ค้นหาบทความ:

อาชีพที่ห้ามให้ชาวต่างชาติทำในประเทศไทย มีอะไรบ้าง

ในปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการแรงงานในปริมาณที่สูง จึงมีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ชาวต่างชาติสามารถทำงานในประเทศไทยภายใต้เงื่อนไขบางประการและจะต้องมีวีซ่าที่ถูกต้องตามกฎหมายของไทย การพิจารณาให้ชาวต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทย โดยคำนึงถึงงานที่ไม่กระทบกับงานศิลปะ วัฒนธรรมของคนไทย ความมั่นคงของชาติ และโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย

กำหนดงานในอาชีพ และวิชาชีพที่ห้ามชาวต่างชาติทำในประเทศไทย มีดังต่อไปนี้

1. งานที่ห้ามทำโดยเด็ดขาด มีดังนี้

 • งานแกะสลักไม้
 • งานขับขี่ยานยนต์
 • งานขายทอดตลาด
 • งานเจียระไนเพชร/พลอย
 • งานเสริมสวย
 • งานทอผ้าด้วยมือ
 • งานทอเสื่อ
 • งานทำกระดาษสาด้วยมือ
 • งานทำเครื่องเขิน
 • งานทำเครื่องดนตรีไทย
 • งานทำเครื่องถม
 • งานทำเครื่องเงิน/ทอง/นาก
 • งานทำเครื่องลงหิน
 • งานทำตุ๊กตาไทย
 • งานทำบาตร
 • งานทำผ้าไหมด้วยมือ
 • งานทำพระพุทธรูป
 • งานทำร่ม
 • งานนายหน้า/ตัวแทน
 • งานนวดไทย
 • งานมวนบุหรี่
 • งานมัคคุเทศก์
 • งานเร่ขายสินค้า
 • งานเรียงอักษร
 • งานสาวบิดเกลียวไหม
 • งานเลขานุการ
 • งานบริการทางกฎหมาย

2. งานที่มีเงื่อนไขตามพันธกรณีระหว่างประเทศ มีดังนี้

 • วิชาชีพบัญชี
 • วิชาชีพวิศวกรรม
 • วิชาชาชีพสถาปัตยกรรม

3. งานที่ห้ามทำโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทำงานฝีมือหรือกึ่งฝีมือได้เฉพาะงานที่มีนายจ้าง มีดังนี้

 • งานกสิกรรม
 • งานทำที่นอน
 • งานทำรองเท้า
 • งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย
 • งานก่อสร้างอื่น ๆ
 • งานทำมีด
 • งานทำหมวก
 • งานปั้นดินเผา

หมายเหตุ ตามมติคณะรัฐมนตรี ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา) ทำงานได้ 2 อาชีพ คือ 1. งานกรรมกร และ 2. งานบ้าน

บทความที่เกี่ยวข้อง 


ขอบคุณข้อมูลจาก

 • thailawonline
 • bangkokbiznews
 • thansettakij

Work Permit & VISA consultancy


What are the prohibited occupations for foreigners in Thailand?

严禁外籍人在泰国从事的职业,有哪些?

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

กงสุลได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ส่งเสริมนักลงทุนในการเดินทางเข้าประเทศไทย

กรมการกงสุล ได้เปิดประชุมกงสุลโลกผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์​ ณ กรมการกงสุล โดยมีเจ้าหน้าที่กงสุลของไทยจาก 96 แห่งทั่วโลกเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมมีเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมความเข้าใจมาตรการ​ผ่อนคลายด้านวีซ่าประเภทต่างๆ

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้โดยสารจองเส้นทางบินในประเทศ จาก 6 สายการบิน เช่น การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง การเปลี่ยนแปลงเส้นทาง และการขอคืนเงิน/เก็บเครดิต

หากชาวต่างชาติต้องการกู้เงินธนาคาร เพื่อซื้อทรัพย์สินในประเทศไทยต้องทำอย่างไร?

ปัจจุบันชาวต่างชาติมาอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในไทย หรือ การจดทะเบียนสมรสกับคนไทย ทำให้ต้องการมี บ้าน คอนโดมิเนียม รถยนต์ ในประเทศไทยตอนนี้สามารถให้ชาวต่างชาติกู้ซื้อทรัพย์สินในไทยได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้กู้ว่าต้องการกู้เพื่ออะไร เช่นการกู้เงินเพื่อซื้อคอนโด รถยนต์

หากต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล ขอได้ที่ไหนบ้างและผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

หากต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล ขอได้ที่ไหนบ้างและผ่านช่องทางไหนได้บ้าง การไปยื่นเอกสารเพื่อขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร สามารถทำได้ด้วยตนเองหรือการผ่านตัวแทน และมีบริการรับรองเอกสารผ่านทางไปรษณีย์

ชาวต่างชาติที่แต่งงานกับคนไทยต้องการมีชื่อในทะเบียนบ้านไทย ต้องมีเอกสารอะไรบ้าง ??

การขอทะเบียนของชาวต่างชาตินั้น จะไม่สามารถขอเป็นเจ้าบ้านได้ในบ้านหลังนั้นได้ แต่จะขอเป็นผู้อยู่อาศัยได้เท่านั้น ในการขอทะเบียนบ้านของชาวต้างชาติจะเป็นทะเบียนบ้านเล่มเหลือง (ทร.13) เท่านั้น

What are the prohibited occupations for foreigners in Thailand?

The prohibited occupations for foreigners in Thailand. Foreigners can work in Thailand under certain conditions and must have a valid visa in Thailand. The consideration for foreigners to work in Thailand taking into account the job that does not affect the artwork and Thai culture.

การยื่นภาษี ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 ผ่านอินเตอร์เน็ต มีขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการยื่นภาษีมีอะไรบ้าง

กรมสรรพากรมีการให้ยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตได้แล้ว ปัจจุปันประชาชนให้ความสำคัญในการยื่นภาษีออนไลน์เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับสถานการณ์ COVID-19 แบบนี้ แถมยังเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

คนต่างชาติต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วง COVID-19

คนต่างชาติต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วง COVID-19 สามารถเดินทางเข้าได้แต่จะต้องกักตัว 14 วัน และต้องทำเรื่องการขอวีซ่าที่ถูกต้อง ประเทศไทยเปิดให้เข้าสำหรับบุคคลที่ถือวีซ่าบางประเภทเท่านั้น เนื่องจากสถานการ์ณ COVID-19

ประเภทของเอกสารที่ต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล มีขั้นตอนและการเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เอกสารหลายอย่างที่เป็นเอกสารสาธารณะเลยมีการจัดทำคำแปลเป็น 2ภาษา ให้เป็นเอกสารมาตรฐาน สามารถนำไปใช้ได้เลย (แต่ต้องผ่านการรับรองจากกองสัญชาติก่อน) ที่จะไปยื่นตามหน่วยงานต่างๆ

หากต้องการแจ้งเกิดบุตรและจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีพ่อหรือแม่ เป็นชาวต่างชาติมีขั้นตอนและแสดงหลักฐานอะไรบ้าง?

ปัจจุบันคนไทยจดสมรสกับชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากและยังมีบุตรกับคนต่างชาติจึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่าในการแจ้งเกิดบุตรและรับรองบุตร กรณีพ่อหรือแม่เป็นชาวต่างชาติ จะยุ่งยากไหม ต้องแสดงหลักฐานและขั้นตอนยังไงบ้าง??

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!