Trip Highlight
 • เที่ยวยุโรปเหนือแบบสโลวไลฟ์ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก
 • เที่ยวสวีเดน ชมย่านเมืองเก่าแกมล่าสแตน กับอาคารเก่าแก่สีสันสดใสอันเป็นเอกลักษณ์
 • ตื่นตาเรือรบโบราณขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์ที่สุด พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
 • เที่ยวนอร์เวย์ เยือนกรุงออสโล นครเก่าแก่อายุกว่าพันปี ถ่ายรูปอาคารหอคอยคู่ริมแม่น้ำ ศาลาว่าการเมืองออสโล
 • อุทยานฟร็อกเนอร์ ประติมากรรมอันโดดเด่น แสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ
 • ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด เส้นทางเดินเรือชมธรรมชาติที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์
 • นั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามแปลกตาตลอดการเดินทาง
 • เที่ยวชมเมืองเบอร์เก้น สัมผัสวัฒนธรรมและเสน่ห์แห่งเมืองมรดกโลก
 • ขึ้นสู่ยอดเขาฟลอเยน ชมวิวพาโนราม่าที่มองเห็นเมืองเบอร์เก้นได้ทั้งเมือง
 • เปิดประสบการณ์พักบนเรือสำราญ DFDS เพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมาย พร้อมรับประทานอาหารค่ำแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์"
 • เที่ยวเดนมาร์ก สัมผัสความงามของกรุงโคเปนเฮเกน กับอมตะนิยายเรื่องก้อง เงือกน้อย ลิตเติ้ลเมอร์เมด และตำนานแห่งน้ำพุเกฟิออน
 • ถ่ายรูปเก็บภาพความงดงาม พระราชวังอมาเลียนบอร์ก และ ปราสาทโรเซนบอร์ก
 • เดินชิลล์ชมเมืองท่าย่านนูฮาวน์ กับอาคารสวยๆ ติดท่าเรือ อิสระเดินเล่น นั่งคาเฟ่ อิ่มเอมอาหารอร่อยๆ ที่คุณเลือกเอง
 • สายช้อปต้องจัดเต็ม ช้อปปิ้งถนนสตรอยก์ ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลก
Details
ประเทศ: สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก
ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน
รวมมื้ออาหาร: 20 มื้อ
สายการบิน: Emirates
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: สิงหาคม - ตุลาคม 2567

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -
2 กรุงเทพฯ - ดูไบ - สต็อกโฮล์ม - แกมล่าสแตน - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
Best Western Royal Star Hotel
3 สต็อกโฮล์ม - ออสโล - ศาลาว่าการเมืองออสโล
Quality Hotel Expo
4 ออสโล - อุทยานฟร็อกเนอร์ - เมืองกอล
Ustedalen Hotel
5 เมืองกอล - กู๊ดวาเก้น - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - FLAMSBANA TRAIN - เบอร์เก้
Zander K Hotel
6 เบอร์เก้น - ย่านบริกเก้น - ยอดเขาฟลอเยน - เมืองกอล
Pers Hotel
7 เมืองกอล - ออสโล - เรือสำราญ DFDS
เรือสำราญ
8 โคเปนเฮเก้น - อมาเลียนบอร์ก - ปราสาทโรเซนบอร์ก - ถนนสตรอยก์
Scandic Hvidovre
9 ลิตเติ้ลเมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน - สนามบิน - สนามบินดูไบ -
10 สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) -

อัตราค่าบริการ

Booking

Seat
Available

ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
 (บาท/ท่าน)

6

9-18 ส.ค. 67

119,900.-

6

13-22 ก.ย. 67

115,900.-

6

11-20 ต.ค. 67

109,900.-

6

18-27 ต.ค. 67

109,900.-

*หมายเหตุ : กรุณาเช็คที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง


แพลนการเดินทาง

วันแรก :: กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ

22.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบิน Emirates Airlines


วันที่สอง :: กรุงเทพฯ - ดูไบ - สต็อกโฮล์ม - แกมล่าสแตน - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา

ออกเดินทาง

 • 02.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK377 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 • 06.00 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 08.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK157 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
 • 12.40 น. เดินทางถึง เมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

= กรุงสต็อกโฮล์ม สวีเดน =
แกมล่าสแตน (Gamla stan)

แกมล่าสแตน (Gamla stan)

ย่านเมืองเก่า ที่เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สีสันสดใส ปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
(Vasa Museum)

พิพิธภัณฑ์เรือวาซา (Vasa Museum)

เรือรบโบราณที่กู้ขึ้นมาได้จากใต้ทะเล และยังคงสภาพที่สมบูรณ์ เรือวาซานั้นสร้างขึ้นเมืองปี ค.ศ.1628 หวังจะให้เป็นเรือรบที่ใหญ่ที่สุด บรรทุกปืนใหญ่ถึง 64 กระบอก วันแรกที่ออกเดินทางได้ 500 เมตร ก็จมลงสู่ใต้ทะเลลึก 35 เมตร

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Best Western Royal Star Hotel
หรือในระดับเทียบเท่า

Best Western Royal Star Hotel


วันที่สาม :: สต็อกโฮล์ม - ออสโล - ศาลาว่าการเมืองออสโล

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

= เดินทางสู่ เมืองออสโล นอร์เวย์ =
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

= เดินทางต่อสู่ เมืองออสโล นอร์เวย์ =
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

เมืองออสโล นอร์เวย์

ออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกับสภาพของธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจีในบรรยากาศฤดูร้อนของสแกนดิเนเวีย เมื่อถึงเมืองออสโล พาเที่ยวชมเมืองและถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำ ซึ่งรายล้อมด้วยอาคารที่สวยงาม ริมออสโลฟยอร์ด

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Quality Hotel Expo
หรือในระดับเทียบเท่า

Quality Hotel Expo


วันที่สี่ :: ออสโล - อุทยานฟร็อกเนอร์ - เมืองกอล

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อุทยานฟร็อกเนอร์
(Frogner Sculpture Park) 

อุทยานฟร็อกเนอร์ (Frogner Sculpture Park)

อุทยานที่มีประติมากรรมแสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังกุสตาฟ-วิเกอแลนด์ ชมบริเวณด้านนอก ปราสาท Akershus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองค์

รับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคาร

= เมืองกอล (Gol) =

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง

เมืองกอล (Gol)

*การเดินทางไปที่เมืองกอล เป็นการเดินทางไปเพื่อพักค้างคืนเท่านั้น โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปพักที่เมืองเกโล่ได้ ซึ่งจะเป็นโรงแรมระดับเดียวกัน

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Ustedalen Hotel
หรือในระดับเทียบเท่า

Ustedalen Hotel


วันที่ห้า :: เมืองกอล - กู๊ดวาเก้น - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - FLAMSBANA TRAIN - เบอร์เก้

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

= เมืองกู๊ดวาเก้น (Gudvangen) =
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

เมืองกู๊ดวาเก้น (Gudvangen)

ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด
(Sognefjord)

ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด (Sognefjord)

ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ดที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 กม. จากทะเลเข้ามาในแผ่นดินโดยเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน เรือจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อเดินทางไปยัง เมืองฟลอม (Flam)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

รถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก
(Flamsbana Train) 

รถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก (Flamsbana Train)

ขึ้นรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก สู่ เมืองมีร์ดาล ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งของสถานีรถไฟสายโรแมนติกที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์  ลอดภูเขา สะพานข้ามหุบเขาและแม่น้ำที่งดงามตลอดทาง

= เมืองเบอร์เก้น (Bergen) =
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง

เมืองเบอร์เก้น (Bergen)

เดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองเบอร์เก้น เมืองใหญ่อันดับสอง ได้รับยกย่องว่าเป็นเมืองวัฒนธรรม และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้านตะวันตกสุดของแผ่นดินนอร์เวย์ เที่ยวชมเขตเมืองเก่าของเบอร์เก้น Fish Market มีอายุกว่า 1,000 ปี

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Zander K Hotel
หรือในระดับเทียบเท่า

Zander K Hotel


วันที่หก :: เบอร์เก้น - ย่านบริกเก้น - ยอดเขาฟลอเยน - เมืองกอล

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชมเมืองเบอร์เก้น

เมืองเบอร์เก้น (Bergen)

ชมเมืองเบอร์เก้น ที่ตัวเมืองเรียงรายไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ชมเมืองในฝันที่แสนน่ารัก สถานที่สวยงามที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอาทิ ย่านบริกเก้น เป็นท่าเรืออันเก่าแก่ที่มีความสำคัญต่ออาณาจักรการค้าขายในยุคสันนิบาตฮันเซียติก อาคารอายุกว่า 900 ปี และ เขตวอเตอร์ฟร้อนท์ ซึ่งเป็นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่น และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จนได้รับการบันทึกภาพมากที่สุด และได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก้

ยอดเขาฟลอเยน
(Floyen)

ยอดเขาฟลอเยน (Floyen)

เดินทางสู่ยอดเขาฟลอเยน ผ่านแมกไม้ทิวทัศน์สวยงามตลอดทาง ชมวิวกันเพลินๆ ก่อนที่รถรางจะเข้าจอดที่สถานีบนยอดเขาในระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 320 เมตร ชมวิวพาโนราม่าที่มองเห็นภาพความเป็นเบอร์เก้นได้ชัดเจนที่สุด มองเห็นไกลไปถึงท่าเรือใหญ่ที่มีทั้งเรือรบและเรือสำราญหรู เห็นบ้านเรือนและผู้คน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

= เมืองกอล (Gol) =

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง

*การเดินทางไปที่เมืองกอล เป็นการเดินทางไปเพื่อพักค้างคืนเท่านั้น โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปพักที่เมืองเกโล่ได้ ซึ่งจะเป็นโรงแรมระดับเดียวกัน

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Pers Hotel
หรือในระดับเทียบเท่า

Pers Hotel


วันที่เจ็ด :: เมืองกอล - ออสโล - เรือสำราญ DFDS

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

= เดินทางสู่ เมืองออสโล =
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เรือสำราญ DFDS

เรือสำราญ DFDS

 • เดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อลงเรือสำราญ DFDS กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน
 • 16.00 น. ออกเดินทางด้วยเรือสำราญ DFDS สู่เมืองโคเปนเฮเก้น พักค้างคืนบนเรือสำราญ
  ภายในเรือสำราญท่านจะได้พบกับบรรยากาศน่าตื่นเต้น และเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ตลอดเวลาที่อยู่บนเรือสำราญลำนี้ อาทิเช่น ดิสโก้เธค สำหรับผู้ที่มีใจรักการเต้นรำและแสงสี บาร์ สำหรับผู้ที่มีใจรักการดื่ม ร้านสินค้าปลอดภาษี ซึ่งท่านจะสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจโดยไม่ต้องเร่งรีบ นอกจากนี้ยังมีร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นที่มีชื่อเสียงให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างจุใจ สำหรับน้องๆ หนูๆ พลาดไม่ได้สำหรับช็อคโกแลตที่มีให้เลือกมากมายหลายชนิด

รับประทานอาหารเย็นแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์"
ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ 

DFDS

พักค้างคืนบนเรือสำราญ
Room Type: Outside Cabin 

DFDS Outside Cabin


วันที่แปด :: โคเปนเฮเก้น - อมาเลียนบอร์ก - ปราสาทโรเซนบอร์ก - ถนนสตรอยก์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

DFDS breakfast

= กรุงโคเปนเฮเก้น เดนมาร์ก (Copenhagen) =

กรุงโคเปนเฮเก้น เดนมาร์ก (Copenhagen)

 • 09.45 น. เรือเทียบท่า ณ ชายฝั่งกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก

พระราชวังอมาเลียนบอร์ก
(Amalienborg Palace)

พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace)

ถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) ตกแต่งสไตล์ร็อคโคโค ตรงกลางมีพระรูปทรงม้าของพระเจ้าเฟรดเดอริกที่ 4 ปีกด้านหนึ่งของพระราชวังเป็นพิพิธภัณฑ์ห้องหับต่างๆ ที่เคยเป็นพำนักของราชวงศ์ในช่วงปี ค.ศ. 1863-1947

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ปราสาทโรเซนบอร์ก
(Rosenborg Castle)

ปราสาทโรเซนบอร์ก (Rosenborg Castle)

พระราชวังฤดูร้อนใจกลางเมืองโคเปนเฮเก้น เป็นพระราชวังที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี โดยสถาปัตยกรรมของพระราชวังโรเซนเบิร์กนั้นได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมรูปแบบเรอเนสซองส์ ซึ่งไฮไลท์สำคัญในการเข้าชมคือการชมเครื่องราชกกุธภัณฑ์ (The Crown Jewels) ของราชวงศ์เดนมาร์ก ซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดที่จัดแสดงอยู่ที่นี่

ถนนสตรอยก์
(Stroget Street)

ถนนสตรอยก์ (Stroget Street)

ช้อปปิ้งสินค้า ย่านวอล์คกิ้งสตรีท หรือ ถนนสตรอยก์ ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลก เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดังจากสวิส และอื่นๆ อีกมากมาย

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Scandic Hvidovre
หรือในระดับเทียบเท่า

Scandic Hvidovre


วันที่เก้า :: ลิตเติ้ลเมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน - สนามบิน - สนามบินดูไบ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ลิตเติ้ลเมอร์เมด
(Little Mermaid)

ลิตเติ้ลเมอร์เมด (Little Mermaid)

เงือกน้อยสัญลักษณ์ของเมือง ซึ่งยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่นของนักเล่านิทานระดับโลก ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริเวอร์ จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก 

น้ำพุเกฟิออน
(Gefion Fountain)

น้ำพุเกฟิออน (Gefion Fountain)

หนึ่งในอนุสรณ์ที่ใหญ่ที่สุดในเดนมาร์ก รูปปั้นเทพีเกฟิออนในตำนานนอร์ส เป็นรูปปั้นของเกฟิออนกำลังกุมบังเหียนของวัวขนาดยักษ์ 4 ตัว เชื่อกันว่าน้ำพุแห่งนี้เป็นน้ำพุอธิษฐาน หากโยนเหรียญลงไปในน้ำพร้อมกับขอพร พรข้อนั้นจะเป็นจริง

ย่านนูฮาวน์
(Nyhavn)

ย่านนูฮาวน์ (Nyhavn)

ท่าเรือที่มีความสวยงามของอาคารที่มีสีสันสดใส เดิมเป็นท่าเรือพาณิชย์ที่ไว้สาหรับเรือจากทั่วทุกมุมโลกมาเทียบท่า บริเวณนี้จึงรายล้อมไปด้วยบาร์ คาเฟ่ และร้านอาหารสีสันสดใส ในช่วงฤดูร้อน นูฮาวน์ เป็นที่นิยมสาหรับวัยรุ่นชาวเดนมาร์กที่นิยมมานั่งรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่สนามบิน

ออกเดินทาง

 • 14.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK152 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 • 23.45 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่สิบ :: สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 03.545 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK376 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 • 12.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 • ค่าโรงแรมที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 • ที่พักบนเรือสำราญ (ห้องพักแบบ OUTSIDE CABIN)
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
 • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางตามกฎหมายกำหนด (ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย)
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซักรีด หรือ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในห้องพัก เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (สายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 30 กก./ท่าน)
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 8 วัน = 16 ยูโร)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 10 วัน = 1,000 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

เสน่ห์แห่งเมืองมรดกโลก เชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) แห่งสาธารณรัฐเช็ก

ทุกประเทศล้วนมีเรื่องราวน่าค้นหา โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป มักจะมีเมืองมรดกโลกที่สวยงามอยู่มากมาย และหนึ่งในนั้นก็คือ เมืองมรดกโลก เชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองเล็กๆ ของประเทศสาธารณรัฐเช็ก ที่ใครๆ ไปแล้วต้องตกหลุมรัก

เที่ยวปราก (Praque) แห่งสาธารณรัฐเช็ก เมืองที่ไม่หมุนตามเวลา

ชวนไปเที่ยวปราก เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ก มหานครที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กรุงปราก เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ที่เต็มไปด้วยปราสาทเก่าแก่ มีเสน่ห์ชวนหลงใหลเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังเป็นหัวใจแห่งยุโรปอีกด้วย

ITALY ที่ไม่ใช่ Landmark เปลี่ยนความจำเจเดิมๆ เที่ยวอิตาลีมุมมองใหม่

เบื่อไหม? กับอิตาลีในมุมเดิมๆ แลนด์มาร์กดังๆ ที่เป็นกันจนชินตา โคลอสเซียม หอเอนปิซ่า หลายคนคงไปเที่ยวกันมาแล้ว อยากไปเที่ยวอิตาลิในมุมมองใหม่บ้างมีที่ไหนบ้างนะ เราจัดให้ เมืองอื่นๆ ในอิตาลีที่ทั้งสวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเมืองไหนก็น่าเที่ยวเป็นที่สุด

พาชมความงามของยอดเขา TITLIS Cliff Walk(ทิตลิส)

Titlis (ทิตลิส) หรือ Mount Titlis นั้น เป็นยอดเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 3,000 เมตร และมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีในประเทศ สวิตเซอร์แลนด์(Switzerland) หากพักที่เมืองลูเซิร์น (Lucerne, Luzern) ที่นี่เป็นจุดที่ใกล้ที่สุด ประหยัดงบที่สุด สำหรับการไปสัมผัสหิมะและวิวเทือกเขาแอลป์แล้วละคะ (แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูหนาว ไปภูเขาไหนๆก็เต็มไปด้วยหิมะนะคะ) ยอดเขา Titlis (ทิตลิส) มีกิจกรรมให้เราได้เล่นมากมาย ทั้งช่วงฤดูหนาว หรือแม้กระทั่งฤดูร้อน ไฮไลท์ของที่นี่คือ สะพานแขวนที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป มีกระเช้าลอยฟ้าหมุนแบบ 360 องศา อันแรกของโลก มีถ้ำธารน้ำแข็งให้ชม และเส้นทางเดินเทรคที่สวยสุดๆไปเลยค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!