Trip Highlight
 • เดินทางแบบส่วนตัว 4 ท่านขึ้นไป โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง (แนะนำ! จองตั๋วเครื่องบินง่ายๆ กับ Ynotfly.com คลิก!) 
 • มีรถพาเที่ยวพร้อมมัคคุเทศก์นำเที่ยวแบบส่วนตัว พร้อมรถรับส่งโรงแรม-สนามบิน
 • ชมวิวภูเขานัมซาน เช็คอินไฮไลท์เกาหลีสุดฮิต คล้องกุญแจคู่รัก หอคอยโซลทาวเวอร์ 
 • ตามรอยซีรีส์ดัง ใส่ชุดฮันบกชมพระราชวังเคียงบ็อคคุง 
 • ย้อนยุคสู่หมู่บ้านโบราณในสมัยโชซอน หมู่บ้านบุคชอนฮันอก 
 • เพลิดเพลินขำขันไปกับการแสดงเชฟโชว์สุดฮา Bibap Show
 • มีวันว่างสบายๆ ให้เที่ยวเกาหลีแบบจุใจตามแพลนของตัวเอง
 • จัดเต็มความอร่อยแบบฉบับเกาหลีแท้ๆ เมนู บุลโกกิ, ซัมกเยทัง, จิมดัก, BBQ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
 • ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง สยามสแควร์เกาหลี
Details
ประเทศ: เกาหลี
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2567
รหัสสินค้า: GGKRBKKICN6Y

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) -
2 สนามบินอินชอน - โซล - หอคอยโซลทาวเวอร์ โดยรถ EV SHUTTLE BUS (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์) - ชมการแสดง CHEF Show - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรีและตลาดเมียงดง - อินชอน - เดินทางสู่ที่พัก
Royal Emporium /Riviera Airport Hotel
3 โซล - บลูเฮาส์ - ใส่ชุดฮันบกชมพระราชวังเคียงบ๊อคคุง - หมู่บ้านบุคชอนฮันอก - ศูนย์โสม - คอสเมติก - ฮอกเกตนามู - REDPINE - แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ + ทำข้าวห่อสาหร่าย - เดินทางสู่ที่พัก
Marina Bay Seoul /Ramada Han River /JK Blossom Hotel
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถและไกด์บริการ)
Marina Bay Seoul /Ramada Han River /JK Blossom Hotel
5 โซล - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - รถรับลูกค้าที่โรงแรมส่งสนามบินอินชอน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2567

จำนวนผู้เดินทาง ราคา (บาท/ท่าน)

4 ท่าน

12,900

6 ท่าน

11,900

8 ท่าน

9,900

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

7,500

หมายเหตุ : 

 • กรณีผู้เดินทาง จำนวนต่ำกว่า 4 ท่าน หรือมากกว่า 8 ท่าน กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง 
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาล 
 • กรุณาเช็คห้องว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนทำการจอง

แพลนการเดินทาง

วันแรก :: กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

Number one

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินตามที่ท่านได้จองด้วยตัวเอง โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินและเที่ยวบินที่ท่านจอง

วันที่สอง :: สนามบินอินชอน - โซล - หอคอยโซลทาวเวอร์ โดยรถ EV SHUTTLE BUS (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์) - ชมการแสดง CHEF Show - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรีและตลาดเมียงดง - อินชอน - เดินทางสู่ที่พัก

Number one

สนามบินอินชอน
(Incheon International Airport)

สนามบินอินชอน (Incheon International Airport)

 • เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาในประเทศเกาหลีเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) 
 • พบไกด์รอรับลูกค้า

Number Two

ภูเขานัมซาน
(Namsan)

ภูเขานัมซาน (Namsan)

ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร

Number Three

หอคอยโซลทาวเวอร์
(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)

หอคอยโซลทาวเวอร์ N Seoul Tower

เดินทางสู่หอคอยโซลทาวเวอร์ โดยรถ EV SHUTTLE BUS 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ขึ้นไปชมทัศนียภาพของกรุงโซลได้รอบทิศ 360 องศา แล้วคล้องกุญแจคู่รัก Love Key Ceremony โดยเขียนข้อความหรือชื่อของคู่รักไว้บนแม่กุญแจ แล้วคล้องกับรั้วเหล็ก ส่วนลูกกุญแจเค้าจะทิ้งไป ด้วยความเชื่อที่ว่าหากคู่รักคู่ใดได้มาเยือนและคล้องกุญแจคู่รักกันที่นี่จะทำให้ความรักของทั้งคู่ยืนยาวไม่พรากจากกัน

Spoon and Folk icon

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เมนูเนื้อย่างสไตล์เกาหลี “บุลโกกิ”

บุลโกกิ (Bulgogi)

Number Four

การแสดง Bibap Show

การแสดง Bibap Show

เพลิดเพลินกับ การแสดง Bibap Show เป็นการแสดงแนวเชฟทำอาหาร ชมการเต้นเข้าจังหวะของเหล่านักแสดงในชุดพ่อครัวที่มาพร้อมท่วงท่าอันขำขัน และการนำเสนอวัฒนธรรมอาหารเกาหลีขึ้นชื่ออย่างบิบิมบับ

Number Five

ช้อปปิ้งแหล่งสินค้าปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี)

ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา, แว่นตา, กระเป๋า, น้ำหอม เครื่องสำอางแบรนด์ชั้นดัง อาทิ SULWHASOO, LANEIGE, SHISEIDO, SKII และกระเป๋าแบรนด์ดัง อาทิ MCM, LOUIS VUITTON, CHANEL เป็นต้น

Number Six

ช้อปปิ้ง ตลาดเมียงดง

ตลาดเมียงดง

ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี แหล่งรวมวัยรุ่นและเป็นจุดนัดพบที่สำคัญของหนุ่มสาวชาวเกาหลี พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแฟชั่นแบบอินเทรนด์ รวมทั้งเครื่องสำอางยี่ห้อดังของเกาหลี เป็นต้น

meal icon

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เมนู จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น

จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น

Hotel Icon

พักโรงแรม Royal Emporium /Riviera Airport Hotel
หรือเทียบเท่า

Royal Emporium


วันที่สาม :: โซล - บลูเฮาส์ - ใส่ชุดฮันบกชมพระราชวังเคียงบ๊อคคุง - หมู่บ้านบุคชอนฮันอก - ศูนย์โสม - คอสเมติก - ฮอกเกตนามู - REDPINE - แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ + ทำข้าวห่อสาหร่าย - เดินทางสู่ที่พัก

Meal Icon

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

Number one

= เดินทางสู่ กรุงโซล =

ทำเนียบประธานาธิบดีหรือบลูเฮาส์
(Blue House)

ทำเนียบประธานาธิบดีหรือบลูเฮาส์ (Blue House)

ผ่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี Cheong Wa Dae หรือ บลูเฮาส์ (Blue House) เป็นทำเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ที่มีหลังคาสีฟ้า

ใส่ชุดฮันบกชมพระราชวังเคียงบ็อคคุง
(Gyeongbokgung Palace)

ใส่ชุดฮันบกชมพระราชวังเคียงบ็อคคุง (Gyeongbokgung Palace)

ใส่ฮันบก เดินชม พระราชวังเคียงบ๊อคคุง เป็นพระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล ภายในบริเวณของพระราชวังแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมงดงาม เช่น พระที่นั่งคึนจองวอง (Geunjeongjeon), ศาลาเคียงฮวยรู (Hyangwonjeong) ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณสระน้ำ เมื่อเดินไปรอบๆจะพบสวนหย่อมที่ให้ความรู้สึกร่มรื่น ถือเป็นพระราชวังที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุด ของพระราชวังหลวงทั้งห้าแห่งในกรุงโซล

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เมนู ไก่ตุ๋นโสม ของขึ้นชื่อตั้งแต่ยุคสมัยราชวงศ์โชซอน

ไก่ตุ๋นโสม

หมู่บ้านบุคชอนฮันอก
(Bukchon Hanok Village)

หมู่บ้านบุคชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village)

เพลิดเพลินกับการเก็บภาพบรรยากาศย้อนยุค ของหมู่บ้านโบราณเก่าแก่กว่า 600 ปี ที่มีมาตั้งแต่สมัยโชซอน และยังคงรักษาบ้านเรือนแบบสมัยโบราณเอาไว้เป็นอย่างดี มรดกทางวัฒนธรรมของเกาหลีที่ควรต้องไป

โสมเกาหลี - ฮอกเกตนามู - น้ำมันสนเข็มแดง

 • ศูนย์โสมรัฐบาลเกาหลี (Ginseng Center) ศูนย์โสมที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลเกาหลี โดยในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดของเกาหลี "โสม" เป็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยคนเกาหลีเชื่อว่าโสมสามารถรักษาได้หลายอย่าง และช่วยปรับสมดุลในร่างกาย 
 • ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู (Hogae Namu Herb) เป็นสมุนไพรที่ขึ้นเฉพาะประเทศเกาหลี 10 ปี จะออกดอกหนึ่งครั้ง ต้องปลูกในที่อากาศหนาวเย็น บริสุทธิ์ ที่ความสูง 800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล โดยทุกส่วน ไม่ว่ากิ่ง ก้าน ใบ ล้วนเป็นสมุนไพรได้หมด ฮอกเกตนามูนั้นมีสรรพคุณช่วยขับสารพิษตกค้างต่างๆ ออกจากตับอย่างปลอดภัย
 • ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine) คนเกาหลีเชื่อว่าน้ำมันสนเข็มแดงนั้นช่วยในการลดไขมันและน้ำตาลในเส้นเลือด เหมาะสำรับผู้ป่วยเบาหวาน หรือผู้ป่วยคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด 
 • *** พิเศษให้ท่านได้ลองใส่ “ชุดฮันบก” ชุดประจำชาติเกาหลี และสนุกสนานไปกับกิจกรรม “ทำคิมบับ” อาหารพื้นเมืองของเกาหลี ***

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เมนู BBQ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี

BBQ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี

พักโรงแรม MARINA BAY SEOUL/ RAMADA HAN RIVER/ JK BLOSSOM
หรือเทียบเท่า

MARINA BAY SEOUL


วันที่สี่ :: อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีไกด์และรถบริการ)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีไกด์และรถบริการ)

คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon) กรุงโซล

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารเย็น

พักโรงแรม MARINA BAY SEOUL/ RAMADA HAN RIVER/ JK BLOSSOM
หรือเทียบเท่า

JK BLOSSOM


วันที่ห้า :: โซล - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - รถรับลูกค้าที่โรงแรมส่งสนามบินอินชอน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีไกด์และรถบริการ)

กรุงโซล

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • สมควรแก่เวลา รถรับท่าน ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน (มีรถบริการส่งสนามบิน)
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน และเที่ยวบิน ที่ท่านได้จองไว้
 • เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการรวม 

 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน รวมอาหารเช้า ณ โรงแรม ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหาร อาหารเช้า 3 มื้อ | อาหารกลางวัน + อาหารเย็น 4 มื้อ  ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยวตลอดเส้นทางตามที่ระบุไว้ใน
 • ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (English Speaking Guide)คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพการเดินทางท่องเที่ยว (กรมธรรม์วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่รักษาพยาบาล 5 แสนบาท*

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ รูมเซอร์วิส มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าพาสปอร์ตต่างด้าว เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การนัดหยุดงาน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization)ดยชำระเพิ่มท่านละ 500 บาท/ครั้ง (ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี)  *ขอสงวนสิทธิ์ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยงาน K-ETA  สำหรับผู้ที่มีผู้ที่มีอายุ 17 ปีหรือต่ำกว่า และอายุ 65 ปีขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการลงทะเบียน K-ETA
  • โปรดทราบ!!! ในกรณีที่ยื่นขอ K-ETA ซ้ำเกิน 3 ครั้งภายในระยะเวลา 6 เดือน จะถูกบล็อกจากการยื่นขอเพิ่มเติมได้
  • หากไม่ได้รับอนุญาตอนุมัติ K-ETA จะไม่สามารถเข้าประเทศด้วย K-ETA ได้ ท่านจะต้องเข้าประเทศด้วยวีซ่า โปรดสอบถามเกี่ยวกับวีซ่าได้ที่กับผู้จัดหรือสถานทูตเพื่อรับคำแนะนำ
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถท้องถิ่น  10,000 วอน ต่อวัน ( 10,000*4 วัน = 40,000 วอนต่อทริปต่อท่าน)
 • ค่าสัมภาระที่หนักเกินและ/หรือมีขนาดเกินกว่าที่สายการบินกำหนด

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาทโดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง)
 • กรณีหนังสือเดินทางต่างชาติ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มท่านละ 200 USD ต่อท่าน
 • กรณีท่านที่ใช้หนังสือราชการ (เล่มน้ำเงิน) ในการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์หรือรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ ร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีใต้เพื่อโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ สมุนไพรโสม,  สมุนไพรฮอกเกนามู, ศูนย์เครื่องสำอาง (คอสเมติค), พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก ,ร้านค้าปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี) และร้าน อื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนชี้แจงผู้เดินทางทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านทุกท่านจำเป็นต้องเข้าแวะชม หากประสงค์จะซื้อสินค้าหรือไม่ซื้อ ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่านเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

*** เนื่องจากโปรแกรมทัวร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ถ้าหากผู้เดินทางต้องการแยกตัวออกจากคณะทัวร์ หรือ ไม่ลงร้านค้าตามที่ระบุในโปรแกรม ทางบริษัทฯ ต้องคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก 200 USD ต่อท่าน***

RELATED ARTICLES

เข้าเกาหลีง่ายนิดเดียวด้วย K-ETA ระบบอนุมัติการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้

สิ้นสุดการรอคอย สำหรับใครที่กำลังรอที่จะเดินทางท่องเที่ยวเกาหลี ตอนนี้เกาหลีเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้ว สำหรับประเทศที่สามารถเข้าได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า นั่นหมายความว่าเราสามารถเดินทางเข้าเกาหลีได้แล้ว เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบ K-ETA

ตามรอยซีรีย์ดัง สุดโรแมนติก เกาะนามิ เกาหลี

เกาะนามิ เป็นเกาะสวยสุดโรแมนติกแห่งหนึ่งของเกาหลี ด้วยความโด่งดังจากซีรีย์เกาหลีที่มีเกาะนามิเป็นฉากหลัง และเรื่องราวความรักสุดโรแมนติก ยิ่งทำให้เกาะเล็กๆ แห่งนี้มีเสน่ห์เย้ายวนชวนให้ใครต่อใครอยากมาเที่ยวตามรอยสักครั้ง

UNESCO World Heritage in KOREA ย้อนยุคสู่อดีต เยือนที่สุดเมืองมรดกโลก เกาหลีใต้

พาย้อนเวลาสู่ยุครุ่งเรืองในอดีตของเกาหลีใต้ กับแหล่งมรดกโลกเกาหลีใต้สวยงามยิ่งใหญ่อลังการ พร้อมด้วยอีกหลายแห่งที่เป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์อันน่าค้นหา และสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ โดยมีหลายแห่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ควรค่าแก่การเยือน

ถนนสายโรแมนติกถ็อกซูกุง (Deoksugung Stone-wall Road)

เกาหลีใต้ ประเทศที่เต็มไปด้วยความโรแมนติกที่หลายๆ คู่อยากจะชวนกันไปเดินจูงมือสักครั้ง ซึ่งถนนสายโรแมนติกก็มีอยู่หลายจุดด้วยกัน และหนึ่งจุดที่น่าพากันไปเดินเล่นก็คือ ถนนสายโรแมนติกถ็อกซูกุง (Deoksugung Stone-wall Road)

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!