ค้นหาบทความ:

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าอังกฤษ

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าอังกฤษ

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปอังกฤษ หรือ สหราชอาณาจักร จะต้องมีการยื่นขอวีซ่าอังกฤษ เพื่อให้สามารถเดินทางผ่านเข้าประเทศอังกฤษได้ ซึ่งในการยื่นขอวีซ่านั้นมีขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ดังนี้

ขั้นตอนในการยื่นขอวีซ่าอังกฤษ

1. เลือกประเภทวีซ่าที่เหมาะสมกับจุดประสงค์การเดินทางของคุณ

ขั้นตอนแรกคือเลือกประเภทวีซ่าที่ต้องการ และตรวจสอบว่ามีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทดังกล่าวหรือไม่ โดยประกอบด้วยวีซ่าประเภท นักท่องเที่ยว ธุรกิจ ผู้เยี่ยมเยือน และ การศึกษา โดยต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ท่านต้องยื่นพร้อมกับคำร้องขอวีซ่า ระยะเวลาการพิจารณาคำร้อง และค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ในการยื่นคำร้องต้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้สำหรับวีซ่าแต่ละประเภท และหากเอกสารของท่านไม่ใช่ภาษาอังกฤษต้องเตรียมเอกสารฉบับแปลให้พร้อมก่อนยื่นคำร้อง คลิกเพื่อกรอกแบบฟอร์ม

เลือกประเภทวีซ่าที่เหมาะสมกับจุดประสงค์การเดินทางของคุณ

หากคุณต้องการเยี่ยมชมสหราชอาณาจักร

 • ยื่นขอวีซ่ามาตรฐานของผู้เข้าชมไปที่สหราชอาณาจักรได้นานถึง 6 เดือน ตัวอย่างเช่น: สำหรับวันหยุดหรือพบครอบครัวและเพื่อน, สำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือการประชุม, เรียนหลักสูตรระยะสั้น
 • คุณต้องสมัครวีซ่าผู้เยี่ยมชมการแต่งงานหากคุณต้องการเดินทางไปสหราชอาณาจักรเพื่อแต่งงานหรือจดทะเบียนห
 • *หากคุณมีวีซ่านักท่องเที่ยว คุณไม่สามารถทำงานในสหราชอาณาจักรได้

หากคุณกำลังเดินทางผ่านสหราชอาณาจักร

คุณอาจต้องใช้วีซ่าหากคุณเดินทางผ่านสหราชอาณาจักรระหว่างทางไปยังประเทศอื่น เช่น หากคุณมีการหยุดพักระหว่างเที่ยวบิน ต้องยื่นขอวีซ่าเพื่อเดินทางผ่านสหราชอาณาจักร

หากคุณต้องการเรียนต่อในสหราชอาณาจักร

ระยะเวลาของหลักสูตร ประเภท และสถานที่ศึกษามีผลต่อการขอวีซ่า ดังนี้

 • Standard Visitor visa: มาตรฐานวีซ่าของผู้เข้าชมช่วยให้คุณทำหลักสูตรระยะสั้นของการศึกษาที่มีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
 • Short-term study visa: วีซ่าการศึกษาระยะสั้นช่วยให้คุณมาถึงสหราชอาณาจักรเพื่อการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เป็นมากกว่า 6 เดือนถึง 11 เดือน
 • Student visa: วีซ่านักเรียนมักจะหาแน่นอนอีกต่อไป คุณต้องได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุญาตและมีสถานที่ได้รับการยืนยัน คุณอาจสามารถทำงานบางอย่างในวีซ่านี้ได้
 • Child Student visa: วีซ่านักเรียนเด็กสำหรับ 4-17 ปีที่ต้องการที่จะเรียนที่โรงเรียนเอกชน หากคุณอายุ 16 ปีขึ้นไป คุณสามารถทำงานบางอย่างกับวีซ่านี้ได้

หากคุณต้องการทำงานหรือลงทุนในสหราชอาณาจักร

คุณสามารถทำงานในสหราชอาณาจักรในระยะสั้นหรือระยะยาวด้วยวีซ่าทำงาน มีหลายประเภทของมีวีซ่าทำงาน ขึ้นอยู่กับ

 • ทักษะและคุณสมบัติของคุณ
 • หากคุณมีข้อเสนองานและสปอนเซอร์
 • หากคุณต้องการพาครอบครัวไปด้วย
 • สิ่งที่คุณจะทำ - เช่น งานกีฬา งานการกุศล หรืองานศาสนา
 • นอกจากนี้คุณยังสามารถนำเงินมาลงทุนในสหราชอาณาจักรที่มีวีซ่านักลงทุน คุณสามารถตั้งค่าธุรกิจที่มีวีซ่า Start-upหรือวีซ่า Innovator

หากคุณต้องการเข้าร่วมครอบครัวที่อยู่ในสหราชอาณาจักร

หากคุณเป็นคู่สมรส คู่ครอง หรือสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีสัญชาติอังกฤษหรือตั้งถิ่นฐานในสหราชอาณาจักร คุณสามารถยื่นขอวีซ่าครอบครัวเพื่อเข้าร่วมได้ พวกเขาอาจต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถช่วยเหลือคุณด้านการเงินได้ คุณอาจสามารถยื่นขอวีซ่าเพื่อเข้าร่วมกับสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในสหราชอาณาจักรด้วยวีซ่าได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง

 • คู่สมรสหรือคู่ของคุณ
 • พ่อแม่ของคุณหากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี

2. การยื่นขอวีซ่าอังกฤษ

คุณสามารถสมัครและชำระเงินสำหรับยื่นขอวีซ่าทางออนไลน์ได้ หากมีผู้ติดตามที่ต้องการมาสหราชอาณาจักรพร้อมกับคุณ แต่ละคนจะต้องสมัครและชำระเงินแยกต่างหาก

สมัครได้เมื่อไหร่

 • 3 เดือนก่อนวันเดินทางตามแผนสำหรับวีซ่าเยี่ยมเยียน
 • 3 เดือนก่อนวันเริ่มต้นการจ้างงานสำหรับวีซ่าทำงานส่วนใหญ่
 • 6 เดือนก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตรสำหรับวีซ่านักเรียนและนักเรียนเด็ก
 • *หมายเหตุ ระยะเวลาในการพิจารณายื่นอนุมัติวีซ่าอาจใช้เวลานาน เนื่องจากมีความต้องการยื่นขอวีซ่าเป็นจำนวนมาก


3. การยืนยันตัวตน

เมื่อสมัครขอวีซ่าอังกฤษ จะต้องเตรียมเอกสารพร้อมทั้งมายืนยันตัวตนของคุณ วิธีดำเนินการขึ้นอยู่กับว่าคุณมาจากไหน และมีหนังสือเดินทางประเภทใด โดยต้องมีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 • ไปนัดหมายที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า
 • ใช้แอพสมาร์ทโฟน 'UK Immigration: ID Check'

หากท่านต้องไปนัดหมายที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

 • คุณจะถูกขอให้ทำการนัดหมายที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเพื่อให้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณ (ลายนิ้วมือและรูปถ่ายของคุณ)
 • ในการนัดหมาย คุณจะต้องส่งเอกสารที่แสดงคุณสมบัติของคุณ รายการตรวจสอบเอกสารในใบสมัครของคุณจะอธิบายว่าต้องจัดเตรียมอะไรบ้าง
 • ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าบางแห่งอาจต้องเก็บหนังสือเดินทางและเอกสารของคุณไว้ในขณะที่ดำเนินการสมัครของคุณ
 • คุณอาจต้องเดินทางไปที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าที่ใกล้ที่สุด (ซึ่งอาจอยู่ในประเทศอื่น)

หากคุณต้องการใช้แอพสมาร์ทโฟน 'UK Immigration: ID Check'

 • คุณจะถูกขอให้ใช้แอป 'UK Immigration: ID Check' เพื่อสแกนเอกสารระบุตัวตนและส่งรูปถ่ายดิจิทัลของใบหน้าของคุณ
 • คุณจะต้องสแกนและอัปโหลดเอกสารที่แสดงคุณสมบัติของคุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของใบสมัครออนไลน์ของคุณ รายการตรวจสอบเอกสารในใบสมัครของคุณจะอธิบายว่าต้องจัดเตรียมอะไรบ้าง

4. รูปแบบวีซ่าที่ได้รับอนุมัติ

เมื่อวีซ่าของคุณผ่านการอนุมัติ จะได้รับวีซ่าโดยการเลือกรับอย่างใดอย่างหนึ่ง

 • ถ้าคุณได้ยืนยันตัวตนที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า จะได้รับสติกเกอร์ หรือที่เรียกว่า วิกเน็ตต์ (vignette) เป็นลายเล็กๆ ที่จะปรากฏอยู่บนหนังสือเดินทางของคุณ
 • หากคุณเลือกยืนยันตัวตนแบบออนไลน์ จะได้รับ วิกเน็ตต์ ออนไลน์ โดยมีข้อมูลที่แสดงคือ ประเภทวีซ่าที่ยื่นขอ เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน เป็นต้น , วันที่ได้รับอนุมัติวีซ่าจนถึงวันหมดอายุวีซ่า และเงื่อนไขของวีซ่าของคุณ

ทั้งนี้ หากฟังดูยุ่งยาก และไม่มั่นใจว่าจะดำเนินการเองได้หรือไม่ ให้ WonderfulPackage ช่วยดูแล

บริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวและธุรกิจประเทศอังกฤษ ออนไลน์


ที่มา: สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย , VFS GLOBAL

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

รวมคำถามยอดฮิต สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ตอบยังไงถึงได้วีซ่า 10 ปี

วีซ่าอเมริกาผ่านยากจริงหรือ? บางทีผ่านแต่ก็ให้วันมาแค่นิดเดียว ใครกำลังวางแผนเดินทางไปอเมริกา สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเดินทางก็คือการขอวีซ่าอเมริกา ดังนั้นใครกำลังขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกายังไงถึงผ่าน มีโอกาสได้วีซ่าถึง 10 ปี

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าโปรตุเกส

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศโปรตุเกส จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าโปรตุเกส เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าโปรตุเกส ดังนี้

ท่องดินแดนสหราชอาณาจักร อังกฤษ - สกอตแลนด์ (United Kingdom)

สหราชอาณาจักร อาณาจักรในฝันที่ใครหลายคนอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศสวยๆ ของที่นี่สักครั้ง ทั้งอังกฤษดินแดนแห่งผู้ดี และเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของสกอตแลนด์ ความสวยงามของสถาปัตยกรรม สภาพแวดล้อมที่สวยงามน่าดูไปหมด ส่วนจะมีที่ไหนน่าสนใจบ้างนั้น เราไปชมพร้อมๆ กันเลย

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปอังกฤษ

อังกฤษ เป็นหนึ่งในประเทศสหราชอาณาจักร อังกฤษมีวัฒนธรรมอันงดงาม ดังมีคนกล่าวว่าแดนผู้ดีอังกฤษ รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์กสำคัญ ก่อนจะไปเที่ยวอังกฤษอย่าลืม เตรียมตัวเดินทางไปอังกฤษกันให้พร้อม

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสาธารณรัฐเช็ค

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐเช็ค จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าสาธารณรัฐเช็ค เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าสาธารณรัฐเช็ค

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าเดนมาร์ก

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศเดนมาร์ก จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าเดนมาร์ก เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าเดนมาร์ก

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าเบลเยี่ยม

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศเบลเยี่ยม จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเบลเยี่ยม เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าเบลเยี่ยม

10 ประเทศที่ใครๆ ก็อยากไป ถึงต้องขอวีซ่าก็ไม่หวั่น

แต่ถ้าหากครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะเดินทางไปต่างประเทศสักครั้ง ก็น่าจะเป็นประเทศในฝัน หรือประเทศที่ติดอันดับจุดหมายปลายทางของโลกที่ใครๆ ก็อยากไป ซึ่งถึงแม้เราอาจต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะจุดหมายปลายทางที่เราเลือก ย่อมคุ้มค่ากับการเดินทางอยู่แล้ว

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่านอร์เวย์

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศนอร์เวย์ จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่านอร์เวย์ เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่านอร์เวย์

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าฟินแลนด์

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศฟินแลนด์ จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าฟินแลนด์ เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าฟินแลนด์

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!