Trip Highlight
 • ราคาเริ่มต้นนี้ สำหรับเดินทางแบบส่วนตัว 4 คนขึ้นไป โดยรถตู้
 • รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม (แบบส่วนตัว)
 • พิเศษ!!! บริการไกด์ท้องถิ่น  นำเที่ยวครึ่งวันแรก
 • เที่ยวสิงคโปร์ครี่งวัน ชมไฮไลท์! Merlion Park / มารีน่า เบย์ แซนด์ / สวน Gardens by the Bay (*ไม่รวมบัตรเข้า)
 • อิ่มอร่อยกับมื้ออาหารค่ำสุดพิเศษ Michelin @SONG FA BUK KUT TEH อาหารท้องถิ่นตำนานความอร่อยมากกว่า 50 ปี
 • เลือกซื้อ OPTIONAL TOUR เสริม ได้ตามความต้องการ
  • 1. UNIVERSAL STUDIO (เต็มวัน) (รวมรถ รับ - ส่ง) ราคาท่านละ4,350 บาท
   2. อิสระช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด (รถรับส่ง โรงแรม-ถนนออร์ชาร์ด-โรงแรม) ราคาท่านละ 1,950 บาท
   3. วัดพระเขี้ยวแก้ว-วัดเจ้าแม่กวนอิมท้งฮุดโจ้ว-วัดเทียนฮกเก๋ง (ครึ่งวัน 3-4 ช.ม.) ราคาท่านละ 2,950 บาท


สะสมคะแนนได้แล้ววันนี้!!
ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธ.ค. 2567
ทุก 10,000 บาท จะได้รับคะแนน blueplus+ 300 คะแนน
การสะสมคะแนน blueplus+ ของ Wonderfulpackage

 1. สมาชิก blueplus+ ที่ซื้อแพ็กเกจทัวร์ โรงแรมที่พัก ตั๋วเครื่องบิน หรือแพ็กเกจพิเศษต่างๆ จาก Wonderfulpackage ครบทุก 10,000 บาท จะได้รับคะแนน blueplus+ 300 คะแนน ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด(จำกัดการให้คะแนนสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท 3,000 คะแนน ต่อการซื้อ 1 ครั้ง)
 2. ไม่จำกัดสิทธิ์ต่อเดือน
 3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นๆได้
 4. การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณคะแนนสะสมสำหรับยอดซื้อที่ไม่ครบ 10,000 บาท
 5. สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมคะแนนสำหรับสินค้าบางรายการ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เจ้าหน้าที่)

Details
ประเทศ: สิงคโปร์
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 4 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567
รหัสสินค้า: GGPVSIN02

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน - มารีน่า เบย์ แซนด์ - การ์เด้น บาย เดอะเบย์
โรงแรมที่ท่านเลือก
2 อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ Option Tour เพิ่ม
โรงแรมที่ท่านเลือก
3 อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ Option Tour เพิ่ม
โรงแรมที่ท่านเลือก
4 อิสระตามอัธยาศัย - สนามบิน - กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการเริ่มต้น
ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567

Package1: โรงแรม Ibis Macherson Hotel หรือ Re Hotel (3ดาว)

โรงแรม Ibis Macherson Hotel

โรงแรม Re Hotel

จำนวน
ผู้เข้าพัก
ราคา
 (บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่และเด็กเสริมเตียง
พักห้องละ 2-3 ท่าน

17,900

เด็กไม่เสริมเตียง

14,900

พักเดี่ยวท่านละ

7,000

Package2: โรงแรม Ywca Fort Canning Lodge Hotel  หรือ RELC International Hotel (4 ดาว)

โรงแรม Ywca Fort Canning Lodge Hotel

โรงแรม RELC International Hotel

จำนวน
ผู้เข้าพัก
ราคา
 (บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่และเด็กเสริมเตียง
พักห้องละ 2-3 ท่าน

18,900

เด็กไม่เสริมเตียง

14,900

พักเดี่ยวท่านละ

7,500

Package3: โรงแรม Boss Hotel หรือ V Lavender Hotel (4 ดาว)

โรงแรม Boss Hotel

โรงแรม V Lavender Hotel

จำนวน
ผู้เข้าพัก
ราคา
 (บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่และเด็กเสริมเตียง
พักห้องละ 2-3 ท่าน

19,900

เด็กไม่เสริมเตียง

14,900

พักเดี่ยวท่านละ

8,000

Package4: โรงแรม Grand Pacific Hotel หรือ Travetine Hotel (4 ดาว)

โรงแรม Grand Pacific Hotel

โรงแรม Travetine Hotel

จำนวน
ผู้เข้าพัก
ราคา
 (บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่และเด็กเสริมเตียง
พักห้องละ 2-3 ท่าน

20,900

เด็กไม่เสริมเตียง

14,900

พักเดี่ยวท่านละ

9,500

Package5: โรงแรม Mercure Bugis Hotel หรือ Studio M Hotel (4 ดาว)

โรงแรม Mercure Bugis Hotel

โรงแรม Studio M Hotel

จำนวน
ผู้เข้าพัก
ราคา
 (บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่และเด็กเสริมเตียง
พักห้องละ 2-3 ท่าน

23,900

เด็กไม่เสริมเตียง

14,900

พักเดี่ยวท่านละ

11,500

*หมายเหตุ: 

 • กรุณาเช็คห้องว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง ก่อนทำการจอง
 • ราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ท่านสามารถเลือกเที่ยวบินโดยเช็คกับเจ้าหน้าที่ 

แพลนการเดินทาง

วันแรก :: กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน - มารีน่า เบย์ แซนด์ - การ์เด้น บาย เดอะเบย์

ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์
โดยสายการบินที่ท่านเลือก

สนามบินสุวรรณภูมิ

ถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์
ไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรอรับท่านทางประตูทางออก

เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พบไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรอรับท่านบริเวณประตูทางออก จากนั้นนำท่านชมตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง

เมอร์ไลอ้อน (Merlion)

ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สวยงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาด” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน

มารีน่าเบย์แซนด์ (Marina Bay Sand)

โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว โดยพื้นที่ด้านในประกอบไปด้วยโรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ที่เป็นสระว่ายน้ำและจุดชมวิวบนอาคารมารีน่าเบย์แซนด์ (ไม่รวมตั๋วค่าขึ้น SAND SKY PARK สามารถซื้อเพิ่ม 750 บาท/ท่าน)

Gardens by the Bay

ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มา เยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ (ไม่รวมตั๋วค่าเข้า 2 โดม สามารถซื้อเพิ่ม 850 บาท/ท่าน)

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
@SONG FA BUK KUT TEH 

ร้านเด็ดของสิงคโปร์ที่ไม่ควรพลาด! กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย อาหารท้องถิ่นร้านนี้เริ่มต้นตำนานความอร่อยในปี 1966 ก่อตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี้ก็ 50 กว่าปี

กลับสู่ที่พักที่ท่านเลือก
พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง :: อิสระท่องเที่ยวในสิงคโปร์ หรือ เลือกซื้อ Option Tour เพิ่ม

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระท่องเที่ยวในสิงคโปร์
เดินเที่ยว ช้อปปิ้งได้แบบส่วนตัว

อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น

กลับสู่ที่พักที่ท่านเลือก


วันที่สาม :: อิสระท่องเที่ยวในสิงคโปร์ หรือ เลือกซื้อ Option Tour เพิ่ม

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระท่องเที่ยวในสิงคโปร์
เดินเที่ยว ช้อปปิ้งได้แบบส่วนตัว

อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น

กลับสู่ที่พักที่ท่านเลือก


แนะนำ Optional Tour สำหรับวันที่ 2 หรือวันที่ 3

Universal Studios Sigapore
(เวลาเปิดทำการ: วันพุธ-อาทิตย์ เวลา 11.00-18.00 น.)
ราคาท่านละ 4,350 บาท

ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด
(รถรับส่ง โรงแรม-ถนนออร์ชาร์ด-โรงแรม)
ราคาท่านละ 1,950 บาท

วัดพระเขี้ยวแก้ว - วัดเจ้าแม่กวนอิมท้งฮุดโจ้ว - วัดเทียนฮกเก๋ง
(ครึ่งวัน 3-4 ช.ม.)
ราคาท่านละ 2,950 บาท


วันที่สาม :: อิสระเที่ยวสิงคโปร์ - กลับสู่กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

อิสระช้อปปิ้ง กิน เที่ยวตามอัธยาศัย

อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น

รถรับท่านจากโรงแรม
เดินทางสู่ สนามบินชางกี

เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สนามบินสุวรรณภูมิ

เงื่อนไขสินค้า

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง

 • หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
 • ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

อัตรานี้รวม

 • แพ็คเกจราคานี้ สำหรับเดินทาง 4 ท่าน ขึ้นไป
 • รวมอาหารเช้า 3 มื้อ
 • ค่าที่พัก 3 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่ารถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น(สำหรับซิตี้ทัวร์ครึ่งวันแบบส่วนตัวในวันแรก)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ***ค่าตั๋วเครื่องบินเส้นทางกรุงเทพฯ-สิงคโปร์ (ไป-กลับ)***
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
 • ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถท่านละ วันละ 10 SGD
 • ค่าตรวจ ATK จากโรงพยาบาล พร้อมใบรับรองแพทย์ ก่อนออกจากประเทศไทย 48 ชั่วโมง โดยข้อมูลในเอกสารการตรวจหาเชื้อโควิดจะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 1.1 ภาษาอังกฤษเท่านั้น 1.2 เอกสารจะต้องระบุชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดหรือหมายเลขพาสปอร์ต ของผู้ที่เดินทาง 1.3 วันที่ตรวจและผลตรวจเป็นลบ 1.4 เอกสารต้องไม่ใช่เป็นลายมือเขียน ราคาประมาณ 500-1,800 บาท (ขึ้นอยู่กับสถานที่ตรวจ)
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

วันตรุษจีน...ของไหว้ตรุษจีน

ก่อนถึงวันตรุษจีน เป็นวันไหว้ แล้วรู้กันบ้างมั้ยเอ่ยว่าของไหว้แต่ละชนิดมีความหมายว่าอะไรบ้าง

Fort Canning Park มุมถ่ายรูปสุดฮิตในสิงคโปร์ ไม่เช็คอินไม่ได้แล้ว

สวนสาธารณะฟอร์ทแคนนิง (Fort Canning Park) แลนด์มาร์กบนยอดเขาที่ผ่านเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ กลับกลายเป็นสถานที่ถ่ายรูปสุดฮิตของสิงคโปร์ในชั่วพริบตา กับมุมบันไดวนและอุโมงค์ต้นไม้ที่ใครไปสิงคโปร์ก็ต้องไปถ่ายรูปเช็คอินเก็บภาพสวยๆ มาลง IG กันสักครั้ง

วัดเทียนฮกเก๋ง(Thian Hock Keng Temple) วัดจีนเก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์

ในย่านไชน่าทาวน์ ยังมีวัดจีนที่เป็นวัดทางพระพุทธศาสนาเก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ควรค่าแก่การมาเยือนนั่นก็คือ วัดเทียนฮกเก๋ง (Thian Hock Keng Temple) วัดที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงามอลังการ สร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว

The World's Best Airports of 2022 สนามบินที่ดีที่สุดในโลก จาก SKYTRAX

แพลนเดินทางกันล่วงหน้า เช็ครายชื่อสนามบินกันก่อน เป็นการจัดลำดับเป็นประจำทุกปีจาก SKYTRAX ที่จะมาบอกว่าสนามบินใดเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก โดยได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งในปี 2022 นี้จะมีอันดับปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง มาดูกัน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!