ค้นหาบทความ:

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Thailand Elite Card

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Thailand Elite Card

Thailand elite เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้คุณสามารถอยู่ประเทศไทยในระยะยาว สำหรับสมาชิกจะมีสิทธิพิเศษซึ่งสามารถอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ระหว่าง 5-20 ปี
โดยทั่วไปแล้ว ชาวต่างชาติที่ต้องการอยู่อาศัยในประเทศไทยด้วยวีซ่าระยะยาว ต้องมีถิ่นที่อยู่ในไทย หรือได้รับการอนุญาตให้เดินทางเข้าไทยด้วยวีซ่าประเภทพิเศษ ตามที่รัฐบาลไทยกำหนดไว้เท่านั้น ซึ่ง Elite Visa ก็เป็นหนึ่งในประเภทวีซ่าที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถอยู่ประเทศไทยในระยะยาว

Q : วีซ่าไทยแลนด์อีลิท คืออะไร?

A : วีซ่าไทยแลนด์ อีลิท คือ วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นพิเศษ (Privilege Entry Visa)
1. วีซ่าต่ออายุพิเศษ 5 ปี (เข้า-ออกได้หลายครั้ง)
2. สามารถยืดระยะเวลาในการพำนักได้ 1 ปี
3. อยู่ในประเทศไทยได้นานขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางออกนอกประเทศ
4. มีบริการประสานงานส่วนบุคคล เพื่อเป็นตัวแทนสมาชิก ในการรายงานตัว 90 วัน ตามข้อกำหนดของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งประเทศไทย*
*จำกัดเฉพาะที่สำนักงานที่แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

Q : ขั้นตอนการสมัครใช้เวลานานเท่าใด?

A : ขั้นตอนการสมัครสมาชิก ใช้เวลาทั้งหมดถึง 1 - 4 เดือน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

Q : เอกสารที่จำเป็นที่ใช้สมัครสมาชิก มีอะไรบ้าง?

A : -สำเนาหนังสือเดินทาง
     -รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2x2 นิ้ว
     -กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
     -สำเนาหลักฐานที่แสดงความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในครอบครัว (กรณีสมัครสมาชิกแบบครอบครัว)

Q : ทำไม ไทยแลนด์ อีลิท ถึงต้องการสำเนาหนังสือเดินทาง?

A :  เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจเช็คสถานภาพของผู้สมัครจากหนังสือเดินทางว่า ยังอยู่ในบัญชีดำและอื่นๆ หรือไม่ อันเป็นเหตุ ทำให้ไม่สามารถได้รับการอนุมัติวีซ่าได้

Q : หากชาวต่างชาติถือ Visa Non-B พร้อมทั้งใบอนุญาตทำงาน สามารถสมัครเป็นสมาชิก Thailand Elite ได้หรือไม่?

A : Elite Visa จัดอยู่ในประเภท Tourist Visa ซึ่งไม่อนุญาตให้ผู้ถือใบอนุญาตทำงาน เพื่อทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย หากต้องการสมัครสมาชิก Elite Visa ต้องทำเรื่องยกเลิกวิซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวไปก่อน ถึงจะสมัคร Elite Visa ได้ซึ่งจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเภทวิซ่าท่องเที่ยว และไม่สามารถทำงานได้

Q : สมาชิกไทยแลนด์ อีลิท จำเป็นจะต้องรายงานตัว 90 วันหรือไม่?

A : จากข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งประเทศไทย สมาชิก Thailand Elite ยังคงต้องทำรายงานตัว 90 วัน หากพำนักอยู่ในประเทศอย่างต่อเนื่องโดยไม่ออกนอกประเทศเกิน 90 วัน

Q : จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าหนังสือเดินทางของฉันมีอายุเหลือเพียง 3 ปี?

A : – ตามข้อกำหนดของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งประเทศไทย หากอายุหนังสือเดินทางปัจจุบันของคุณไม่ถึงระยะเวลาห้าปี วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นพิเศษ (Privilege Entry Visa) จะติดตามวันหมดอายุที่ระบุไว้ในหนังสือเดินทาง อายุวีซ่าที่เหลืออยู่จะถูกติดในหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของคุณ
     – โปรดทราบว่า ไทยแลนด์ อีลิท ต้องการหน้าวีซ่าว่างอย่างน้อย 3 หน้าในหนังสือเดินทางปัจจุบันของคุณ และระยะเวลาของวีซ่าจะได้รับตามอายุของการเป็นสมาชิก

Q : สมาชิกไทยแลนด์ อีลิท สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้หรือไม่?

A : สมาชิกไทยแลนด์ อีลิท สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้
โปรดติดต่อที่ศูนย์บริการสมาชิก โทร. 66 (0) 2 352 3000 หรือ memberservice@thailandelite.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองบริการ

Q : หากชาวต่างชาติอยู่ในประเทศไทยเกินกำหนด จะสามารถสมัครสมาชิกไทยแลนด์ อีลิท โดยไม่จำเป็นต้องออกจากประเทศไทยได้หรือไม่?

A : ไม่สามารถสมัครได้ เนื่องจากขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการเป็นสมาชิกไทยแลนด์ อีลิท และจะต้องออกจากประเทศถ้าคุณอยู่เกินเวลาในการเดินทางเข้าปัจจุบันของคุณ โปรดดูลิงค์ต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: http://overstay.immigration.go.th/advice.html

Q : สมาชิกไทยแลนด์ อีลิท สามารถทำงานในประเทศไทยได้หรือไม่?

A : สมาชิกสามารถสมัครวีซ่า Non-B และใบอนุญาตทำงานเพื่อทำงานในประเทศไทย และวีซ่าอีลิทจะยังคงต่อเนื่องไปจนถึงวันหมดอายุ ดังนั้น เมื่อสมาชิกได้รับวีซ่า Non-B ชาวต่างชาติจะต้องใช้วีซ่า Non-B ตามกฎหมายไทยที่อนุญาตให้ถือวีซ่าได้เพียงชนิดเดียวเท่านั้น โปรดทราบว่า วีซ่าและการรายงานตัว 90 วันเป็นการแยกกันโดยสิ้นเชิง สมาชิกต้องตรวจสอบระยะเวลาทั้งการรายงานตัว 90 วันและวีซ่า

Q : บัตรไทยแลนด์ อีลิท มีประเภทใดบ้าง?

A : แบ่งออกเป็น 8 ประเภท แตกต่างกันตามระดับราคาและสิทธิพิเศษต่างๆ โดยค่าสมาชิก เริ่มตั้งแต่ 5 แสนบาท ไปจนถึง 2 ล้านบาท ได้แก่
1. Elite Easy Access Membership
2. Elite Family Alternative Membership
3. Elite Family Excursion Membership
4. Elite Family Premium Membership
5. Elite Privilege Access Membership
6. Elite Superiorly Extension Membership
7. Elite Ultimate Privilege Membership
8. Elite Maxima Health Membership (Newest)

Q : สามารถสมัคร Elite Visa จากต่างประเทศ ได้หรือไม่?

A : สามารถสมัคร Elite Visa จากต่างประเทศได้ โดยจะต้องเตรียมเอกสารเหล่านี้ก่อนเดินทางเข้าประเทศด้วย
     -รายละเอียดการจองเที่ยวบินมาไทย
     -รายละเอียดการจองที่พักสำหรับการกักตัว 10 วัน ซึ่งสามารถเลือกพักใน Alternative State Quarantine (ASQ) หรือ Alternative Local State Quarantine (ALSQ) ได้
     -รายละเอียดประกันสุขภาพที่มีวงเงินไม่น้อยกว่า $100,000 ครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย
     -ใบรับรองผลตรวจ COVID ที่เป็นลบ (PCR Test)
     -ใบรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย Certificate of Entry (COE)
เมื่อวีซ่าอนุมัติ คุณก็สามารถเดินทางเข้าไปประเทศไทยได้เลยทันที

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข้อมูลจาก

  • www.thailandelite.com

Work Permit & VISA consultancy


Q&A Question-Answer about Thailand Elite Card

关于泰国精英签证的问答集Q&A

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

[Pass] บัตรเข้าสวนน้ำรามายณะ (Ramayana Water Park), พัทยา

เริ่มต้น 555 บาท/ท่าน
*ปกติ 1,190 บาท/ท่าน

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

เปิดโผ 46 ประเทศ เข้าไทยได้ไม่ต้องกักตัว

กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีการประกาศรายชื่อเพิ่มเติมรวมทั้งหมดเป็น 46 ประเทศ/พื้นที่ เข้าไทยไม่ต้องกักตัว รองรับการเปิดประเทศท่องเที่ยว 1 พ.ย.นี้ โดยต้องฉีดวัคซีนครบโดส เดินทางเข้าทางอากาศ และมีหลักฐานว่าปลอดเชื้อโควิด

สงขลาไม่ได้มีแค่หาดใหญ่ แนะนำ 10 ที่เที่ยวสงขลา

ถ้าพูดถึงจังหวัดสงขลา เราคงคุ้นเคยกับหาดใหญ่กันเป็นอย่างดีเพราะดูเหมือนจะคุ้นหูมากว่าเรียกจังหวัดสงขลาเสียอีก แต่สงขลาไม่ได้มีเพียงหาดใหญ่ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอีกมากมาย 10 ที่เที่ยวสงขลามีอะไรบ้างตามไปเที่ยวพร้อมๆ กันเลย

แจกพิกัด 10 ที่เที่ยวหาดใหญ่

พาเที่ยวหาดใหญ่ เมืองใหญ่ของจังหวัดสงขลาที่ใครๆ ต้องรู้จัก เป็นเมืองแสนคึกคัก แหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง เดินเล่นกันเพลินๆ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอยู่หลายแห่งด้วยกัน แจกพิกัด 10 ที่เที่ยวหาดใหญ่ ใครไปหาดใหญ่ต้องไปให้ถึง!!

5 รีสอร์ทภูเก็ต พักหรูติดหาด วิวดี ถ่ายรูปสวย

นานๆ ได้ไปเที่ยวภูเก็ตทั้งที ขอพักหรูๆ สักคืนสองคืนก็ยังดี รีสอร์ทภูเก็ตสวยๆ วิวดี ติดหาด บรรยากาศชายทะเลพร้อมลมพัดเย็นสบาย แนะนำรีสอร์ทภูเก็ตสุดหรูระดับ 5 ดาว สำหรับวันหยุดพักผ่อนของคุณ รับรองว่าสวยน่าพักทุกรีสอร์ท

Dinner สุดหรู ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา

สำหรับใครที่กำลังมองหาสถานที่ดินเนอร์หรูๆ บรรยากาศดีๆ วิวสวย แนะนำลองเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งเรือครุยส์สุดหรู ดินเนอร์มื้อเย็นแสนโรแมนติก เคล้าเสียงเพลงขับกล่อม ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา ชื่นชมบรรยากาศในยามค่ำคืนภายใต้แสงจันทร์ ชมวิวสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพฯ

Le Meridien Chiang Mai เที่ยวเชียงใหม่ พักหรูสุดชิลล์ วิวพาโนราม่า

ชวนไปแอ่วเหนือเชียงใหม่ กับโรงแรมพักผ่อนสุดหรูใจกลางเมืองเชียงใหม่ ที่จะทำให้ช่วงเวลาในการพักผ่อนของคุณเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด กับโรงแรมหรูที่เต็มอิ่มกับวิวพาโนราม่า Le Meridien Chiang Mai

Thailand Pass FAQs

Thailand Pass and Entry-Frequently Asked Questions

รีวิวโรงแรมเชียงใหม่ Holiday Inn Chiang Mai

หนาวนี้ หนีไปพักรับลมหนาวที่เชียงใหม่ ขอแนะนำโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ (Holiday Inn Chiang Mai) ที่จะมาเติมเต็มการพักผ่อนอันเงียบสงบและผ่อนคลายอย่างแท้จริง

10 พิกัด ขับรถเที่ยวอุบลราชธานี

หาวันว่างดีๆ ไปขับรถเที่ยวกันดีมั้ย ชวนไปเที่ยวอุบลราชธานี จังหวัดที่มีพื้นทีกว้างใหญ่และยังมีธรรมชาติสวยงามแปลกตา กระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ ของอุบลราชธานี และหากจะตามเก็บที่เที่ยวสวยๆ ให้ครบทุกจุดวันเดียวไม่พอแน่ๆ เดินทางโดยรถส่วนตัวสะดวกกว่าเยอะ

AQ Hotel (Alternative Quarantine) แนะนำโรงแรมสำหรับกักตัว ตั้งแต่ 1 คืนขึ้นไป

เมื่อประเทศไทยได้ประกาศเปิดประเทศ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้น จึงมีทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยที่เดินทางจากต่างประเทศกลับเข้ามาประเทศไทยเป็นจำนวนมาก แนะนำ โรงแรมสำหรับกักตัวตั้งแต่ 1 คืนขึ้นไป หรือ AQ Hotel (Alternative Quarantine)

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!