Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวฝรั่งเศส 5 วัน 4 คืน


โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า + รถนำเที่ยว พร้อมคนขับรถชำนาญเส้นทาง


Highlight
 • แพกเกจรวม: โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า + รถนำเที่ยว พร้อมคนขับรถชำนาญเส้นทาง
 • เที่ยวชม เมืองรูอ็อง เมืองหลวงแคว้นนอร์มังดี บ้านเกิดของโมเนต์ ศิลปินชื่อก้องโลก
 • ชม มงต์แซงต์มิเชล วิหารบนเกาะกลางทะเล สิ่งมหัศจรรย์ของโลกตะวันตก และเป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป
 • เดินชมเมืองตูร์ ย่านจัตุรัสเมืองเก่า เรียงรายไปด้วยบ้านกึ่งไม้ซุงที่สร้างมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง เป็นเมืองคลาสสิคที่น่าชม
 • ชมพระราชวังแวร์ซายส์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • ล่องเรือบาโตมุช ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำแซนด์
 • รับประทานอาหารมื้อพิเศษ L'OISEAU BLANC (Michelin Guide Restaurant)
 • อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้ง ได้ตามอัธยาศัย
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

34,900

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : ฝรั่งเศส
 • รวมมื้ออาหาร : 5 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ก.ค. 63 - มี.ค. 64
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • สายการบิน :
 • สนามบิน : กรุณาเลือกสนามบิน
 • Group Size : 4 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  กรุงเทพฯ – ปารีส – เมืองรูอ็อง (ชมเมือง) – มงต์แซงต์มิเชล

  มื้ออาหาร : 

  - / - / -

  โรงแรม : 

  Best Western Montgomery, Mont Saint-Michel (หรือเทียบเท่า)

  สนามบินชาร์ลเดอโกล

  เดินทางถึง สนามบินชาร์ลเดอโกล กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส จากนั้นผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากร คนขับรถท้องถิ่นรอรับตรงประตูทางออก

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก

  รถนำเที่ยว

  รถนำเที่ยว พร้อมคนขับรถชำนาญเส้นทาง

  การเดินทาง

  รถนำเที่ยว

  เมืองรูอ็อง

  เดินทางสู่ เมืองรูอ็อง (Rouen) เมืองหลวงแคว้นนอร์มังดี เมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยโรมันที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำแซน ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของฝรั่งเศส ถือเป็นเมืองที่ใหญ่และมั่งคั่งที่สุดในยุคกลาง อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ถูกอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี โมเนต์ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ในปี ค.ศ.1892

  การเดินทาง

  รถนำเที่ยว

  มหาวิหารรูอ็อง

  ชม มหาวิหารรูอ็อง (Rouen Cathedral) หรือ มหาวิหารนอเทรอดามแห่งรูอ็อง เป็นมหาวิหารในนิกายโรมันคาทอลิกที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามในสไตล์โกธิค ภายในจะเห็นความงดงามของภาพวาดของศิลปินโมเน่ต์ กับศิลปะกระจกสี

  การเดินทาง

  รถนำเที่ยว

  หอนาฬิกา

  ชมความงดงามของ หอนาฬิกาขนาดใหญ่ (Gros Horloge) ซึ่งเป็นที่ตั้งของนาฬิกาดาราศาสตร์ ซึ่งมีความเก่าแก่ย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดของเมืองรูอ็อง

  การเดินทาง

  รถนำเที่ยว

  มงต์แซงต์มิเชล

  เดินทางสู่ มงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดของประเทศฝรั่งเศส วิหารคริสตจักรที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็ก ๆ ในเขตแคว้นนอร์มังดี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

  การเดินทาง

  รถนำเที่ยว
 • วันที่ 2

  มงต์แซงต์มิเชล – ตูร์ – ชมเมือง

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  Hotel ibis, Tours (หรือเทียบเท่า)

  มงต์แซงต์มิเชล

  อิสระถ่ายรูปด้านนอกของ มงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน) ที่ตั้งของศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเทียบได้กับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม ความงดงามของสถาปัตยกรรมที่เมื่อรวมกับสภาพแวดล้อมแล้ว สวยงามเหมือนปราสาทในฝันเลยทีเดียว

  การเดินทาง

  รถนำเที่ยว

  เมืองตูร์

  เดินทางสู่ เมืองตูร์ (Tours) ตั้งอยู่ทางใจกลางทิศตะวันตกของฝรั่งเศส ในจังหวัดแอ็งเดรลัวร์ โดยเป็นเมืองหลวงของเเคว้นซ็องทร์เเละเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษามาตั้งเเต่ยุคกลาง เเละเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของอารยธรรมโรมันมาตั้งเเต่ช่วงต้นของศตวรรษที่ 1

  การเดินทาง

  รถนำเที่ยว
 • วันที่ 3

  ตูร์ – เชอนงโซ – ปราสาทเชอนงโซ – พระราชวังแวร์ซายส์ – ปารีส – ล่องเรือบาโตมูซ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / เย็น

  โรงแรม : 

  Hotel Kyriad, Paris (หรือเทียบเท่า)

  ปราสาทเชอนงโซ

  เดินทางสู่ เชอนงโซ จากนั้นชม ปราสาทเชอนงโซ (Château de Chenonceau) (ด้านนอก) สร้างบนฝั่งแม่น้ำแชร์ ออกแบบโดยฟิลแบรต์เดอลอร์ม สถาปนิกเรอเนซองส์ตระกูลเมเนียร์ ลักษณะของสถาปัตยกรรมของเชอนงโซ เป็นแบบผสมระหว่างสถาปัตยกรรมโกธิคและสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ตอนต้น

  การเดินทาง

  รถนำเที่ยว

  พระราชวังแวร์ซายส์

  จากนั้นชม พระราชวังแวร์ซายส์ (Château de Versailles) (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน) ที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเป็นการใช้เงินอย่างมหาศาล

  การเดินทาง

  รถนำเที่ยว

  ล่องเรือบาโตมูซ

  ล่องเรือบาโตมูซ (Bateaux-Mouches) เป็นเรือที่นำท่านล่องไปตามแม่น้ำแซน ผ่านชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส มากมาย

  การเดินทาง

  รถนำเที่ยว
 • วันที่ 4

  ปารีส – อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  Hotel Kyriad, Paris (หรือเทียบเท่า)

  พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์

  อิสระให้ท่านได้ท่องเที่ยว ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือซื้อทัวร์เสริม ดิสนีย์แลนด์ ปารีส (ไม่รวมค่าเดินทาง ลูกค้าเดินทางกลับโรงแรมด้วยตัวเอง)

  การเดินทาง

  -

  หอไอเฟล

  อิสระให้ท่านได้ท่องเที่ยว ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือซื้อทัวร์เสริม ดิสนีย์แลนด์ ปารีส (ไม่รวมค่าเดินทาง ลูกค้าเดินทางกลับโรงแรมด้วยตัวเอง)

  การเดินทาง

  -

  ดิสนีย์แลนด์ ปารีส

  อิสระให้ท่านได้ท่องเที่ยว ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือซื้อทัวร์เสริม ดิสนีย์แลนด์ ปารีส (ไม่รวมค่าเดินทาง ลูกค้าเดินทางกลับโรงแรมด้วยตัวเอง)

  การเดินทาง

  -
 • วันที่ 5

  สนามบินชาร์ลส เดอ โกล (ปารีส) – กรุงเทพฯ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  สนามบินชาร์ลส์ เดอ โกล

  เดินทางสู่ สนามบินชาร์ลส์ เดอ โกล กรุงปารีส เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ (มีเวลาให้ท่านได้ทำคืนภาษี Tax Refund ก่อนการเช็คอิน)

  การเดินทาง

  รถนำเที่ยว

  เดินทางกลับ

  เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


หมายเหตุ :

 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยและไกด์ท้องถิ่นให้บริการ, จะมีเพียงแค่คนขับรถพูดภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver) เรื่องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับคนขับรถของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ, ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถนำเที่ยวรถตู้มาตรฐานยุโรป พร้อมคนขับรถชำนาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว 4 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าเข้าชมตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าอาหารมื้อเย็น Michelin Star by Gordon Ramsay
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น Schengen Visa (ยินดีรับบริการยื่นวีซ่า กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว / ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่ำ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ มาตรฐานวันละ 8 ยูโร x 5 วัน = 40 ยูโร
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!