Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 6 คืน


แพคเกจรวม: โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว 6 คืน พร้อมอาหารเช้า รถนำเที่ยวพร้อมคนขับรถชำนานเส้นทาง


Highlight
 • นั่งรถไฟเลียบหุบเขาสวิตเซอร์แลนด์ เยือนเมืองเซอร์แมท เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน 
 • ย้อนรำลึก สัมผัสถิ่นที่ประทับเมื่อทรงพระเยาว์ ณ เมืองโลซานน์ เมืองแห่งความทรงจำอันสง่างามของชาวไทย
 • เที่ยวเมืองลูเซิร์น เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดของสวิส ชมอนุสาวรีย์สิงโตหิน เดินเล่นที่สะพานไม้ชาเปล
 • ล่องเรือทะเลสาบโคโม่ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี 
 • ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท อิสระให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ

อัตราค่าบริการ เป็นราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
เดินทางได้ตั้งแต่เดือนเมษายน - ตุลาคม2563

กำหนดการเดินทาง คณะเดินทาง 4-5 ท่าน คณะเดินทาง 6-7 ท่าน คณะเดินทาง 8-9 ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
กรกฎาคม - ตุลาคม 2563 82,900.- 65,900.- 55,900.- 20,500.-

**ราคานี้ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล วันหยุดอีสเตอร์ หรือช่วงงานแฟร์

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

55,900

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : สวิตเซอร์แลนด์
 • รวมมื้ออาหาร : 7 มื้อ + อิสระ 14 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ก.ค.-ต.ค.63
 • ระยะเวลา : 7 วัน 6 คืน
 • สายการบิน :
 • สนามบิน : กรุณาเลือกสนามบิน
 • Group Size :  คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิร์น – โลซานน์ – มองเทรอซ์

  มื้ออาหาร : 

  - / - / -

  โรงแรม : 

  Hotel Fairmont Le Montreux (หรือเทียบเท่า)

  สนามบินซูริค

  เดินทางถึง สนามบินซูริค (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากร

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก

  รถนำเที่ยว

  รถนำเที่ยว พร้อมคนขับรถชำนาญเส้นทาง

  การเดินทาง

  รถแวน

  กรุงเบิร์น

  เดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Berne) นครหลวงอันงามสง่าของสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเมืองมรดกโลกอันล้ำค่าที่ถ่ายทอดและได้รับการอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบัน องค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเมืองเบิร์นเป็นมรดกโลก

  การเดินทาง

  รถแวน

  บ่อหมีสีน้ำตาล

  ชม บ่อหมีสีน้ำตาล สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น นำชม มาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี ลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี้ ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ

  การเดินทาง

  รถแวน

  นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม

  ชม นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆ ชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั้ง ถ่ายรูป โบสถ์ Munster สิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อิสระให้ท่านเดินเล่นและเก็บภาพ ตามอัธยาศัยหรือจะเลือกช้อปปิ้งซื้อสินค้าแบรนด์เนมและซื้อของที่ระลึก

  การเดินทาง

  รถแวน

  เมืองโลซานน์

  เดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนี เป็นเมืองที่สมเด็จพระบรมราชชนก กับหม่อมสังวาลย์ ทรงมาพักหลังอภิเษกสมรส

  การเดินทาง

  รถแวน

  เมืองมองเทรอซ์

  เดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เป็นเมืองพักตากอากาศที่ได้รับสมญานามว่าเป็น ไข่มุกริเวียร่าแห่งสวิต เซอร์แลนด์ และที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางของการศึกษาวิชาการโรงแรมที่เลื่องชื่อจนได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของยุโรป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที)

  การเดินทาง

  รถแวน
 • วันที่ 2

  มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยง – แทสซ์ – เซอร์แมท

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  Hotel Gornergrat-Dorf, Zermatt (หรือเทียบเท่า)

  ปราสาทชิลยง

  แวะถ่ายรูป ปราสาทชิลยง (Chateau De Chillon) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด และทำเลที่งดงามที่สุดของมองเทรอซ์ ถึงแม้ปราสาทแห่งนี้จะไม่ใหญ่โตนัก แต่ถือเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยทีเดียว

  การเดินทาง

  รถแวน

  เมืองแทสซ์

  เดินทางสู่ เมืองแทสซ์ (Tasch) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

  การเดินทาง

  รถแวน

  เมืองเซอร์แมท

  นำคณะนั่งรถไฟสายปลอดมลพิษ เดินทางขึ้นสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร เมืองที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์ที่ใช้แก๊สและนํ้ามันวิ่ง อีกทั้งได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองปลอดมลพิษของโลก

  การเดินทาง

  รถแวน
 • วันที่ 3

  เซอร์แมท – แทสซ์ – เบลลินโซน่า – ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท – เมืองโคโม่ – ล่องเรือทะเลสาบโคโม่

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  Hotel Cruise, Como (หรือเทียบเท่า)

  เมืองเบลลินโซน่า

  นั่งรถไฟสู่ เมืองทาสซ์ เพื่อนั่งรถเดินทางสู่ เมืองเบลลินโซน่า (Bellinzona) เป็นเมืองหลวงของแคว้น Ticino เปรียบเหมือนประตูไปสู่ประเทศอิตาลี จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "อิตาลแห่งสวิตเซอร์แลนด์"

  การเดินทาง

  รถแวน

  ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท

  เดินทางสู่ ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท (Fox town outlet) ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเอ๊าท์เลทใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์รวมร้านค้ากว่า 160 ร้าน เช่น แว่นตา ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์กีฬา แฟชั่นแบรนด์แนมชื่อดัง

  การเดินทาง

  รถแวน

  ล่องเรือทะเลสาบโคโม่

  เดินทางสู่ ทะเลสาบโคโม่ จากนั้นให้ท่าน ล่องเรือทะเลสาบโคโม่ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี อันเปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ที่สร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดนแห่งนี้ เพลิดเพลินตลอดเส้นทางไปด้วยบ้านเรือนสไตล์อิตาเลียนริมทะเลสาบ และวิลล่าเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผู้ครอบครอง เน้นความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ

  การเดินทาง

  รถแวน
 • วันที่ 4

  เมืองโคโม่ – แองเกลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโตหิน

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / -

  โรงแรม : 

  Hotel Ibis Style, Lucerne (หรือเทียบเท่า)

  เมืองแองเกลเบิร์ก

  เดินทางสู่ เมืองแองเกลเบิร์ก เมืองเล็กๆบนเขาสูง ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ จุดสูงสุดในพรมแดนของเมืองเป็นยอดเขาทิตลิส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

  การเดินทาง

  รถแวน

  ยอดเขาทิตลิส

  นั่งกระเช้าโรแตร์ที่หมุนได้ 360 องศา เพื่อขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส ยอดเขาบนเทือกเขาแอลป์มีชื่อเสียง 1 ใน 3 ของสวิสเซอร์แลนด์ แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง ที่หิมะคลุมตลอดทั้งปีสูงถึง 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งนี้หิมะจะไม่ละลายตลอดทั้งปี

  การเดินทาง

  รถแวน

  เมืองลูเซิร์น

  เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองที่ได้ชื่อว่า เป็นหลังคาแห่งทวีปยุโรป เพราะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์ และยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม

  การเดินทาง

  รถแวน

  สะพานไม้ชาเปล

  นำชมเมืองลูเซิร์น โดยเริ่มจาก สะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge) เป็นสะพานไม้ที่เก่าที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์น

  การเดินทาง

  รถแวน

  อนุสาวรีย์สิงโตหิน

  ชม อนุสาวรีย์สิงโตหิน (The Lion Monument) ที่แกะสลักอยู่บนหน้าผา ที่หัวของสิงโตจะมีโล่ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิตฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี ที่เสียชีวิตไปในประเทศฝรั่งเศส

  การเดินทาง

  รถแวน
 • วันที่ 5

  เมืองลูเซิร์น – อินเทอร์ลาเก้น

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  Hotel City Oberland, Interlaken (หรือเทียบเท่า)

  อินเทอร์ลาเก้น

  เดินทางสู่ อินเทอร์ลาเก้น (Interlaken) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีความสำคัญประหนึ่ง เมืองหลวงของแบรนเนอร์โอเบอลันด์ ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน และทะเลสาบเบรียนซ์ มีภาพของยอดเขาจุงฟราวเป็นฉากหลัง อีกทั้งยังเมืองแห่งการพักผ่อน อิสระเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

  การเดินทาง

  รถแวน

  อินเทอร์ลาเก้น

  ชมเมือง

  การเดินทาง

  รถแวน
 • วันที่ 6

  อินเทอร์ลาเก้น – เมืองซุก – ชมเมือง – เมืองซูริค

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  Hotel Park Inn Zurich Airport (หรือเทียบเท่า)

  เมืองซุก

  เดินทางต่อสู่ เมืองซุก (Zug) เคยเป็นเขตปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยที่สุดแต่ปัจจุบันคือเมืองที่รวยที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีเขตเมืองเก่าที่ก่ตั้งมาตั้งแต่ศตวรรษที่13 อาคารบ้านเรือนยังคงสภาพดั้งเดิมไว้อย่างสวยงามอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีวิวทะเลสาปที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

  การเดินทาง

  รถแวน

  ชมเมืองซุก

  ชม หอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนด์มาร์กที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมือง ด้วยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเด่น ของหลังคาซึ่งเป็นสีน้ำเงินขาวโดนเด่นตัดกับสีหลังคาสีน้ำตาลของบ้านเมืองสวยงามอย่างยิ่ง

  การเดินทาง

  รถแวน

  เมืองซูริค

  เดินทางสู่ เมืองซูริค เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

  การเดินทาง

  รถแวน

  โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์

  แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองซูริค สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นสำนักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่

  การเดินทาง

  รถแวน

  ถนนบาห์นโฮฟซตราสเซอ

  ถนนบาห์นโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ว่าเป็นถนนช้อปปิ้งที่มีสินค้าราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู

  การเดินทาง

  รถแวน
 • วันที่ 7

  เมืองซูริค – สนามบิน – กรุงเทพฯ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  สนามบินซูริค

  เดินทางสู่ สนามบินซูริค เพื่อทำคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน

  การเดินทาง

  รถแวน

  เดินทางกลับ

  …… น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


หมายเหตุ :

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล วันหยุดอีสเตอร์ และช่วงงานแฟร์
 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถของท่านและทีมฯ

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถนำเที่ยว มาตรฐานยุโรป พร้อมคนขับรถชำนาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว 5 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในโปรแกรม
  ค่าภาษีนักท่องเที่ยว

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น Schengen Visa (ยินดีรับบริการยื่นวีซ่า กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (กรณีที่สนใจซื้อประกันเพิ่ม กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่ำ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ มาตรฐานวันละ 8 ฟรังค์สวิส x 6 วัน = 48 ฟรังค์สวิส/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

รีวิวท่องเที่ยว

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!