ค้นหาบทความ:

หากต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล ขอได้ที่ไหนบ้างและผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

หากต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล ขอได้ที่ไหนบ้างและผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

กระทรวงการต่างประเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของเอกสาร ที่เป็นเอกสารสาธารณะ เช่น บัตรประชาชน (หรือหนังสือเดินทาง), สำเนาทะเบียนบ้าน (หรือใบถิ่นที่อยู่) จึงได้จัดทำเอกสารเป็น 2 ภาษา ให้เป็นเอกสารมาตรฐาน และสามารถนำไปใช้ได้เลย แต่ต้องผ่านการรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ ก่อนที่จะนำไปใช้ประกอบเอกสารอื่นๆ เพื่อความสะดวก และเป็นการลดขั้นตอน

Wonderfulpackage เลยจะมาบอกว่า การไปยื่นเอกสารเพื่อขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร สามารถทำได้ด้วยตนเองหรือการผ่านตัวแทน และทางกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เขามีบริการรับรองเอกสารทางไปรษณีย์ ด้วยนะคะ แต่ถ้าท่านอยากยื่นด้วยตนเองสามารถยื่นที่ไหนได้บ้าง และ ถ้าท่านต้องการจะใช้บริการทางไปรษณีย์ จะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง และต้องส่งไปที่ไหน มาดูกันค่ะ

การขอรับรองนิติกรณ์เอกสาร ด้วยตนเอง

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร ด้วยตนเอง

 1. กรอกคำร้อง
 2. กดบัตรคิว
 3. ยื่นคำร้อง ตรวจสอบเอกสาร
 4. ชำระเงิน
 5. คัดแยก และตรวจคำแปล
 6. พิมพ์สติ๊กเกอร์ และลงนาม
 7. รับเอกสาร

สถานที่ให้บริการ ได้แก่

1. กองสัญชาติและนิติกรณ์
ที่อยู่ กรมการกงสุลกอง ชั้น 3 กองสัญชาติและนิติกรณ์
โทรศัพท์ : 02-575-1058
( เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ )

2. สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คลองเตย
ที่อยู่ บริเวณเมโทร มอลล์ Metro mall
โทรศัพท์ : 02-103-1631
( เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ )

3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่
ที่อยู่ ศูนย์ประชุมและแสดสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1 อาคาร SMEs 2 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-112-748
( เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ )

4. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี
ที่อยู่ อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังฝั่งทิศตะวันตก จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 045-344-581 ถึง 82
( เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ )

5. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา
ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา ถนนราชดำเนิน ต.บ่อยาง อำเภอเมือง จ.สงขลา
โทรศัพท์ : 074-315-102

หมายเหตุ : ให้ท่านโทรสอบถามเอกสารที่ต้องเตรียมไปเพื่อความสะดวกของท่านและไม่เสียเวลาในการเตรียมเอกสารผิด


ในยุค COVID-19 การไปยื่นด้วยตนเองอาจมีความเสี่ยงในการติดโรค แบบนี้จะดีกว่าไหม ถ้าเราไม่ต้องไปยื่นเอกสารขอรับรองด้วยตัวเอง แต่สามารถยื่นเอกสารผ่านทางไปรษณีย์แทนเพื่อลดความเสี่ยงจากการติด COVID-19 แล้วถ้าเราต้องการยื่นเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ จะต้องเตรียมเอกสาร และต้องส่งเอกสารได้ที่ไหนบ้าง

การขอรับรองนิติกรณ์เอกสาร ทางไปรษณีย์

ขั้นตอนการเตรียมเอกสารผ่านทางไปรษณีย์

 1. เขียนคำร้องรับรองเอกสาร (ถ้ายื่นแทนเจ้าของเอกสาร ต้องมีหนังสือมอบอำนาจด้วยนะคะ)
 2. หน้าหนังสือเดินทาง
 3. หนังสือรับรองบริษัท ตัวสำเนา (ถ้ายื่นแทนบริษัท)
 4. หน้าหนังสือเดินทาง (ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ)
 5. เอกสารที่ต้องการจะรับรอง (ต้องมีทั้ง ตัวจริงและสำเนานะคะ)
 6. คำแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
 7. ซื้อธนาณัติจำนวนเงินค่าแปลรับรอง (ชุดละ 400 บาท + ค่าส่ง 60 )
 8. ส่งเอกสารมาที่
  คุณอดุลย์ศักดิ์ ชอบช่วยชาติ
  กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 9. โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-575-1058 ถึง 60

*** เขียน เบอร์โทรศัพท์ ผู้ร้องขอเพื่อการติดต่อได้สะดวก ***

เอกสารที่ผ่านการรับรองเรียบร้อยแล้ว ไปรษณีย์ไทยจะนำจ่ายให้แก่ผู้รับ ด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย ถึงปลายทางในเวลาที่กำหนด ส่งผ่านระบบ (EMS) เจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งผู้รับก่อนจะนำจ่ายเพื่อนัดหมายเวลาจัดส่ง

**กรณีต้องการยื่นผ่านตัวแทน**

(สำหรับคนไทย) ต้องใช้ บัตรประชาชน และหนังสือมอบอำนาจ

(สำหรับชาวต่างชาติ) ต้องใช้ สำเนาหนังสือเดินทาง และหน้าวีซ่าขาเข้า พร้อมทั้งหนังสือมอบอำนาจ

ขอบคุณข้อมูลจาก

 • ทางกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Work Permit & VISA consultancy


If I want to legalize documents from the Department of Consular Affairs, where can I apply and what channels?

如果需要办理领事认证,可以到哪里申请以及透过哪些方式办理认证?

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

การยื่นภาษี ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 ผ่านอินเตอร์เน็ต มีขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการยื่นภาษีมีอะไรบ้าง

กรมสรรพากรมีการให้ยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตได้แล้ว ปัจจุปันประชาชนให้ความสำคัญในการยื่นภาษีออนไลน์เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับสถานการณ์ COVID-19 แบบนี้ แถมยังเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้โดยสารจองเส้นทางบินในประเทศ จาก 6 สายการบิน เช่น การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง การเปลี่ยนแปลงเส้นทาง และการขอคืนเงิน/เก็บเครดิต

กงสุลได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ส่งเสริมนักลงทุนในการเดินทางเข้าประเทศไทย

กรมการกงสุล ได้เปิดประชุมกงสุลโลกผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์​ ณ กรมการกงสุล โดยมีเจ้าหน้าที่กงสุลของไทยจาก 96 แห่งทั่วโลกเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมมีเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมความเข้าใจมาตรการ​ผ่อนคลายด้านวีซ่าประเภทต่างๆ

หากต้องการแจ้งเกิดบุตรและจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีพ่อหรือแม่ เป็นชาวต่างชาติมีขั้นตอนและแสดงหลักฐานอะไรบ้าง?

ปัจจุบันคนไทยจดสมรสกับชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากและยังมีบุตรกับคนต่างชาติจึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่าในการแจ้งเกิดบุตรและรับรองบุตร กรณีพ่อหรือแม่เป็นชาวต่างชาติ จะยุ่งยากไหม ต้องแสดงหลักฐานและขั้นตอนยังไงบ้าง??

ชาวต่างชาติที่แต่งงานกับคนไทยต้องการมีชื่อในทะเบียนบ้านไทย ต้องมีเอกสารอะไรบ้าง ??

การขอทะเบียนของชาวต่างชาตินั้น จะไม่สามารถขอเป็นเจ้าบ้านได้ในบ้านหลังนั้นได้ แต่จะขอเป็นผู้อยู่อาศัยได้เท่านั้น ในการขอทะเบียนบ้านของชาวต้างชาติจะเป็นทะเบียนบ้านเล่มเหลือง (ทร.13) เท่านั้น

วีซ่าชั่วคราวอเมริกา มีกี่ประเภท??

อยากไปอเมริกาก็ต้องขอวีซ่า แต่คุณรู้หรือไม่ว่าวีซ่าอเมริกามีหลายประเภท แยกตามวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ จะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะต้องยื่นขอวีซ่าประเภทไหนไปดูกันค่ะ

คนต่างชาติต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วง COVID-19

คนต่างชาติต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วง COVID-19 สามารถเดินทางเข้าได้แต่จะต้องกักตัว 14 วัน และต้องทำเรื่องการขอวีซ่าที่ถูกต้อง ประเทศไทยเปิดให้เข้าสำหรับบุคคลที่ถือวีซ่าบางประเภทเท่านั้น เนื่องจากสถานการ์ณ COVID-19

ศบค. ยกเลิกตรวจ RT-PCR ทุกกลุ่ม ก่อนเข้าประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 เป็นไปต้น

รัฐบาล มีมติเห็นชอบปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร สำหรับผู้เดินทาง Test & Go (บก น้ำ อากาศ) Sandbox Quarantine (AQ,OQ,SQ) และผู้ควบคุมยานพาหนะ ที่ไม่มีฐานปฏิบัติการในประเทศไทย เดินทางเข้าประเทศไทย ยกเลิกการตรวจ RT-PCR ทุกกลุ่ม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ประเภทของเอกสารที่ต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล มีขั้นตอนและการเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เอกสารหลายอย่างที่เป็นเอกสารสาธารณะเลยมีการจัดทำคำแปลเป็น 2ภาษา ให้เป็นเอกสารมาตรฐาน สามารถนำไปใช้ได้เลย (แต่ต้องผ่านการรับรองจากกองสัญชาติก่อน) ที่จะไปยื่นตามหน่วยงานต่างๆ

หากชาวต่างชาติต้องการกู้เงินธนาคาร เพื่อซื้อทรัพย์สินในประเทศไทยต้องทำอย่างไร?

ปัจจุบันชาวต่างชาติมาอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในไทย หรือ การจดทะเบียนสมรสกับคนไทย ทำให้ต้องการมี บ้าน คอนโดมิเนียม รถยนต์ ในประเทศไทยตอนนี้สามารถให้ชาวต่างชาติกู้ซื้อทรัพย์สินในไทยได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้กู้ว่าต้องการกู้เพื่ออะไร เช่นการกู้เงินเพื่อซื้อคอนโด รถยนต์

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!