Trip Highlight
 • แพคเกจเที่ยวสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน ออกเดินทางตั้งแต่ 2 ท่าน ได้เลย!
 • วางแผนท่องเที่ยวสิงคโปร์ได้อย่างอิสระ
 • ที่พักระดับ4 ดาว 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
 • รถรับส่งสนามบินเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เฉพาะครอบครัว หรือ แก๊งค์เพื่อน
 • เลือกซื้อ OPTIONAL TOUR เสริม ได้ตามความต้องการ
  • 1. UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE (เต็มวัน) (รวมรถ รับ - ส่ง) ราคาท่านละ 4,350 บาท
   2. อิสระช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด (รถรับส่ง โรงแรม-ถนนออร์ชาร์ด-โรงแรม) ราคาท่านละ 1,950 บาท
   3. วัดพระเขี้ยวแก้ว-วัดเจ้าแม่กวนอิมท้งฮุดโจ้ว-วัดเทียนฮกเก๋ง (ครึ่งวัน 3-4 ช.ม.) ราคาท่านละ 2,950 บาท

สะสมคะแนนได้แล้ววันนี้!!
ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธ.ค. 2567
ทุก 10,000 บาท จะได้รับคะแนน blueplus+ 300 คะแนน
การสะสมคะแนน blueplus+ ของ Wonderfulpackage

 1. สมาชิก blueplus+ ที่ซื้อแพ็กเกจทัวร์ โรงแรมที่พัก ตั๋วเครื่องบิน หรือแพ็กเกจพิเศษต่างๆ จาก Wonderfulpackage ครบทุก 10,000 บาท จะได้รับคะแนน blueplus+ 300 คะแนน ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด(จำกัดการให้คะแนนสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท 3,000 คะแนน ต่อการซื้อ 1 ครั้ง)
 2. ไม่จำกัดสิทธิ์ต่อเดือน
 3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นๆได้
 4. การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณคะแนนสะสมสำหรับยอดซื้อที่ไม่ครบ 10,000 บาท
 5. สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมคะแนนสำหรับสินค้าบางรายการ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เจ้าหน้าที่)
Details
ประเทศ: สิงคโปร์
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 2 มื้อ + อิสระ 4 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567
รหัสสินค้า: SINSQ3D2NF1

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - สนามบินชางกี สิงคโปร์ - ที่พัก
โรงแรมที่ท่านเลือก
2 อิสระท่องเที่ยวในสิงคโปร์ตามอัธยาศัย
โรงแรมที่ท่านเลือก
3 โรงแรมที่พัก - สนามบินชางกี สิงคโปร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการเริ่มต้น
ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567

Package1: โรงแรม Ibis Macherson Hotel หรือ Re Hotel (3ดาว)

โรงแรม Ibis Macherson Hotel

โรงแรม Re Hotel

จำนวน
ผู้เข้าพัก
ราคา
 (บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่และเด็กเสริมเตียง
พักห้องละ 2-3 ท่าน

8,900

เด็กไม่เสริมเตียง

7,900

พักเดี่ยวท่านละ

5,000

Package2: โรงแรม Ywca Fort Canning Lodge Hotel  หรือ RELC International Hotel (4 ดาว)

โรงแรม Ywca Fort Canning Lodge Hotel

โรงแรม RELC International Hotel

จำนวน
ผู้เข้าพัก
ราคา
 (บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่และเด็กเสริมเตียง
พักห้องละ 2-3 ท่าน

9,900

เด็กไม่เสริมเตียง

7,900

พักเดี่ยวท่านละ

5,500

Package3: โรงแรม Boss Hotel หรือ V Lavender Hotel (4 ดาว)

โรงแรม Boss Hotel

โรงแรม V Lavender Hotel

จำนวน
ผู้เข้าพัก
ราคา
 (บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่และเด็กเสริมเตียง
พักห้องละ 2-3 ท่าน

10,900

เด็กไม่เสริมเตียง

7,900

พักเดี่ยวท่านละ

6,000

Package4: โรงแรม Grand Pacific Hotel หรือ Travetine Hotel (4 ดาว)

โรงแรม Grand Pacific Hotel

โรงแรม Travetine Hotel

จำนวน
ผู้เข้าพัก
ราคา
 (บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่และเด็กเสริมเตียง
พักห้องละ 2-3 ท่าน

11,900

เด็กไม่เสริมเตียง

7,900

พักเดี่ยวท่านละ

6,500

Package5: โรงแรม Mercure Bugis Hotel หรือ Studio M Hotel (4 ดาว)

โรงแรม Mercure Bugis Hotel

โรงแรม Studio M Hotel

จำนวน
ผู้เข้าพัก
ราคา
 (บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่และเด็กเสริมเตียง
พักห้องละ 2-3 ท่าน

12,900

เด็กไม่เสริมเตียง

7,900

พักเดี่ยวท่านละ

7,000

*หมายเหตุ: 

 • กรุณาเช็คห้องว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง ก่อนทำการจอง
 • ราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ท่านสามารถเลือกเที่ยวบินโดยเช็คกับเจ้าหน้าที่ 
 • ราคานี้ยกเว้นช่วง Backout period : 08-15 , 19-25 กุมภาพันธ์ 2567

แพลนการเดินทาง

วันแรก :: ออกเดินทางสู่สิงคโปร์

ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์
โดยสายการบินที่ท่านเลือก

สนามบินสุวรรณภูมิ

ถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์
พบคนขับชูป้ายรอรับท่านทางประตูทางออก

เดินทางเข้าสู่ ที่พัก
อิสระให้ท่านเช็คอินเก็บสัมภาระ
และท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

อิสระอาหารเย็น

กลับสู่ที่พักที่ท่านเลือก
พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง :: อิสระท่องเที่ยวในสิงคโปร์ หรือ เลือกซื้อ Option Tour เพิ่ม

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระท่องเที่ยวในสิงคโปร์
เดินเที่ยว ช้อปปิ้งได้แบบส่วนตัว

Universal Studios Sigapore
ราคาท่านละ 4,350 บาท
(เวลาเปิดทำการ: วันพุธ-อาทิตย์ เวลา 11.00-18.00 น.)

ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด
ราคาท่านละ 1,950 บาท
(รถรับส่ง โรงแรม-ถนนออร์ชาร์ด-โรงแรม)

วัดพระเขี้ยวแก้ว - วัดเจ้าแม่กวนอิมท้งฮุดโจ้ว - วัดเทียนฮกเก๋ง
ราคาท่านละ 2,950 บาท
(ครึ่งวัน 3-4 ช.ม.)

อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น

กลับสู่ที่พักที่ท่านเลือก


วันที่สาม :: อิสระเที่ยวสิงคโปร์ - กลับสู่กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

อิสระช้อปปิ้ง กิน เที่ยวตามอัธยาศัย

อิสระอาหารกลางวัน

รถรับท่านจากโรงแรม
เดินทางสู่ สนามบินชางกี

เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สนามบินสุวรรณภูมิ

^

เลือกซื้อ Option เสริมจาก Topping ของเรา

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ที่พัก2 คืน (พักห้องละ 2 - 3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
 • รถรับ-ส่งสนามบิน-โรงแรมในสิงคโปร์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ 
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่ำ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ข้อควรทราบ :

 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับ เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • การใช้รถในการรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน จะให้บริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น
 • หากต้องการเดินทางนอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเดินทาง
 • อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

รีวิวซีเหมินติง ชวนไปตะลุยกิน แหล่งช้อปปิ้งไต้หวันสุดฮิต ที่ไม่ได้มีดีแค่ที่ช้อป

ซีเหมินติง ที่เที่ยวไต้หวันยอดฮิต ย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นไต้หวัน สายแฟชั่นต้องห้ามพลาด‼ แต่เรื่องแฟชั่นต่างๆ นานา เราว่าหลายๆ คนคงได้ยินกิตติศัพท์กันมาเยอะแล้วใช่มั้ยล่ะ วันนี้เราก็เลยจะพามาเปลี่ยนแนว รีวิวของกินอร่อยๆ ในซีเหมินติงกันบ้าง

เปิดกระเป๋าตังค์ช้อปปิ้ง 7 ของฝากจากเวียดนาม

เที่ยวเวียดนามทั้งที จะกลับบ้านมือเปล่าก็ยังไงๆ อยู่นะ ต้องของฝากติดไม้ติดมือไปฝากคนทางบ้านซักหน่อย วันนี้เลยเปิดกระเป๋าตังค์ช้อป 7 ของฝากจากเวียดนามมาให้เป็นลิสต์รายการในใจกันจ้า

ไปเที่ยวฮ่องกง มีย่านไหนมีอะไรให้ช้อปบ้าง?

ช้อปปิ้งฮ่องกง ย่านไหนมีอะไรให้ช้อปบ้าง พบกับแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของฮ่องกง อาทิ ย่านจิมซาจุ่ย มงก๊ก เกาลูน คอสอเวย์เบย์ เกาะลันเตา เป็นต้น

รีวิวที่เที่ยวฮ่องกงใหม่ๆ ปักหมุด 8 ที่เที่ยวฮ่องกง 2024

แนะนำ 8 ที่เที่ยวใหม่ในฮ่องกง แบบอัพเดทปี 2024 เอาใจทั้งสายกินกับร้านอาหารเด็ดๆ และสายคอนเทนต์กับมุมถ่ายรูปสวยๆ บอกเลยว่าแต่ละที่นั้นมีสตอรี่ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว เราได้รวบรวมรวบมาให้ทุกคนแล้ว

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!