจุบันมีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่จดทะเบียนสมรสและมีบุตรกับชาวต่างชาติ และมีเชื่อว่าหลายท่านกำลังเกิดข้อสงสัยว่า การแจ้งเกิดบุตรและการจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีพ่อหรือแม่เป็นชาวต่างชาติ จะยุ่งยากไหม ต้องแสดงหลักฐานและมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง Wonderfulpackage เลยจะมาบอกวิธีการแจ้งเกิดบุตรและการจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีมีพ่อหรือแม่เป็นชาวต่างชาติ ให้ผู้ที่กำลังเกิดข้อสงสัยได้ทราบกันนะคะ

รายการเอกสารที่ต้องยื่นประกอบคำร้องขอแจ้งเกิดบุตร กรณีพ่อหรือแม่ เป็นชาวต่างชาติ แบ่งเป็น 2กรณี ดังนี้

1. กรณีพ่อหรือแม่ เป็นชาวไทย ต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน และ ของผู้แจ้ง
 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • หนังสือรับรองการเกิดจากสถานพยาบาล

2. กรณีพ่อหรือแม่ เป็นชาวต่างชาติ ต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 • หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา
  ซึ่งจะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้น คือพ่อหรือแม่ ที่เป็นชาวต่างชาติ ต้องนำหนังสือเดินทางของท่านไปรับรองที่สถานทูตประเทศของเจ้าของเอกสารก่อน เพื่อรับรองว่าหนังสือเดินทางเป็นของจริง ออกโดยประเทศนั้นจริง ก่อนที่นำเอกสารที่รับรองจากสถานทูต มาแปลเป็นไทยและรับรอง กับทางศูนย์แปลที่ได้การรับรองมาตรฐาน และนำเอกสารที่แปลแล้ว ไปรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จากนั้นจึงนำเอกสารที่รับรองเรียบร้อยแล้วไปยื่นที่อำเภอ จึงเป็นการเสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนการรับรองหนังสือเดินทาง มีดังต่อไปนี้

 1. นำหนังสือเดินทางไปรับรองที่สถานทูตของเจ้าของประเทศ
 2. นำเอกสารที่รับรองจากสถานทูตแปลเป็นไทย และจะต้องรับรองโดยศูนย์แปลที่ได้การรับรองมาตรฐาน
 3. นำเอกสารที่แปลแล้ว ไปรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ขั้นตอนการจดทะเบียนรับรองบุตร ของชาวต่างชาติ

1. การจดทะเบียนรับรองบุตรในสำนักทะเบียน

บุตรที่เกิดจากบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาแต่เพียงฝ่ายเดียว หากจะให้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดา บิดาต้องร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรโดยมารดาและบุตรให้ความยินยอม ณ สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้

หลักฐานที่ต้องใช้

 1. บัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือเดินทางที่รับรองที่สถานทูตของกรณี พ่อหรือแม่เป็น ชาวต่างชาติ
 2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านผู้เกี่ยวข้อง
 3. สูติบัตรของบุตร
 4. พยานบุคคล 2 คน
 5. พ่อแม่ และบุตรต้องมาลงลายมือชื่อด้วยตนเอง กรณีเด็กเป็นผู้เยาว์ไร้เดียงสา ยังสื่อความหมายไม่ได้ เขียนชื่อตัวเองไม่ได้ การจดทะเบียนรับรองบุตรนั้น ต้องมีคำพิพากษาของศาล

2. การจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักงานทะเบียน

พ่อสามารถร้องขอต่อนายทะเบียน เพื่อจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักงานเขตได้ แต่สถานที่ที่ไปจดทะเบียนต้องอยู่ในท้องที่ของสำนักงานเขตนั้น

หลักฐานที่ต้องใช้

 1. บัตรประจำตัวผู้เกี่ยวข้อง และหนังสือเดินทางที่รับรองที่สถานทูตของกรณี พ่อหรือแม่เป็น ชาวต่างชาติ
 2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านผู้เกี่ยวข้อง
 3. สูติบัตรของบุตร
 4. พยานบุคคล 2 คน
 5. พ่อแม่ และบุตรต้องลงลายมือชื่อ กรณีเด็กเป็นผู้เยาว์ไร้เดียงสา ยังสื่อความหมายไม่ได้ เขียนชื่อตัวเองไม่ได้ การจดทะเบียนรับรองบุตรนั้น ต้องมีคำพิพากษาของศาล


***แต่ละที่อาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ละอำเภอที่ไปท่านยื่น (โทรสอบถาม แต่ละอำเภอ เพื่อความสะดวกของท่าน)***

ขอบคุณข้อมูลจาก

 •  kingtranslations
 • สำนักงานเขตคลองสาน

บทความที่เกี่ยวข้อง

Work Permit & VISA consultancy


If a father or mother is a foreigner and to report the birth of a child and register a child certificate, what are the procedures and documents do they need?

如果父母是外籍人的情况下,如何办理孩子的出生公证或注册孩子证书, 有哪些步骤?

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

กงสุลได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ส่งเสริมนักลงทุนในการเดินทางเข้าประเทศไทย

กรมการกงสุล ได้เปิดประชุมกงสุลโลกผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์​ ณ กรมการกงสุล โดยมีเจ้าหน้าที่กงสุลของไทยจาก 96 แห่งทั่วโลกเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมมีเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมความเข้าใจมาตรการ​ผ่อนคลายด้านวีซ่าประเภทต่างๆ

วีซ่าชั่วคราวอเมริกา มีกี่ประเภท??

อยากไปอเมริกาก็ต้องขอวีซ่า แต่คุณรู้หรือไม่ว่าวีซ่าอเมริกามีหลายประเภท แยกตามวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ จะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะต้องยื่นขอวีซ่าประเภทไหนไปดูกันค่ะ

ศบค. ยกเลิกตรวจ RT-PCR ทุกกลุ่ม ก่อนเข้าประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 เป็นไปต้น

รัฐบาล มีมติเห็นชอบปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร สำหรับผู้เดินทาง Test & Go (บก น้ำ อากาศ) Sandbox Quarantine (AQ,OQ,SQ) และผู้ควบคุมยานพาหนะ ที่ไม่มีฐานปฏิบัติการในประเทศไทย เดินทางเข้าประเทศไทย ยกเลิกการตรวจ RT-PCR ทุกกลุ่ม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

หากชาวต่างชาติต้องการกู้เงินธนาคาร เพื่อซื้อทรัพย์สินในประเทศไทยต้องทำอย่างไร?

ปัจจุบันชาวต่างชาติมาอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในไทย หรือ การจดทะเบียนสมรสกับคนไทย ทำให้ต้องการมี บ้าน คอนโดมิเนียม รถยนต์ ในประเทศไทยตอนนี้สามารถให้ชาวต่างชาติกู้ซื้อทรัพย์สินในไทยได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้กู้ว่าต้องการกู้เพื่ออะไร เช่นการกู้เงินเพื่อซื้อคอนโด รถยนต์

การยื่นภาษี ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 ผ่านอินเตอร์เน็ต มีขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการยื่นภาษีมีอะไรบ้าง

กรมสรรพากรมีการให้ยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตได้แล้ว ปัจจุปันประชาชนให้ความสำคัญในการยื่นภาษีออนไลน์เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับสถานการณ์ COVID-19 แบบนี้ แถมยังเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

คนต่างชาติต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วง COVID-19

คนต่างชาติต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วง COVID-19 สามารถเดินทางเข้าได้แต่จะต้องกักตัว 14 วัน และต้องทำเรื่องการขอวีซ่าที่ถูกต้อง ประเทศไทยเปิดให้เข้าสำหรับบุคคลที่ถือวีซ่าบางประเภทเท่านั้น เนื่องจากสถานการ์ณ COVID-19

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้โดยสารจองเส้นทางบินในประเทศ จาก 6 สายการบิน เช่น การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง การเปลี่ยนแปลงเส้นทาง และการขอคืนเงิน/เก็บเครดิต

หากต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล ขอได้ที่ไหนบ้างและผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

หากต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล ขอได้ที่ไหนบ้างและผ่านช่องทางไหนได้บ้าง การไปยื่นเอกสารเพื่อขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร สามารถทำได้ด้วยตนเองหรือการผ่านตัวแทน และมีบริการรับรองเอกสารผ่านทางไปรษณีย์

ชาวต่างชาติที่แต่งงานกับคนไทยต้องการมีชื่อในทะเบียนบ้านไทย ต้องมีเอกสารอะไรบ้าง ??

การขอทะเบียนของชาวต่างชาตินั้น จะไม่สามารถขอเป็นเจ้าบ้านได้ในบ้านหลังนั้นได้ แต่จะขอเป็นผู้อยู่อาศัยได้เท่านั้น ในการขอทะเบียนบ้านของชาวต้างชาติจะเป็นทะเบียนบ้านเล่มเหลือง (ทร.13) เท่านั้น

ประเภทของเอกสารที่ต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล มีขั้นตอนและการเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เอกสารหลายอย่างที่เป็นเอกสารสาธารณะเลยมีการจัดทำคำแปลเป็น 2ภาษา ให้เป็นเอกสารมาตรฐาน สามารถนำไปใช้ได้เลย (แต่ต้องผ่านการรับรองจากกองสัญชาติก่อน) ที่จะไปยื่นตามหน่วยงานต่างๆ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!