ค้นหาบทความ:

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Thailand Elite Card

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Thailand Elite Card

Thailand elite เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้คุณสามารถอยู่ประเทศไทยในระยะยาว สำหรับสมาชิกจะมีสิทธิพิเศษซึ่งสามารถอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ระหว่าง 5-20 ปี
โดยทั่วไปแล้ว ชาวต่างชาติที่ต้องการอยู่อาศัยในประเทศไทยด้วยวีซ่าระยะยาว ต้องมีถิ่นที่อยู่ในไทย หรือได้รับการอนุญาตให้เดินทางเข้าไทยด้วยวีซ่าประเภทพิเศษ ตามที่รัฐบาลไทยกำหนดไว้เท่านั้น ซึ่ง Elite Visa ก็เป็นหนึ่งในประเภทวีซ่าที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถอยู่ประเทศไทยในระยะยาว

Q : วีซ่าไทยแลนด์อีลิท คืออะไร?

A : วีซ่าไทยแลนด์ อีลิท คือ วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นพิเศษ (Privilege Entry Visa)
1. วีซ่าต่ออายุพิเศษ 5 ปี (เข้า-ออกได้หลายครั้ง)
2. สามารถยืดระยะเวลาในการพำนักได้ 1 ปี
3. อยู่ในประเทศไทยได้นานขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางออกนอกประเทศ
4. มีบริการประสานงานส่วนบุคคล เพื่อเป็นตัวแทนสมาชิก ในการรายงานตัว 90 วัน ตามข้อกำหนดของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งประเทศไทย*
*จำกัดเฉพาะที่สำนักงานที่แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

Q : ขั้นตอนการสมัครใช้เวลานานเท่าใด?

A : ขั้นตอนการสมัครสมาชิก ใช้เวลาทั้งหมดถึง 1 - 4 เดือน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

Q : เอกสารที่จำเป็นที่ใช้สมัครสมาชิก มีอะไรบ้าง?

A : -สำเนาหนังสือเดินทาง
     -รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2x2 นิ้ว
     -กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
     -สำเนาหลักฐานที่แสดงความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในครอบครัว (กรณีสมัครสมาชิกแบบครอบครัว)

Q : ทำไม ไทยแลนด์ อีลิท ถึงต้องการสำเนาหนังสือเดินทาง?

A :  เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจเช็คสถานภาพของผู้สมัครจากหนังสือเดินทางว่า ยังอยู่ในบัญชีดำและอื่นๆ หรือไม่ อันเป็นเหตุ ทำให้ไม่สามารถได้รับการอนุมัติวีซ่าได้

Q : หากชาวต่างชาติถือ Visa Non-B พร้อมทั้งใบอนุญาตทำงาน สามารถสมัครเป็นสมาชิก Thailand Elite ได้หรือไม่?

A : Elite Visa จัดอยู่ในประเภท Tourist Visa ซึ่งไม่อนุญาตให้ผู้ถือใบอนุญาตทำงาน เพื่อทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย หากต้องการสมัครสมาชิก Elite Visa ต้องทำเรื่องยกเลิกวิซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวไปก่อน ถึงจะสมัคร Elite Visa ได้ซึ่งจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเภทวิซ่าท่องเที่ยว และไม่สามารถทำงานได้

Q : สมาชิกไทยแลนด์ อีลิท จำเป็นจะต้องรายงานตัว 90 วันหรือไม่?

A : จากข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งประเทศไทย สมาชิก Thailand Elite ยังคงต้องทำรายงานตัว 90 วัน หากพำนักอยู่ในประเทศอย่างต่อเนื่องโดยไม่ออกนอกประเทศเกิน 90 วัน

Q : จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าหนังสือเดินทางของฉันมีอายุเหลือเพียง 3 ปี?

A : – ตามข้อกำหนดของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งประเทศไทย หากอายุหนังสือเดินทางปัจจุบันของคุณไม่ถึงระยะเวลาห้าปี วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นพิเศษ (Privilege Entry Visa) จะติดตามวันหมดอายุที่ระบุไว้ในหนังสือเดินทาง อายุวีซ่าที่เหลืออยู่จะถูกติดในหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของคุณ
     – โปรดทราบว่า ไทยแลนด์ อีลิท ต้องการหน้าวีซ่าว่างอย่างน้อย 3 หน้าในหนังสือเดินทางปัจจุบันของคุณ และระยะเวลาของวีซ่าจะได้รับตามอายุของการเป็นสมาชิก

Q : สมาชิกไทยแลนด์ อีลิท สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้หรือไม่?

A : สมาชิกไทยแลนด์ อีลิท สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้
โปรดติดต่อที่ศูนย์บริการสมาชิก โทร. 66 (0) 2 352 3000 หรือ memberservice@thailandelite.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองบริการ

Q : หากชาวต่างชาติอยู่ในประเทศไทยเกินกำหนด จะสามารถสมัครสมาชิกไทยแลนด์ อีลิท โดยไม่จำเป็นต้องออกจากประเทศไทยได้หรือไม่?

A : ไม่สามารถสมัครได้ เนื่องจากขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการเป็นสมาชิกไทยแลนด์ อีลิท และจะต้องออกจากประเทศถ้าคุณอยู่เกินเวลาในการเดินทางเข้าปัจจุบันของคุณ โปรดดูลิงค์ต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: http://overstay.immigration.go.th/advice.html

Q : สมาชิกไทยแลนด์ อีลิท สามารถทำงานในประเทศไทยได้หรือไม่?

A : สมาชิกสามารถสมัครวีซ่า Non-B และใบอนุญาตทำงานเพื่อทำงานในประเทศไทย และวีซ่าอีลิทจะยังคงต่อเนื่องไปจนถึงวันหมดอายุ ดังนั้น เมื่อสมาชิกได้รับวีซ่า Non-B ชาวต่างชาติจะต้องใช้วีซ่า Non-B ตามกฎหมายไทยที่อนุญาตให้ถือวีซ่าได้เพียงชนิดเดียวเท่านั้น โปรดทราบว่า วีซ่าและการรายงานตัว 90 วันเป็นการแยกกันโดยสิ้นเชิง สมาชิกต้องตรวจสอบระยะเวลาทั้งการรายงานตัว 90 วันและวีซ่า

Q : บัตรไทยแลนด์ อีลิท มีประเภทใดบ้าง?

A : แบ่งออกเป็น 8 ประเภท แตกต่างกันตามระดับราคาและสิทธิพิเศษต่างๆ โดยค่าสมาชิก เริ่มตั้งแต่ 5 แสนบาท ไปจนถึง 2 ล้านบาท ได้แก่
1. Elite Easy Access Membership
2. Elite Family Alternative Membership
3. Elite Family Excursion Membership
4. Elite Family Premium Membership
5. Elite Privilege Access Membership
6. Elite Superiorly Extension Membership
7. Elite Ultimate Privilege Membership
8. Elite Maxima Health Membership (Newest)

Q : สามารถสมัคร Elite Visa จากต่างประเทศ ได้หรือไม่?

A : สามารถสมัคร Elite Visa จากต่างประเทศได้ โดยจะต้องเตรียมเอกสารเหล่านี้ก่อนเดินทางเข้าประเทศด้วย
     -รายละเอียดการจองเที่ยวบินมาไทย
     -รายละเอียดการจองที่พักสำหรับการกักตัว 10 วัน ซึ่งสามารถเลือกพักใน Alternative State Quarantine (ASQ) หรือ Alternative Local State Quarantine (ALSQ) ได้
     -รายละเอียดประกันสุขภาพที่มีวงเงินไม่น้อยกว่า $100,000 ครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย
     -ใบรับรองผลตรวจ COVID ที่เป็นลบ (PCR Test)
     -ใบรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย Certificate of Entry (COE)
เมื่อวีซ่าอนุมัติ คุณก็สามารถเดินทางเข้าไปประเทศไทยได้เลยทันที

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข้อมูลจาก

  • www.thailandelite.com

Work Permit & VISA consultancy


Q&A Question-Answer about Thailand Elite Card

关于泰国精英签证的问答集Q&A

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

วีซ่าทำงานและใบอนุญาตทำงาน ใช่แบบเดียวไหมนะ?

หลายๆ คนคงอาจจะเคยสงสัย และสับสนชื่อเรียกระหว่าง วีซ่าทำงานกับใบอนุญาตทำงาน ว่าคืออะไร และมีความแตกต่างกันอย่างไร วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยว่า 2 อย่างนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร เมื่อชาวต่างชาติจะต้องเข้ามาทำงานในประเทศไทย

มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit กันดีกว่า..

หลายคนเคยสงสัยและสับสนกับวิธีเรียกชื่อประเภทต่างๆ ของ Passport, Visa, Work Permit ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวต่างชาติหรือคนไทย ซึ่งรู้ไหมว่าแต่ละตัวมีหลายประเภทมากเลย ใช้งานก็แตกต่างกัน แถมยังมีหลายชื่อเรียกอีกต่างหาก แล้วชาวต่างชาติที่อยากเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องใช้วีซ่าประเภทไหน

วิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช

นาทีนี้ไม่ต้องพูดถึงเสียงร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์และความแม่นในการให้โชคลาภของไอ้ไข่วัดเจดีย์ ทั้งเรื่องขอหวย หรือขอให้ค้าขายร่ำรวย รวมไปถึงการเช่าไปบูชาไปอีก วันนี้เราเลยจะมาแนะวิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช ว่าเขาทำกันอย่างไร จะได้ทำได้อย่างถูกต้อง

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ใบขออนุญาตทำงานใกล้หมดอายุแล้ว แต่ผู้ขอยื่นยังอยู่ต่างประเทศต้องทำอย่างไร

จากเหตุการณ์ปิดประเทศทั่วโลกเพราะโควิด-19 ระบาด รวมถึงประเทศไทยด้วย ชาวต่างชาติที่ต้องการต่ออายุ Work Permit และ Non-B Visa เพราะใกล้หมดอายุ แต่ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้จะทำอย่างไรดี?

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

สำหรับใครที่กำลังสงสัยเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรของการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่าทำงาน เปลี่ยนประเภทวีซ่าทำงาน ในประเทศไทยสำหรับคนต่างชาติ

The World's Best Airports of 2022 สนามบินที่ดีที่สุดในโลก จาก SKYTRAX

แพลนเดินทางกันล่วงหน้า เช็ครายชื่อสนามบินกันก่อน เป็นการจัดลำดับเป็นประจำทุกปีจาก SKYTRAX ที่จะมาบอกว่าสนามบินใดเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก โดยได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งในปี 2022 นี้จะมีอันดับปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง มาดูกัน

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว ทำ Work Permit & Visa Non-B ของประเทศไทยยากไหม? Wonderful Package มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและมีบริการ บริษัทรับทำ Work Permit & Visa Non-B ให้กับทุกท่าน

มารู้จัก ภงด.90 และ ภงด.91 กันดีกว่า

ผู้ที่ต้องชำระภาษี จะต้องมีการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อเป็นการแสดงหลักฐานการเสียภาษีตามกฎหมาย สำหรับแบบยื่นภาษีนั้น เราจะเรียกว่า "ภ.ง.ด." ย่อมาจาก ภาษีเงินได้ ซึ่งการยื่นแบบภาษีแต่ละชนิด จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน

จะขอ Visa Non-B และ Work Permit ต้องใช้แบบฟอร์มอะไรบ้าง?

เคยไหม.. อยากได้ Visa Non-B และ Work Permit แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี หากูเกิ้ลก็แล้ว พันทิปก็แล้ว มีหลายแบบฟอร์มให้เลือกกรอกเยอะแยะมากมาย..ดูจนตาลาย ไม่รู้จะใช้แบบฟอร์มถูกไหม เชิญทางนี้ค่ะ Wonderful Package ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปเป็นตารางมาให้ทุกท่านเลือกใช้

ชมวิวทะเล อิงแอบธรรมชาติ Soneva Kiri เกาะกูด

ความหรูหรามีระดับกับการพักผ่อนแนบชิดธรรมชาติแบบขั้นสุด บินสู่ที่พักด้วยเครื่องบินส่วนตัว ที่ Soneva Kiri รีสอร์ทหรูสุด Luxury ที่เกาะกูด จังหวัดตราด รีสอร์ทที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ สูดอากาศสดชื่นให้เต็มปอดในทั่วทุกอณูที่อยู่ที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!