ค้นหาบทความ:

ชาวต่างชาติต้องการซื้อขายรถมอเตอร์ไซต์หรือรถยนต์ ต้องทำยังไง?

ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่ต้องการอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานาน มีความต้องการจะซื้อขายรถมอเตอร์ไซต์หรือรถยนต์ แต่ไม่รู้ว่ามีขั้นตอนและเอกสารอะไรบ้างที่ต้องเตรียม ทาง Wonderful Package มีเกร็ดความรู้มาแนะนำให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะ


คุณสมบัติในการซื้อขายรถมอเตอร์ไซต์หรือรถยนต์

 1. ผู้ถือวีซ่าประเภท Non-Immigrant ทั้งหลาย ได้แก่ Non-B visa, Non-O visa as Marriage เป็นต้น
 2. หากถือวีซ่านักท่องเที่ยวระยะสั้น เช่น Tourist visa, ผ.30, ผผ.60, ผผ.90 จะไม่สามารถซื้อขายรถมอเตอร์ไซต์หรือรถยนต์ได้


เมื่อชาวต่างชาติต้องการซื้อขายรถใหม่ ด้วยเงินสด ต้องทำอย่างไร?

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม มีดังนี้

 • สำเนา หนังสือเดินทาง (Passport) และเล่มจริง
 • สำเนา วีซ่าประเภท Non-Immigrant เช่น Non-B visa
 • ใบอนุญาตให้ทำงานหรือหนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่ โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • ใบรับรองของที่อยู่อาศัยจากสถานเอกอัครราชทูต ซึ่งส่วนนี้อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมในการขอ เช่น ใบรับรองการเช่าบ้านหรือคอนโด สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาวีซ่า 
 • แบบฟอร์มแจ้งโอนจากกรมการขนส่งทางบก

หลังจากที่ผู้ซื้อต่างชาติได้ดำเนินการตามขั้นตอนในการซื้อขายรถแล้ว ทางกรมการขนส่งทางบกจะมอบทะเบียนรถยนต์ชั่วคราวสีแดงมาให้ใช้ก่อน หลังจากนั้นไม่เกิน 6 สัปดาห์ ท่านจะได้รับทะเบียนสีขาว (แบบปกติ) มาใช้แทน นอกจากนี้ผู้ซื้อต่างชาติจะได้รับสติ๊กเกอร์ที่ยืนยันว่าคุณได้จ่ายภาษีเรียบร้อยแล้ว (ภาษีรถยนต์)


หากชาวต่างชาติต้องการซื้อขายรถใหม่ ด้วยเงินผ่อน (จัดไฟแนนซ์รถ) ต้องทำอย่างไร?

คุณสมบัติการซื้อขายรถ ด้วยเงินผ่อน มีดังนี้

 1. ผู้ซื้อจะต้องมีใบอนุญาตเข้าทำงานในประเทศไทย (Work Permit) หรือ หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือ ใบรับรองของที่อยู่อาศัยจากสถานเอกอัครราชทูต
 2. มีบุคคลค้ำประกัน สัญชาติไทย

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม มีดังนี้

เอกสารของต่างชาติ

 1. หนังสือเดินทาง(Passport)
 2. วีซ่า (Visa)
 3. ใบอนุญาตเข้าทำงานในประเทศไทย (Work Permit) หรือ หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่
 4. สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 3-6 เดือน ของธนาคารในประเทศไทย

เอกสารของผู้ค้ำประกันสัญชาติไทย

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 3-6 เดือน ของธนาคารในประเทศไทย
 4. เอกสารทางด้านรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือนของบริษัท


หากชาวต่างชาติที่ต้องการซื้อขายรถมือสอง ต้องทำอย่างไร?

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม มีดังนี้

 1. หนังสือเดินทาง (Passport)
 2. วีซ่าประเภท Non-Immigrant
 3. ใบอนุญาตเข้าทำงานในประเทศไทย (Work Permit) หรือ หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือ ใบรับรองของที่อยู่อาศัยจากสถานเอกอัครราชทูต
 4. แบบฟอร์มแจ้งโอนจากกรมการขนส่งทางบก
   

หากชาวต่างชาติต้องการซื้อขายรถมือสอง ต้องทำอย่างไร??

ปกติรถมอเตอร์ไซต์หรือรถยนต์มือสองทุกคันจะต้องมีการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกไว้อยู่แล้ว ดังนั้นเมื่อชาวต่างชาติต้องการซื้อ ท่านแค่ย้ายชื่อผู้ขายซึ่งเป็นเจ้าของรถมาเป็นชื่อของผู้ซื้อเท่านั้น โดยสามารถทำได้ที่กรมการขนส่งทางบก

เอกสารที่จะต้องเตรียม มีดังนี้

เอกสารของผู้ขาย

 1. บัตรประชาชนผู้ขาย หรือหนังสือเดินทาง (ผู้ขายเป็นชาวต่างชาติ)
 2. ทะเบียนบ้านผู้ขาย หรือ หนังสือเดินทาง
 3. เล่มทะเบียนรถ
 4. แบบคำขอโอนและรับโอน ของกรมการขนส่งทางบก

เอกสารของผู้ซื้อ

 1. หนังสือเดินทาง
 2. วีซ่าแบบ Non-Immigrant (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
 3. ใบอนุญาตเข้าทำงานในประเทศไทย (Work Permit) หรือ หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือใบรับรองของที่อยู่อาศัยจากสถานเอกอัครราชทูต

* สิ่งที่ต้องระวังในการซื้อรถมือสอง คือ ควรเช็คให้แน่ใจว่าเคยมีการกู้ยืมรถคันนี้มาหรือไม่แล้วจ่ายครบแล้วหรือยัง
** ทั้งนี้ ผู้ขายจะต้องนำเอกสารการโอนย้ายรถมอเตอร์ไซต์หรือรถยนต์ พร้อมเซ็นรับรองมาให้คุณ
***หากผู้ขายไม่สามารถมาได้ จะต้องมอบอำนาจกับบุคคลที่สามดำเนินการแทนในนามของผู้ขาย


บทความเกี่ยวข้อง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

 • trusteecar
 • ikkucung.blogspot

Work Permit & VISA consultancy


If foreigners want to buy/sell a motorcycle or a car, what should they do?

想购买或卖摩托车和汽车的外国人,需要怎么办?

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

วีซ่าชั่วคราวอเมริกา มีกี่ประเภท??

อยากไปอเมริกาก็ต้องขอวีซ่า แต่คุณรู้หรือไม่ว่าวีซ่าอเมริกามีหลายประเภท แยกตามวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ จะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะต้องยื่นขอวีซ่าประเภทไหนไปดูกันค่ะ

หากชาวต่างชาติต้องการกู้เงินธนาคาร เพื่อซื้อทรัพย์สินในประเทศไทยต้องทำอย่างไร?

ปัจจุบันชาวต่างชาติมาอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในไทย หรือ การจดทะเบียนสมรสกับคนไทย ทำให้ต้องการมี บ้าน คอนโดมิเนียม รถยนต์ ในประเทศไทยตอนนี้สามารถให้ชาวต่างชาติกู้ซื้อทรัพย์สินในไทยได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้กู้ว่าต้องการกู้เพื่ออะไร เช่นการกู้เงินเพื่อซื้อคอนโด รถยนต์

กงสุลได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ส่งเสริมนักลงทุนในการเดินทางเข้าประเทศไทย

กรมการกงสุล ได้เปิดประชุมกงสุลโลกผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์​ ณ กรมการกงสุล โดยมีเจ้าหน้าที่กงสุลของไทยจาก 96 แห่งทั่วโลกเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมมีเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมความเข้าใจมาตรการ​ผ่อนคลายด้านวีซ่าประเภทต่างๆ

หากต้องการแจ้งเกิดบุตรและจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีพ่อหรือแม่ เป็นชาวต่างชาติมีขั้นตอนและแสดงหลักฐานอะไรบ้าง?

ปัจจุบันคนไทยจดสมรสกับชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากและยังมีบุตรกับคนต่างชาติจึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่าในการแจ้งเกิดบุตรและรับรองบุตร กรณีพ่อหรือแม่เป็นชาวต่างชาติ จะยุ่งยากไหม ต้องแสดงหลักฐานและขั้นตอนยังไงบ้าง??

หากต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล ขอได้ที่ไหนบ้างและผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

หากต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล ขอได้ที่ไหนบ้างและผ่านช่องทางไหนได้บ้าง การไปยื่นเอกสารเพื่อขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร สามารถทำได้ด้วยตนเองหรือการผ่านตัวแทน และมีบริการรับรองเอกสารผ่านทางไปรษณีย์

ชาวต่างชาติที่แต่งงานกับคนไทยต้องการมีชื่อในทะเบียนบ้านไทย ต้องมีเอกสารอะไรบ้าง ??

การขอทะเบียนของชาวต่างชาตินั้น จะไม่สามารถขอเป็นเจ้าบ้านได้ในบ้านหลังนั้นได้ แต่จะขอเป็นผู้อยู่อาศัยได้เท่านั้น ในการขอทะเบียนบ้านของชาวต้างชาติจะเป็นทะเบียนบ้านเล่มเหลือง (ทร.13) เท่านั้น

ศบค. ยกเลิกตรวจ RT-PCR ทุกกลุ่ม ก่อนเข้าประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 เป็นไปต้น

รัฐบาล มีมติเห็นชอบปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร สำหรับผู้เดินทาง Test & Go (บก น้ำ อากาศ) Sandbox Quarantine (AQ,OQ,SQ) และผู้ควบคุมยานพาหนะ ที่ไม่มีฐานปฏิบัติการในประเทศไทย เดินทางเข้าประเทศไทย ยกเลิกการตรวจ RT-PCR ทุกกลุ่ม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

การยื่นภาษี ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 ผ่านอินเตอร์เน็ต มีขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการยื่นภาษีมีอะไรบ้าง

กรมสรรพากรมีการให้ยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตได้แล้ว ปัจจุปันประชาชนให้ความสำคัญในการยื่นภาษีออนไลน์เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับสถานการณ์ COVID-19 แบบนี้ แถมยังเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ประเภทของเอกสารที่ต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล มีขั้นตอนและการเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เอกสารหลายอย่างที่เป็นเอกสารสาธารณะเลยมีการจัดทำคำแปลเป็น 2ภาษา ให้เป็นเอกสารมาตรฐาน สามารถนำไปใช้ได้เลย (แต่ต้องผ่านการรับรองจากกองสัญชาติก่อน) ที่จะไปยื่นตามหน่วยงานต่างๆ

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้โดยสารจองเส้นทางบินในประเทศ จาก 6 สายการบิน เช่น การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง การเปลี่ยนแปลงเส้นทาง และการขอคืนเงิน/เก็บเครดิต

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!