ค้นหาบทความ:

ขอวีซ่านักเรียน ไม่ยากอย่างที่คิด!

ขอวีซ่านักเรียน ไม่ยากอย่างที่คิด!

สำหรับน้องๆ นักเรียน หรือบุคลที่มีเป้าหมายจะไปเรียนต่อต่างประเทศ นอกจากเรื่องการสมัครเรียนแล้วอาจจะมีอีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะกังวลอยู่คือ เรื่องการยื่นขอวีซ่านักเรียน วันนี้ WonderfulPackage ของเราจะมาแชร์เคล็ดลับการเตรียมความพร้อมในการขอวีซ่านักเรียน 2 ปัยจัยหลักเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนยื่นขอวีซ่าได้อย่างมั่นใจ และไม่ต้องกลัวพลาด!

เตรียมเอกสารให้พร้อม

เตรียมเอกสารให้พร้อม

เราต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่าให้พร้อม ซึ่งเคล็บลับหรือหลักการง่ายๆในการเตรียมเอกสารที่จะแนะนำเลยคือ แบ่งเอกสารออกเป็น 3 ส่วนเพื่อให้ง่ายและรวดเร็วต่อการจัดเตรียม

ส่วนที่1 เอกสารส่วนตัวของผู้สมัคร

ได้แก่ พาสปอร์ตเล่มจริงพร้อมสำเนา, รูปถ่าย, สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาสูติบัติ(กรณีผู้สมัครอายุต่ำกกว่า 18 ปี), สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานหรือใบแสดงผลการศึกษาที่ผ่านมา, รวมถึงหลักฐานการทำงาน(ในกรณีที่ผู้สมัครมีสถานะการทำงานแล้ว), และเอกสารการตรวจสุขภาพ E-Medical ที่ส่วนใหญ่ใช้เฉพาะนักเรียนที่ลงเรียนระยะยาวอย่าง 6 เดือนขึ้นไป ซึ่งแต่ละสถานทูต แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดแตกต่างกันไปสามารถเช็คเงื่อนไขของเอกสารการตรวจสุขภาพก่อนการยื่นได้ค่ะ

ส่วนที่2 เอกสารของผู้ปกครองหรือสปอนต์เซอร์

ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานการทำงาน, และหลักฐานการเงิน(Statement) รวมถึงแหล่งที่มาของรายได้ของสปอนต์เซอร์ ซึ่งเอกสารส่วนที่2นี้ขอแนะนำว่าผู้ที่เป็นสปอนต์เซอร์ในการยื่นขอวีซ่าควรเป็นบุคลที่ใกล้ชิดผู้สมัครมากที่สุดอย่างพ่อ แม่ พี่ หรือคนในครอบครัวที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้แบบไม่ซับซ้อน จะมีส่วนช่วยให้การเตรียมเอกสารและการพิจารณาวีซ่าง่ายและรวดเร็วขึ้นค่ะ

ส่วนที่3 เอกสารจากโรงเรียนในต่างประเทศที่ตอบรับเข้าเรียน

ได้แก่ ใบตอบรับเข้าเรียน ใบเสร็จรับเงิน และ Health Insurance ซึ่งเอกสารชุดนี้สำคัญมาก จะต้องได้เอกสารที่มีการประทับตรารับรองจากสถาบันในต่างประเทศที่ตอบรับเข้าเรียนให้เรียนร้อยก่อนจึงจะขอวีซ่านักเรียนได้ค่ะ

กรอกใบสมัครวีซ่าและส่งยื่น

กรอกใบสมัครวีซ่าและส่งยื่น

ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบเงื่อนของแต่ละสถานทูตให้ชัดเจน เนื่องจากแต่ละสถานทูต แต่ละประเทศมีข้อกำหนดและขั้นตอนการยื่น รวมถึงแนวทางการพิจารณาที่แตกต่างกันไป ที่มีทั้งการยื่นแบบ Paper และการยื่นแบบ Online เบื้องต้นขอรวบรัด 4 ประเทศยอดฮิตที่คนไทยนิยมขอวีซ่านักเรียนไปเรียนต่อกันค่ะ

ประเทศนิวซีแลนด์

 • วีซ่านักเรียนสำหรับผู้ที่ลงเรียน 14 สัปดาห์ขึ้นไป
 • เลือกยื่นได้ทั้งแบบ Paper (INZ1012 Student Visa Applicatiorn Form) และ Online
 • แบบ Paper กรอกแบบฟอร์ม INZ1012 พร้อมยื่นเอกสารผ่านศูนย์รับยื่นวีซ่า TTS Services รับชำระทั้งเงินสด และบัตรเครดิต
 • แบบ Online ยื่นผ่านเว็บไซด์ของสถานทูต พร้อมสแกนไฟล์เอกสารแนบ (เว็บไซด์ www.immigration.govt.nz การยื่นออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ ผู้สมัครจะต้องมี User ที่เรียกว่า RealMe ก่อน) รับชำระโดยการตัดบัตรเครดิต เมื่อยื่นSubmitเรียบร้อยแล้วต้องนำพาสปอร์ตเล่มจริงไปสแกนที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า TTS Services อีกครั้งพร้อมชำระค่าบริการ
 • ไม่ต้องโชว์ตัวที่สถานทูต หรือนัดสัมภาษณ์ แต่ในบางเคสหากสถานทูตต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอเอกสารเพิ่มเติมจะเป็นการติดต่อผู้สมัครผ่านอีเมล หรือเบอร์โทรโดยตรง
 • สำหรับนักเรียนที่ลงเรียนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปต้องตรวจสุขภาพ Chest X-Ray ในโรงพยาบาลที่สถานทูตกำหนด
 • เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษและแนบยื่นคู่กัน
 • ยื่นขอวีซ่าล่วงได้ 3 เดือน และไม่ควรน้อยกว่า 1 เดือนก่อนกำหนดการเริ่มเรียนหรือกำหนดการเดินทาง
 • ระยะเวลาการพิจารณาทั้งแบบ Paper และ Online ปกติอยู่ที่ประมาณ 15 วันทำการ (แต่ขอแอบบอกว่ายื่นออนไลน์ค่อนข้างพิจารณารวดเร็วกว่าพอสมควรค่ะ)
 • แจ้งผลการพิจารณาผ่านอีเมล หากผลพิจารณาผ่านจะได้รับเป็น E-Visa (Electronic Visa) ซึ่งระยะเวลาวีซ่าที่ได้รับส่วนใหญ่จะได้สอดคล้องหรือครอบคลุมตามระยะเวลาที่ลงเรียนค่ะ ส่วนกรณีที่ไม่ผ่านสถานทูตก็จะชี้แจงเหตุผลที่ปฏิเสธการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบทางอีเมลเช่นกัน

บริการยื่นวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ ออนไลน์

ประเทศออสเตรเลีย

 • วีซ่านักเรียนสำหรับผู้ที่ลงเรียน 14 สัปดาห์ขึ้นไป
 • ยื่น Online (Subclass500) เท่านั้น โดยยื่นผ่านเว็บไซด์ของสถานทูต พร้อมสแกนไฟล์เอกสารแนบ (เว็บไซด์ online.immi.gov.au/lusc/login การยื่นออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ ผู้สมัครจะต้องมี User ที่เรียกว่า ImmiAccount ก่อน) รับชำระโดยการตัดบัตรเครดิต
 • เมื่อยื่นSubmitเรียบร้อยแล้วผู้สมัครต้องทำนัดหมายผ่านเว็บไซด์ของ VFS คือศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS Australia Visa Application Centre เพื่อไปทำการเก็บข้อมูล Biometrics (เก็บภาพถ่ายใบหน้า และสแกนลายนิ้วมือ)
 • และไปตรวจสุขภาพ Chest X-Ray ในโรงพยาบาลที่สถานทูตกำหนด
 • เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษและแนบยื่นคู่กัน
 • ยื่นขอวีซ่าล่วงได้ 3 เดือน และไม่ควรน้อยกว่า 1 เดือนก่อนกำหนดการเริ่มเรียนหรือกำหนดการเดินทาง
 • ระยะเวลาการพิจารณาอยู่ที่ประมาณ 15-30 วันทำการ
 • แจ้งผลการพิจารณาผ่านอีเมล หากผลพิจารณาผ่านจะได้รับเป็น E-Visa (Electronic Visa) ซึ่งระยะเวลาวีซ่าที่ได้รับส่วนใหญ่จะได้สอดคล้องหรือครอบคลุมตามระยะเวลาที่ลงเรียนค่ะ ส่วนกรณีที่ไม่ผ่านสถานทูตก็จะชี้แจงเหตุผลที่ปฏิเสธการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบทางอีเมลเช่นกัน

บริการยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ออนไลน์

ประเทศอังกฤษ

 • แบ่งวีซ่านักเรียนออกเป็น 2 ประเภทคือ 1.Student Visitor Visa (SVV) สำหรับผู้ไปเรียนระยะสั้น หรือเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และไม่เกิน 11 เดือน, 2.Tier 4 Student Visa สำหรับนักเรียนมหาวิทยาลัยรวมถึงหลักสูตร English Pre-Sessional
 • ยื่น Online ผ่านเว็บไซด์ของสถานทูต (เว็บไซด์ www.visa4uk.fco.gov.uk) รับชำระโดยการตัดบัตรเครดิต
 • เมื่อยื่นใบสมัครเข้าสถานทูตเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องทำนัดหมายผ่านเว็บไซด์ของ VFS คือศูนย์รับยื่นวีซ่า (Visa Application Centre) เพื่อนัดหมายยื่นเอกสาร ยื่นพาสปอร์ต และทำการเก็บข้อมูล Biometrics (เก็บภาพถ่ายใบหน้า และสแกนลายนิ้วมือ)
 • ต้องตรวจสุขภาพที่ IOM ตามที่สถานทูตกำหนด
 • เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษและแนบยื่นคู่กัน
 • ยื่นขอวีซ่าล่วงได้ 3 เดือน และไม่ควรน้อยกว่า 1 เดือนก่อนกำหนดการเริ่มเรียนหรือกำหนดการเดินทาง
 • ระยะเวลาการพิจารณาอยู่ที่ประมาณ 10-15 วันทำการ
 • อัพเดทสถานะการพิจารณาผ่านอีเมล โดยเมื่อได้รับการอัพเดทว่าวีซ่าพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วผู้สมัครหรือตัวแทนจะต้องไปรับเล่มและจะทราบผลวีซ่าในวันรับเล่มคืน โดยหากผลพิจารณาผ่านจะเห็นเป็นVisa Labelติดอยู่ในเล่ม ส่วนกรณีที่ไม่ผ่านสถานทูตก็จะชี้แจงเหตุผลที่ปฏิเสธการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบเป็นเอกสารในวันรับเล่มคืนเช่นกัน

บริการยื่นวีซ่านักเรียนอังกฤษซัมเมอร์คอร์ส

ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • วีซ่าประเภท F-1 จะเป็นวีซ่าหลักที่ออกให้แก่นักเรียนส่วนใหญ่ ในกรณีนักเรียนได้รับการตอบรับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ผ่านการรับรอง รวมไปนักเรียนที่ลงเรียนหลักสูตรที่มีชั่วโมงเรียนมากกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • ยื่น Online ใช้ใบสมัคร DS-160 ยื่นผ่านเว็บไซด์ของสถานทูต (เว็บไซด์ www.ceac.state.gov/genniv/) และชำระโดยการตัดบัตรเครดิต จากนั้นเลือกคิวนัดสัมภาษณ์ผ่านเว็บไซด์ของของสถานทูตตามลำดับ
 • ต้องไปโชว์ตัวและสัมภาษณ์ตามวันเวลานัดหมาย โดยต้องนำพาสปอร์ตและเอกสารติดตัวไปด้วยตอนสัมภาาษณ์ แนะนำว่าควรไปถึงสถานทูตก่อนเวลานัดหมายสัก 30 นาทีล่วงหน้า, ต้องแต่งกายสุภาพ และควรเตรียมตัวในการตอบคำถามทั้งภาษาไทย และอังกฤษ เพราะอาจจะถูกสัมภาษณ์ได้ทั้ง2ภาษา รวมถึงต้องตอบคำถามให้ตรงกับข้อมูลที่ระบุไปในใบสมัครวีซ่าด้วย
 • เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษและแนบยื่นคู่กัน
 • ยื่นขอวีซ่าล่วงได้ 3 เดือน และไม่ควรน้อยกว่า 1 เดือนก่อนกำหนดการเริ่มเรียนหรือกำหนดการเดินทาง
 • ผลวีซ่าจะทราบทันทีหลังจากสัมภาษณ์เสร็จ ในกรณีที่วีซ่าผ่านทางสถานทูตก็จะเก็บพาสปอร์ตของเราไว้เพื่อนำไปติด Visa Label แต่ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านสถานทูตจะแจ้งให้ทราบทันทีและคืนพาสปอร์ตและเอกสารทั้งหมดด้วย

บริการยื่นวีซ่านักเรียนสหรัฐอเมริกา ออนไลน์

นอกจากเอกสารที่ต้องเตรียมและการยื่นตามขั้นตอนอย่างถูกวิธีแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญที่สถานทูตจะพิจารณาอนุมัติวีซ่านักเรียนก็คือ จุดประสงค์ของการไปเรียนต่อต้องชัดเจน ตรงประเด็น เพราะสถานทูตจะใช้ทั้งเหตุผล ความเป็นไปได้ และความเหมะสมในการพิจารณาวีซ่าประกอบกันค่ะ

รู้แล้วใช่มั้ยคะว่า ขอวีซ่านักเรียน ไม่ได้ยากอย่างที่คิด! เมื่อได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วสำหรับใครที่แพลนจะไปเรียนต่อประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ และอเมริกา เตรียมตัวให้พร้อมและสามารถขอคำปรึกษาเพิ่มเติมหรือใช้บริการยื่นขอวีซ่ากับทีมงานมืออาชีพของ WonderfulPackage ได้เลยค่ะ การมีผู้เชี่ยวชาญดูแลให้คำปรึกษาและให้บริการก็มีส่วนช่วยให้การขอวีซ่านั้นง่ายขึ้นนะคะ^^


รู้หรือไม่... ถือวีซ่าท่องเที่ยวอยู่ก็สามารถลงเรียนได้

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

5 ที่เที่ยวลาสเวกัส ไปแล้วต้องเช็คอิน

ที่เที่ยวลาสเวกัส เป็นเมืองที่อยู่ในรัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองที่เต็มไปด้วยสีสันและความคึกคักของผู้คนอยู่ตลอดเวลา เมืองแห่งคาสิโนและโรงแรมสุดหรูหราอลังการ สำหรับคนชอบสังคมเมือง ไนท์ไลฟ์ ปาร์ตี้ ช้อปปิ้ง ลาสเวกัสคืออีกหนึ่งเช็คลิสต์ที่ควรต้องไป

เที่ยวซานฟรานซิสโก 9 ที่เที่ยวสุดชิลล์

เที่ยวซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ขึ้นชื่อถึงสถานที่ท่องเที่ยวสุดสวยและมีความโรแมนติก ด้วยภูมิประเทศเป็นภูเขาและมีพื้นที่ติดชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก จึงเป็นสถานที่พักตากอากาศ เหมาะแก่การเดินเล่นชมเมือง พักผ่อนหย่อนใจแบบสบายๆ

สหรัฐอเมริกา อายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ต้องฉีดวัคซีนเข้าประเทศได้!

ใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนฟังทางนี้!! เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ เริ่ม 8 พฤศจิกายน 2564 แต่ยังคงต้องตรวจเชื้อก่อนเดินทาง

10 เหตุผล ทำไมใครๆ ก็อยากไปอเมริกา

สหรัฐอเมริกา ประเทศที่ประกอบไปด้วยรัฐต่างๆ มากมาย ด้วยอาณาบริเวณกว้างใหญ่ ความหลากหลายของวัฒนธรรม ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว และอีกหลายเหตุผลที่ใครๆ ก็อยากไปอเมริกา กับ 10 เหตุผลต่อไปนี้

Tips ง่ายๆ หากต้องไปอเมริกาในช่วงนี้

ช่วงนี้ใครๆ ก็อยากไปอเมริกา แต่เดี๋ยวก่อน ไม่ใช่ว่าอยู่ๆ อยากไปแล้วไปได้เลยนะ ยิ่งการเดินทางช่วงที่มีโควิด-19 ด้วยแล้ว แต่ละรัฐก็มีการอนุญาตให้เข้าเดินทางเข้าประเทศในเงื่อนไขต่างกันออกไป หากเรามีความต้องการเดินทางไปอเมริกาในช่วงนี้ ต้องทำอะไรบ้าง?

The 20 Happiest Countries In The World In 2021 20 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก 2021

ในช่วงเวลาที่ผู้คนห่างหายความสุขกันไปนาน จากโควิด-19 การรายงานความสุขประจำปีนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายในการจัดอันดับ 20 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก The 20 Happiest Countries In The World In 2021

ฉีดวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว คนไทยไปอังกฤษไม่ต้องกักตัว

ข่าวดี จากรายงานของประเทศอังกฤษ ที่ได้เปิดรายชื่อ Green List Countries ประเทศที่สามารถเดินทางเข้าอังกฤษได้โดยไม่ต้องกักตัว ซึ่งอังกฤษได้ถอนไทยออกจากประเทศกลุ่มสีแดง (Red List) แล้ว หากฉีดวัคซีนครบสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องกักตัว

Top 10 ที่เที่ยวนิวยอร์ก ไปแล้วต้องเช็คอิน

มหานครนิวยอร์ก ดินแดนศิวิไลซ์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางหลักที่ใครๆ เดินทางมาอเมริกาก็ต้องไปเยือนนิวยอร์กให้ได้สักครั้ง ด้วยสถานที่ที่เต็มไปด้วยแลนด์มาร์กสำคัญๆ ของโลกหลายแห่ง และเราได้รวบรวมลิสต์มาไว้แล้วกับ 10 ที่เที่ยวนิวยอร์ก ไปแล้วต้องเช็คอิน!!

รวมสูตรฉีดวัคซีน 13 ประเทศ ก่อนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ต้องดู ?

รวมสูตรฉีดวัคซีน 13 ประเทศ ก่อนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ต้องดู ?

เช็คลิสต์ 38 ประเทศ เข้าไทยได้ไม่ต้องกักตัว

ได้มีประกาศรายชื่อประเทศที่ชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว 38 ประเทศ โดยใช้หลักเกณฑ์เรื่องมูลค่าทางเศรษฐกิจและความครอบคลุมการฉีดวัคซีน เป็นตัวตัดสิน ซึ่งจากรายชื่อส่วนใหญ่เป็นประเทศในโซนยุโรป มีเอเชียและภูมิภาคอื่นบางประเทศ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!