• บัตรโดยสาร กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) - ไทเป (ไป-กลับ) โดยสายการบินไทเกอร์แอร์ไต้หวัน (Tigerair Taiwan)
 • ราคาเริ่มต้น 10,500 บาท (ราคารวมภาษีแล้ว)
 • สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 10 กก.
 • รวมโหลดสัมภาระใต้เครื่อง 20 กก.
 • โปรโมชั่นพิเศษ   ซื้อ 2 ท่านขึ้นไปราคาเริ่มต้น  ท่านละ 10,500 บาท

 • *ข้อกําหนดและเงื่อนไขสําคัญ :
  • ลูกค้าจะได้รับ E-Ticket ทาง Email ล่วงหน้า 3-5 วัน ก่อนวันกําหนดเดินทาง
  • ราคาพิเศษนี้ *สําหรับการจอง เที่ยวบิน IT508 DMK(ดอนเมือง) - TPE(ไทเป) / IT507 TPE(ไทเป) - DMK(ดอนเมือง) ตามวันเดินทางที่กําหนดเท่านั้น
  • ราคานี้ทุกพีเรียดที่เดินทางจะต้องมีการจองขั้นต่ำ 2 ท่านถึงจะทำการออกตั๋วได้ 
  • ราคาพิเศษนี้ *เมื่อทำการจองเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงิน, เปลี่ยนวันเดินทาง, เปลี่ยนเส้นทาง  และยกเลิกทุกกรณี*

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

เงื่อนไขและข้อกำหนดของตั๋วที่สำคัญ

 • ราคาพิเศษนี้สำหรับการออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าที่นั่งเต็ม
 • ราคาบัตรโดยสารเด็กและผู้ใหญ่ราคาเดียวกัน ไม่มีส่วนลดสำหรับเด็ก
 • ราคาบัตรโดยสารนี้ รวมภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
 • ราคาบัตรโดยสารนี้ รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 กก.
 • ราคาบัตรโดยสารและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ลูกค้าที่ทำการจองตั๋วเครื่องบิน จะต้องมีพาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งของท่าน รวมถึงยกเลิกการชำระเงิน (หากมีการชำระเข้ามา)

เกี่ยวกับสายการบินไทเกอร์แอร์ไต้หวัน (Tigerair Taiwan)

สายการบินไทเกอร์แอร์ไต้หวัน เริ่มต้นมาจากสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (China Airlines) ที่ต้องการเปิดสายการบินต้นทุนต่ำ หรือ Low Cost ของไต้หวัน จึงเกิดมาเป็นบริษัทไทเกอร์แอร์ไต้หวัน โดยผ่านการอนุมัติก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2557 มีเครื่องบินโดยสารลำแรกคือ A320 และเปิดให้บริการในทันที โดยมีเส้นทางปฐมฤกษ์คือ เส้นทางเถาหยวน-สิงคโปร์, เถาหยวน-ดอนเมืองกรุงเทพฯ, เถาหยวน-เชียงใหม่, เถาหยวน-มาเก๊า และ เกาสง-มาเก๊า ได้มีการฉลองผู้โดยสารขึ้นเครื่องคนที่ 1 ล้านในปี พ.ศ.2559 และในปัจจุบันบริษัทมิราม่าเซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการเพียงหนึ่งเดียวในการจำหน่ายตั๋วเครื่องบินไทเกอร์แอร์ไต้หวันในประเทศไทย (GSA)

การเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน

การเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน Tigerair Taiwan

คุณสามารถเลือกที่นั่งบนเครื่องได้ โดยดูจากสีบนเบาะที่นั่งได้ดังนี้

 • สีม่วง - tigercomfort สําหรับที่นั่งที่มีความกว้างสบายกว่า มีพื้นที่ยืดขาได้มากขึ้น อยู่ในแถวที่ 1(ห้ามทารกนั่ง),12 และ 13 (อยู่ตรงประตูฉุกเฉิน ต้องเป็นผู้ที่แข็งแรง สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้)
 • สีน้ําเงิน - tigerquicker สําหรับที่นั่งในโซนด้านหน้า ขึ้นลงได้รวดเร็วกว่า อยู่ในแถวที่ 2-4
 • สีเหลือง - tigerbuddy สําหรับที่นั่งปกติ อยู่ในแถวที่ 5-11 และ 14-30

ข้อกำหนดเกี่ยวกับกระเป๋าเดินทาง

 • สัมภาระขึ้นเครื่อง - นำกระเป๋าขึ้นเครื่องติดตัวได้เพียงชิ้นเดียว (ขนาดไม่เกิน 54 ซม. x 38 ซม. x 23 ซม. รวมถึงส่วนที่ยื่นออกจากภายนอกเช่นล้อเลื่อนและที่จับ) และของใช้ส่วนตัว (เช่นกระเป๋าถือกระเป๋าคอมพิวเตอร์หรือสินค้าปลอดภาษี) รวมทั้งสองชิ้นน้ำหนักรวมต้องไม่เกิน 10 กก.
 • โหลดสัมภาระใต้เครื่อง 15 กิโลกรัม และต้องมีขนาด กว้างxยาวxสูง ได้ไม่เกิน 203 เซนติเมตร และความยาวเพียงด้านเดียวต้องไม่เกิน 120 เซนติเมตร 

การเลือกอาหารบนเครื่องบิน

สำหรับผู้ที่ต้องการรับประทานอาหารบนเครื่อง สามารถจองเมนูอาหารล่วงหน้าได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ซึ่งเมนูอาหารมีการปรับเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาที่เดินทาง สามารถดูเมนูอาหารได้ที่นี่

รางวัลที่สายการบินไทเกอร์แอร์ไต้หวันได้รับ

 • 2016 - Most frequently used brand ของสายการบินแบบ Low Cost จาก the 30 Magazine
 • 2016 - Most ideal brand  ของสายการบินแบบ Low Cost จาก the 30 Magazine
 • 2016 - Platinum Award for the low-cost airline category จาก Reader's Digest Trusted Brands โดยเป็นสายการบินต้นทุนต่ําสายการบินแรกของไต้หวันที่ได้รับรางวัลนี้
 • 2017 - Contribution Award to Taiwan Tourism - Japan Category ในงานมหกรรมฉลองเทศกาลท่องเที่ยว ของกรมการท่องเที่ยวกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นสายการบินเดียวที่ได้รับรางวัลนี้
 • 2017 - Platinum Award for the low-cost airline category จาก Reader's Digest Trusted Brands ติดต่อกันเป็นปีที่สอง
 • 2018 - Asia's Leading Low-Cost Airline 2018 จาก World Travel Awards
 • 2018 - Asia's Leading Most Efficient Low-Cost Airlines 2018 จาก World Travel Awards
 • 2018 - Platinum Award for the low-cost airline category จาก Reader's Digest Trusted Brands ติดต่อกันเป็นปีที่สาม
 • 2018 - Best Low-Cost Airline-Taiwan 2018 จาก International Finance Magazine
 • 2019 - Platinum Award for the low-cost airline category จาก Reader's Digest Trusted Brands ติดต่อกันเป็นปีที่สี่
 • 2019 - 2019 Happy Enterprise Awards จาห the 1111 Job Bank
 • 2019 - Golden Award for Charity Festival of Chinese จากกิจกรรมการคัดเลือก รางวัลทองธุรกิจบําเพ็ญประโยชน์ประจําปี 2019
 • 2019 - Asia's Top Budget Airlines for the 2019 จาก Now Travel Asia Awards ซึ่งเป็นสายการบินต้นทุนต่ําของไต้หวันรายเดียวที่ได้รับรางวัลนี้
 • 2020 - Platinum Award for the low-cost airline category จาก Reader's Digest Trusted Brands ติดต่อกันเป็นปีที่ห้า

เงื่อนไขสินค้า

เงื่อนไขและข้อกำหนดของตั๋วที่สำคัญ

เงื่อนไขบัตรโดยสาร โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ไต้หวัน 

 • ราคาพิเศษนี้สำหรับการออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าที่นั่งเต็ม
 • ราคาบัตรโดยสารเด็กและผู้ใหญ่ราคาเดียวกัน ไม่มีส่วนลดสำหรับเด็ก
 • ราคาบัตรโดยสารนี้ รวมภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
 • ราคาบัตรโดยสารและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งของท่าน รวมถึงยกเลิกการชำระเงิน (หากมีการชำระเข้ามา)

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

หนีเที่ยวไต้หวันไทเป-จิ่วเฟิ่น กับ พี่เสือ Tigerair Taiwan

หนีเที่ยวไทเป-จิ่วเฟิ่น กับ พี่เสือ Tigerair Taiwan กับประสบการณ์ครั้งแรกในไต้หวัน จะมีอะไรน่าติดตามบ้าง มาดูกัน

เส้นทางปั่นจักรยานที่ไต้หวัน ใครๆ ก็ปั่นได้

ไต้หวันนอกจากจะมีธรรมชาติที่สวยงาม ยังมีกิจกรรมดีๆ ให้เราได้ร่วมเปิดประสบการณ์ไปกับเส้นทางปั่นจักรยาน เพราะที่ไต้หวันเค้ามีจักรยานให้ปั่นกินลมชมวิวกันเพลินๆ

ชี้เป้า! 9 คาเฟ่เรือนกระจกในไต้หวัน ต้องไป ดีไซน์เก๋ไก๋ น่านั่ง แชะภาพได้ไม่ซ้ำใคร

รวมคาเฟ่เรือนกระจกในไต้หวัน ที่มีดีไซน์เก๋ไก๋ น่านั่ง น่าไปแชะภาพ มาฝากให้คนรักไต้หวัน ให้ใจสั่นกับบรรยากาศที่ลงตัวเหมาะแก่การผ่อนคลาย หามุมถ่ายรูปได้ไม่ซ้ำใคร ตามไปดูกัน

ไต้หวัน ใช่ประเทศไต้หวันมั้ยนะ? เรื่องที่หลายๆ คนยังเข้าใจผิด

หลายคนเคยมีโอกาสได้เดินทางไปไต้หวันกัน แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า ไต้หวันไม่ใช่ประเทศ และหากพูดว่าประเทศไต้หวัน จะถือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนัก เพราะไต้หวันยังถือเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่ ถึงแม้คนไต้หวันเองอยากจะออกมาเรียกร้องว่าฉันเป็นประเทศไต้หวันนะ แต่ก็ไม่สามารถทำได้จริงจนถึงทุกวันนี้

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!