ค้นหาบทความ:

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Thailand Elite Card

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Thailand Elite Card

Thailand elite เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้คุณสามารถอยู่ประเทศไทยในระยะยาว สำหรับสมาชิกจะมีสิทธิพิเศษซึ่งสามารถอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ระหว่าง 5-20 ปี
โดยทั่วไปแล้ว ชาวต่างชาติที่ต้องการอยู่อาศัยในประเทศไทยด้วยวีซ่าระยะยาว ต้องมีถิ่นที่อยู่ในไทย หรือได้รับการอนุญาตให้เดินทางเข้าไทยด้วยวีซ่าประเภทพิเศษ ตามที่รัฐบาลไทยกำหนดไว้เท่านั้น ซึ่ง Elite Visa ก็เป็นหนึ่งในประเภทวีซ่าที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถอยู่ประเทศไทยในระยะยาว

Q : วีซ่าไทยแลนด์อีลิท คืออะไร?

A : วีซ่าไทยแลนด์ อีลิท คือ วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นพิเศษ (Privilege Entry Visa)
1. วีซ่าต่ออายุพิเศษ 5 ปี (เข้า-ออกได้หลายครั้ง)
2. สามารถยืดระยะเวลาในการพำนักได้ 1 ปี
3. อยู่ในประเทศไทยได้นานขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางออกนอกประเทศ
4. มีบริการประสานงานส่วนบุคคล เพื่อเป็นตัวแทนสมาชิก ในการรายงานตัว 90 วัน ตามข้อกำหนดของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งประเทศไทย*
*จำกัดเฉพาะที่สำนักงานที่แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

Q : ขั้นตอนการสมัครใช้เวลานานเท่าใด?

A : ขั้นตอนการสมัครสมาชิก ใช้เวลาทั้งหมดถึง 1 - 4 เดือน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

Q : เอกสารที่จำเป็นที่ใช้สมัครสมาชิก มีอะไรบ้าง?

A : -สำเนาหนังสือเดินทาง
     -รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2x2 นิ้ว
     -กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
     -สำเนาหลักฐานที่แสดงความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในครอบครัว (กรณีสมัครสมาชิกแบบครอบครัว)

Q : ทำไม ไทยแลนด์ อีลิท ถึงต้องการสำเนาหนังสือเดินทาง?

A :  เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจเช็คสถานภาพของผู้สมัครจากหนังสือเดินทางว่า ยังอยู่ในบัญชีดำและอื่นๆ หรือไม่ อันเป็นเหตุ ทำให้ไม่สามารถได้รับการอนุมัติวีซ่าได้

Q : หากชาวต่างชาติถือ Visa Non-B พร้อมทั้งใบอนุญาตทำงาน สามารถสมัครเป็นสมาชิก Thailand Elite ได้หรือไม่?

A : Elite Visa จัดอยู่ในประเภท Tourist Visa ซึ่งไม่อนุญาตให้ผู้ถือใบอนุญาตทำงาน เพื่อทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย หากต้องการสมัครสมาชิก Elite Visa ต้องทำเรื่องยกเลิกวิซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวไปก่อน ถึงจะสมัคร Elite Visa ได้ซึ่งจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเภทวิซ่าท่องเที่ยว และไม่สามารถทำงานได้

Q : สมาชิกไทยแลนด์ อีลิท จำเป็นจะต้องรายงานตัว 90 วันหรือไม่?

A : จากข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งประเทศไทย สมาชิก Thailand Elite ยังคงต้องทำรายงานตัว 90 วัน หากพำนักอยู่ในประเทศอย่างต่อเนื่องโดยไม่ออกนอกประเทศเกิน 90 วัน

Q : จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าหนังสือเดินทางของฉันมีอายุเหลือเพียง 3 ปี?

A : – ตามข้อกำหนดของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งประเทศไทย หากอายุหนังสือเดินทางปัจจุบันของคุณไม่ถึงระยะเวลาห้าปี วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นพิเศษ (Privilege Entry Visa) จะติดตามวันหมดอายุที่ระบุไว้ในหนังสือเดินทาง อายุวีซ่าที่เหลืออยู่จะถูกติดในหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของคุณ
     – โปรดทราบว่า ไทยแลนด์ อีลิท ต้องการหน้าวีซ่าว่างอย่างน้อย 3 หน้าในหนังสือเดินทางปัจจุบันของคุณ และระยะเวลาของวีซ่าจะได้รับตามอายุของการเป็นสมาชิก

Q : สมาชิกไทยแลนด์ อีลิท สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้หรือไม่?

A : สมาชิกไทยแลนด์ อีลิท สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้
โปรดติดต่อที่ศูนย์บริการสมาชิก โทร. 66 (0) 2 352 3000 หรือ memberservice@thailandelite.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองบริการ

Q : หากชาวต่างชาติอยู่ในประเทศไทยเกินกำหนด จะสามารถสมัครสมาชิกไทยแลนด์ อีลิท โดยไม่จำเป็นต้องออกจากประเทศไทยได้หรือไม่?

A : ไม่สามารถสมัครได้ เนื่องจากขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการเป็นสมาชิกไทยแลนด์ อีลิท และจะต้องออกจากประเทศถ้าคุณอยู่เกินเวลาในการเดินทางเข้าปัจจุบันของคุณ โปรดดูลิงค์ต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: http://overstay.immigration.go.th/advice.html

Q : สมาชิกไทยแลนด์ อีลิท สามารถทำงานในประเทศไทยได้หรือไม่?

A : สมาชิกสามารถสมัครวีซ่า Non-B และใบอนุญาตทำงานเพื่อทำงานในประเทศไทย และวีซ่าอีลิทจะยังคงต่อเนื่องไปจนถึงวันหมดอายุ ดังนั้น เมื่อสมาชิกได้รับวีซ่า Non-B ชาวต่างชาติจะต้องใช้วีซ่า Non-B ตามกฎหมายไทยที่อนุญาตให้ถือวีซ่าได้เพียงชนิดเดียวเท่านั้น โปรดทราบว่า วีซ่าและการรายงานตัว 90 วันเป็นการแยกกันโดยสิ้นเชิง สมาชิกต้องตรวจสอบระยะเวลาทั้งการรายงานตัว 90 วันและวีซ่า

Q : บัตรไทยแลนด์ อีลิท มีประเภทใดบ้าง?

A : แบ่งออกเป็น 8 ประเภท แตกต่างกันตามระดับราคาและสิทธิพิเศษต่างๆ โดยค่าสมาชิก เริ่มตั้งแต่ 5 แสนบาท ไปจนถึง 2 ล้านบาท ได้แก่
1. Elite Easy Access Membership
2. Elite Family Alternative Membership
3. Elite Family Excursion Membership
4. Elite Family Premium Membership
5. Elite Privilege Access Membership
6. Elite Superiorly Extension Membership
7. Elite Ultimate Privilege Membership
8. Elite Maxima Health Membership (Newest)

Q : สามารถสมัคร Elite Visa จากต่างประเทศ ได้หรือไม่?

A : สามารถสมัคร Elite Visa จากต่างประเทศได้ โดยจะต้องเตรียมเอกสารเหล่านี้ก่อนเดินทางเข้าประเทศด้วย
     -รายละเอียดการจองเที่ยวบินมาไทย
     -รายละเอียดการจองที่พักสำหรับการกักตัว 10 วัน ซึ่งสามารถเลือกพักใน Alternative State Quarantine (ASQ) หรือ Alternative Local State Quarantine (ALSQ) ได้
     -รายละเอียดประกันสุขภาพที่มีวงเงินไม่น้อยกว่า $100,000 ครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย
     -ใบรับรองผลตรวจ COVID ที่เป็นลบ (PCR Test)
     -ใบรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย Certificate of Entry (COE)
เมื่อวีซ่าอนุมัติ คุณก็สามารถเดินทางเข้าไปประเทศไทยได้เลยทันที

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข้อมูลจาก

  • www.thailandelite.com

Work Permit & VISA consultancy


Q&A Question-Answer about Thailand Elite Card

关于泰国精英签证的问答集Q&A

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

5 รีสอร์ทภูเก็ต พักหรูติดหาด วิวดี ถ่ายรูปสวย

นานๆ ได้ไปเที่ยวภูเก็ตทั้งที ขอพักหรูๆ สักคืนสองคืนก็ยังดี รีสอร์ทภูเก็ตสวยๆ วิวดี ติดหาด บรรยากาศชายทะเลพร้อมลมพัดเย็นสบาย แนะนำรีสอร์ทภูเก็ตสุดหรูระดับ 5 ดาว สำหรับวันหยุดพักผ่อนของคุณ รับรองว่าสวยน่าพักทุกรีสอร์ท

ข่าวดี กรมการกงสุล แปลเอกสารภาษาอังกฤษ ฟรี! ตลอดเดือน มกราคม 2565

กระทรวงการต่างประเทศ มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้ประชาชนตลอดเดือนมกราคม 2565 บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ฟรี‼️

Dinner สุดหรู ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา

สำหรับใครที่กำลังมองหาสถานที่ดินเนอร์หรูๆ บรรยากาศดีๆ วิวสวย แนะนำลองเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งเรือครุยส์สุดหรู ดินเนอร์มื้อเย็นแสนโรแมนติก เคล้าเสียงเพลงขับกล่อม ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา ชื่นชมบรรยากาศในยามค่ำคืนภายใต้แสงจันทร์ ชมวิวสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพฯ

สงขลาไม่ได้มีแค่หาดใหญ่ แนะนำ 10 ที่เที่ยวสงขลา

ถ้าพูดถึงจังหวัดสงขลา เราคงคุ้นเคยกับหาดใหญ่กันเป็นอย่างดีเพราะดูเหมือนจะคุ้นหูมากว่าเรียกจังหวัดสงขลาเสียอีก แต่สงขลาไม่ได้มีเพียงหาดใหญ่ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอีกมากมาย 10 ที่เที่ยวสงขลามีอะไรบ้างตามไปเที่ยวพร้อมๆ กันเลย

คุมโอมิครอนได้ เตรียมชง ผ่อนคลาย กลับมาใช้ Test & Go ต่างชาติเข้าไทย

เตรียมชง ศบค. ชุดใหญ่ ผ่อนคลายมาตรการ กลับมาใช้ Test & Go สำหรับชาวต่างชาติ เดินทางเข้าประเทศไทย เนื่องจากสามารถควบคุมระดับความรุนแรงได้ และ ต้องการให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและดำเนินเศรษฐกิจอย่างได้ปกติ

โรงแรมภูเก็ตชิคๆ พักสบาย เดินทางสะดวก

อยากไปเที่ยวภูเก็ต แต่ก็ไม่ได้ต้องการพักหรูหราเวอร์วังอะไรขนาดนั้น แต่อยากได้ฟีลนอนสบายๆ กับดีไซน์เก๋ๆ ชิคๆ เดินทางสะดวก ที่สามารถพักผ่อนในวันหยุดเล็กๆ ไม่กี่วัน แนะนำโรงแรมภูเก็ตที่จะทำให้คุณพักผ่อนหลบมุมอันวุ่นวายได้อย่างสบายๆ

รีวิวโรงแรมเชียงใหม่ Holiday Inn Chiang Mai

หนาวนี้ หนีไปพักรับลมหนาวที่เชียงใหม่ ขอแนะนำโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ (Holiday Inn Chiang Mai) ที่จะมาเติมเต็มการพักผ่อนอันเงียบสงบและผ่อนคลายอย่างแท้จริง

Le Meridien Chiang Mai เที่ยวเชียงใหม่ พักหรูสุดชิลล์ วิวพาโนราม่า

ชวนไปแอ่วเหนือเชียงใหม่ กับโรงแรมพักผ่อนสุดหรูใจกลางเมืองเชียงใหม่ ที่จะทำให้ช่วงเวลาในการพักผ่อนของคุณเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด กับโรงแรมหรูที่เต็มอิ่มกับวิวพาโนราม่า Le Meridien Chiang Mai

Krabi 1 Day Trip เที่ยวกระบี่ 1 วัน ทำอะไรได้บ้าง?

Krabi 1 Day Trip เที่ยวกระบี่ 1 วัน ทำอะไรได้บ้าง? เที่ยวกระบี่แบบไม่จำเจ นอกจากนอนฟินๆ ริมทะเลและชายหาด หากมีเวลาว่างที่กระบี่สักหนึ่งวันจะทำอะไรได้บ้างนะ เราแนะนำทริปเด็ด 3 ทริป ให้ลองเลือกกันดู

ประกาศแล้ว!! ร้านอาหารไทยระดับมิชลิน MICHELIN Guide Thailand 2022

ประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ สำหรับร้านอาหารไทยที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลมิชลินไกด์ประเทศไทยประจำปี 2022 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ ภูเก็ต และ พังงา

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!