Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวจอร์เจีย 6 วัน 5 คืน


โรงแรมที่พัก 5 คืน + มื้ออาหาร 15 มื้อ + รถนำเที่ยว Privates Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ ชำนาญเส้นทางให้การดูแลตลอดทริป


Highlight
 • สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป (โรงแรมที่พัก 5 คืน + มื้ออาหาร 15 มื้อ + รถนำเที่ยว Privates Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่น ชำนาญเส้นทางให้การดูแลตลอดทริป)
 • เที่ยวเมืองทบิลิซี เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย
 • ชม 2 มหาวิหารแห่งเมืองมิสเคต้า วิหารจวารี วิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธด๊อก
 • เมืองถ้ำอุพลิสชิเค (Uplistsikhe Cave) หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย
 • เข้าชม ป้อมอนานูรี ที่ฝังศพของดยุคแห่งอรักวีซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจีย
 • นั่งรถ 4WD เพื่อเข้าสู่ใจกลาง หุบเขาคอเคซัส (Caucasus) ชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้
 • ชม อนุสาวรีย์ the chronicle of Georgia หรือแท่งหินสีดำแกะสลักขนาดใหญ่ยักษ์บนแท่นหินจะแกะสลักออกมาเป็นรูปต่างๆและบอกเล่าเรื่องราวของประเทศจอร์เจียในอดีต

อัตราค่าบริการ สำหรับเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป
(ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

กำหนดการเดินทาง เดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ (บาท)
เดินทาง 6 ท่าน
ท่านละ (บาท)
เดินทาง 8 ท่าน
ท่านละ (บาท)
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ (บาท)
BOOK NOW

ติดต่อสอบถาม

32,900.-

29,900.-

27,900.-

7,900.-

จองทางไลน์ โทรจอง

***ราคานี้ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาล

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

26,900

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : จอร์เจีย
 • รวมมื้ออาหาร : 15 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ติดต่อสอบถาม
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • สายการบิน :
 • สนามบิน : กรุณาเลือกสนามบิน
 • Group Size : 4 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  กรุงเทพฯ – เมืองทบิลิซี (จอร์เจีย) – โบสถ์ตรีนิตี้ – โบสถ์เมเคตี – สะพานแห่งความสงบ – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน้ำ – วิหารซีโอนี

  มื้ออาหาร : 

  - / - / เย็น

  โรงแรม : 

  Best Western city center Royal Inn Hotel (หรือเทียบเท่า)

  กรุงเทพฯ – เมืองทบิลิซี (จอร์เจีย)

  ออกเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก

  รถนำเที่ยว

  การเดินทาง

  รถตู้

  เมืองทบิลิซี

  เดินทางสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ระหว่างสองฝั่งแม่น้ำคูรา หรือ แม่น้ำซควารี ในภาษาถิ่น ก่อตั้งในราวศตวรรษที่ 5 เป็นเมืองหลวงสุดท้ายของอาณาจักรไอบีเรีย ที่อยู่รอดท่ามกลางสองอาณาจักรโรมัน และแซสซานิค

  การเดินทาง

  รถตู้

  โบสถ์ตรีนิตี้

  นำท่านชม โบสถ์ตรีนิตี้ (Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi) มีความหมายว่า โบสถ์พระตรีเอกานุภาพศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ชื่อเรียกของคนท้องถิ่น เป็นวิหารหลักของชาวคริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ในกรุงทบิลิซีก่อสร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ.1995 -2004

  การเดินทาง

  รถตู้

  โบสถ์เมเคตี

  นำท่านชม โบสถ์เมเคตี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาที่เบื้องล่างเป็นแม่น้ำมิตคาวารี ในอดีตถูกใช้เป็นป้อมปราการ และที่พำนักของกษัตริย์ ในบริเวณเดียวกัน

  การเดินทาง

  รถตู้

  สะพานแห่งความสงบ

  จากนั้นพาชม สะพานแห่งความสงบ (The Bridge of Peace) ซึ่งเป็นสะพานสำหรับคนข้ามที่มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมเป็นอย่างมาก ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ตัวสะพานมีความยาว 150 เมตร ข้ามแม่น้ำ Mtkvari River ตัวสะพานมีความโดดเด่นมากให้เวลาหัวค่ำเพราะจะมีแสงไฟที่ติดอยู่รอบตัวสะพานให้ได้ชมความงาม

  การเดินทาง

  รถตู้

  ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา

  นำท่าน ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา (Narikala Fortress) ซึ่งเป็นป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนเนินเขา สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 ผ่านผู้ปกครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ต่างผลัดกันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี้

  การเดินทาง

  รถตู้

  โรงอาบน้ำ

  นำท่านชม โรงอาบน้ำ (Sulphur Bath) เป็นสถานที่สาหรับแช่น้ำพุร้อนที่มีแร่ถามะถัน ตามตำนานเล่าขานว่าในสมัยพระเจ้าวัคตังที่ 1 กอร์กัซลี่นกเหยี่ยวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณดังกล่าว จึงทำให้ค้นพบบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้ขึ้น

  การเดินทาง

  รถตู้

  วิหารซีโอนี

  จากนั้นนำท่านไปชม วิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์หลังใหญ่ของนิกาย ออร์โธด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในเมืองนี้ ชื่อของโบสถ์ได้นำมาจากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ คือ ภูเขาไซออนในเยรูซาเล็มสถานที่แห่งนี้ก็ได้มี่ชื่อเป็น ซิโอนีแห่ง ทบิลิซี

  การเดินทาง

  รถตู้
 • วันที่ 2

  เมืองทบิลิซี (จอร์เจีย) – เมืองมิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี – เมืองคาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD สู่หุบเขาคอเคซัส – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  Gudauri Inn Hotel (หรือเทียบเท่า)

  เมืองมิสเคต้า

  เดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียสมัยอาณาจักรไอบีเรีย ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล เมืองนี้ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994

  การเดินทาง

  รถตู้

  วิหารจวารี

  นำท่านชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ โบสถ์นี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันคือแม่น้ำมิควาและแม่น้ำอรักวี

  การเดินทาง

  รถตู้

  วิหารสเวติสเคอเวรี

  จากนั้นนำท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) คือวิหารเสามีชีวิต สร้างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักด์สิทิธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์

  การเดินทาง

  รถตู้

  เมืองคาซเบกี้

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรือปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดาชื่อนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออร์โธด๊อก ชื่อ สเตฟาน ได้มาพำนักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สำหรับจำศีลภาวนาขึ้น

  การเดินทาง

  รถตู้

  นั่งรถ 4WD สู่หุบเขาคอเคซัส

  นำท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจกลาง หุบเขาคอเคซัส (Caucasus) นำท่านชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถ์สมินดา ซาเมบา สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญหนึ่งของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่บนเทือกเขาคาซเบกี้ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 2,170 เมตร

  การเดินทาง

  รถตู้

  เมืองกูดาอูรี

  เดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) โดยเดินทางไปยังเส้นทางหลวงสายสำคัญที่มีชื่อว่า Georgian Military Highway เส้นทางสำหรับใช้ในด้านทหาร ถนนสายนี้เป็นถนนสายสำคัญที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภูมิภาคนี้

  การเดินทาง

  รถตู้
 • วันที่ 3

  เมืองกูดาอูรี – ป้อมอันนานูรี – เมืองกอรี – อัพลิสต์ชิเคห์ – พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน – เมืองบอร์โจมี

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  Borjomi Palace (หรือเทียบเท่า)

  ป้อมอันนานูรี

  นำท่านชม ป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ มีกำแพงล้อมรอบตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่16-17 ชมความงดงามขอโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายในกำแพง ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิ้น ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน

  การเดินทาง

  รถตู้

  เมืองกอรี

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเมืองมิสเคต้า เมืองนี้เป็นเมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียงเรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี้

  การเดินทาง

  รถตู้

  อัพลิสต์ชิเคห์

  นำท่านชม อัพลิสต์ชิเคห์ (Uplistsikhe) ซึ่งเป็นเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเส้นทางการค้าขายสินค้าจากอินเดียไปยังทะเลดำและต่อไปถึงทางตะวันตก

  การเดินทาง

  รถตู้

  พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน

  จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน (Musuem of Stalin) ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราว และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์สตาลิน มีการจัดแสดงชีวประวัติของสตาลินตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต

  การเดินทาง

  รถตู้

  เมืองบอร์โจมี

  ออกเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี เมืองตากอากาศเล็กๆ ในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องของน้ำแร่ธรรมชาติโดยน้ำแร่ยี่ห้อบอร์โจได้มีการบรรจุธารน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี

  การเดินทาง

  รถตู้
 • วันที่ 4

  เมืองบอร์โจมี – อุทยานแห่งชาติ Borjomi Kharagaul national Park – เมืองAakhaltsikhe – Rabati Fortress – เมืองทบิลิซี

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  Best Western city center Royal Inn Hotel (หรือเทียบเท่า)

  อุทยานแห่งชาติ

  นำท่านเข้าชม อุทยานแห่งชาติ (Borjomi Kharagaul national Park) ในยุคสมัยก่อน อุทยานแห่งนี้เคยถูกใช้เป็นสถานที่เอาไว้สำหรับล่าสัตว์โดยขุนนางท้องถิ่นแต่เมื่อจอร์เจียได้สูญเสียความเป็นอิสระและกลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซีย

  การเดินทาง

  รถตู้

  เมืองAakhaltsikhe

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองAakhaltsikhe หรือเดิมชื่อ Lomsia เป็นเมืองเล็กๆ ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจอร์เจีย ตั้งอยู่บนทั้งสองฝั่งของแม่น้า Potskhovi ขนาดเล็กซึ่งแยกเมืองกับเมืองเก่าในภาคเหนือและใหม่ในภาคใต้

  การเดินทาง

  รถตู้

  Rabati Fortress

  เข้าชม Rabati Fortress แนวป้อมปราการและปราสาทสุดอลังการ ภายในประกอบไปด้วยส่วนประกอบของอาคารหลายๆส่วน สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่13 ล้อมรอบไปด้วยอาณาเขตแนวกำแพงหินที่ใช้เป็นป้อมป้องกันข้าศึก และยังเคยใช้เป็นประทับของเจ้าชาย Jakhely

  การเดินทาง

  รถตู้

  เมืองทบิลิซี

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย

  การเดินทาง

  รถตู้
 • วันที่ 5

  เมืองทบิลิซี – เมืองคาเคติ – วิหารแห่งนักบุญนีโญ – เมืองซิกนากิ – เมืองทบิลิซี

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  Best Western city center Royal Inn Hotel (หรือเทียบเท่า)

  เมืองคาเคติ

  เดินทางสู่ เมืองคาเคติ (Kakheti) เมืองแห่งศูนย์กลางการผลิตไวน์ และเป็นทางผ่านของเส้นทางสายไหม แม้จะมีชื่อเรื่องการผลิตไวน์แต่สิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวสู่เมืองนี้คือวัดและวิหาร

  การเดินทาง

  รถตู้

  วิหารแห่งนักบุญนีโญ

  นำท่านชม วิหารแห่งนักบุญนีโญ วิหารแบบดั้งเดิมของนิกายจอร์เจียนออร์โธดอกซ์ เดิมสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 แต่ในภายหลังได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นสไตล์ของศตวรรษที่ 17 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อาศัยของนางชีและเป็นสถานที่แสวงบุญที่สำคัญของจอร์เจียเพราะเป็นที่บูชาพระธาตุนักบุญนีโญ นักบุญหญิงผู้เผยแผ่ศาสนาคริสต์ในช่วงศตวรรษที่ 4

  การเดินทาง

  รถตู้

  เมืองซิกนากิ

  นำท่านสู่ เมืองซิกนากิ บริเวณโดยรอบมีอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากมาย เป็นเขตที่ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษจากรัฐตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 เมืองมีกำแพงล้อมรอบด้วยป้อมปราการที่ยังคงเหลืออยู่จากศตวรรษที่ 18 มีโบสถ์จอร์เจียนออร์โธดอกซ์สองแห่งในเมือง

  การเดินทาง

  รถตู้

  เมืองทบิลิซี

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย

  การเดินทาง

  รถตู้
 • วันที่ 6

  เมืองทบิลิซี – อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – ถนนคนเดินรุสทาเวลี – Gallery Mall Shopping – สนามบินเมืองทบิลิซี – กรุงเทพฯ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / -

  โรงแรม : 

  -

  อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย

  เดินทางสู่ อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งหินสีดำขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆที่สื่อถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นโดย ซุราป สถาปนิกชื่อดังก่อสร้างเมื่อปี 1985 ประกอบด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วนนั่นคือ ส่วนล่างสุดเกี่ยวกับพระคัมภัร์ของศาสนาคริสต์ ส่วนกลางเกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการชนชั้นสูงของจอร์เจีย และส่วนบนเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญต่างๆของประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมุมสูงได้จากสถานที่แห่งนี้

  การเดินทาง

  รถตู้

  ถนนคนเดินรุสทาเวลี

  จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินรุสทาเวลี (Rustaveli Street) เป็นถนนที่มีสินค้ามากมาย อาทิของที่ระลึก ของฝาก สินค้าหลายหลายประเภท ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง โดยบริเวณนี้จะมีร้านอาหารชื่อดังคือ Samikitno ที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง โดยด้านหน้าของร้านจะมีป้าย I love Tbilisi ที่เหมือนเป็น Landmark สำหรับการถ่ายภาพของนักท่องเที่ยว

  การเดินทาง

  รถตู้

  Gallery Mall

  จากนั้นนำท่านสู่ Gallery Mall Shopping ศูนย์การค้าที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ และสินค้าแบรนด์เนมและ แบรนด์ท้องถิ่นให้เลือกซื้อหลากหลายแบรนด์

  การเดินทาง

  รถตู้

  สนามบินเมืองทบิลิซี

  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองทบิลิซี เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ มีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า ราคาพิเศษที่ Duty Free เพลิดเพลินกับสินค้าแบรนด์ดังมากมาย

  การเดินทาง

  รถตู้

  เมืองทบิลิซี – กรุงเทพฯ

  ......... น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษอำนวนความสะดวก 1 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ กรุงเทพฯ-เมืองทบิลิซี-กรุงเทพฯ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน
 • ค่าประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง (กรณีที่สนใจซื้อประกันเพิ่ม กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ มาตรฐานวันละ 3 USD x 6 วัน = 18 USD/ท่าน
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 5 USD x 6 วัน = 30 USD/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ข้อควรทราบ :

 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษให้บริการ
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver) เรื่องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับคนขับรถของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ, ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!