ค้นหาบทความ:

ขอวีซ่านักเรียน ไม่ยากอย่างที่คิด!

ขอวีซ่านักเรียน ไม่ยากอย่างที่คิด!

สำหรับน้องๆ นักเรียน หรือบุคลที่มีเป้าหมายจะไปเรียนต่อต่างประเทศ นอกจากเรื่องการสมัครเรียนแล้วอาจจะมีอีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะกังวลอยู่คือ เรื่องการยื่นขอวีซ่านักเรียน วันนี้ WonderfulPackage ของเราจะมาแชร์เคล็ดลับการเตรียมความพร้อมในการขอวีซ่านักเรียน 2 ปัยจัยหลักเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนยื่นขอวีซ่าได้อย่างมั่นใจ และไม่ต้องกลัวพลาด!

เตรียมเอกสารให้พร้อม

เตรียมเอกสารให้พร้อม

เราต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่าให้พร้อม ซึ่งเคล็บลับหรือหลักการง่ายๆในการเตรียมเอกสารที่จะแนะนำเลยคือ แบ่งเอกสารออกเป็น 3 ส่วนเพื่อให้ง่ายและรวดเร็วต่อการจัดเตรียม

ส่วนที่1 เอกสารส่วนตัวของผู้สมัคร

ได้แก่ พาสปอร์ตเล่มจริงพร้อมสำเนา, รูปถ่าย, สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาสูติบัติ(กรณีผู้สมัครอายุต่ำกกว่า 18 ปี), สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานหรือใบแสดงผลการศึกษาที่ผ่านมา, รวมถึงหลักฐานการทำงาน(ในกรณีที่ผู้สมัครมีสถานะการทำงานแล้ว), และเอกสารการตรวจสุขภาพ E-Medical ที่ส่วนใหญ่ใช้เฉพาะนักเรียนที่ลงเรียนระยะยาวอย่าง 6 เดือนขึ้นไป ซึ่งแต่ละสถานทูต แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดแตกต่างกันไปสามารถเช็คเงื่อนไขของเอกสารการตรวจสุขภาพก่อนการยื่นได้ค่ะ

ส่วนที่2 เอกสารของผู้ปกครองหรือสปอนต์เซอร์

ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานการทำงาน, และหลักฐานการเงิน(Statement) รวมถึงแหล่งที่มาของรายได้ของสปอนต์เซอร์ ซึ่งเอกสารส่วนที่2นี้ขอแนะนำว่าผู้ที่เป็นสปอนต์เซอร์ในการยื่นขอวีซ่าควรเป็นบุคลที่ใกล้ชิดผู้สมัครมากที่สุดอย่างพ่อ แม่ พี่ หรือคนในครอบครัวที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้แบบไม่ซับซ้อน จะมีส่วนช่วยให้การเตรียมเอกสารและการพิจารณาวีซ่าง่ายและรวดเร็วขึ้นค่ะ

ส่วนที่3 เอกสารจากโรงเรียนในต่างประเทศที่ตอบรับเข้าเรียน

ได้แก่ ใบตอบรับเข้าเรียน ใบเสร็จรับเงิน และ Health Insurance ซึ่งเอกสารชุดนี้สำคัญมาก จะต้องได้เอกสารที่มีการประทับตรารับรองจากสถาบันในต่างประเทศที่ตอบรับเข้าเรียนให้เรียนร้อยก่อนจึงจะขอวีซ่านักเรียนได้ค่ะ

กรอกใบสมัครวีซ่าและส่งยื่น

กรอกใบสมัครวีซ่าและส่งยื่น

ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบเงื่อนของแต่ละสถานทูตให้ชัดเจน เนื่องจากแต่ละสถานทูต แต่ละประเทศมีข้อกำหนดและขั้นตอนการยื่น รวมถึงแนวทางการพิจารณาที่แตกต่างกันไป ที่มีทั้งการยื่นแบบ Paper และการยื่นแบบ Online เบื้องต้นขอรวบรัด 4 ประเทศยอดฮิตที่คนไทยนิยมขอวีซ่านักเรียนไปเรียนต่อกันค่ะ

ประเทศนิวซีแลนด์

 • วีซ่านักเรียนสำหรับผู้ที่ลงเรียน 14 สัปดาห์ขึ้นไป
 • เลือกยื่นได้ทั้งแบบ Paper (INZ1012 Student Visa Applicatiorn Form) และ Online
 • แบบ Paper กรอกแบบฟอร์ม INZ1012 พร้อมยื่นเอกสารผ่านศูนย์รับยื่นวีซ่า TTS Services รับชำระทั้งเงินสด และบัตรเครดิต
 • แบบ Online ยื่นผ่านเว็บไซด์ของสถานทูต พร้อมสแกนไฟล์เอกสารแนบ (เว็บไซด์ www.immigration.govt.nz การยื่นออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ ผู้สมัครจะต้องมี User ที่เรียกว่า RealMe ก่อน) รับชำระโดยการตัดบัตรเครดิต เมื่อยื่นSubmitเรียบร้อยแล้วต้องนำพาสปอร์ตเล่มจริงไปสแกนที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า TTS Services อีกครั้งพร้อมชำระค่าบริการ
 • ไม่ต้องโชว์ตัวที่สถานทูต หรือนัดสัมภาษณ์ แต่ในบางเคสหากสถานทูตต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอเอกสารเพิ่มเติมจะเป็นการติดต่อผู้สมัครผ่านอีเมล หรือเบอร์โทรโดยตรง
 • สำหรับนักเรียนที่ลงเรียนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปต้องตรวจสุขภาพ Chest X-Ray ในโรงพยาบาลที่สถานทูตกำหนด
 • เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษและแนบยื่นคู่กัน
 • ยื่นขอวีซ่าล่วงได้ 3 เดือน และไม่ควรน้อยกว่า 1 เดือนก่อนกำหนดการเริ่มเรียนหรือกำหนดการเดินทาง
 • ระยะเวลาการพิจารณาทั้งแบบ Paper และ Online ปกติอยู่ที่ประมาณ 15 วันทำการ (แต่ขอแอบบอกว่ายื่นออนไลน์ค่อนข้างพิจารณารวดเร็วกว่าพอสมควรค่ะ)
 • แจ้งผลการพิจารณาผ่านอีเมล หากผลพิจารณาผ่านจะได้รับเป็น E-Visa (Electronic Visa) ซึ่งระยะเวลาวีซ่าที่ได้รับส่วนใหญ่จะได้สอดคล้องหรือครอบคลุมตามระยะเวลาที่ลงเรียนค่ะ ส่วนกรณีที่ไม่ผ่านสถานทูตก็จะชี้แจงเหตุผลที่ปฏิเสธการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบทางอีเมลเช่นกัน

บริการยื่นวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ ออนไลน์

ประเทศออสเตรเลีย

 • วีซ่านักเรียนสำหรับผู้ที่ลงเรียน 14 สัปดาห์ขึ้นไป
 • ยื่น Online (Subclass500) เท่านั้น โดยยื่นผ่านเว็บไซด์ของสถานทูต พร้อมสแกนไฟล์เอกสารแนบ (เว็บไซด์ online.immi.gov.au/lusc/login การยื่นออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ ผู้สมัครจะต้องมี User ที่เรียกว่า ImmiAccount ก่อน) รับชำระโดยการตัดบัตรเครดิต
 • เมื่อยื่นSubmitเรียบร้อยแล้วผู้สมัครต้องทำนัดหมายผ่านเว็บไซด์ของ VFS คือศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS Australia Visa Application Centre เพื่อไปทำการเก็บข้อมูล Biometrics (เก็บภาพถ่ายใบหน้า และสแกนลายนิ้วมือ)
 • และไปตรวจสุขภาพ Chest X-Ray ในโรงพยาบาลที่สถานทูตกำหนด
 • เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษและแนบยื่นคู่กัน
 • ยื่นขอวีซ่าล่วงได้ 3 เดือน และไม่ควรน้อยกว่า 1 เดือนก่อนกำหนดการเริ่มเรียนหรือกำหนดการเดินทาง
 • ระยะเวลาการพิจารณาอยู่ที่ประมาณ 15-30 วันทำการ
 • แจ้งผลการพิจารณาผ่านอีเมล หากผลพิจารณาผ่านจะได้รับเป็น E-Visa (Electronic Visa) ซึ่งระยะเวลาวีซ่าที่ได้รับส่วนใหญ่จะได้สอดคล้องหรือครอบคลุมตามระยะเวลาที่ลงเรียนค่ะ ส่วนกรณีที่ไม่ผ่านสถานทูตก็จะชี้แจงเหตุผลที่ปฏิเสธการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบทางอีเมลเช่นกัน

บริการยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ออนไลน์

ประเทศอังกฤษ

 • แบ่งวีซ่านักเรียนออกเป็น 2 ประเภทคือ 1.Student Visitor Visa (SVV) สำหรับผู้ไปเรียนระยะสั้น หรือเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และไม่เกิน 11 เดือน, 2.Tier 4 Student Visa สำหรับนักเรียนมหาวิทยาลัยรวมถึงหลักสูตร English Pre-Sessional
 • ยื่น Online ผ่านเว็บไซด์ของสถานทูต (เว็บไซด์ www.visa4uk.fco.gov.uk) รับชำระโดยการตัดบัตรเครดิต
 • เมื่อยื่นใบสมัครเข้าสถานทูตเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องทำนัดหมายผ่านเว็บไซด์ของ VFS คือศูนย์รับยื่นวีซ่า (Visa Application Centre) เพื่อนัดหมายยื่นเอกสาร ยื่นพาสปอร์ต และทำการเก็บข้อมูล Biometrics (เก็บภาพถ่ายใบหน้า และสแกนลายนิ้วมือ)
 • ต้องตรวจสุขภาพที่ IOM ตามที่สถานทูตกำหนด
 • เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษและแนบยื่นคู่กัน
 • ยื่นขอวีซ่าล่วงได้ 3 เดือน และไม่ควรน้อยกว่า 1 เดือนก่อนกำหนดการเริ่มเรียนหรือกำหนดการเดินทาง
 • ระยะเวลาการพิจารณาอยู่ที่ประมาณ 10-15 วันทำการ
 • อัพเดทสถานะการพิจารณาผ่านอีเมล โดยเมื่อได้รับการอัพเดทว่าวีซ่าพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วผู้สมัครหรือตัวแทนจะต้องไปรับเล่มและจะทราบผลวีซ่าในวันรับเล่มคืน โดยหากผลพิจารณาผ่านจะเห็นเป็นVisa Labelติดอยู่ในเล่ม ส่วนกรณีที่ไม่ผ่านสถานทูตก็จะชี้แจงเหตุผลที่ปฏิเสธการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบเป็นเอกสารในวันรับเล่มคืนเช่นกัน

บริการยื่นวีซ่านักเรียนอังกฤษซัมเมอร์คอร์ส

ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • วีซ่าประเภท F-1 จะเป็นวีซ่าหลักที่ออกให้แก่นักเรียนส่วนใหญ่ ในกรณีนักเรียนได้รับการตอบรับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ผ่านการรับรอง รวมไปนักเรียนที่ลงเรียนหลักสูตรที่มีชั่วโมงเรียนมากกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • ยื่น Online ใช้ใบสมัคร DS-160 ยื่นผ่านเว็บไซด์ของสถานทูต (เว็บไซด์ www.ceac.state.gov/genniv/) และชำระโดยการตัดบัตรเครดิต จากนั้นเลือกคิวนัดสัมภาษณ์ผ่านเว็บไซด์ของของสถานทูตตามลำดับ
 • ต้องไปโชว์ตัวและสัมภาษณ์ตามวันเวลานัดหมาย โดยต้องนำพาสปอร์ตและเอกสารติดตัวไปด้วยตอนสัมภาาษณ์ แนะนำว่าควรไปถึงสถานทูตก่อนเวลานัดหมายสัก 30 นาทีล่วงหน้า, ต้องแต่งกายสุภาพ และควรเตรียมตัวในการตอบคำถามทั้งภาษาไทย และอังกฤษ เพราะอาจจะถูกสัมภาษณ์ได้ทั้ง2ภาษา รวมถึงต้องตอบคำถามให้ตรงกับข้อมูลที่ระบุไปในใบสมัครวีซ่าด้วย
 • เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษและแนบยื่นคู่กัน
 • ยื่นขอวีซ่าล่วงได้ 3 เดือน และไม่ควรน้อยกว่า 1 เดือนก่อนกำหนดการเริ่มเรียนหรือกำหนดการเดินทาง
 • ผลวีซ่าจะทราบทันทีหลังจากสัมภาษณ์เสร็จ ในกรณีที่วีซ่าผ่านทางสถานทูตก็จะเก็บพาสปอร์ตของเราไว้เพื่อนำไปติด Visa Label แต่ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านสถานทูตจะแจ้งให้ทราบทันทีและคืนพาสปอร์ตและเอกสารทั้งหมดด้วย

บริการยื่นวีซ่านักเรียนสหรัฐอเมริกา ออนไลน์

นอกจากเอกสารที่ต้องเตรียมและการยื่นตามขั้นตอนอย่างถูกวิธีแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญที่สถานทูตจะพิจารณาอนุมัติวีซ่านักเรียนก็คือ จุดประสงค์ของการไปเรียนต่อต้องชัดเจน ตรงประเด็น เพราะสถานทูตจะใช้ทั้งเหตุผล ความเป็นไปได้ และความเหมะสมในการพิจารณาวีซ่าประกอบกันค่ะ

รู้แล้วใช่มั้ยคะว่า ขอวีซ่านักเรียน ไม่ได้ยากอย่างที่คิด! เมื่อได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วสำหรับใครที่แพลนจะไปเรียนต่อประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ และอเมริกา เตรียมตัวให้พร้อมและสามารถขอคำปรึกษาเพิ่มเติมหรือใช้บริการยื่นขอวีซ่ากับทีมงานมืออาชีพของ WonderfulPackage ได้เลยค่ะ การมีผู้เชี่ยวชาญดูแลให้คำปรึกษาและให้บริการก็มีส่วนช่วยให้การขอวีซ่านั้นง่ายขึ้นนะคะ^^


รู้หรือไม่... ถือวีซ่าท่องเที่ยวอยู่ก็สามารถลงเรียนได้

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

10 สถานที่เที่ยวต่างประเทศใน instragram ที่คน Hashtag มากที่สุด

นับว่าเป็นกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มาแรงไม่เลิกเลยทีเดียว สำหรับ instragram มาดูกันว่า 10 อันดับสถานที่ที่คน hashtag มากที่สุด จะเป็นที่ใดบ้าง

พาเที่ยวต่างประเทศกับ 10 แห่งห้ามพลาดเมื่อไปลอนดอน

ถ้าจะพูดถึงการไปเที่ยวต่างประเทศ ประเทศในทวีปยุโรปก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจ และอีกแห่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือลอนดอน มหานครแห่งเมืองผู้ดีอังกฤษ หนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่ใครๆ ต่างฝันถึงว่าจะต้องไปให้ได้สักครั้ง และมีที่ไหนน่าสนใจบ้างนั้น นี่คือ 10 แห่งที่ห้ามพลาดเมื่อไปลอนดอน..

น่ากินเวอร์ 10 สุดยอดพิพิธภัณฑ์อาหารจากทั่วโลก

สำหรับนักกินทั้งหลาย ที่ชื่นชอบการกินเป็นชีวิตจิตใจ ต้องไม่พลาดไปชมและชิมพิพิธภัณฑ์อาหารจากหลากหลายที่ทั่วโลก เรามาดูกันว่า 10 ที่ที่เป็นที่สุด จะเป็นทีใด

ท่องดินแดนสหราชอาณาจักร อังกฤษ - สกอตแลนด์ (United Kingdom)

สหราชอาณาจักร อาณาจักรในฝันที่ใครหลายคนอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศสวยๆ ของที่นี่สักครั้ง ทั้งอังกฤษดินแดนแห่งผู้ดี และเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของสกอตแลนด์ ความสวยงามของสถาปัตยกรรม สภาพแวดล้อมที่สวยงามน่าดูไปหมด ส่วนจะมีที่ไหนน่าสนใจบ้างนั้น เราไปชมพร้อมๆ กันเลย

ต่างชาติ เที่ยวออสเตรเลีย ไม่ต้องโชว์สถานะวัคซีน เริ่ม 6 ก.ค. 65 นี้

นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าออสเตรเลียไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูล Digital Passenger Declaration (DPD) ซึ่งเป็นข้อมูลด้านสุขภาพและการแสดงสถานะการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่ประชาชนทุกคนที่เดินทางเข้าออสเตรเลีย ยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาของเที่ยวบิน

พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) แลนด์มาร์คสำคัญของ ลอนดอน (London)

พระราชวังบัคกิ้งแฮม(Buckingham palace) เป็นพระราชวังที่เก่าแก่ของอังกฤษ มีอายุมากกว่า 300ปี เป็นพระราชฐานที่ประทับอย่างเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียขึ้นครองราชย์เมื่อปี ค.ศ. 1837 การต่อเติมครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายทำในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึ่งรวมทั้งด้านหน้าที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน

10 ประเทศที่ใครๆ ก็อยากไป ถึงต้องขอวีซ่าก็ไม่หวั่น

แต่ถ้าหากครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะเดินทางไปต่างประเทศสักครั้ง ก็น่าจะเป็นประเทศในฝัน หรือประเทศที่ติดอันดับจุดหมายปลายทางของโลกที่ใครๆ ก็อยากไป ซึ่งถึงแม้เราอาจต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะจุดหมายปลายทางที่เราเลือก ย่อมคุ้มค่ากับการเดินทางอยู่แล้ว

รวมรูปแบบปลั๊กไฟทั่วโลก จะเที่ยวประเทศไหนต้องใช้ปลั๊กอะไรกันบ้าง ?

ได้เวลาเดินทางแล้วสิ จะไปต่างประเทศอย่าลืมเช็คเรื่องปลั๊กเป็นอันขาด เพราะเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ที่เราพกติดตัวล้วนแล้วแต่จะต้องใช้ปลั๊กกันทั้งนั้น ปลั๊กไฟทั่วโลก แต่ละประเทศเค้ารองรับปลั๊กไฟรูปแบบไหน แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเอาไปเสียบได้หรือไม่

Top 10 ที่เที่ยวนิวยอร์ก ไปแล้วต้องเช็คอิน

มหานครนิวยอร์ก ดินแดนศิวิไลซ์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางหลักที่ใครๆ เดินทางมาอเมริกาก็ต้องไปเยือนนิวยอร์กให้ได้สักครั้ง ด้วยสถานที่ที่เต็มไปด้วยแลนด์มาร์กสำคัญๆ ของโลกหลายแห่ง และเราได้รวบรวมลิสต์มาไว้แล้วกับ 10 ที่เที่ยวนิวยอร์ก ไปแล้วต้องเช็คอิน!!

รวมคำถามยอดฮิต สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ตอบยังไงถึงได้วีซ่า 10 ปี

วีซ่าอเมริกาผ่านยากจริงหรือ? บางทีผ่านแต่ก็ให้วันมาแค่นิดเดียว ใครกำลังวางแผนเดินทางไปอเมริกา สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเดินทางก็คือการขอวีซ่าอเมริกา ดังนั้นใครกำลังขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกายังไงถึงผ่าน มีโอกาสได้วีซ่าถึง 10 ปี

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!