ค้นหาบทความ:

If foreign teachers want to renew their visa Non-B, what should they do?

016_Cover_English

Foreign teachers want to continue working in Thailand but their Visa Non-B nearly expired, what should they do?
Wonderful Package recommends how to apply Non-B Visa Extension.

When foreigner who works as a teacher would like to request a permit to stay in Thailand. In case of necessity to stay for work in education either government or private institute.

 • Must apply for Non-B Visa Extension for Teaching Purpose
 • Applications for this type of work visa extension must already have a Work Permit
 • Should apply for Non-B Visa Extension before visa expire at least 30 days. It can extend to stay for work maximum period of 1 year but depending on the consideration of the Immigration Bureau officer.

During waiting for the result, you can stay in Thailand.

The criteria to consider a Non-B Visa Extension for foreign teachers as below.

 • Aliens must have a visa for temporary residents.
 • Education institute has a license to conduct the business from relevant governments. (For private institution)
 • Accredited and requested by government institutions. (For government institution)
 • In the case of educational personnel, they must have qualifications or experience relevant to their duties and the number of teachers not more than 10% out of all teachers in that institution.

What are the documents to apply for a Non-B Visa Extension?

 • TM.7 Application Form
 • One recent passport-sized photograph (4 x 6 cm)
 • Passport with validity not less than 6 months
 • A Work Permit
 • Evidence of educational qualification, and TOEIC 600 / TOEFL 500 in case of foreign teachers who teach English but they are not native speakers.
 • Certificate of employment (Teaching experience)
 • Withholding Income Tax (Por Ngor Dor.91) and receipt
 • Professional Teaching License
 • Form for Alien Employment Certificate (Sor Tor Mor.1)
 • An Employment Certification (The Labor Department's application form) and Employment contract
 • Certificated and requested to stay by education institutions and letter of approval from the government agencies to appoint teachers for teaching.
 • Education Institute Registration or Educational Institution License or Business Registration
 • Detail of Education Institute
 • Map of Education Institute, photo of teaching classes, teaching timetable of foreign teachers
 • Sor. Tor. Mor.2 Form
 • In case of accompanied by the family member, please proof of family relationship

Tips

 • For first-time to apply Non-B Visa Extension, the officer will allow to stay for 30 days during waiting for a 1-year Non-B Visa. T Thus, when it due you have to bring the passport to the Immigration Bureau to listen to the result. If they have a decision, you will have a 1-year Non-B Visa. However, if it still on the process, the officer will allow to stay for another 30 days until the result is determined.
 • After you have a Non-B Visa, you must submit Form of Alien to Notify of Staying Longer than 90 days (TM47) immediately at Immigration Bureau in your working location area. If you have a late submission, you will be fined 500 baht per day (submitted 4 times/year).
 • Foreign teacher career must have a Work Permit and a Non-B Visa so you can work in Thailand.
 • If you have to travel outside Thailand, do not forget to apply for Re-Entry Permit before traveling outside Thailand which is permission to enter Thailand again. You can apply for Re-Entry Permit at the nearest Immigration Bureau or international airport that you will depart from. Otherwise, your visa will be canceled automatically after out of the country. (Except who have a Multiple Re-Entry Permit)

It is not difficult to apply for a Non-B Visa Extension for foreign teachers. However, if you have any questions or need any advice, please contact Wonderful Package. We are willing to assist you.

Thank you for information form

Work Permit in Thailand


外国老师想续签工作签证需要怎么办??
ครูต่างชาติอยากต่อวีซ่าทำงานในไทย ต้องทำอย่างไร??

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

ชาวต่างชาติต้องการขอมีถิ่นที่อยู่ในไทย มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง??

สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานาน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เช่น มาทำงาน ติดตามครอบครัวมาทำงาน และอื่นๆ หากต้องการขอมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย จะต้องดำเนินการอย่างไร?? Wonderful Package มีคำตอบมาให้ท่านค่ะ

If I want to legalize documents from the Department of Consular Affairs, where can I apply and what channels?

If I want to legalize documents from the Department of Consular Affairs, where can I apply and what channels? If you want to submit the documents to request a legalization document, you can do it by yourself, by mail, or through an agent.

ศูนย์ยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ประจำกรุงเทพฯ กลับมาให้บริการในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ทาง VFS Global ได้มีการประกาศอัพเดทการเปิดให้บริการของศูนย์ยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

“外国雇员”将在泰国申請居留权该怎么办?

希望在泰国王国申请居留权的外国雇员,必须具有什么资格,有哪些标准和条件?使用什么文件?Wonderful Package 为各位希望在泰国居住的人提供答案。

What to do if Alien Employees would like to request a residence permit in Thailand?

Alien Employees who wants to apply for a Residence Permit in the Kingdom of Thailand, what are the qualifications, criteria, and conditions for consideration? And what are the documents to submit? The Wonderful Package has answers for who would like to apply for a Residence Permit in Thailand.

“外国投资者”将在泰国申請居留权该怎么办?

希望在泰国王国申请居留权的投资者或外国商人,必须具有什么资格,有哪些标准和条件?使用什么文件?Wonderful Package 为那些希望在泰国居住的人提供答案。

What are the criteria to apply for a residence permit in Thailand?

For foreigners traveling to Thailand and stay for a long time for any reason such as coming to work, following up with a family who works in Thailand, etc. If wanting to have a residence permit in Thailand, how to proceed? Wonderful Package has an answer for you.

What to do if foreign investors would like to request a residence permit in Thailand?

The Investment or Business Foreigner who wants to apply for a Residence Permit in the Kingdom of Thailand, what are the qualifications, criteria, and conditions for consideration? And what are the documents to submit? The Wonderful Package has answers for who would like to apply for a Residence Permit in Thailand.

ลูกจ้างต่างชาติจะขอถิ่นที่อยู่ในไทย ต้องทำอย่างไร??

ลูกจ้างต่างชาติที่ต้องการขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย จะต้องมีคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณา อย่างไร? ใช้เอกสารอะไรบ้าง? Wonderful Package มีคำตอบมาให้ทุกท่านที่ต้องการขอถิ่นที่อยู่ในไทยค่ะ

นักลงทุนต่างชาติจะขอถิ่นที่อยู่ในไทย ต้องทำอย่างไร??

นักลงทุนหรือนักธุรกิจต่างชาติที่ต้องการขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย จะต้องมีคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณา อย่างไร? ใช้เอกสารอะไรบ้าง? Wonderful Package มีคำตอบมาให้ท่านที่ต้องการขอถิ่นที่อยู่ในไทยค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!