ค้นหาบทความ:

กรมสรรพากรเตรียมเปิดระบบเชื่อมโยงการส่งข้อมูลของผู้เสียภาษีชาวต่างชาติที่ทำงานในไทย

ชำระภาษีออนไลน์

กรมสรรพากรเตรียมเปิดให้บริการระบบเชื่อมโยงการส่งข้อมูลของผู้เสียภาษีชาวต่างชาติที่ทำงานในไทยให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพียงผู้เสียภาษีแจ้งให้ความยินยอมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

จัดเตรียมเอกสารต่อไปนี้ โดยทางกรมสรรพากรจะส่งข้อมูลที่ได้รับความยินยอม ส่งต่อให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีดังนี้

 • ภ.ง.ด.50 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 68 และ 69
 • ภ.พ.30 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ภ.ง.ด.1 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 • ภ.ง.ด.90 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้ทั่วไป
 • ภ.ง.ด.91 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 40 (1)
 • 50 ทวิ หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย 

ขั้นตอนของผู้ใช้บริการต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต มีดังนี้

 1. เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หัวข้อบริการอิเล็กทรอนิกส์
 2. เลือกระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมสรรพากรและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 3. เมื่อผู้เสียภาษีเลือกรายการครบถ้วน และได้บันทึกรายการยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล Consent Form ระบบจะสร้าง Consent ID ให้ 2 รูปแบบ คือ แบบ PDF หรือแบบรูปภาพ พร้อมข้อความแจ้งให้ไปยื่นความประสงค์ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ภายในระยะเวลาที่กำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ผู้เสียภาษียื่นแสดงความยินยอม
 4. ระบบแจ้งให้ความยินยอมส่งข้อมูล สามารถขอข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตย้อนหลังได้ 2 ปี นับจากปีปัจจุบัน ซึ่งช่วยให้ผู้เสียภาษีชาวต่างชาติได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการขอต่อวีซ่าทำงานในประเทศไทยมากขึ้น

ทั้งนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมสรรพากรยังไม่ได้มีประกาศอย่างเป็นทางการ จึงให้ใช้ขั้นตอนเดิมไปก่อน คือ คัดรับรองสำเนาเอกสารเสียภาษีทุกรายการโดยมีเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเป็นผู้รับรอง

สำหรับลูกค้าที่ต้องการขอต่ออายุวีซ่าทำงาน ขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทย รวมทั้งการคัดรับรองสำเนาเอกสารเสียภาษีของบริษัทและส่วนตัว สามารถสอบถาม Wonderful Package ได้ ทางเรามีทีมงานที่พร้อมจะให้คำปรึกษาและให้บริการกับลูกค้าทุกท่านค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก :

 • tnnthailand

Work Permit & VISA consultancy


รีวิว การยื่นขอวีซ่าธุรกิจประเทศจีน

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

กงสุลได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ส่งเสริมนักลงทุนในการเดินทางเข้าประเทศไทย

กรมการกงสุล ได้เปิดประชุมกงสุลโลกผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์​ ณ กรมการกงสุล โดยมีเจ้าหน้าที่กงสุลของไทยจาก 96 แห่งทั่วโลกเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมมีเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมความเข้าใจมาตรการ​ผ่อนคลายด้านวีซ่าประเภทต่างๆ

การยื่นภาษี ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 ผ่านอินเตอร์เน็ต มีขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการยื่นภาษีมีอะไรบ้าง

กรมสรรพากรมีการให้ยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตได้แล้ว ปัจจุปันประชาชนให้ความสำคัญในการยื่นภาษีออนไลน์เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับสถานการณ์ COVID-19 แบบนี้ แถมยังเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ประเภทของเอกสารที่ต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล มีขั้นตอนและการเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เอกสารหลายอย่างที่เป็นเอกสารสาธารณะเลยมีการจัดทำคำแปลเป็น 2ภาษา ให้เป็นเอกสารมาตรฐาน สามารถนำไปใช้ได้เลย (แต่ต้องผ่านการรับรองจากกองสัญชาติก่อน) ที่จะไปยื่นตามหน่วยงานต่างๆ

หากชาวต่างชาติต้องการกู้เงินธนาคาร เพื่อซื้อทรัพย์สินในประเทศไทยต้องทำอย่างไร??

ปัจจุบันชาวต่างชาติมาอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในไทย หรือ การจดทะเบียนสมรสกับคนไทย ทำให้ต้องการมี บ้าน คอนโดมิเนียม รถยนต์ ในประเทศไทยตอนนี้สามารถให้ชาวต่างชาติกู้ซื้อทรัพย์สินในไทยได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้กู้ว่าต้องการกู้เพื่ออะไร เช่นการกู้เงินเพื่อซื้อคอนโด รถยนต์

หากต้องการแจ้งเกิดบุตรและจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีพ่อหรือแม่ เป็นชาวต่างชาติมีขั้นตอนและแสดงหลักฐานอะไรบ้าง?

ปัจจุบันคนไทยจดสมรสกับชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากและยังมีบุตรกับคนต่างชาติจึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่าในการแจ้งเกิดบุตรและรับรองบุตร กรณีพ่อหรือแม่เป็นชาวต่างชาติ จะยุ่งยากไหม ต้องแสดงหลักฐานและขั้นตอนยังไงบ้าง??

ชาวต่างชาติที่แต่งงานกับคนไทยต้องการมีชื่อในทะเบียนบ้านไทย ต้องมีเอกสารอะไรบ้าง ??

การขอทะเบียนของชาวต่างชาตินั้น จะไม่สามารถขอเป็นเจ้าบ้านได้ในบ้านหลังนั้นได้ แต่จะขอเป็นผู้อยู่อาศัยได้เท่านั้น ในการขอทะเบียนบ้านของชาวต้างชาติจะเป็นทะเบียนบ้านเล่มเหลือง (ทร.13) เท่านั้น

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้โดยสารจองเส้นทางบินในประเทศ จาก 6 สายการบิน เช่น การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง การเปลี่ยนแปลงเส้นทาง และการขอคืนเงิน/เก็บเครดิต

หากต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล ขอได้ที่ไหนบ้างและผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

หากต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล ขอได้ที่ไหนบ้างและผ่านช่องทางไหนได้บ้าง การไปยื่นเอกสารเพื่อขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร สามารถทำได้ด้วยตนเองหรือการผ่านตัวแทน และมีบริการรับรองเอกสารผ่านทางไปรษณีย์

คนต่างชาติต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วง COVID-19

คนต่างชาติต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วง COVID-19 สามารถเดินทางเข้าได้แต่จะต้องกักตัว 14 วัน และต้องทำเรื่องการขอวีซ่าที่ถูกต้อง ประเทศไทยเปิดให้เข้าสำหรับบุคคลที่ถือวีซ่าบางประเภทเท่านั้น เนื่องจากสถานการ์ณ COVID-19

What are the prohibited occupations for foreigners in Thailand?

The prohibited occupations for foreigners in Thailand. Foreigners can work in Thailand under certain conditions and must have a valid visa in Thailand. The consideration for foreigners to work in Thailand taking into account the job that does not affect the artwork and Thai culture.

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!