Trip Highlight
 • แพคเกจเที่ยวสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน ออกเดินทางตั้งแต่ 2 ท่าน ได้เลย!
 • วางแผนท่องเที่ยวสิงคโปร์ได้อย่างอิสระ
 • ที่พักระดับ4 ดาว 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
 • รถรับส่งสนามบินเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เฉพาะครอบครัว หรือ แก๊งค์เพื่อน
 • เลือกซื้อ OPTIONAL TOUR เสริม ได้ตามความต้องการ
  • 1. UNIVERSAL STUDIO (เต็มวัน) (รวมรถ รับ - ส่ง) ราคาท่านละ4,200 บาท
   2. อิสระช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด (รถรับส่ง โรงแรม-ถนนออร์ชาร์ด-โรงแรม) ราคาท่านละ 2,100 บาท
   3. วัดพระเขี้ยวแก้ว-วัดเจ้าแม่กวนอิมท้งฮุดโจ้ว-วัดเทียนฮกเก๋ง (ครึ่งวัน 3-4 ช.ม.) ราคาท่านละ 3,100 บาท

Details
ประเทศ: สิงคโปร์
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 2 มื้อ + อิสระ 4 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 31 มี.ค.67
รหัสสินค้า: SINSQ3D2NF1

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - สนามบินชางกี สิงคโปร์ - ที่พัก
FORT CANNING LODGE HOTEL
2 อิสระท่องเที่ยวในสิงคโปร์ตามอัธยาศัย
FORT CANNING LODGE HOTEL
3 โรงแรมที่พัก - สนามบินชางกี สิงคโปร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ

ช่วงเดินทาง แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ผู้ใหญ่ ท่านละ (บาท) 
พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม
ท่านละ (บาท)
วันนี้- 31 มีนาคม 2567 16,900 บาท  7,500 บาท 

*หมายเหตุ: 

 • กรุณาเช็คห้องว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง ก่อนทำการจอง
 • ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ราคานี้ยกเว้นช่วง Backout period : 05-08 , 14-17 กันยายน  66 

 


ท่านสามารถเลือกเที่ยวบินโปรโมชั่น โดยเช็คที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่ 

ขาไป : สนามบินสุวรรณภูมิ (ฺBKK) - สนามบินชางกี (SIN)

Flight 

Airport

Departure
Arrival
SQ707 BKK-SIN 12.05 15.35
SQ709 BKK-SIN 15.40 19.15

ขากลับ : สนามบินชางกี (SIN) - สนามบินสุวรรณภูมิ (ฺBKK)

Flight 

Airport

Departure
Arrival
SQ712 SIN-BKK 15.25 17.00
SQ714 SIN-BKK 17.10 18.45

Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - สนามบินชางกี สิงคโปร์ - โรงแรมที่พัก

 • ........น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชางกี โดยสายการบิน...

                           

 • ........น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง พบคนขับชูป้ายรอรับท่านทางประตูทางออก
 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พัก อิสระให้ท่านเช็คอินเก็บสัมภาระ และท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
 • *** อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ***
 • ที่พักโรงแรม  FORT CANNING LODGE HOTEL / GRAND PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สอง อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ Option Tour เพิ่ม 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ OPTIONAL TOUR
  1. UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE (เวลาเปิดทำการ: วันพุธ-อาทิตย์ เวลา 11.00-18.00 น.)


  3. อิสระช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด (รถรับส่ง โรงแรม-ถนนออร์ชาร์ด-โรงแรม)


  4. วัดพระเขี้ยวแก้ว - วัดเจ้าแม่กวนอิมท้งฮุดโจ้ว - วัดเทียนฮกเก๋ง (ครึ่งวัน 3-4 ช.ม.) • ***อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย***
 • จากนั้นเข้าสู่ที่พัก  FORT CANNING LODGE HOTEL / GRAND PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

Day 3 : อิสระท่องเที่ยวในสิงคโปร์ ตามอัธยาศัย - สนามบินชางกี - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระช้อปปิ้ง กิน เที่ยวตามอัธยาศัย
 • ***อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***
 • ........ น. สมควรรถรับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ สนามบินชางกี เพื่อทำการเช็คอิน
 • ........ น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน...
 • ........ น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.....

^

เลือกซื้อ Option เสริมจาก Topping ของเรา

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ที่พัก2 คืน (พักห้องละ 2 - 3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
 • รถรับ-ส่งสนามบิน-โรงแรมในสิงคโปร์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ 
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่ำ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ข้อควรทราบ :

 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับ เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • การใช้รถในการรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน จะให้บริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น
 • หากต้องการเดินทางนอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเดินทาง
 • อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

เที่ยวฮ่องกง ไปช้อปปิ้งรองเท้ากีฬาดีๆสักคู่กันไหม ?

สายสปอร์ตห้ามพลาด อยากจะเผาผลาญแคลลอรี่ให้อยู่หมัด ต้องมีรองเท้าคู่ใจดีๆ ซักคู่ ถ้าอยากจะช้อปรองเท้ากีฬาแบบโดนๆ เราชี้เป้าให้เลย ต้องที่นี่ Fa Yuen Street หรือว่า Sport Street นั่นเอง

เปิดกระเป๋าตังค์ช้อปปิ้ง 7 ของฝากจากเวียดนาม

เที่ยวเวียดนามทั้งที จะกลับบ้านมือเปล่าก็ยังไงๆ อยู่นะ ต้องของฝากติดไม้ติดมือไปฝากคนทางบ้านซักหน่อย วันนี้เลยเปิดกระเป๋าตังค์ช้อป 7 ของฝากจากเวียดนามมาให้เป็นลิสต์รายการในใจกันจ้า

ไปเที่ยวฮ่องกง มีย่านไหนมีอะไรให้ช้อปบ้าง?

ช้อปปิ้งฮ่องกง ย่านไหนมีอะไรให้ช้อปบ้าง พบกับแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของฮ่องกง อาทิ ย่านจิมซาจุ่ย มงก๊ก เกาลูน คอสอเวย์เบย์ เกาะลันเตา เป็นต้น

ปักหมุด 8 ที่เที่ยวฮ่องกง2023 (HONGKONG)

แนะนำ 8 ที่เที่ยวใหม่ในฮ่องกง แบบอัพเดตปี2023 เอาใจทั้งสายกินกับร้านอาหารเด็ดๆ และสายคอนเทนต์กับมุมถ่ายรูปสวยๆ บอกเลยว่าแต่ละที่นั้นมีสตอรี่ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะ เราได้รวบรวมรวบมาให้ทุกคนแล้ว

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!