ค้นหาบทความ:

What is the difference between a Work Visa and a Work Permit?

What is the difference between a Work Visa and a Work Permit?

People may wonder and confuse the name and how different between Visa-Business and Work Permit. Today we are going to answer the question of how these two things are related when foreigners must come to work in Thailand.

Non-Immigrant Visa-B or Visa Business.

Foreigners who wish to work in Thailand, must apply for a visa to work, Visa Non-B. For the first time, visa will be valid for 90 days. If foreigner wish to be granted for working visa for 1 year, he/she must have a work permit first, after that he/she will be able to extend for 1-year visa.

The procedures of applying for Visa-Business for working are as follows:

 • Apply for Non-Immigrant Visa-B, if foreigner is still in his/her local country, he/she can apply at the Royal Thai Embassy for The Royal Thai Consulate in his/her home or residence country.
 • If foreigner already entered to Thailand without Non-Immigrant Visa-B, he/she must change type of Visa to be Non-Immigrant Visa-B at The Immigration Bureau.

Required documents for applying "Change type of visa" for working.(Non-B)

The application must be submit more than 15 days before visa expiration and, in case of overstaying in Thailand,
application could not be submitted.

 1. Form TM.86 for the foreigner, who has Tourist and Transit Visa and applies for Visa Status Alteration and
  applies for non-immigrant visa; or
 2. Form TM.87 for the foreigner, who enters into Thailand without visa, but is allowed to stay in Thailand
  with a permit of stay for a period of 15 day, 30 days, 90 days and applies for non-immigrant visa.
  A copy of passport pages (for example, personal information page, last entries stamp, visa sticker and
  extension stamp (if any) and departure card (Form TM.6))
 3. One of 4×6 cm. photograph or One of 2 inch size photograph.
 4. Application fee of Baht 2,000
 5. The Company’s letter explaining necessity of employing of foreigner and requesting for cooperation in
  obtaining Visa or Visa Status Alteration (please specify the company’s name, applicant’s name, job title,
  knowledge, skills, competency and reasons for Visa or Visa Status Alteration (NON-B)) (
  Subject: Visa or Visa Status Alteration / Attention: Immigration Commissioner)
 6. An employment certification (the Labor Department’s application form)
 7. A copy of the Company Certificate (certified by the Registrar not more than 6 months)
 8. A copy of the Company registration certificate (Form Paw.Kor.0401)
 9. A copy of the Value Added Tax (VAT) registration certificate (Form Paw.Por.20) and Memorandum of Association
  (Form Paw.Por.01) (List of Shareholders (Bor.Aor.Jor.5) certified by the Registrar not more than 6 months)
 10. A copy of the latest financial statements. (certified by Ministry of Commerce or Revenue Department)
 11. A copy of the Company income tax returns (Form Paw Ngor Dor.50) (certified by Ministry of Commerce or
  Revenue Department, together with the receipt)
 12. A copy of the evidence of education and certificate of employment issued by the foreigner’s former employer
  (must be translated into Thai or English and certified by local or overseas Embassy or Consulate of the
  foreigner and by the Legalization Division, Ministry of Foreign Affairs of Thailand) (For more information,
  please call 0-2575-1056-9)
 13. A copy of the list of withholding income tax of Thai employees (Form Paw Ngor Dor.1) (for the past 3 months,
  together with the attached list of all Thai employees, showing the first to the last names, and the receipt)
 14. A cooperation letter from BOI (in the case of promotion by BOI), IEAT or PTT
 15. Approximately 6 or 7 color photographs of the Company’s building, Company’s signname, environment of workplace
  where the employees are working, office desks or building or warehouse, which show the nature of work.
 16. If the amount charged for water supply and electricity consumption is not shown in the revenue form in page 5,
  line 3 (Paw Ngor Dor.50), the lease agreement, water supply, electricity and telephone bills
  (for the past 3 months) must be presented.
 17. Location map of the Company

Remarks

 1. The Applicant must appear in person every time.
 2. The Applicant must sign to certify on every page of the Applicant’s documents. The authorized signatory of the Company or Limited Partnership must sign to certify all corporate documents and have them stamped with the official company/limited partnership seal on every page.
 3. To be convenient and for speedy service, the Applicant for visa or visa status alteration must arrange and submit
  a complete set of documents in propper order and must prepare the originals as proof. For more details, please visit our website at http://bangkok.immigration.go.th

Workpermit

Work permit will be issued to foreigner who enters to Thailand with the purpose of Operating a Business or Become to be
an Employee. In Thailand, foreigner who is granted for Non-Immigration Visa-B or Business Visa, he/she must apply for Work Permit. Otherwise, he/she will not be able to work in Thailand. In case of Marrigae Visa or Non-Immigrant Visa Non-O, he/she
can apply for Work Permit. Foreigner who already applied for Non-Immigrant Visa-B, but doesn't apply for Work Permit yet, foreigner must apply for Work Permit at The Ministry of Labour within 90 days after foreiner arrived Thailand according to the criteria of allowing temporary stay in the Kingdom.

Foreigners who wish to work in Thailand must provide the following documents:

 1. Completed visa application form.(WP.1 for new applicant) or (WP.3 for renewal)
 2. Recent passport-sized photograph (3 x 4 cm.) of the applicant taken within the past 6 months.
 3. Medical certificate (not a forbidden disease) (not more than 6 months).
 4. Personal resume, Evidence of educational qaulification, and work certificate.
 5. Passport or travel document with validity of not less than 6 months.
 6. Non-B Visa (Before validity date 45-60 days) and Work Permit (in case of renewal).
 7. Letter of approval from the Ministry of Labour. To obtain this letter, the applicant’s prospective employer in Thailand is required to submit Form WP3 at the Office of Foreign Workers Administration, Department of Employment, Ministry of Labour Tel. 02-2452745, or at the Provincial Employment Office in his or her respective province.
 8. Copy of Work Permit issued by the Ministry of Labour and alien income tax or Por Ngor Dor 91 (only in the case where applicant has previously worked in Thailand).
 9. Corporate documents of hiring company in Thailand.
 10. Documents for consideration by type of business or employer.
 11. Application Fee (depends on each category).

Conclusion: Foreigners who wish to work in Thailand with a Visa Non-B must apply for a Bor Tor. 32 from Thailand first which takes about 7-14 days to process. After that, continue applying for Visa Non-B at Royal Thai Embassy in his/her local country.
In case of foreigner already granted for Visa Non-B, he/she must apply for Work Permit in Thailand. He/she can apply for Work Permit at Department of Employment, The Ministry of Labour where the company of his/her employer located within 15-20 days.
Therefore, Work Visa or Non-Immigrant Visa-B and Work Permit are different, but both are very important for foreigner who wish to work in Thailand with legally.

Related Articles

Thank you for the information from

 • www.immigration.go.th

Work Permit & VISA consultancy


工作签证和工作許可证是一样的嗎?

วีซ่าทำงานและใบอนุญาตทำงาน ใช่แบบเดียวไหมนะ?

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

Q&A Non-B Visa Extension

Visa Extension or application to request for extension of stay in the Kingdom of Thailand. The applicant must apply for the visa before the expiration date. The period of re-acquisition depends on the type of visa and as required by law. Wonderful package is now sharing you the information.

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Thailand Elite Card

Thailand elite เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้คุณสามารถอยู่ประเทศไทยในระยะยาว สำหรับสมาชิกจะมีสิทธิพิเศษซึ่งสามารถอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ระหว่าง 5-20 ปี

关于泰国精英签证的问答集 Q&A

泰国精英签证是帮助您可以长期留在泰国的另一种方式,对于会员,有特权可以在泰王国停留5-20年。一般来说,长期在泰王国逗留的外国人必须获得长期居留签证,必须在泰国有住所或根据泰国政府的要求已获准持特殊签证前往泰国,而精英签证是允许外国人在泰国长期逗留的签证类型之一。

Q&A Question-Answer about Thailand Elite Card

Thailand Elit, Privilege Visa for Long Stay, especially for the members who will be granted to stay in the Kingdom of Thailand for 5-20 years. In general, foreigner who which to stay in the Kingdom of Thailand for long time

关于申请留在泰王国工作或做生意的问答集Q&A

签证延期或延期逗留申请就是继续逗留在泰王国的请求,这可以在签证未到期时完成,重新获得的期限取决于签证类型和法律要求。对于因业务需要而希望延长逗留期限的外国人,例如:必须在公司或合伙企业等继续工作,将考虑标有哪些、要联系何处、需要准备的文件有哪些?您再也不用担心了,因为 Wonderful Package 有很好的信息可以为您推荐。

วีซ่าทำงานและใบอนุญาตทำงาน ใช่แบบเดียวไหมนะ?

หลายๆ คนคงอาจจะเคยสงสัย และสับสนชื่อเรียกระหว่าง วีซ่าทำงานกับใบอนุญาตทำงาน ว่าคืออะไร และมีความแตกต่างกันอย่างไร วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยว่า 2 อย่างนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร เมื่อชาวต่างชาติจะต้องเข้ามาทำงานในประเทศไทย

Q&A About Notification of staying in the Kingdom over 90 days

Foreigner who has been granted for 1 year visa to stay in the Kingdom of Thailand must notify of his/her stay in the Kingdom of Thailand every 90 days at The Immigration Bureau in case he/she doesn't go abroad. Here is the summarize of questions and the information about Notification of Staying in the Kingdom over 90 days.

关于在泰国王国停留超过90天的报导问答集Q&A

已获准在泰王国逗留 1 年签证的外国人,如果您不离开该国,则需要每90天向移民办公室报导一次。 以下是关于在泰国王国停留超过90天的报导的问题與答案和相关的信息。

Q&A ถาม-ตอบ การขออยู่ต่อ เพื่อทำงานหรือทำธุรกิจ

สำหรับชาวต่างชาติต้องการ การขออยู่ต่อ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทางธุรกิจ เช่น จะต้องอยู่ปฏิบัติงานในบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนเป็นต้น จะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร ติดต่อที่ไหน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง คุณจะไม่ต้องกังกลอีกต่อไป มีข้อมูลดีๆ มาแนะนำค่ะ

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน

สำหรับชาวต่างชาติเมื่อได้รับวีซ่า 1 ปี สำหรับพำนักอยู่ในประเทศไทย หากไม่เดินทางออกนอกประเทศ ในทุกๆ 90 วันจำเป็นต้องไปรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง วันนี้เราจึงได้รวบรวมคำถามที่เกี่ยวกับ การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน พร้อมตอบคำถาม ดังนี้

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!