ค้นหาบทความ:

เที่ยวมัณฑะเลย์ 15 จุดต้องเช็คอิน

เที่ยวมัณฑะเลย์ 15 จุดต้องเช็คอิน

เราคงจะคุ้นเคยว่า มัณฑะเลย์ คือดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ แต่นอกจากนี้แล้ว มัณฑะเลย์ยังมีอีกหลายจุดน่าไปเที่ยวชม เราจะพาไปดูมัณฑะเลย์ในมุมอื่นๆ ที่ไม่ได้มีแค่ทะเลเจดีย์ ยังมีวัดเก่าแก่ในสถาปัตยกรรมที่แตกต่างออกไปจากย่างกุ้งที่เราเคยเห็นจนคุ้นตา มีวัฒนธรรมหลายอย่างที่น่าสนใจ และเสน่ห์อันน่าค้นหา กับ 15 ที่เที่ยวมัณฑะเลย์ที่ต้องไปเช็คอิน

1 พระราชวังมัณฑะเลย์

พระราชวังมัณฑะเลย์

เริ่มกันที่พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่เคยเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองที่สุด และเป็นราชธานีสุดท้ายของพม่าก่อนที่ระบบมหากษัตริย์จะล่มสลาย แต่เดิมเป็นพระราชวังที่ทำจากไม้สักที่สวยงามมากที่สุด ซึ่งเคยถูกไฟไหม้เกือบทั้งหลังจากการทิ้งระเบิดของอังกฤษ ต่อมาจึงได้มีการบูรณะให้เหมือนกับสภาพเดิมมากที่สุด แต่ก็ยังไม่สวยงามเท่าที่เคยมีอยู่เดิม

แผนที่พระราชวังมัณฑะเลย์

2 วัดชเวนันดอร์

วัดชเวนันดอร์

วัดชเวนันดอร์ วัดเดียวในมัณฑะเลย์ที่หลุดรอดจากสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นอาคารไม้แกะสลักที่วิจิตรงดงามที่สุด ถือเป็นสุดยอดงานแกะสลักของพม่าเลย โดยก่อนจะมาเป็นวัดชเวนันดอร์ เคยเป็นตำหนักของพระเจ้ามินดงที่ตั้งอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ และหลังจากที่พระองค์สวรรคตจึงได้รื้อถอนแล้วย้ายมาถวายวัดที่อยู่ภายนอกพระราชวัง โดยก่อนหน้านั้นมีการปิดทองจนเป็นสีทองทั้งหลัง ปัจจุบันทองได้หลุดลอกออกไป เหลือด้านในที่ยังคงมีสีทองอยู่ แต่ความงดงามนี้ก็จังทรงคุณค่าและควรไปเยือนอย่างมาก

แผนที่วัดชเวนันดอร์

3 ภูเขามัณฑะเลย์

ภูเขามัณฑะเลย์

ภูเขามัณฑะเลย์ หรือ มัณฑะเลย์ฮิลล์ ภูเขาสูงใจกลางมัณฑะเลย์ที่เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุด บนความสูง 236 เมตร นอกจากจุดชมวิวที่สวยงามแล้ว บนยอดเขานี้ยังมี วิหารที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีวิหารซูตองพญาที่มีลักษณะเป็นมณฑปคล้ายกับที่ประดิษฐานพระมหามัยมุนี ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสี่ทิศ มีระเบียงเอาไว้ชมวิว จากจุดนี้มองเห็นวิวของเมืองมัณฑะเลย์ได้กว้างไกล ไปจนถึงแม่น้ำอิระวดี และพระราชวังมัณฑะเลย์ ซึ่งการจะขึ้นมาข้างบนนี้สามารถขึ้นไปได้ทั้งการเดินขึ้นบันได 7,292 ขั้น นั่งรถสองแถวขึ้นไป หรือจะขึ้นลิฟต์ไปก็ได้

แผนที่มัณฑะเลย์ฮิลล์

4 วัดกุโสดอร์

วัดกุโสดอร์

วัดกุโสดอร์ มีองค์เจดีย์สีทองที่รูปแบบคล้ายกับเจดีย์ชเวสิกองแห่งเมืองพุกาม เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างโดยพระเจ้ามินดง เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานการสังคายนาพระไตรปิฏก โดยจารึก 84,000 พระธรรมขันธ์ ลงบนหินอ่อนขนาดใหญ่จำนวน 729 แผ่น ตั้งอยู่ในมณฑปสีขาวทั้งสี่ทิศเรียงรายอยู่บริเวณรอบๆ องค์เจดีย์ เป็นสถานที่ที่มีะพระไตรปกฎกที่ใหญ่ที่สุดในโลก

แผนที่วัดกุโสดอร์

5 วัดมหากันดายง

วัดมหากันดายง

ถัดจากตัวเมืองมัณฑะเลย์ไม่ไกลเราไปกันที่ วัดมหากันดายง แห่งเมืองอมรปุระ เป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีพระภิกษุสามเณรเข้ามาเล่าเรียนกว่าพันรูป ที่มีทั้งชาวพม่าและชาวต่างชาติเข้ามาบวชเรียนที่นี่ โดยจะมีพระสงฆ์เดินเรียงแถวกันมารับบิณฑบาตรทุกเช้า เราสามารถมาร่วมใส่บาตร เก็บภาพกิจกรรมที่หาชมได้ยาก และสามารถเดินชมอาคารเรียนภายในบริเวณวัดได้

แผนที่วัดมหากันดายง

6 สะพานไม้อูเบ็ง

สะพานไม้อูเบ็ง

ไปชมสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก "สะพานไม้อูเบ็ง" ที่ทอดข้ามผ่านทะเลสาบตองตะมาน โดยไม้ที่นำมาสร้างสะพานนั้นได้มาจากการรื้อถอนพระราชวังเก่าในกรุงอังวะก่อนจะย้ายไปตั้งเมืองหลวงที่เมืองอมรปุระ ใช้ไม้สักจำนวน 1,086 ต้น สร้างเป็นสะพานยาว 1,200 เมตร โดยชื่ออูเบ็ง ก็มาจากชื่อ อูเบียน ขุนนางที่ทำหน้าที่เป็นแม่กองในการสร้างสะพานนั่นเอง สะพานอูเบ็งเป็นสะพานที่สามารถชมวิวพระอาทิตย์ตกดินได้สวยที่สุด ช่วงเวลาที่น้ำขึ้นมากที่สุดคือช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม จะทำให้การเก็บภาพสะพานไม้อูเบ็งสวยงามกว่าช่วงเวลาอื่น

แผนที่สะพานไม้อูเบ็ง

7 มหาเจดีย์ยักษ์มิงกุน

มหาเจดีย์ยักษ์มิงกุน

มหาเจดีย์มิงกุน เป็นเจดีย์ที่สร้างไม่เสร็จ แต่แค่เพียงเห็นส่วนที่เป็นฐานก็พอจะจินตนาการได้ว่าหากสร้างเสร็จจะมีความยิ่งใหญ่มากเพียงใด เป็นเจดีย์ที่เกิดจากพระดำริของพระเจ้าปดุงที่จะให้เป็นที่ประดิษฐานของพระทันตธาตุที่ได้มาจากจีน แต่เป็นที่น่าเสียดายที่พระองค์ทรงสวรรคตไปก่อนที่เจดีย์จะสร้างเสร็จ ประกอบกับที่หลังจากนั้นเกิดสงครามขึ้น จึงเหลือเพียงร่องรอยการสร้างที่ถูกทิ้งเอาไว้ ซึ่งถ้าหากสร้างเสร็จสมบูรณ์จะมีความสูงถึง 152 เมตร และเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

แผนที่มหาเจดีย์มิงกุน

8 ระฆังยักษ์มิงกุน

ระฆังยักษ์มิงกุน

ที่มิงกุน นอกจากเราจะได้เห็นเจดีย์อันยิ่งใหญ่ อีกสิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนั่นก็คือ ระฆังยักษ์มิงกุน เป็นระฆังสำริดที่สร้างโดยพระเจ้าปดุง เป็นระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดที่ยังสามารถตีให้เสียงดังกังวานมาจวบจนถึงปัจจุบัน (ไม่นับระฆังยักษ์ในกรุงเครมลินประเทศรัสเซีย ที่มีการแตกร้าวและตีไม่ได้แล้ว) โดยระฆังมิงกุนมีเส้นรอบวงยาวถึง 10 เมตร และหนัก 90 ตัน ขนาดคนเข้าไปข้างในยังดูเหมือนตัวนิดเดียว 

แผนที่ระฆังมินกุน

9 พระพักตร์พระมหามัยมุนี

พระพักตร์พระมหามัยมุนี

องค์พระมหามัยมุนี คือตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่ยังมีชีวิต หนึ่งในห้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งพม่า เป็นพระพุทธรูปสีทองอร่ามทรงเครื่องกษัตริย์ สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์หนัก 6.5 ตัน โดยก่อนหน้านั้นได้ประดิษฐานอยู่ในเมืองยะไข่ และหลังจากนั้นพระเจ้าปดุงได้อัญเชิญพระมหามัยมุนีออกจากเมืองยะไข่ล่องไปตามแม่น้ำอิรวดี มาประดิษฐานที่เมืองมัณฑะเลย์ โดยมีความเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่ยังมีลมหายใจ ดังนั้นในทุกๆ เช้าจึงมีการประกอบพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี มีการล้างพระพักตร์ด้วยน้ำอบน้ำหอม แปรงพระโอษฐ์ ก่อนใช้ผ้าจากศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมาเช็ดจนแห้ง ซึ่งถือเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก

แผนที่ที่ประดิษฐานพระมหามัยมุนี

10 วัดพญางู หรือ วัดมุยพะยา

วัดพญางู หรือ วัดมุยพะยา

วัดพญางู หรือ วัดมุยพะยา เหตุที่เรียกว่าวัดพญางูนั้น เนื่องจากมีตำนานเล่าว่ามีพระภิกษุได้ฝันถึงสถานที่ที่มีเจดีย์ซ่อนอยู่ในป่าและมีงูใหญ่มาคอยดูแลปกปักรักษา โดยได้ฝันแบบนี้ติดต่อกัน จนได้ออกเดินทางตามหาจนมาพบกับเจดีย์รกร้างกลางป่า พบพระพุทธรูปองค์ใหญ่ มีงูเฝ้าอยู่ 3 ตัว จึงได้ทำการบูรณะวัดแห่งนี้จนปัจจุบันงูทั้ง 3 ตัวก็ยังคงเฝ้ารักษาพระพุทธรูปอยู่ โดยงูไม่กินเนื้อสัตว์ เมื่อถึงเวลาเจ้าหน้าที่จะอาบ้ำและป้อนไข่ให้กิน และเป็นที่อัศจรรย์ว่าถึงแม้เวลาผ่านไปมีงูตัวใดตัวหนึ่งตายไป ก็จะมีงูตัวอื่นมาคอยทำหน้าที่แทน ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้มีชื่อว่า หลวงพ่อลาภะมุนี มีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องการขอโชคลาภ และไม่ต้องกลัวเพราะงูที่นี่ไม่เคยทำร้ายใคร

แผนที่วัดมุยพะยา

11 เจดีย์พญาเธียรดาน

เจดีย์พญาเธียรดาน

หากอินเดียมีทัชมาฮาล พม่าก็มี เจดีย์พญาเธียรดาน หรือที่เรียกกันว่า เจดีย์ชินพิวเม หรือ เจดีย์เมี๊ยเต็งดาน ตั้งอยู่ในเมืองมิงกุน เป็นศิลปะอมรปุระ-มัณฑะเลย์สีขาวสะอาดตา ตั้งอยู่บนฐานเกลียวคลื่นมหานทีสีทันดร 7 ชั้น จำลองเป็นพระมหาจุฬามณี มีบันไดขึ้นสู่ยอดเขาพระสุเมรุ เป็นการจำลองออกมาได้สวยงามและสมบูรณ์แบบที่สุดในพม่า เจดีย์แห่งนี้กล่าวว่าเป็นทัชมาฮาลแห่งลุ่มน้ำอิรวดี เนื่องจากมีตำนานกล่าวว่า เป็นการสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานความรักของพระเจ้าบากะยีดอว์ที่มีต่อพระมหาเทวีชิวพินเม ที่สิ้นพระชนท์ไปก่อน

เจดีย์พญาเธียรดาน

12 วัดอูมินทอนซ์

วัดอูมินทอนซ์

วัดอูมินทอนซ์ หรือวัด 30 ถ้ำ เราจะมองเห็นซุ้มประตูที่เรียงรายเป็นรูปครึ่งวงกลมที่ทางเข้าถึง 30 ซุ้มประตู และภายในนี้ได้ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยจำนวน 45 องค์ แต่ละองปิดจีวรด้วยทองคำเปลว มีผนังกระจกสีเขียวประดับตกแต่งได้อย่างงดงาม และที่สำคัญ วัดอูมินทอนซ์ยังตั้งอยู่บนเนินเขาสกายน์สามารถชมวิวข้างล่าง มองไปเห็นแม่น้ำอิรวดี เป็นทิวทัศน์ที่สวยงาม

แผนที่วัดอูมินทอนซ์

13 เจดีย์เจ๊าตอจี

เจดีย์เจ๊าตอจี

เจดีย์เจ๊าตอจี ที่มักเรียกกันว่า วัดหินใหญ่ โดยมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่แกะสลักจากหินอ่อนเพียงก่อนเดียวมีชื่อว่า พระมหาสากยมารชิน และยังมีการสลักพระอริยสาวก 80 องค์จากหินอ่อนสีขาว มาประดิษฐานโดยรอบเป็นบริวาร โดยวัดที่อยู่บนเนินเขามัณฑะเลย์ มีเจดีย์ที่สร้างขึ้นตามแบบวัดอนันดาในเมืองพุกาม 

แผนที่เจดีย์เจ๊าตอจี

14 เจดีย์พโตดอว์จี

เจดีย์พโตดอว์จี

เจดีย์พโตดอว์จี เป็นเจดีย์ที่พระเจ้าพจีดอโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นมหาธาตุประจำเมืองอมรปุระ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบตองตะมาน องค์เจดีย์นั้นเป็นศิลปะพุกาม มีรายละเอียดที่น่าสนใจ เช่น มีฐานสี่เหลี่ยมจำนวนสามชั้นมีลวดลายคล้ายกลีบบัว กึ่งกลางฐานมีบันไดขึ้นไปสู่ทางประทักษิณด้านบนซึ่งมีทั้งสามชั้น องค์ระฆังประดับด้วยหน้ากาลคายพวงมาลัย ปล้องไฉนเป็นทรงกรวยสูงรอบรับปลีซึ่งยืดสูง เป็นต้น

15 เจดีย์สันตุมุนี

เจดีย์สันตุมุนี

เจดีย์สันตุมุนี เป็นเจดีย์ที่พระเจ้ามินดง โปรดให้สร้างเพื่ออุทิศถวายเป็นกุศลแก่พระอนุชาคือ พระมหาอุปราชกะนอง ที่ถูกพวกขบถปลงพระชนม์ ซึ่งพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถในหลายๆ เรื่อง เป็นเรื่องที่พระเจ้ามินดงทรงเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่ง ยังได้สร้างมณฑปบรรจุพระศพพระมหาอุปราชพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการที่ถูกขบถฆ่ารายล้อมพระเจดีย์ด้วย

แผนที่เจดีย์สันตุมุนี

และนี่คือ 15 ที่เที่ยวมัณฑะเลย์ที่นอกจากจะมีศิลปะที่งดงามแตกต่างจากเมืองย่างกุ้งแล้ว ยังจะทำให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปก่อนไปเที่ยวได้อีกด้วย

Design Your Trip เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์


พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของเมียนมาร์

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

ไหว้พระขอพร มหาเจดีย์ชเวมอดอ

พระมหาเจดีย์ชเวมอดอ หรือ พระธาตุมุเตา เจดีย์ที่เป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งพม่า ที่เราอยากจะแนะนำให้ไปไหว้ขอพรกัน ซึ่งเจดีย์ขเวมอดอมีความโดดเด่น คือ เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะแบบมอญ ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ก็คือ ภายในองค์เจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า

เมียนมา ป่วยโควิด เพิ่ม 7 ราย ไม่มีประวัติเดินทางตปท.

กระทรวงสาธารณสุขและกีฬาของเมียนมารายงานว่า พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 7 ราย เมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ (12 เม.ย.) ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมดในเมียนมาอยู่ที่ 38 ราย

เปิดโผ Travel Bubble ไทยจะทำร่วมกับใคร!!

เปิดโผ Travel Bubble ไทยจะทำร่วมกับใคร!! มาดูกันว่าประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ดีมากประเทศหนึ่ง จะดำเนินการทำ Travel Bubble กับประเทศใดบ้าง

DIY Your Trip ทริปบุฟเฟต์ ออกแบบทริปด้วยตัวเอง

เคยเป็นมั้ย? จะออกเดินทางท่องเที่ยว แต่โปรแกรมทัวร์ที่จัดให้มาก็ไม่ได้ถูกใจไปซะหมด แล้วจะดีกว่ามั้ย? ถ้าเราสามารถออกแบบทริปด้วยตัวเอง ตัวเลือกการท่องเที่ยวแบบใหม่ และยังตอบโจทย์การท่องเที่ยวแบบ New Normal กับทริปที่เราสามารถดีไซน์ได้เอง

พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของเมียนมาร์

พระมหามัยมุนี แห่งมัณฑะเลย์ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่า 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของประเทศพม่า ที่ว่ากันว่า ที่นี่คือองค์พระพุทธรูปที่มีลมหายใจ

อยากไปเที่ยวกลุ่มเล็กๆ ไปไหนกันดี

อยู่ว่างๆ อยากเที่ยวจังเลย ชวนใครไปบ้างดีนะ ถ้าอยากไปเที่ยวกลุ่มเล็กๆ แค่ไม่กี่คน จะไปไหนกันดี แล้วถ้าจะจัดทริป ถ้ายังคิดไม่ออกเราลองมาวางแพลนเที่ยวตามความชอบของแต่ละคนในกลุ่มกันดีกว่า ว่าอยากไปเที่ยวแล้วเห็นอะไรมากที่สุด

พม่า เปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยว เริ่ม 17 เมษายน 2565

รัฐบาลพม่า จะอนุญาตให้เที่ยวบินเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศกลับมาดำเนินการได้ในวันที่ 17 เมษายน ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับโควิด-19 มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศและอำนวยความสะดวกในการเข้าประเทศโดยง่ายสำหรับชาวต่างชาติ

เที่ยววัดพม่า แต่งตัวอย่างไรให้เหมาะสม

วัดที่พม่ามีเยอะแยะมากมาย ใครๆ ไปพม่าก็ต้องไม่ลืมเข้าวัดสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่ต้องเตรียมตัวให้พร้อม เที่ยววัดพม่า แต่งตัวอย่างไรให้เหมาะสม

ตามรอยน้องเมยพี่เธียรไป Myanmar

ยังฟินกันไม่หยุดฉุดไม่อยู่กับความน่ารักของน้องเมยและพี่เธียรใน อกเกือบหัก แอบรักคุณสามี แล้วยิ่งมีฉากฟินๆ ของน้องเมยที่พาพี่เธียรไปเที่ยวทั่วพม่า อยากจะตามไปฟินให้ถึงพม่า มาดูแต่ละที่กันเลยว่าพาไปเที่ยวที่ไหนในพม่ากันบ้าง

เช็คอินที่เที่ยวย่างกุ้ง เมืองหลวงเก่าแห่งพม่า

ย่างกุ้ง มีทั้งวัฒนธรรมน่าสนใจ มีวัดวาอารามให้เราได้ไปไหว้ขอพร รวมไปถึงสานที่เที่ยวที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ ไม่ว่าจะเป็น ตลาด ตึกวินเทจ และอีกมากมาย หากอยากรู้ว่า เที่ยวย่างกุ้ง ต้องไปที่ไหนบ้าง ตามไปเช็คอินที่เที่ยวย่างกุ้งพร้อมๆ กันเลย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!