ค้นหาบทความ:

ขอวีซ่านักเรียน ไม่ยากอย่างที่คิด!

ขอวีซ่านักเรียน ไม่ยากอย่างที่คิด!

สำหรับน้องๆ นักเรียน หรือบุคลที่มีเป้าหมายจะไปเรียนต่อต่างประเทศ นอกจากเรื่องการสมัครเรียนแล้วอาจจะมีอีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะกังวลอยู่คือ เรื่องการยื่นขอวีซ่านักเรียน วันนี้ WonderfulPackage ของเราจะมาแชร์เคล็ดลับการเตรียมความพร้อมในการขอวีซ่านักเรียน 2 ปัยจัยหลักเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนยื่นขอวีซ่าได้อย่างมั่นใจ และไม่ต้องกลัวพลาด!

เตรียมเอกสารให้พร้อม

เตรียมเอกสารให้พร้อม

เราต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่าให้พร้อม ซึ่งเคล็บลับหรือหลักการง่ายๆในการเตรียมเอกสารที่จะแนะนำเลยคือ แบ่งเอกสารออกเป็น 3 ส่วนเพื่อให้ง่ายและรวดเร็วต่อการจัดเตรียม

ส่วนที่1 เอกสารส่วนตัวของผู้สมัคร

ได้แก่ พาสปอร์ตเล่มจริงพร้อมสำเนา, รูปถ่าย, สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาสูติบัติ(กรณีผู้สมัครอายุต่ำกกว่า 18 ปี), สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานหรือใบแสดงผลการศึกษาที่ผ่านมา, รวมถึงหลักฐานการทำงาน(ในกรณีที่ผู้สมัครมีสถานะการทำงานแล้ว), และเอกสารการตรวจสุขภาพ E-Medical ที่ส่วนใหญ่ใช้เฉพาะนักเรียนที่ลงเรียนระยะยาวอย่าง 6 เดือนขึ้นไป ซึ่งแต่ละสถานทูต แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดแตกต่างกันไปสามารถเช็คเงื่อนไขของเอกสารการตรวจสุขภาพก่อนการยื่นได้ค่ะ

ส่วนที่2 เอกสารของผู้ปกครองหรือสปอนต์เซอร์

ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานการทำงาน, และหลักฐานการเงิน(Statement) รวมถึงแหล่งที่มาของรายได้ของสปอนต์เซอร์ ซึ่งเอกสารส่วนที่2นี้ขอแนะนำว่าผู้ที่เป็นสปอนต์เซอร์ในการยื่นขอวีซ่าควรเป็นบุคลที่ใกล้ชิดผู้สมัครมากที่สุดอย่างพ่อ แม่ พี่ หรือคนในครอบครัวที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้แบบไม่ซับซ้อน จะมีส่วนช่วยให้การเตรียมเอกสารและการพิจารณาวีซ่าง่ายและรวดเร็วขึ้นค่ะ

ส่วนที่3 เอกสารจากโรงเรียนในต่างประเทศที่ตอบรับเข้าเรียน

ได้แก่ ใบตอบรับเข้าเรียน ใบเสร็จรับเงิน และ Health Insurance ซึ่งเอกสารชุดนี้สำคัญมาก จะต้องได้เอกสารที่มีการประทับตรารับรองจากสถาบันในต่างประเทศที่ตอบรับเข้าเรียนให้เรียนร้อยก่อนจึงจะขอวีซ่านักเรียนได้ค่ะ

กรอกใบสมัครวีซ่าและส่งยื่น

กรอกใบสมัครวีซ่าและส่งยื่น

ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบเงื่อนของแต่ละสถานทูตให้ชัดเจน เนื่องจากแต่ละสถานทูต แต่ละประเทศมีข้อกำหนดและขั้นตอนการยื่น รวมถึงแนวทางการพิจารณาที่แตกต่างกันไป ที่มีทั้งการยื่นแบบ Paper และการยื่นแบบ Online เบื้องต้นขอรวบรัด 4 ประเทศยอดฮิตที่คนไทยนิยมขอวีซ่านักเรียนไปเรียนต่อกันค่ะ

ประเทศนิวซีแลนด์

 • วีซ่านักเรียนสำหรับผู้ที่ลงเรียน 14 สัปดาห์ขึ้นไป
 • เลือกยื่นได้ทั้งแบบ Paper (INZ1012 Student Visa Applicatiorn Form) และ Online
 • แบบ Paper กรอกแบบฟอร์ม INZ1012 พร้อมยื่นเอกสารผ่านศูนย์รับยื่นวีซ่า TTS Services รับชำระทั้งเงินสด และบัตรเครดิต
 • แบบ Online ยื่นผ่านเว็บไซด์ของสถานทูต พร้อมสแกนไฟล์เอกสารแนบ (เว็บไซด์ www.immigration.govt.nz การยื่นออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ ผู้สมัครจะต้องมี User ที่เรียกว่า RealMe ก่อน) รับชำระโดยการตัดบัตรเครดิต เมื่อยื่นSubmitเรียบร้อยแล้วต้องนำพาสปอร์ตเล่มจริงไปสแกนที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า TTS Services อีกครั้งพร้อมชำระค่าบริการ
 • ไม่ต้องโชว์ตัวที่สถานทูต หรือนัดสัมภาษณ์ แต่ในบางเคสหากสถานทูตต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอเอกสารเพิ่มเติมจะเป็นการติดต่อผู้สมัครผ่านอีเมล หรือเบอร์โทรโดยตรง
 • สำหรับนักเรียนที่ลงเรียนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปต้องตรวจสุขภาพ Chest X-Ray ในโรงพยาบาลที่สถานทูตกำหนด
 • เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษและแนบยื่นคู่กัน
 • ยื่นขอวีซ่าล่วงได้ 3 เดือน และไม่ควรน้อยกว่า 1 เดือนก่อนกำหนดการเริ่มเรียนหรือกำหนดการเดินทาง
 • ระยะเวลาการพิจารณาทั้งแบบ Paper และ Online ปกติอยู่ที่ประมาณ 15 วันทำการ (แต่ขอแอบบอกว่ายื่นออนไลน์ค่อนข้างพิจารณารวดเร็วกว่าพอสมควรค่ะ)
 • แจ้งผลการพิจารณาผ่านอีเมล หากผลพิจารณาผ่านจะได้รับเป็น E-Visa (Electronic Visa) ซึ่งระยะเวลาวีซ่าที่ได้รับส่วนใหญ่จะได้สอดคล้องหรือครอบคลุมตามระยะเวลาที่ลงเรียนค่ะ ส่วนกรณีที่ไม่ผ่านสถานทูตก็จะชี้แจงเหตุผลที่ปฏิเสธการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบทางอีเมลเช่นกัน

บริการยื่นวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ ออนไลน์

ประเทศออสเตรเลีย

 • วีซ่านักเรียนสำหรับผู้ที่ลงเรียน 14 สัปดาห์ขึ้นไป
 • ยื่น Online (Subclass500) เท่านั้น โดยยื่นผ่านเว็บไซด์ของสถานทูต พร้อมสแกนไฟล์เอกสารแนบ (เว็บไซด์ online.immi.gov.au/lusc/login การยื่นออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ ผู้สมัครจะต้องมี User ที่เรียกว่า ImmiAccount ก่อน) รับชำระโดยการตัดบัตรเครดิต
 • เมื่อยื่นSubmitเรียบร้อยแล้วผู้สมัครต้องทำนัดหมายผ่านเว็บไซด์ของ VFS คือศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS Australia Visa Application Centre เพื่อไปทำการเก็บข้อมูล Biometrics (เก็บภาพถ่ายใบหน้า และสแกนลายนิ้วมือ)
 • และไปตรวจสุขภาพ Chest X-Ray ในโรงพยาบาลที่สถานทูตกำหนด
 • เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษและแนบยื่นคู่กัน
 • ยื่นขอวีซ่าล่วงได้ 3 เดือน และไม่ควรน้อยกว่า 1 เดือนก่อนกำหนดการเริ่มเรียนหรือกำหนดการเดินทาง
 • ระยะเวลาการพิจารณาอยู่ที่ประมาณ 15-30 วันทำการ
 • แจ้งผลการพิจารณาผ่านอีเมล หากผลพิจารณาผ่านจะได้รับเป็น E-Visa (Electronic Visa) ซึ่งระยะเวลาวีซ่าที่ได้รับส่วนใหญ่จะได้สอดคล้องหรือครอบคลุมตามระยะเวลาที่ลงเรียนค่ะ ส่วนกรณีที่ไม่ผ่านสถานทูตก็จะชี้แจงเหตุผลที่ปฏิเสธการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบทางอีเมลเช่นกัน

บริการยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ออนไลน์

ประเทศอังกฤษ

 • แบ่งวีซ่านักเรียนออกเป็น 2 ประเภทคือ 1.Student Visitor Visa (SVV) สำหรับผู้ไปเรียนระยะสั้น หรือเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และไม่เกิน 11 เดือน, 2.Tier 4 Student Visa สำหรับนักเรียนมหาวิทยาลัยรวมถึงหลักสูตร English Pre-Sessional
 • ยื่น Online ผ่านเว็บไซด์ของสถานทูต (เว็บไซด์ www.visa4uk.fco.gov.uk) รับชำระโดยการตัดบัตรเครดิต
 • เมื่อยื่นใบสมัครเข้าสถานทูตเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องทำนัดหมายผ่านเว็บไซด์ของ VFS คือศูนย์รับยื่นวีซ่า (Visa Application Centre) เพื่อนัดหมายยื่นเอกสาร ยื่นพาสปอร์ต และทำการเก็บข้อมูล Biometrics (เก็บภาพถ่ายใบหน้า และสแกนลายนิ้วมือ)
 • ต้องตรวจสุขภาพที่ IOM ตามที่สถานทูตกำหนด
 • เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษและแนบยื่นคู่กัน
 • ยื่นขอวีซ่าล่วงได้ 3 เดือน และไม่ควรน้อยกว่า 1 เดือนก่อนกำหนดการเริ่มเรียนหรือกำหนดการเดินทาง
 • ระยะเวลาการพิจารณาอยู่ที่ประมาณ 10-15 วันทำการ
 • อัพเดทสถานะการพิจารณาผ่านอีเมล โดยเมื่อได้รับการอัพเดทว่าวีซ่าพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วผู้สมัครหรือตัวแทนจะต้องไปรับเล่มและจะทราบผลวีซ่าในวันรับเล่มคืน โดยหากผลพิจารณาผ่านจะเห็นเป็นVisa Labelติดอยู่ในเล่ม ส่วนกรณีที่ไม่ผ่านสถานทูตก็จะชี้แจงเหตุผลที่ปฏิเสธการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบเป็นเอกสารในวันรับเล่มคืนเช่นกัน

บริการยื่นวีซ่านักเรียนอังกฤษซัมเมอร์คอร์ส

ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • วีซ่าประเภท F-1 จะเป็นวีซ่าหลักที่ออกให้แก่นักเรียนส่วนใหญ่ ในกรณีนักเรียนได้รับการตอบรับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ผ่านการรับรอง รวมไปนักเรียนที่ลงเรียนหลักสูตรที่มีชั่วโมงเรียนมากกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • ยื่น Online ใช้ใบสมัคร DS-160 ยื่นผ่านเว็บไซด์ของสถานทูต (เว็บไซด์ www.ceac.state.gov/genniv/) และชำระโดยการตัดบัตรเครดิต จากนั้นเลือกคิวนัดสัมภาษณ์ผ่านเว็บไซด์ของของสถานทูตตามลำดับ
 • ต้องไปโชว์ตัวและสัมภาษณ์ตามวันเวลานัดหมาย โดยต้องนำพาสปอร์ตและเอกสารติดตัวไปด้วยตอนสัมภาาษณ์ แนะนำว่าควรไปถึงสถานทูตก่อนเวลานัดหมายสัก 30 นาทีล่วงหน้า, ต้องแต่งกายสุภาพ และควรเตรียมตัวในการตอบคำถามทั้งภาษาไทย และอังกฤษ เพราะอาจจะถูกสัมภาษณ์ได้ทั้ง2ภาษา รวมถึงต้องตอบคำถามให้ตรงกับข้อมูลที่ระบุไปในใบสมัครวีซ่าด้วย
 • เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษและแนบยื่นคู่กัน
 • ยื่นขอวีซ่าล่วงได้ 3 เดือน และไม่ควรน้อยกว่า 1 เดือนก่อนกำหนดการเริ่มเรียนหรือกำหนดการเดินทาง
 • ผลวีซ่าจะทราบทันทีหลังจากสัมภาษณ์เสร็จ ในกรณีที่วีซ่าผ่านทางสถานทูตก็จะเก็บพาสปอร์ตของเราไว้เพื่อนำไปติด Visa Label แต่ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านสถานทูตจะแจ้งให้ทราบทันทีและคืนพาสปอร์ตและเอกสารทั้งหมดด้วย

บริการยื่นวีซ่านักเรียนสหรัฐอเมริกา ออนไลน์

นอกจากเอกสารที่ต้องเตรียมและการยื่นตามขั้นตอนอย่างถูกวิธีแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญที่สถานทูตจะพิจารณาอนุมัติวีซ่านักเรียนก็คือ จุดประสงค์ของการไปเรียนต่อต้องชัดเจน ตรงประเด็น เพราะสถานทูตจะใช้ทั้งเหตุผล ความเป็นไปได้ และความเหมะสมในการพิจารณาวีซ่าประกอบกันค่ะ

รู้แล้วใช่มั้ยคะว่า ขอวีซ่านักเรียน ไม่ได้ยากอย่างที่คิด! เมื่อได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วสำหรับใครที่แพลนจะไปเรียนต่อประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ และอเมริกา เตรียมตัวให้พร้อมและสามารถขอคำปรึกษาเพิ่มเติมหรือใช้บริการยื่นขอวีซ่ากับทีมงานมืออาชีพของ WonderfulPackage ได้เลยค่ะ การมีผู้เชี่ยวชาญดูแลให้คำปรึกษาและให้บริการก็มีส่วนช่วยให้การขอวีซ่านั้นง่ายขึ้นนะคะ^^


รู้หรือไม่... ถือวีซ่าท่องเที่ยวอยู่ก็สามารถลงเรียนได้

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อทั่วโลกพากัน ขับรถดูหนังกลางแจ้ง รับ Social Distancing

ถ้าบ้านเราคงจะเคยเห็นหนังกลางแปลงกันมาแล้ว แต่ต่างชาติเค้ามีดูหนังกลางแจ้งกันจ้า และที่ไม่ธรรมดาคือขับรถไปจอดแล้วนั่งดูกันไปเลย ตอบรับนโยบาย Social Distancing กันสุดๆ สำหรับคนที่ชอบดูหนังเป็นชีวิตจิตใจ ห่างหายจากจอยักษ์ไปนาน มาดูแบบนี้ก็ได้บรรยากาศดีเหมือนกัน

หลังโควิดซาลง ประเทศไหนเปิดให้เที่ยวได้แล้วบ้าง?

มาอัพเดทสถานการณ์กันหน่อย สำหรับคนที่กำลังมองหาว่าประเทศไหนเปิดให้เที่ยวได้แล้วบ้างนะ เรามาดูกันว่าในแต่ละเดือนนั้น ประเทศไหนมีแพลนว่าเปิดประเทศแล้วบ้าง แล้วแต่ละประเทศเปิดกันวันไหน เมื่อไหร่

มาดูกันว่า วีซ่านักเรียนประเทศไหน ทำงาน Part Time ได้บ้าง

หลายๆคนที่กำลังจะไปเรียนในต่างประเทศ และขอวีซ่านักเรียนแล้วนั้น แล้วจะหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานระหว่างเรียนเสริมไปด้วย WonderfulPackage ขอรวบรวมข้อมูลมาให้ดูกันค่ะว่า วีซ่านักเรียนประเทศไหน ทำงาน part time ระหว่างเรียนได้บ้าง

ทำอย่างไรจึงจะได้วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

ด้วยความที่เป้าหมายในการขอวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลียของแต่ละคนมีหลายหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไป แต่เป้าหมายเดียวที่รัฐบาลออสเตรเลียต้องการจากผู้ขอวีซ่าคือการมาเรียนหนังสือและเป็นนักเรียนอย่างแท้จริง และเพื่อให้ได้มาซึ่งวีซ่านักเรียน WonderfulPacakge จะชี้เป้าสิ่งสำคัญที่ผู้ขอวีซ่าจำเป็นต้องรู้และเตรียมตัวก่อนขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลียกันค่ะ

5 ข้อสำคัญควรรู้ก่อนยื่นวีซ่านักเรียนอเมริกา F-1

สำหรับใครที่กำลังจะไปเรียนต่ออเมริกา แต่ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มอย่างไร? WonderfulPackage ขอแนะนำข้อมูลดีๆ กับ 5 ข้อสำคัญควรรู้ก่อนยื่นวีซ่านักเรียนอเมริกา F-1 มาให้ทราบกันค่ะ

เช็คอิน 12 จุดถ่ายรูปแลนด์มาร์คยุโรป แบบชิคๆ

เที่ยวยุโรปทั้งทีไม่ได้ไปกันบ่อยๆ ต้องเก็บภาพเป็นที่ระลึกกันเยอะหน่อย ถ้าไม่อยากพลาดช็อตเด็ดก็ต้องเตรียมตัวถ่ายรูปปังๆ กันไว้ก่อน มาดูไอเดียถ่ายรูปสวยๆ กับจุดถ่ายรูปแลนด์มาร์กยุโรป เอาไว้มีโอกาสได้ไปเที่ยวยุโรปเมื่อไหร่ จะได้มีมุมถ่ายรูปเก๋ๆ ชิคๆ กลับมาแน่นอน

วีซ่าชั่วคราวอเมริกา มีกี่ประเภท??

อยากไปอเมริกาก็ต้องขอวีซ่า แต่คุณรู้หรือไม่ว่าวีซ่าอเมริกามีหลายประเภท แยกตามวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ จะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะต้องยื่นขอวีซ่าประเภทไหนไปดูกันค่ะ

ขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา ไม่ได้ยากอย่างที่คิด!!

การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาไม่ได้ยากอย่างที่คิด แต่คนส่วนใหญ่มักตื่นเต้นในช่วงการสัมภาษณ์เพราะกลัวจะไม่ผ่าน Wonderful Package จึงอยากขอแนะนำว่าเพียงแค่คุณตอบคำถามตามความจริงและยื่นเอกสารที่ถูกต้องตรงกัน คุณจะได้รับการอนุมัติวีซ่ามาได้อย่างง่ายดาย

เราจะเที่ยวอีกครั้งได้หรือไม่? 10 ประเทศเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวหลังโควิด

เมื่อตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่ามีแนวโน้มว่าจะลดลงในไม่ช้า รวมไปถึงระบบการบริหารจัดการที่ดีในหลายๆ ประเทศ เป็นผลให้หลายประเทศเริ่มเตรียมตัวพร้อมรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง และนี่คือมาตรการของ 10 ประเทศที่เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวหลังโควิด

เปิดโผ Travel Bubble ไทยจะทำร่วมกับใคร!!

เปิดโผ Travel Bubble ไทยจะทำร่วมกับใคร!! มาดูกันว่าประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ดีมากประเทศหนึ่ง จะดำเนินการทำ Travel Bubble กับประเทศใดบ้าง

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!