ค้นหาบทความ:

ขอวีซ่านักเรียน ไม่ยากอย่างที่คิด!

ขอวีซ่านักเรียน ไม่ยากอย่างที่คิด!

สำหรับน้องๆ นักเรียน หรือบุคลที่มีเป้าหมายจะไปเรียนต่อต่างประเทศ นอกจากเรื่องการสมัครเรียนแล้วอาจจะมีอีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะกังวลอยู่คือ เรื่องการยื่นขอวีซ่านักเรียน วันนี้ WonderfulPackage ของเราจะมาแชร์เคล็ดลับการเตรียมความพร้อมในการขอวีซ่านักเรียน 2 ปัยจัยหลักเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนยื่นขอวีซ่าได้อย่างมั่นใจ และไม่ต้องกลัวพลาด!

เตรียมเอกสารให้พร้อม

เตรียมเอกสารให้พร้อม

เราต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่าให้พร้อม ซึ่งเคล็บลับหรือหลักการง่ายๆในการเตรียมเอกสารที่จะแนะนำเลยคือ แบ่งเอกสารออกเป็น 3 ส่วนเพื่อให้ง่ายและรวดเร็วต่อการจัดเตรียม

ส่วนที่1 เอกสารส่วนตัวของผู้สมัคร

ได้แก่ พาสปอร์ตเล่มจริงพร้อมสำเนา, รูปถ่าย, สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาสูติบัติ(กรณีผู้สมัครอายุต่ำกกว่า 18 ปี), สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานหรือใบแสดงผลการศึกษาที่ผ่านมา, รวมถึงหลักฐานการทำงาน(ในกรณีที่ผู้สมัครมีสถานะการทำงานแล้ว), และเอกสารการตรวจสุขภาพ E-Medical ที่ส่วนใหญ่ใช้เฉพาะนักเรียนที่ลงเรียนระยะยาวอย่าง 6 เดือนขึ้นไป ซึ่งแต่ละสถานทูต แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดแตกต่างกันไปสามารถเช็คเงื่อนไขของเอกสารการตรวจสุขภาพก่อนการยื่นได้ค่ะ

ส่วนที่2 เอกสารของผู้ปกครองหรือสปอนต์เซอร์

ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานการทำงาน, และหลักฐานการเงิน(Statement) รวมถึงแหล่งที่มาของรายได้ของสปอนต์เซอร์ ซึ่งเอกสารส่วนที่2นี้ขอแนะนำว่าผู้ที่เป็นสปอนต์เซอร์ในการยื่นขอวีซ่าควรเป็นบุคลที่ใกล้ชิดผู้สมัครมากที่สุดอย่างพ่อ แม่ พี่ หรือคนในครอบครัวที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้แบบไม่ซับซ้อน จะมีส่วนช่วยให้การเตรียมเอกสารและการพิจารณาวีซ่าง่ายและรวดเร็วขึ้นค่ะ

ส่วนที่3 เอกสารจากโรงเรียนในต่างประเทศที่ตอบรับเข้าเรียน

ได้แก่ ใบตอบรับเข้าเรียน ใบเสร็จรับเงิน และ Health Insurance ซึ่งเอกสารชุดนี้สำคัญมาก จะต้องได้เอกสารที่มีการประทับตรารับรองจากสถาบันในต่างประเทศที่ตอบรับเข้าเรียนให้เรียนร้อยก่อนจึงจะขอวีซ่านักเรียนได้ค่ะ

กรอกใบสมัครวีซ่าและส่งยื่น

กรอกใบสมัครวีซ่าและส่งยื่น

ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบเงื่อนของแต่ละสถานทูตให้ชัดเจน เนื่องจากแต่ละสถานทูต แต่ละประเทศมีข้อกำหนดและขั้นตอนการยื่น รวมถึงแนวทางการพิจารณาที่แตกต่างกันไป ที่มีทั้งการยื่นแบบ Paper และการยื่นแบบ Online เบื้องต้นขอรวบรัด 4 ประเทศยอดฮิตที่คนไทยนิยมขอวีซ่านักเรียนไปเรียนต่อกันค่ะ

ประเทศนิวซีแลนด์

 • วีซ่านักเรียนสำหรับผู้ที่ลงเรียน 14 สัปดาห์ขึ้นไป
 • เลือกยื่นได้ทั้งแบบ Paper (INZ1012 Student Visa Applicatiorn Form) และ Online
 • แบบ Paper กรอกแบบฟอร์ม INZ1012 พร้อมยื่นเอกสารผ่านศูนย์รับยื่นวีซ่า TTS Services รับชำระทั้งเงินสด และบัตรเครดิต
 • แบบ Online ยื่นผ่านเว็บไซด์ของสถานทูต พร้อมสแกนไฟล์เอกสารแนบ (เว็บไซด์ www.immigration.govt.nz การยื่นออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ ผู้สมัครจะต้องมี User ที่เรียกว่า RealMe ก่อน) รับชำระโดยการตัดบัตรเครดิต เมื่อยื่นSubmitเรียบร้อยแล้วต้องนำพาสปอร์ตเล่มจริงไปสแกนที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า TTS Services อีกครั้งพร้อมชำระค่าบริการ
 • ไม่ต้องโชว์ตัวที่สถานทูต หรือนัดสัมภาษณ์ แต่ในบางเคสหากสถานทูตต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอเอกสารเพิ่มเติมจะเป็นการติดต่อผู้สมัครผ่านอีเมล หรือเบอร์โทรโดยตรง
 • สำหรับนักเรียนที่ลงเรียนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปต้องตรวจสุขภาพ Chest X-Ray ในโรงพยาบาลที่สถานทูตกำหนด
 • เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษและแนบยื่นคู่กัน
 • ยื่นขอวีซ่าล่วงได้ 3 เดือน และไม่ควรน้อยกว่า 1 เดือนก่อนกำหนดการเริ่มเรียนหรือกำหนดการเดินทาง
 • ระยะเวลาการพิจารณาทั้งแบบ Paper และ Online ปกติอยู่ที่ประมาณ 15 วันทำการ (แต่ขอแอบบอกว่ายื่นออนไลน์ค่อนข้างพิจารณารวดเร็วกว่าพอสมควรค่ะ)
 • แจ้งผลการพิจารณาผ่านอีเมล หากผลพิจารณาผ่านจะได้รับเป็น E-Visa (Electronic Visa) ซึ่งระยะเวลาวีซ่าที่ได้รับส่วนใหญ่จะได้สอดคล้องหรือครอบคลุมตามระยะเวลาที่ลงเรียนค่ะ ส่วนกรณีที่ไม่ผ่านสถานทูตก็จะชี้แจงเหตุผลที่ปฏิเสธการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบทางอีเมลเช่นกัน

บริการยื่นวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ ออนไลน์

ประเทศออสเตรเลีย

 • วีซ่านักเรียนสำหรับผู้ที่ลงเรียน 14 สัปดาห์ขึ้นไป
 • ยื่น Online (Subclass500) เท่านั้น โดยยื่นผ่านเว็บไซด์ของสถานทูต พร้อมสแกนไฟล์เอกสารแนบ (เว็บไซด์ online.immi.gov.au/lusc/login การยื่นออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ ผู้สมัครจะต้องมี User ที่เรียกว่า ImmiAccount ก่อน) รับชำระโดยการตัดบัตรเครดิต
 • เมื่อยื่นSubmitเรียบร้อยแล้วผู้สมัครต้องทำนัดหมายผ่านเว็บไซด์ของ VFS คือศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS Australia Visa Application Centre เพื่อไปทำการเก็บข้อมูล Biometrics (เก็บภาพถ่ายใบหน้า และสแกนลายนิ้วมือ)
 • และไปตรวจสุขภาพ Chest X-Ray ในโรงพยาบาลที่สถานทูตกำหนด
 • เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษและแนบยื่นคู่กัน
 • ยื่นขอวีซ่าล่วงได้ 3 เดือน และไม่ควรน้อยกว่า 1 เดือนก่อนกำหนดการเริ่มเรียนหรือกำหนดการเดินทาง
 • ระยะเวลาการพิจารณาอยู่ที่ประมาณ 15-30 วันทำการ
 • แจ้งผลการพิจารณาผ่านอีเมล หากผลพิจารณาผ่านจะได้รับเป็น E-Visa (Electronic Visa) ซึ่งระยะเวลาวีซ่าที่ได้รับส่วนใหญ่จะได้สอดคล้องหรือครอบคลุมตามระยะเวลาที่ลงเรียนค่ะ ส่วนกรณีที่ไม่ผ่านสถานทูตก็จะชี้แจงเหตุผลที่ปฏิเสธการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบทางอีเมลเช่นกัน

บริการยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ออนไลน์

ประเทศอังกฤษ

 • แบ่งวีซ่านักเรียนออกเป็น 2 ประเภทคือ 1.Student Visitor Visa (SVV) สำหรับผู้ไปเรียนระยะสั้น หรือเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และไม่เกิน 11 เดือน, 2.Tier 4 Student Visa สำหรับนักเรียนมหาวิทยาลัยรวมถึงหลักสูตร English Pre-Sessional
 • ยื่น Online ผ่านเว็บไซด์ของสถานทูต (เว็บไซด์ www.visa4uk.fco.gov.uk) รับชำระโดยการตัดบัตรเครดิต
 • เมื่อยื่นใบสมัครเข้าสถานทูตเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องทำนัดหมายผ่านเว็บไซด์ของ VFS คือศูนย์รับยื่นวีซ่า (Visa Application Centre) เพื่อนัดหมายยื่นเอกสาร ยื่นพาสปอร์ต และทำการเก็บข้อมูล Biometrics (เก็บภาพถ่ายใบหน้า และสแกนลายนิ้วมือ)
 • ต้องตรวจสุขภาพที่ IOM ตามที่สถานทูตกำหนด
 • เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษและแนบยื่นคู่กัน
 • ยื่นขอวีซ่าล่วงได้ 3 เดือน และไม่ควรน้อยกว่า 1 เดือนก่อนกำหนดการเริ่มเรียนหรือกำหนดการเดินทาง
 • ระยะเวลาการพิจารณาอยู่ที่ประมาณ 10-15 วันทำการ
 • อัพเดทสถานะการพิจารณาผ่านอีเมล โดยเมื่อได้รับการอัพเดทว่าวีซ่าพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วผู้สมัครหรือตัวแทนจะต้องไปรับเล่มและจะทราบผลวีซ่าในวันรับเล่มคืน โดยหากผลพิจารณาผ่านจะเห็นเป็นVisa Labelติดอยู่ในเล่ม ส่วนกรณีที่ไม่ผ่านสถานทูตก็จะชี้แจงเหตุผลที่ปฏิเสธการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบเป็นเอกสารในวันรับเล่มคืนเช่นกัน

บริการยื่นวีซ่านักเรียนอังกฤษซัมเมอร์คอร์ส

ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • วีซ่าประเภท F-1 จะเป็นวีซ่าหลักที่ออกให้แก่นักเรียนส่วนใหญ่ ในกรณีนักเรียนได้รับการตอบรับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ผ่านการรับรอง รวมไปนักเรียนที่ลงเรียนหลักสูตรที่มีชั่วโมงเรียนมากกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • ยื่น Online ใช้ใบสมัคร DS-160 ยื่นผ่านเว็บไซด์ของสถานทูต (เว็บไซด์ www.ceac.state.gov/genniv/) และชำระโดยการตัดบัตรเครดิต จากนั้นเลือกคิวนัดสัมภาษณ์ผ่านเว็บไซด์ของของสถานทูตตามลำดับ
 • ต้องไปโชว์ตัวและสัมภาษณ์ตามวันเวลานัดหมาย โดยต้องนำพาสปอร์ตและเอกสารติดตัวไปด้วยตอนสัมภาาษณ์ แนะนำว่าควรไปถึงสถานทูตก่อนเวลานัดหมายสัก 30 นาทีล่วงหน้า, ต้องแต่งกายสุภาพ และควรเตรียมตัวในการตอบคำถามทั้งภาษาไทย และอังกฤษ เพราะอาจจะถูกสัมภาษณ์ได้ทั้ง2ภาษา รวมถึงต้องตอบคำถามให้ตรงกับข้อมูลที่ระบุไปในใบสมัครวีซ่าด้วย
 • เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษและแนบยื่นคู่กัน
 • ยื่นขอวีซ่าล่วงได้ 3 เดือน และไม่ควรน้อยกว่า 1 เดือนก่อนกำหนดการเริ่มเรียนหรือกำหนดการเดินทาง
 • ผลวีซ่าจะทราบทันทีหลังจากสัมภาษณ์เสร็จ ในกรณีที่วีซ่าผ่านทางสถานทูตก็จะเก็บพาสปอร์ตของเราไว้เพื่อนำไปติด Visa Label แต่ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านสถานทูตจะแจ้งให้ทราบทันทีและคืนพาสปอร์ตและเอกสารทั้งหมดด้วย

บริการยื่นวีซ่านักเรียนสหรัฐอเมริกา ออนไลน์

นอกจากเอกสารที่ต้องเตรียมและการยื่นตามขั้นตอนอย่างถูกวิธีแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญที่สถานทูตจะพิจารณาอนุมัติวีซ่านักเรียนก็คือ จุดประสงค์ของการไปเรียนต่อต้องชัดเจน ตรงประเด็น เพราะสถานทูตจะใช้ทั้งเหตุผล ความเป็นไปได้ และความเหมะสมในการพิจารณาวีซ่าประกอบกันค่ะ

รู้แล้วใช่มั้ยคะว่า ขอวีซ่านักเรียน ไม่ได้ยากอย่างที่คิด! เมื่อได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วสำหรับใครที่แพลนจะไปเรียนต่อประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ และอเมริกา เตรียมตัวให้พร้อมและสามารถขอคำปรึกษาเพิ่มเติมหรือใช้บริการยื่นขอวีซ่ากับทีมงานมืออาชีพของ WonderfulPackage ได้เลยค่ะ การมีผู้เชี่ยวชาญดูแลให้คำปรึกษาและให้บริการก็มีส่วนช่วยให้การขอวีซ่านั้นง่ายขึ้นนะคะ^^


รู้หรือไม่... ถือวีซ่าท่องเที่ยวอยู่ก็สามารถลงเรียนได้

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

ออสเตรเลีย เปิดประเทศนักท่องเที่ยวบินเข้าได้เลย ไม่ต้องกักตัว เพียงฉีดวัคซีนครบ 2 โดส

รัฐบาลออสเตรเลีย ประกาศเปิดต้อนรับนักเดินทางต่างชาติ ครั้งแรกหลังจากปิดประเทศนานกว่า 2 ปี โดยล่าสุด นักท่องเที่ยว และ นักเดินทาง สามารถเดินทางเข้าออสเตรเลียได้โดยไม่จำเป็นต้องกักตัวอีกต่อไป เพียงฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 โดส ตามมาตรการและข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณะสุข

รวมคำถามยอดฮิต สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ตอบยังไงถึงได้วีซ่า 10 ปี

วีซ่าอเมริกาผ่านยากจริงหรือ? บางทีผ่านแต่ก็ให้วันมาแค่นิดเดียว ใครกำลังวางแผนเดินทางไปอเมริกา สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเดินทางก็คือการขอวีซ่าอเมริกา ดังนั้นใครกำลังขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกายังไงถึงผ่าน มีโอกาสได้วีซ่าถึง 10 ปี

สหรัฐ เพิ่ม ไทย เป็น ประเทศเสี่ยงโควิดสูงสุด แนะประชาชน เลี่ยงเดินทาง

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค หรือ "CDC" ของสหรัฐ ประกาศแจ้งเตือนชาวอเมริกัน ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเยือนประเทศไทย นอกจากนี้ยังรวมฮ่องกงและนิวซีแลนด์ อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงในระดับ 4 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด เนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อ "โควิด19" จำนวนมาก โดยประเทศและดินแดนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดมีจำนวน 135 แห่ง

รวมรูปแบบปลั๊กไฟทั่วโลก จะเที่ยวประเทศไหนต้องใช้ปลั๊กอะไรกันบ้าง ?

ได้เวลาเดินทางแล้วสิ จะไปต่างประเทศอย่าลืมเช็คเรื่องปลั๊กเป็นอันขาด เพราะเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ที่เราพกติดตัวล้วนแล้วแต่จะต้องใช้ปลั๊กกันทั้งนั้น ปลั๊กไฟทั่วโลก แต่ละประเทศเค้ารองรับปลั๊กไฟรูปแบบไหน แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเอาไปเสียบได้หรือไม่

ต่างชาติ เที่ยวออสเตรเลีย ไม่ต้องโชว์สถานะวัคซีน เริ่ม 6 ก.ค. 65 นี้

นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าออสเตรเลียไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูล Digital Passenger Declaration (DPD) ซึ่งเป็นข้อมูลด้านสุขภาพและการแสดงสถานะการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่ประชาชนทุกคนที่เดินทางเข้าออสเตรเลีย ยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาของเที่ยวบิน

นิวซีแลนด์ พร้อมเปิดประเทศรับต่างชาติ เม.ย. นี้ รับต่างชาติอีกครั้ง!

นิวซีแลนด์ จะกลับมาเปิดพรมแดนอีกครั้ง เพื่อต้อนรับชาวต่างชาติในเดือน เมษายน นี้ และจะลดมาตรการป้อมปราการ ที่ได้ช่วยควบคุมโรคโควิด-19 ในประเทศในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกือบทั้งหมด ตลอดการที่มีการระบาดใหญ่ทั่วโลก

10 ประเทศที่ใครๆ ก็อยากไป ถึงต้องขอวีซ่าก็ไม่หวั่น

แต่ถ้าหากครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะเดินทางไปต่างประเทศสักครั้ง ก็น่าจะเป็นประเทศในฝัน หรือประเทศที่ติดอันดับจุดหมายปลายทางของโลกที่ใครๆ ก็อยากไป ซึ่งถึงแม้เราอาจต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะจุดหมายปลายทางที่เราเลือก ย่อมคุ้มค่ากับการเดินทางอยู่แล้ว

ข่าวดี! เข้าอังกฤษ ได้เลย วัคซีนครบ ไม่ใช้ผลตรวจโควิด มีผล 11 ก.พ. 2565

ข่าวดี! เดินทางเข้า #อังกฤษ ฉีดวัคซีนครบ หรือ ไม่ครบ ก็เข้าได้เลย! ไม่ใช้ผลตรวจโควิด ไม่ต้องกักตัว มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 2565 ตั้งแต่เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปอังกฤษ

อังกฤษ เป็นหนึ่งในประเทศสหราชอาณาจักร อังกฤษมีวัฒนธรรมอันงดงาม ดังมีคนกล่าวว่าแดนผู้ดีอังกฤษ รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์กสำคัญ ก่อนจะไปเที่ยวอังกฤษอย่าลืม เตรียมตัวเดินทางไปอังกฤษกันให้พร้อม

ท่องดินแดนสหราชอาณาจักร อังกฤษ - สกอตแลนด์ (United Kingdom)

สหราชอาณาจักร อาณาจักรในฝันที่ใครหลายคนอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศสวยๆ ของที่นี่สักครั้ง ทั้งอังกฤษดินแดนแห่งผู้ดี และเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของสกอตแลนด์ ความสวยงามของสถาปัตยกรรม สภาพแวดล้อมที่สวยงามน่าดูไปหมด ส่วนจะมีที่ไหนน่าสนใจบ้างนั้น เราไปชมพร้อมๆ กันเลย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!