ค้นหาบทความ:

Do not forget!!! Notification of staying in the Kingdom over 90 days.

Do not forget!!! Notification of staying in the Kingdom over 90 days.

If foreigner who has been granted temporary stay in the Kingdom overstay for 90 days with Non-Immigrant Visa or
extend his stay in the Kingdom without leaving the Kingdom, must make notification of staying in the Kingdom every 90 days.

Foreigner must notify their stay within 15 days before or after 7 days the period of 90 days expires.
If foreigner staying in the Kingdom over 90 days without notifying The Immigration Bureau or notifying the immigration bureau
later than the set period. If a foreigner leaves the country and re-enters, the day count starts at 1 in every case.

Notification of staying in the Kingdom over 90 days or 90 Days Report.

If a foreigner has been granted temporary stay in the kingdom and overstaying 90 days, foreigner is obliged to make the
notification to the Immigration Division every 90 days. Is there any competent locality of 90 Days Report Section, foreigners
can make notification in accordance with Section 37(5) of the Immigration Acts, B.E. 2522

What type of visa holder must notify every 90 days?

Any foreigner has been granted the following types of visa in Thailand, must go to the Immigration Office to make notification for 90 days.

 • Business Visa (Non-B)
 • Work Permit (Non-B)
 • Retirement Visa (Non-O)
 • Marriage Visa (Non-O)
 • Follower visa (Non-O)
 • Volunteer Visa (Non-O)

Who must make notify every 90 days?

Foreigner who has been granted visa to stay in the Kingdom of Thailand must notify their residence to Immigration Office every 90 days.

What happens If foreigner do not notify their stay?

Foreigner must notify their stay within 15 days before or after 7 days the period of 90 days expires.
If foreigner staying in the Kingdom over 90 days without notifying The Immigration Bureau or notifying the immigration bureau
later than the set period, a fine of 2,000 Baht will be collected.

4 Procedures for notification 90 days.

 1. The foreigner makes the notification in person.
  Making notification at any Immigration Burea in local residence with below required documents.
  1.1 Passport (Front page showing name / surname / Passport No.)
  1.2 TM.6
  1.3 Notification of staying over 90 days (In case of overstaying 90 days)
  1.4 Complete Form TM.47 with signed.
 2. The foreigner authorizes another person to make the notification.
  2.1 Passport (Front page showing name / surname / Passport No.)
  2.2 TM.6
  2.3 Notification of staying over 90 days (In case of overstaying 90 days)
  2.4 Complete Form TM.47 with signed.
  2.5 Power of Attorney with signed.
 3. The foreigner makes the notification by registered mail.
  Regarding to the spread of covid 19, for Due to the epidemic situation of COVID-19,please cooperate for Covid-19 Prevention Methods with Thai Government's measures and to reduce congestion through the Immigration Office, please make notification by registered mail with the below required documents.
  3.1 Passport (Front page showing name / surname / Passport No.)
  3.2 TM.6
  3.3 Notification of staying over 90 days (In case of overstaying 90 days)
  3.4 Complete Form TM.47 with signed.
  3.5 Envelope with 10 Baht stamp affixed and return address of foreigner for the officer in charge to send back the lower part of form TM. 47 after having received the notification. This part must be kept for reference and for future notifications of staying over 90 days.
  3.6 The above mentioned documents must be sent by registered mail and the receipt of the registration kept by the foreigner. Send the mail before the renewal date 15 days to Immigration Checkpoint in local area where the foreigner resides.
 4. The foreigner makes the notification over website : www.immigration.go.th

Wonderfulpackage is ready to service all foreigners "Notification of staying in the Kingdom over 90 days" at the Immigration Bureau without doing anything. We also service "90 Days Report" for you. For more information, please contact us.

Thank you for the information from

 • www.immigration.go.th

Related Articles

Work Permit & VISA consultancy


在泰国停留90天以上,不要忘记去报导!

อยู่เกิน 90 วัน อย่าลืมรายงานตัวนะ!

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

[Pass] บัตรเข้าสวนน้ำรามายณะ (Ramayana Water Park), พัทยา

เริ่มต้น 555 บาท/ท่าน
*ปกติ 1,190 บาท/ท่าน

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

Q&A About Non-Immigrant Visa O

For the spouse (Dependent) must appy for Non-Immigrant Visa-O (Dependent) The spouse (Dependent) must apply for Non-Immigrant Visa-O (Dependent) for staying in Thailand before continue applying for extension. How to apply and Who can apply this type of visa?

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการอาศัยอยู่ในประเทศไทยระยะยาว โดยการขอมีถิ่นที่อยู่ในไทยนั้นไม่ได้เปิดรับให้ยื่นขอได้ตลอด แต่จะมีประกาศเปิดแจ้งรับตามจำนวนโควต้าที่กำหนด หลักการพิจารณาเป็นอย่างไร วันนี้เรามีคำตอบทุกข้อสงสัยค่ะ

Q&A หลายคำถามเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้น

หากต้องการเดินทางไปยังประเทศในแถบยุโรป สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ที่ให้ผู้ถือวีซ่านี้ สามารถเดินทางข้ามผ่านประเทศในกลุ่มสมาชิกได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าใหม่หลายๆ ประเภท เราได้รวบรวมหลายคำถามเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้นมาให้แล้ว

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างชาติ(กรณีคนต่างชาติยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร)บต.32

สำหรับการขอใบอนุญาตทํางานแทนคนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ กิจการหรือลูกจ้าง ทุกอาชีพกรณีคนต่างด้าวยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร จะต้องยื่นขออย่างไร มีขั้นตอนอะไรบ้าง จึงสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้วันนี้เรามี คำถาม-คำตอบ เพื่อไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะค่ะ

วีซ่าเยี่ยมเยียน คืออะไร?

สำหรับคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ และถ้าประเทศนั้นต้องใช้วีซ่า ส่วนใหญ่จะเป็นการยื่นขอวีซ่าแบบชั่วคราว โดยมีทั้งประเภทวีซ่า ท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมเยียน วีซ่าธุรกิจ เราจะมาดูกันว่า วีซ่าประเภทเยี่ยมเยียนนั้นคืออะไร และมีการยื่นขอวีซ่าอย่างไร

Q&A about Resident’s Visa in Thailand

Foreigner who would like to stay in Thailand for long period with apply for Permanent Residence in The Kingdom, he/she has to wait for the annoucement of quota limit. No matter what he/she would like to work or follow the family to work in Thailand, if he/she would like to have Permanent Residence in Thailand, he/she must know how to apply and what will be the features of qualification of persons eligible to be considered for Thai residency.

วีซ่าธุรกิจ คืออะไร?

ในการเดินทางข้ามประเทศนั้น มีการยื่นขอวีซ่าอยู่หลายประเภทด้วยกัน ซึ่ง วีซ่าธุรกิจ ก็คือหนึ่งในประเภทวีซ่าที่มีการยื่นขอกันมากไม่แพ้วีซ่าประเภทอื่น วีซ่าธุรกิจ คืออะไร มีขั้นตอนการยื่นขออย่างไร เรารวบรวมคำตอบมาไว้ให้แล้ว

关于希望在泰王国申请居留权问答集Q&A

对于希望在泰国长期居住的外国人,泰国居留权申请并非一直开放申请,但是将会有一个公告,宣布接受指定的配额数量(年度配额)后才能提交申请。无论出于何种原因,例如:来上班,陪家人上班等等。如果要申请泰国居留权应该如何进行?有资格获得泰国居留权的人是要有哪些资格?考虑的原则是什么?今天我们专门为各位总结了解答疑问的问答集。

关于代表尚未进入王国的外国人申请工作许可证 “BorTor.32”问答集Q&A

代表希望在泰国工作的外国人申请工作许可证适用于所有职业的企业或成为所有职业的雇员。如果外国人尚未进入泰王国,要如何申请工作许可证?有哪些申请步骤?才能够前往泰国?今天我们为各位收集了问答集为了解决这个特定问题的疑虑。

Q&A About work permit made on Behalf of a Foreigner (If the foreigner has not yet traveled in to the kingdom) W.P.32

For applying Work Permit on behalf of foreigner who wishes to work in Thailand for operating business, enterprise or be the employees of all occupations. How to apply Work Permit if foreigner has not yet entered the Kingdom of Thailand? What are the conditions before travel to Thailand?

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!