ค้นหาบทความ:

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าอังกฤษ

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าอังกฤษ

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปอังกฤษ หรือ สหราชอาณาจักร จะต้องมีการยื่นขอวีซ่าอังกฤษ เพื่อให้สามารถเดินทางผ่านเข้าประเทศอังกฤษได้ ซึ่งในการยื่นขอวีซ่านั้นมีขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ดังนี้

ขั้นตอนในการยื่นขอวีซ่าอังกฤษ

1. เลือกประเภทวีซ่าที่เหมาะสมกับจุดประสงค์การเดินทางของคุณ

ขั้นตอนแรกคือเลือกประเภทวีซ่าที่ต้องการ และตรวจสอบว่ามีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทดังกล่าวหรือไม่ โดยประกอบด้วยวีซ่าประเภท นักท่องเที่ยว ธุรกิจ ผู้เยี่ยมเยือน และ การศึกษา โดยต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ท่านต้องยื่นพร้อมกับคำร้องขอวีซ่า ระยะเวลาการพิจารณาคำร้อง และค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ในการยื่นคำร้องต้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้สำหรับวีซ่าแต่ละประเภท และหากเอกสารของท่านไม่ใช่ภาษาอังกฤษต้องเตรียมเอกสารฉบับแปลให้พร้อมก่อนยื่นคำร้อง คลิกเพื่อกรอกแบบฟอร์ม

เลือกประเภทวีซ่าที่เหมาะสมกับจุดประสงค์การเดินทางของคุณ

หากคุณต้องการเยี่ยมชมสหราชอาณาจักร

 • ยื่นขอวีซ่ามาตรฐานของผู้เข้าชมไปที่สหราชอาณาจักรได้นานถึง 6 เดือน ตัวอย่างเช่น: สำหรับวันหยุดหรือพบครอบครัวและเพื่อน, สำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือการประชุม, เรียนหลักสูตรระยะสั้น
 • คุณต้องสมัครวีซ่าผู้เยี่ยมชมการแต่งงานหากคุณต้องการเดินทางไปสหราชอาณาจักรเพื่อแต่งงานหรือจดทะเบียนห
 • *หากคุณมีวีซ่านักท่องเที่ยว คุณไม่สามารถทำงานในสหราชอาณาจักรได้

หากคุณกำลังเดินทางผ่านสหราชอาณาจักร

คุณอาจต้องใช้วีซ่าหากคุณเดินทางผ่านสหราชอาณาจักรระหว่างทางไปยังประเทศอื่น เช่น หากคุณมีการหยุดพักระหว่างเที่ยวบิน ต้องยื่นขอวีซ่าเพื่อเดินทางผ่านสหราชอาณาจักร

หากคุณต้องการเรียนต่อในสหราชอาณาจักร

ระยะเวลาของหลักสูตร ประเภท และสถานที่ศึกษามีผลต่อการขอวีซ่า ดังนี้

 • Standard Visitor visa: มาตรฐานวีซ่าของผู้เข้าชมช่วยให้คุณทำหลักสูตรระยะสั้นของการศึกษาที่มีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
 • Short-term study visa: วีซ่าการศึกษาระยะสั้นช่วยให้คุณมาถึงสหราชอาณาจักรเพื่อการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เป็นมากกว่า 6 เดือนถึง 11 เดือน
 • Student visa: วีซ่านักเรียนมักจะหาแน่นอนอีกต่อไป คุณต้องได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุญาตและมีสถานที่ได้รับการยืนยัน คุณอาจสามารถทำงานบางอย่างในวีซ่านี้ได้
 • Child Student visa: วีซ่านักเรียนเด็กสำหรับ 4-17 ปีที่ต้องการที่จะเรียนที่โรงเรียนเอกชน หากคุณอายุ 16 ปีขึ้นไป คุณสามารถทำงานบางอย่างกับวีซ่านี้ได้

หากคุณต้องการทำงานหรือลงทุนในสหราชอาณาจักร

คุณสามารถทำงานในสหราชอาณาจักรในระยะสั้นหรือระยะยาวด้วยวีซ่าทำงาน มีหลายประเภทของมีวีซ่าทำงาน ขึ้นอยู่กับ

 • ทักษะและคุณสมบัติของคุณ
 • หากคุณมีข้อเสนองานและสปอนเซอร์
 • หากคุณต้องการพาครอบครัวไปด้วย
 • สิ่งที่คุณจะทำ - เช่น งานกีฬา งานการกุศล หรืองานศาสนา
 • นอกจากนี้คุณยังสามารถนำเงินมาลงทุนในสหราชอาณาจักรที่มีวีซ่านักลงทุน คุณสามารถตั้งค่าธุรกิจที่มีวีซ่า Start-upหรือวีซ่า Innovator

หากคุณต้องการเข้าร่วมครอบครัวที่อยู่ในสหราชอาณาจักร

หากคุณเป็นคู่สมรส คู่ครอง หรือสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีสัญชาติอังกฤษหรือตั้งถิ่นฐานในสหราชอาณาจักร คุณสามารถยื่นขอวีซ่าครอบครัวเพื่อเข้าร่วมได้ พวกเขาอาจต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถช่วยเหลือคุณด้านการเงินได้ คุณอาจสามารถยื่นขอวีซ่าเพื่อเข้าร่วมกับสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในสหราชอาณาจักรด้วยวีซ่าได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง

 • คู่สมรสหรือคู่ของคุณ
 • พ่อแม่ของคุณหากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี

2. การยื่นขอวีซ่าอังกฤษ

คุณสามารถสมัครและชำระเงินสำหรับยื่นขอวีซ่าทางออนไลน์ได้ หากมีผู้ติดตามที่ต้องการมาสหราชอาณาจักรพร้อมกับคุณ แต่ละคนจะต้องสมัครและชำระเงินแยกต่างหาก

สมัครได้เมื่อไหร่

 • 3 เดือนก่อนวันเดินทางตามแผนสำหรับวีซ่าเยี่ยมเยียน
 • 3 เดือนก่อนวันเริ่มต้นการจ้างงานสำหรับวีซ่าทำงานส่วนใหญ่
 • 6 เดือนก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตรสำหรับวีซ่านักเรียนและนักเรียนเด็ก
 • *หมายเหตุ ระยะเวลาในการพิจารณายื่นอนุมัติวีซ่าอาจใช้เวลานาน เนื่องจากมีความต้องการยื่นขอวีซ่าเป็นจำนวนมาก


3. การยืนยันตัวตน

เมื่อสมัครขอวีซ่าอังกฤษ จะต้องเตรียมเอกสารพร้อมทั้งมายืนยันตัวตนของคุณ วิธีดำเนินการขึ้นอยู่กับว่าคุณมาจากไหน และมีหนังสือเดินทางประเภทใด โดยต้องมีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 • ไปนัดหมายที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า
 • ใช้แอพสมาร์ทโฟน 'UK Immigration: ID Check'

หากท่านต้องไปนัดหมายที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

 • คุณจะถูกขอให้ทำการนัดหมายที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเพื่อให้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณ (ลายนิ้วมือและรูปถ่ายของคุณ)
 • ในการนัดหมาย คุณจะต้องส่งเอกสารที่แสดงคุณสมบัติของคุณ รายการตรวจสอบเอกสารในใบสมัครของคุณจะอธิบายว่าต้องจัดเตรียมอะไรบ้าง
 • ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าบางแห่งอาจต้องเก็บหนังสือเดินทางและเอกสารของคุณไว้ในขณะที่ดำเนินการสมัครของคุณ
 • คุณอาจต้องเดินทางไปที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าที่ใกล้ที่สุด (ซึ่งอาจอยู่ในประเทศอื่น)

หากคุณต้องการใช้แอพสมาร์ทโฟน 'UK Immigration: ID Check'

 • คุณจะถูกขอให้ใช้แอป 'UK Immigration: ID Check' เพื่อสแกนเอกสารระบุตัวตนและส่งรูปถ่ายดิจิทัลของใบหน้าของคุณ
 • คุณจะต้องสแกนและอัปโหลดเอกสารที่แสดงคุณสมบัติของคุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของใบสมัครออนไลน์ของคุณ รายการตรวจสอบเอกสารในใบสมัครของคุณจะอธิบายว่าต้องจัดเตรียมอะไรบ้าง

4. รูปแบบวีซ่าที่ได้รับอนุมัติ

เมื่อวีซ่าของคุณผ่านการอนุมัติ จะได้รับวีซ่าโดยการเลือกรับอย่างใดอย่างหนึ่ง

 • ถ้าคุณได้ยืนยันตัวตนที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า จะได้รับสติกเกอร์ หรือที่เรียกว่า วิกเน็ตต์ (vignette) เป็นลายเล็กๆ ที่จะปรากฏอยู่บนหนังสือเดินทางของคุณ
 • หากคุณเลือกยืนยันตัวตนแบบออนไลน์ จะได้รับ วิกเน็ตต์ ออนไลน์ โดยมีข้อมูลที่แสดงคือ ประเภทวีซ่าที่ยื่นขอ เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน เป็นต้น , วันที่ได้รับอนุมัติวีซ่าจนถึงวันหมดอายุวีซ่า และเงื่อนไขของวีซ่าของคุณ

ทั้งนี้ หากฟังดูยุ่งยาก และไม่มั่นใจว่าจะดำเนินการเองได้หรือใหม่ ให้ WonderfulPackage ช่วยดูแล

บริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวและธุรกิจประเทศอังกฤษ ออนไลน์


ที่มา: สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย , VFS GLOBAL

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทของวีซ่า มีเยอะกว่าที่คิด

การจะเดินทางไปต่างประเทศ ในบางประเทศจะอนุญาตให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศไทยเข้าประเทศนั้นได้ก็ต้องมีการยื่นขอวีซ่าเพื่อเป็นใบผ่านทางเข้าประเทศนั้นๆ เราอาจจะรู้จักประเภทของวีซ่าเพียงไม่กี่ประเภทที่คุ้นเคยกันดี รู้หรือไม่ว่าวีซ่ามีประเภทอะไรบ้าง ประเภทของวีซ่ามีเยอะกว่าที่คิด

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าออสเตรีย

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศออสเตรีย จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าออสเตรีย เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าออสเตรีย ดังนี้

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสวีเดน

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศสวีเดน จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าสวีเดน เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าสวีเดน ดังนี้

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ดังนี้

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าเยอรมนี

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศเยอรมนี จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าเยอรมนี เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าเยอรมนี ดังนี้

อังกฤษ ประกาศชนะโควิด ไม่ต้องสวมมาส์ก พื้นที่กลางแจ้งอีกต่อไป

อังกฤษจะยกเลิกการใช้มาตรการรับมือโควิดตามแผนที่วางไว้ และ กลับไปใช้แผนเดิม ซึ่งหลังรัฐบาล ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันโควิดได้ครอบคลุมทั่วประเทศ และ ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการเป็นอย่างดี

มาตรการรับมือป้องกัน โควิดโอมิครอน ในต่างประเทศ นักท่องเที่ยวต้องดู

กลายเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจและในแต่ประเทศต่างเฝ้าระวัง กับ เชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ ชื่อ "โอมิครอน" (Omicron) ตามอักษรกรีก เมื่อ องค์การอนามัยโลก WHO ประกาศพบเชื้อครั้งแรกในแอฟริกาใต้ เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลในขณะนี้

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปดูไบ หรือประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดังนี้

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสเปน

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศสเปน จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าสเปน เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าสเปน ดังนี้

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าอิตาลี

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศอิตาลี จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าอิตาลี เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าอิตาลี ดังนี้

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!