Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวยุโรป 3 ประเทศสุดคลาสสิก เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิส 6 วัน 5 คืน


โรงแรม+พาเที่ยว+รถรับส่ง สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางส่วนตัวตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป พร้อมคนขับรถคนไทย เพื่อความสะดวกเรื่องการสื่อสาร


Highlight
 • แพกเกจรวม: โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว แบบ ZIMMER 5 คืน พร้อมอาหารเช้า + รถนำเที่ยวตู้แวน 8 ที่นั่ง พร้อมคนขับรถคนไทย เพื่อความสะดวกในการสื่อสาร
 • เที่ยวชมเมืองมรดกโลก ไฮเดลเบิร์ก สัมผัสเสน่ห์ของเมืองเก่า ปราสาทเก่าแก่ที่มีอายุหลายร้อยปี ที่ผสมผสานความเก่าและความทันสมัยอย่างลงตัว
 • ต้องมนต์เสน่ห์เมืองแห่งความรัก! พาชมหมู่บ้านสุดโรแมนติกแห่งแคว้น "Alsace" ของฝรั่งเศส
 • สัมผัสบรรยากาศของทิติเซ่ เมืองแห่ง...นาฬิกากุ๊กกู ต้นกำเนิดเค้ก...แบล็กฟอเรสต์
 • เก็บภาพความประทับใจของน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป
 • ปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทแสนสวยที่แม้แต่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ยังหลงใหล นำไปเป็นปราสาทเจ้าหญิงนิทราในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์

อัตราค่าบริการ เป็นราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
เดินทางได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 - พฤษภาคมคม 2563

กำหนดการเดินทาง คณะเดินทาง 4-5 ท่าน คณะเดินทาง 6-8 ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
พ.ย 62 - พ.ค. 63 58,900 48,900 17,500

**ราคานี้ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล วันหยุดอีสเตอร์ และช่วงงานแฟร์

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

48,900

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : เยอรมัน ออสเตรีย สวิส
 • รวมมื้ออาหาร : 5 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ก.พ. - พ.ค. 63
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • สายการบิน :
 • สนามบิน : กรุณาเลือกสนามบิน
 • Group Size : 4 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมัน) – ชมเมือง – ไฮเดลเบิร์ก – ชมเมือง – สเปเยอร์ – ชมเมือง – สตราสบูร์ก

  มื้ออาหาร : 

  - / - / -

  โรงแรม : 

  โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว แบบ Zimmer (หรือเทียบเท่า) (หรือเทียบเท่า)

  สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต

  เดินทางถึง สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว พบคนขับรถคนไทยบริเวณทางขาออกของสนามบิน

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก

  รถนำเที่ยว

  รถนำเที่ยว แวน 8 ที่นั่ง พร้อมคนขับรถคนไทย

  การเดินทาง

  รถตู้แวน

  แฟรงก์เฟิร์ต

  เมืองที่ได้รับการพัฒนาจนกลายมาเป็นเมืองนานาชาติ แวะถ่ายรูปหน้า มหาวิหารแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt Cathedral) มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งนครแฟะรงค์เฟิร์ต เดินทางสู่ จัตุรัสโรมเมอร์ (Romerberg Square) ย่านใจกลางเมืองเก่า อันเป็นที่ตั้งของศาลากว่าการเมือง (The Romer) ศิลปะแบบโกธิคที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นในปี 1405

  การเดินทาง

  รถตู้แวน

  จัตุรัสโรมเมอร์

  เดินทางสู่ จัตุรัสโรมเมอร์ (Romerberg Square) ย่านใจกลางเมืองเก่า อันเป็นที่ตั้งของศลากว่าการเมือง ศิลปะแบบโกธิคที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นในปี 1405 ตรงกันข้ามกับศาลาว่าการเมือง ท่านจะพบกับอาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงาม แบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ที่เรียกว่า ออสไซเล่อ (Ostzeile)

  การเดินทาง

  รถตู้แวน

  ไฮเดลเบิร์ก

  เดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) เป็นเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู่บริเวณฝั่งแม่น้ำเน็กคาร์ อดีตเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญของเยอรมัน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

  การเดินทาง

  รถตู้แวน

  ไฮเดลเบิร์ก

  เที่ยวชมเมืองมรดกโลก ไฮเดลเบิร์ก อิสระให้ท่านสัมผัสเสน่ห์ของฉากหลังที่เป็นเมืองเก่า ทั้งปราสาทเก่าแก่ที่มีอายุหลายร้อยปี แหล่งช้อปปิ้งที่ผสมผสานความเก่าและความทันสมัยอย่างลงตัว

  การเดินทาง

  รถตู้แวน

  เมืองสเปเยอร์

  เดินทางสู่ เมืองสเปเยอร์ (Speyer) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของของรัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ ตั้งอยู่ตรงใจกลางเทือกเขาซีเฟอร์เกเบียร์เก อีกหนึ่งดินแดนของเยอรมันที่ถูกห้อมล้อมด้วยนิยายปรัมปราอันน่าหลงใหล และเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันงดงามมากแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป

  การเดินทาง

  รถตู้แวน

  ประตูเมืองเก่า

  แวะชมความงดงามของ ประตูเมืองเก่า (Old Gate) เป็นประตูเมืองยุคกลางที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองสเปเยอร์ ปัจจุบันประตูเมืองแห่งนี้ได้กลายเป็นเป็นหนึ่งในประตูเมืองเก่าที่ใหญ่ที่สุด และมีความสำคัญทางสถาปัตยกรรมที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมนี

  การเดินทาง

  รถตู้แวน

  สตราสบูร์ก

  สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg) (70 กิโลเมตร) เป็นเมืองหลวงของแคว้นอัลซาส ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำไรน์ บนพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนีได้ชื่อว่าเป็นหัวใจของยุโรป

  การเดินทาง

  รถตู้แวน
 • วันที่ 2

  สตราสบูร์ก – ชมเมือง – หมู่บ้านริคเวียร์ – กอลมาร์

  มื้ออาหาร : 

  - / - / -

  โรงแรม : 

  โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว แบบ Zimmer (หรือเทียบเท่า) (หรือเทียบเท่า)

  มหาวิหารนอทเทรอดาม

  เดินเล่นชมย่านเมืองเก่า ที่เรียกว่า LE PETITE FRANCE ผ่านชมมหาวิหารนอทเทรอดามที่ยิ่งใหญ่ (Strasbourg Cathedral) ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิหารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สร้างด้วยหินทรายสีชมพูทั้งหลังโดยสร้างขึ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 12

  การเดินทาง

  รถตู้แวน

  หมู่บ้านริคเวียร์

  ได้เวลาอันสมควร เที่ยวชมหมู่บ้านริคเวียร์ (Riquewihr) ในแคว้นอัลซาส เมืองเล็กๆน่ารักในชนบทที่อยู่ในหุบเขาถูกโอบล้อมไปด้วยไร่องุ่นมีชื่อเสียงด้านเป็นแหล่งผลิตไวน์อีกด้วย และได้รับการขนานนามว่าเป็น หนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส

  การเดินทาง

  รถตู้แวน

  กอลมาร์

  เดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวอันดับสองของแคว้นอัลซาส เป็นเมืองที่ยังคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างมาก นำท่านชม เขตเมืองเก่ากอลมาร์ (Colmar Old Town) เขตที่มีสถาปัตยกรรมในยุคศตวรรษที่ 16-17 ตั้งอยู่ ซึ่งบางหลังเป็นอาคารสไตล์เรอเนซองส์อันงดงาม เป็นย่านที่มีฉายาว่า “เวนิสน้อย” ย่านที่ได้ชื่อมาจากลักษณะของบ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนสองฝั่งคลอง ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำโลช มีคลองเล็ก ๆ และมีบ้านไม้แบบเก่าแก่สไตล์เยอรมันกอธิคและเรอเนซองส์

  การเดินทาง

  รถตู้แวน
 • วันที่ 3

  กอลมาร์ – หมู่บ้านอองกีเชม – ไฟรบวร์ก – ทิทิเซ่

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว แบบ Zimmer (หรือเทียบเท่า) (หรือเทียบเท่า)

  หมู่บ้านอองกีเชม

  เดินทางสู่ หมู่บ้านอองกีเชม (Eguisheim) หมู่บ้านที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “อีกหนึ่งหมู่บ้านที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส” อีกทั้งยังเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของแคว้นอัลซาสอีกด้วย

  การเดินทาง

  รถตู้แวน

  ไฟรบวร์ก

  เดินทางสู่ เมืองไฟรบวร์ก (Freiburg) เมืองที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในเขตป่าดำ (Sudschwarzwald) อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของแคว้นบาเดน-เวือร์ทเทมแบร์กใกล้ชายแดนฝรั่งเศสและสวิส นอกจากขึ้นชื่อเรื่องทิวทัศน์แบบป่าดำที่สวยงามแล้ว ยังเป็นเมืองที่มีอากาศดีมีแดดและอบอุ่นที่สุดในเยอรมันอีกด้วย

  การเดินทาง

  รถตู้แวน

  ทิทิเซ่

  เดินทางสู่ เมืองทิทิเซ่ (Titisee-Neustadt) เมืองตากอากาศเล็กๆ มีพื้นที่ 89.66 ตร.กม. อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติป่าดำหรือ Black Forest ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมัน ที่ความสูง 780-1190 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และเป็นแหล่งผลิตนาฬิกากุ๊กกู (Cuckoo Clock) ที่ดีที่สุดในโลก เดินชมบรรยากาศริมทะเลสาบและความงดงามของป่าดำ (Black Forest) สัมผัสมนต์เสน่ห์ที่ท่านจะต้องหลงใหลไม่มีวันลืม และแวะซื้อของที่ระลึกต้นตำรับของนาฬิกากุ๊กกู

  การเดินทาง

  รถตู้แวน
 • วันที่ 4

  ทิทิเซ่ – ชาฟเฮาเซ่น (สวิตเซอร์แลนด์) – น้ำตกไรน์ – ชไตน์อัมไรน์ – แอพเพนเซล – ลินเดา

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว แบบ Zimmer (หรือเทียบเท่า) (หรือเทียบเท่า)

  ชาฟเฮาเซ่น

  เดินทางโดยรถโค้ชข้ามพรมแดนเยอรมนี-สวิตเซอร์แลนด์สู่ เมืองชาฟเฮาเซ่น (Schaffhausen) เป็นมืองที่มีความสวยงามที่เต็มไปด้วยกลิ่นไอของสถาปัตยกรรมสไตล์เรเนซองส์ และอาคารสไตล์คลาสสิค

  การเดินทาง

  รถตู้แวน

  น้ำตกไรน์

  ชมความงามของ น้ำตกไรน์ (Rhine Fall) น้ำตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป ชมความแรงของกระแสน้ำที่กระทบกับโขดหินกลางน้ำดังสนั่นทั่วบริเวณละอองน้ำที่ กระจายปกคลุมไปทั่วเสมือนเมืองมายา

  การเดินทาง

  รถตู้แวน

  ชไตน์อัมไรน์

  เดินทางเที่ยวชม เมืองชไตน์อัมไรน์ (Stein Am Rhein) เมืองเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำไรน์ เมืองนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีเสน่ห์มากๆ ที่ยังรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณยุคกลางไว้ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด ชวนมองภายในย่านเมืองเก่าก็จะมีร้านค้าน่ารักๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟกระจายอยู่รอบๆ

  การเดินทาง

  รถตู้แวน

  เมืองแอพเพนเซล

  เดินทางสู่ เมืองแอพเพนเซล (Appenzell) ที่ตั้งอยู่ในหุบเขา อีเบนนาลพ์เมืองนี้ได้รับขนานนามว่า "ประตูสู่เทือกเขาแอลป์" เป็นหมู่บ้านเล็กๆน่ารักๆ เมืองนี้ร่มรื่นและเงียบสงบภาพทิวทัศน์ของภูเขาก็งดงาม ตัดกับอาคารบ้านเรือนที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ในสไตล์ดั้งเดิมซึ่งมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะ

  การเดินทาง

  รถตู้แวน

  เมืองลินเดา

  สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ เมืองลินเดา (Lindau) เมืองเก่าสไตล์บาวาเรียน เมืองที่มีลักษณะเป็นเกาะ โดยมีทะเลสาบคอนสแตนซ์โอบล้อมเอาไว้ อีกทั้งฉากหลังของเมืองมีเทือกเขาแอลป์ ทำให้มีทัศนียภาพอันงดงาม เป็นอีกหนึ่งเมืองที่สวยงามเป็นอันดับต้นๆ ของเยอรมัน เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของสถานที่ท่องเที่ยว

  การเดินทาง

  รถตู้แวน
 • วันที่ 5

  ลินเดา – ฟุสเซ่นส์ – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – โอเบอร์อัมเมอร์เกา – มิวนิค – ช้อปปิ้ง

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว แบบ Zimmer (หรือเทียบเท่า) (หรือเทียบเท่า)

  ฟุสเซ่นส์

  เดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่นส์ (Fussen) เมืองที่ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของเยอรมัน ซึ่งติดกับชายแดนออสเตรีย ฟุสเซ่นส์เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน เป็นที่ตั้งปราสาทของกษัตริย์บาวาเรีย ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ที่มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพ

  การเดินทาง

  รถตู้แวน

  ปราสาทนอยชวานสไตน์

  เดินทางสู่ หมู่บ้านชวานสเกา หมู่บ้านเชิงเขาอันเป็นที่ตั้งของปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทสวยที่แม้แต่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ยังหลงใหล นำไปเป็นปราสาทเจ้าหญิงนิทราในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ นำท่านชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ชมบรรยากาศของหมู่บ้านที่รายล้อมรอบด้วยทะเลสาบสีฟ้า ประทับใจกับวิวสวยที่มีปราสาทนอยชวานสไตน์และปราสาทโฮเฮนชวานสเกาเป็นฉาก

  การเดินทาง

  รถตู้แวน

  โอเบอร์อัมเมอร์เกา

  เดินทางสู่ โอเบอร์อัมเมอร์เกา (ใช้เวลาประมาณ 50 นาที) หมู่บ้านเล็กๆที่รายล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ เต็มไปด้วยกลิ่นอายของเสน่ห์แบบบาวาเรียที่ตัวบ้านมีการประดับด้วยภาพวาดแบบเฟรสโก้ หมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อเสียงเรื่องประเพณีการแกะสลักไม้ยาวนานกว่า 500 ปี

  การเดินทาง

  รถตู้แวน

  มิวนิค

  เดินทางสู่ มิวนิค (Munich) (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองที่เต็มไปด้วยความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ ไม่ว่าแบบเรอเนซองส์ คลาสสิค หรือทันสมัย เดินเล่น จัตุรัสมาเรียน (Marienplatz) ซึ่งตั้งชื่อตามรูปปั้นพระแม่มารีสีทอง บนเสาที่สูงตั้งตระหง่านกลางจัตุรัสมาตั้งแต่ปี1638 ทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณเซนต์แมรี่ นักบุญแห่งแคว้นบาวาเรียที่ช่วยให้มิวนิคหลุดพ้นจากการครอบครองของกองทัพสวีเดน ชมย่านการค้าโดยรอบมาเรียนพลัส ทั้งร้านค้าพื้นเมือง

  การเดินทาง

  รถตู้แวน
 • วันที่ 6

  มิวนิค – กรุงเทพฯ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว แบบ Zimmer (หรือเทียบเท่า) (หรือเทียบเท่า)

  สนามบินมิวนิค

  เดินทางสู่ สนามบินมิวนิค เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

  การเดินทาง

  รถตู้แวน

  กรุงเทพฯ

  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


หมายเหตุ :

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล วันหยุดอีสเตอร์ และช่วงงานแฟร์***
 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถของท่านและทีมฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ารถตู้แวน 8 ที่นั่ง มาตรฐานยุโรป พร้อมคนขับรถคนไทย (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน) **หากกรณีคนขับรถคนไทยเต็ม ขอสงวนสิทธิ ใช้เป็นคนขับรถพูดอังกฤษแทน ซึ่งราคาต้องทำการเช็คใหม่
 • โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว 5 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • บริการน้ำดื่ม (น้ำแร่ และน้ำผลไม้) ตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น Schengen Visa (ยินดีรับบริการยื่นวีซ่า กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว / ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่ำ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ มาตรฐานวันละ 8 ยูโร x 6 วัน = 48 ยูโร
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน 

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!