Trip Highlight
 • บินสู่เกาหลีใต้ กับสายการบิน Greater Bay Airlines ฟรี! น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
 • เติมสีสันสดใสไปกับ หมู่บ้านเทพนิยายแห่งซงวอลดง ที่แต่งแต้มตัวละครในโลกเทพนิยายสุดน่ารัก 
 • ไปถ่ายรูปชิคๆ ในมุมที่ไม่ซ้ำใคร สวนศิลปะ อันยาง อาร์ต ปาร์ค 
 • เยือนพระราชวังถ็อกซูกุง พระราชวังแห่งเดียวที่ล้อมรอบด้วยอาคารสไตล์ตะวันตก 
 • เดินเล่นชิลล์ๆ จตุรัสกวางฮวามุน และ คลองชองกเยชอน 
 • สายคาเฟ่ Cafe Hopping ห้ามพลาด! ธีมทะเลของ Susan Park Cafe และคาเฟ่สุดคิวท์ Happy Bear Day Cafe 
 • จัดเต็มความอร่อยแบบฉบับเกาหลีแท้ๆ เมนู บุลโกกิ, ซัมกเยทัง, จิมดัก, BBQ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี, ซีฟู้ด ฮอตพอท และ Makino Chaya Buffet 
 • ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง สยามสแควร์เกาหลี
 • อาหารครบทุกมื้อ
 • เดินทางแบบส่วนตัว 4-8 ท่าน พร้อมไกด์ท้องถิ่น (English Speaking Guide)คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
Details
ประเทศ: เกาหลี
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 9 มื้อ
สายการบิน: เกรทเตอร์ เบย์ แอร์ไลน์ส
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: สิงหาคม - ตุลาคม 2567
รหัสสินค้า: GGKRICNHB05X

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 เช็คอิน สนามบินสุวรรณภูมิ -
2 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง (แวะต่อเครื่อง) - สนามบินอินชอน - มีรถรับลูกค้า เดินทางหมู่บ้านเทพนิยายซงโวลดง - เดินทางสู่ที่พัก
RIVIEREA AIRPORT/ ROYAL EMPORIUM INCHEON
3 อันยาง - สวนศิลปะ อันยาง อาร์ต ปาร์ค - ซูซานพาร์คคาเฟ่ - โซล - คอสเมติก - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ตลาดปลานอร์ยางจิน - เดินทางสู่ที่พัก
MARINA BAY SEOUL/ RAMADA HAN RIVER/ JK BLOSSOM
4 โซล - ศูนย์โสม - ฮอกเกตนามู - พระราชวังถ็อกซูกุง - จตุรัสกวางฮวามุน - คลองชองกเยชอน - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรีและตลาดเมียงดง - เดินทางสู่ที่พัก
MARINA BAY SEOUL/ RAMADA HAN RIVER/ JK BLOSSOM
5 โซล - REDPINE - Happy Bear Day Cafe - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - รถรับลูกค้าส่งสนามบินอินชอน - ฮ่องกง (แวะเปลี่ยนต่อเครื่อง) - สนามบินสุวรรณภูมิ -

อัตราค่าบริการ(ราคารวมตั๋วเครื่องบิน)

Booking

วันที่เดินทาง

เดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ
เดินทาง 6 ท่าน
ท่านละ
เดินทาง 8 ท่าน
ท่านละ
พักเดี่ยว
ท่านละ

03 - 06 ส.ค.67

30,900

27,900

25,900

7,500

10 - 13 ส.ค.67

30,900

27,900

25,900

7,500

17 - 20 ส.ค.67

30,900

27,900

25,900

7,500

07 - 10 ก.ย.67

30,900

27,900

25,900

7,500

14 - 17 ก.ย.67

30,900

27,900

25,900

7,500

21 - 24 ก.ย.67

30,900

27,900

25,900

7,500

03 - 06 ต.ค.67

30,900

27,900

25,900

7,500

08 - 11 ต.ค.67

30,900

27,900

25,900

7,500

10 - 13 ต.ค.67

33,900

30,900

28,900

7,500

15 - 18 ต.ค.67

30,900

27,900

25,900

7,500

17 - 20 ต.ค.67

30,900

37,900

25,900

7,500

22 - 25 ต.ค.67

33,900

30,900

28,900

7,500

24 - 27 ต.ค.67

30,900

27,900

25,900

7,500

*หมายเหตุ :

 • กรุณาเช็คที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 • กรณีผู้เดินทางต่ำกว่า 4 ท่าน หรือมากว่า 8 ท่าน สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คราคาเพิ่มเติมได้


แพลนการเดินทาง

วันแรก :: เช็คอิน สนามบินสุวรรณภูมิ

เช็คอิน สนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 23.50 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ H-J สายการบินเกรทเตอร์เบย์ แอร์ไลน์ (Greater Bay Airlines - HB) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่สอง :: กรุงเทพฯ - ฮ่องกง (แวะต่อเครื่อง) - สนามบินอินชอน - มีรถรับลูกค้า เดินทางหมู่บ้านเทพนิยายซงโวลดง - เดินทางสู่ที่พัก

เดินทางสู่ กรุงอินชอน เกาหลีใต้

 • 03.30 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน เกรทเตอร์เบย์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HB298 
 • 07.00 น. เดินทางถึง สนามบินฮ่องกง เพื่อแวะต่อเครื่อง 
 • 09.45 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิ เกรทเตอร์เบย์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HB760 
 • 14.35 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาในประเทศเกาหลีเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) 
 • พบไกด์รอรับลูกค้า

หมู่บ้านเทพนิยายแห่งซงวอลดง
(Songwol-dong Fairy Tale Village)

หมู่บ้านเทพนิยายแห่งซงวอลดง (Songwol-dong Fairy Tale Village)

หมู่บ้านเทพนิยายแห่งซงวอลดง หรือที่รู้จักกันในชื่อของ ถนนเทพนิยาย ตั้งอยู่ในย่าน Jung-gu จังหวัดอินชอน เป็นบริเวณของถนนเส้นเล็กๆ ในเมือง ใกล้กับท่าเรืออินชอนและอินชอนไชน่าทาวน์ เป็นหมู่บ้านชุมชนที่ชาวเมืองนี้ร่วมมือกันสร้างสรรค์ภาพวาดจากเทพนิยาย การ์ตูน และลายเส้นสดใส ให้กับตัวอาคารที่พัก และรั้วบ้าน จากทั้งเทพนิยายและการ์ตูนเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อลาดิน สโนไวท์ ปีเตอร์แพน เป็นต้น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บุลโกกิ (Bulgogi)

บุลโกกิ (Bulgogi)

ลิ้มรสอาหารเกาหลีโบราณ ใช้วัตถุดิบหลักเป็นเนื้อหมูสไลด์หมักซอส เพื่อเพิ่มความนุ่มละมุนลิ้น เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ

พักโรงแรม RIVIEREA AIRPORT
หรือ ROYAL EMPORIUM INCHEON
หรือเทียบเท่า

ROYAL EMPORIUM INCHEON


วันที่สาม :: อันยาง - สวนศิลปะ อันยาง อาร์ต ปาร์ค - ซูซานพาร์คคาเฟ่ - โซล - คอสเมติก - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ตลาดปลานอร์ยางจิน - เดินทางสู่ที่พัก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

= เดินทางสู่ เมืองอันยาง =

สวนศิลปะ อันยาง อาร์ต ปาร์ค
(Anyang Art Park)

สวนศิลปะ อันยาง อาร์ต ปาร์ค (Anyang Art Park)

สวนศิลปะแห่งเมืองอันยาง ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงโซล ที่นี่เป็นสวนศิลปะขนาดใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขา และมีพื้นที่กว้างขวาง ภายในจัดแสดงงานสถาปัตยกรรม และงานประติมากรรมกว่า 50 ชิ้น ที่ออกแบบโดยนักออกแบบชื่อดังจากทั่วโลก แต่ละจุดต่างก็มีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร เหมาะกับการมาเสพงานศิลป์ดีๆ เพื่อหาแรงบันดาลใจ แถมยังตอบโจทย์ทั้งสายฮิปที่ชอบการถ่ายรูป และสายชิลที่กำลังหาแหล่งพักผ่อนใกล้ชิดธรรมชาติ

ซูซานพาร์ค คาเฟ่ (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม)

ซูซานพาร์ค คาเฟ่

ทะเลทิพย์แห่งเมืองกิมโป สำหรับคนที่ชอบไปทะเลจะต้องชอบร้านนี้อย่างแน่นอน เรียกได้ว่ามาครบจบในที่เดียว 

 • ชั้น 1 เนรมิตเป็นทะเลจำลอง มีหาดทราย และผืนน้ำทะเลสีฟ้าคราม มองดูสบายตา เสิร์ฟทั้งขนมและเบเกอรี่หน้าตาน่ากิน มีให้เลือกหลากหลายเมนู
 • ชั้น 2 มาในธีมป่าเขตร้อน ขายซูชิที่เค้าการันตีว่าสดมากๆ เพราะร้านอยู่ใกล้ทะเลนั่นเอง 
 • ดาดฟ้าด้านบน ตกแต่งเป็นวิวท้องฟ้าสีสันสดใส มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมาก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เมนู BBQ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี

BBQ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี

= เดินทางสู่ กรุงโซล =

COSMETIC SHOP - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum)

 • COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องสำอางชื่อดังของเกาหลี อาทิ Rotree, Rojukiss, Dr.Mj ครีม น้ำแตก ครีมหอยทาก และอีกหลากหลายแบรนด์ให้ท่านได้ทดลองและเลือกซื้อ 
 • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ผลิตและแสดงการเลี้ยงสาหร่ายแบบครบวงจร ให้ท่านได้เข้าไปเยี่ยมชม ลองชิมและเลือกซื้อสาหร่าย
 • ใส่ชุดฮันบก ชุดประจำชาติของเกาหลีใต้ 

ตลาดปลานอร์ยางจิน
(Noryangjin Fish Market)

ตลาดปลานอร์ยางจิน (Noryangjin Fish Market)

เป็นตลาดขายส่งและปลีกสินค้าซีฟู้ดขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ติดกับสถานีรถไฟ Noryangjin Station เริ่มมาจากตลาดเก่าแก่เล็กๆ ที่ภายหลังได้รับการพัฒนาจนเป็นตลาดซีฟู้ดชั้นนำของประเทศเกาหลี มีร้านค้าราวเกือบหนึ่งพันกว่าร้าน ทำให้ที่นี่เป็นแหล่งชิมอาหารทะเลสดๆ ที่ราคาไม่แพงยอดนิยมประจำกรุงโซลที่ควรต้องลองชิม

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เมนูซีฟู้ด ฮอตพอท

ซีฟู้ด ฮอตพอท

พักโรงแรม MARINA BAY SEOUL
หรือ RAMADA HAN RIVER
หรือ JK BLOSSOM หรือเทียบเท่า

MARINA BAY SEOUL


วันที่สี่ :: โซล - ศูนย์โสม - ฮอกเกตนามู - พระราชวังถ็อกซูกุง - จตุรัสกวางฮวามุน - คลองชองกเยชอน - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรีและตลาดเมียงดง - เดินทางสู่ที่พัก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ศูนย์โสม - ฮอกเกตนามู

 • ศูนย์โสม (GINSENG) เป็นโสมที่รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่าเพื่อนำไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ 
 • เลือกซื้อ สมุนไพรฮอกเกตนามู เป็นผลิตภัณฑ์ผลของฮ๊อกเก็ตนามูที่เติบโตกลางป่าดงดิบกว่า 20 ปี มีสรรพคุณช่วยกรองสารพิษในตับ เหมาะสำหรับคนที่ทำงานหนัก ดื่มเหล้า นอนดึก หรือเป็นไวรัสตับอักเสบ ตับแข็ง ให้ท่านอิสระเลือกซื้อให้ตัวเองและฝากครอบครัวหรือญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรัก

พระราชวังถ็อกซูกุง
(Deoksugung Palace)

พระราชวังถ็อกซูกุง (Deoksugung Palace)

พระราชวังถ็อกซูกุง (Deoksugung Palace) เป็นพระราชวังที่เล็กที่สุดในบรรดา 5 พระราชวังของเกาหลีตั้งอยู่ที่หัวมุมสี่แยกใจกลางเมืองที่คึกคักที่สุดของกรุงโซล ซึ่งเป็นเพียงพระราชวังแห่งเดียวที่ล้อมรอบด้วยอาคารสไตล์ตะวันตกที่เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของทิวทัศน์ได้  มีจุดเด่นคืออาคารภายในพระราชวังนั้นเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เมนู ไก่ตุ๋นโสม ของขึ้นชื่อตั้งแต่ยุคสมัยราชวงศ์โชซอน

ไก่ตุ๋นโสม

จตุรัสกวางฮวามุน
(Gwanghwamun Square)

จตุรัสกวางฮวามุน (Gwanghwamun Square)

จัตุรัสที่ตั้งอยู่ใจกลางเขตจงโรที่เป็นศูนย์กลางของประวัติศาสตร์ 600 ปีของกรุงโซล และออกแบบให้กลมกลืนกับทัศนียภาพที่สวยงามของพระราชวังเคียงบกกุง และภูเขาบูกักซาน

คลองชองกเยชอน
(Cheonggyecheon)

คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon)

คลองชองกเยชอน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า คลองชองเกชอน หรือ ชองเคยอน เป็นคลองที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่ยุคของราชวงศ์โชชอน มีอายุมากกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 11 กิโลเมตร ไหลผ่านกลางกรุงโซล ที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในกรุงโซล

ช้อปปิ้งแหล่งสินค้าปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี)

ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา, แว่นตา, กระเป๋า, น้ำหอม เครื่องสำอางแบรนด์ชั้นดัง อาทิ SULWHASOO, LANEIGE, SHISEIDO, SKII และกระเป๋าแบรนด์ดัง อาทิ MCM, LOUIS VUITTON, CHANEL เป็นต้น

ช้อปปิ้ง ตลาดเมียงดง

ตลาดเมียงดง

ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี แหล่งรวมวัยรุ่นและเป็นจุดนัดพบที่สำคัญของหนุ่มสาวชาวเกาหลี พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแฟชั่นแบบอินเทรนด์ รวมทั้งเครื่องสำอางยี่ห้อดังของเกาหลี เป็นต้น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
MAKINOCHAYA BUFFET

MAKINOCHAYA BUFFET

อิ่มอร่อยที่ MACHINOCHAYA BUSSFET ที่มีบริการอาหารหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอาหารเกาหลี อาหารนานาชาติ ขนมหวาน ผลไม้ ไอศกรีม และเครื่องดื่มมากมาย

พักโรงแรม MARINA BAY SEOUL
หรือ RAMADA HAN RIVER
หรือ JK BLOSSOM หรือเทียบเท่า

JK BLOSSOM


วันที่ห้า :: โซล - REDPINE - Happy Bear Day Cafe - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - รถรับลูกค้าส่งสนามบินอินชอน - ฮ่องกง (แวะเปลี่ยนต่อเครื่อง) - สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง (RED PINE)

ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง (RED PINE) ชมผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสน มีสรรคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายได้เป็นอย่างดี

Happy Bear Day Cafe (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม)

Happy Bear Day Cafe

คาเฟ่ที่กำลังมาแรงด้วยความโดเด่นของสีสันอันสดใสของตัวร้าน และความน่ารักแบบสุด ๆ ของบรรดาขนมหวานที่วางเรียงรายล่อตาล่อใจ โดยเฉพาะเค้กดีไซน์สวยเก๋

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เมนู จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น

จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น

ช้อปปิ้ง ซุปเปอร์มาร์เก็ต

แวะละลายเงินวอนที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของฝากเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอม ขนม ช็อคโกแลต น้ำจิ้มหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูปผลไม้ ในราคาพิเศษ

เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน 
 • 15.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เกรทเตอร์เบย์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HB761 
 • 18.35 น. เดินทางถึง สนามบินฮ่องกง เพื่อแวะต่อเครื่อง 
 • 22.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เกรทเตอร์เบย์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HB297

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 00.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการรวม 

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมันเส้นทาง กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – อินชอนฮ่องกง –กรุงเทพฯ รวมน้ำหนักสัมภาระอยู่ที่ 20 กิโลกรัม ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) และถือขึ้นเครื่องได้อีก Hand Carry ท่านละ 7 กก. ต่อ 1 ใบ  (*ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินไปหรือกลับ และเปลี่ยนวันเดินทางไปหรือกลับ หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศปลายทาง จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศปลายทาง ทางผู้จัด และทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศดังกล่าวเรียกเก็บ  ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน หรือ ต้องซื้อตั๋วใบใหม่  ทั้งนี้แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัด ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันออกตั๋วหรือวันเดินทาง)
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน รวมอาหารเช้า ณ โรงแรม ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหาร อาหารเช้า 3 มื้อ | อาหารกลางวัน + อาหารเย็น 3 มื้อ  ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยวตลอดเส้นทางตามที่ระบุไว้ใน
 • ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (English Speaking Guide)คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพการเดินทางท่องเที่ยว (กรมธรรม์วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่รักษาพยาบาล 5 แสนบาท*

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ รูมเซอร์วิส มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าพาสปอร์ตต่างด้าว เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การนัดหยุดงาน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) โดยชำระเพิ่มท่านละ 500 บาท/ครั้ง (ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี)  *ขอสงวนสิทธิ์ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยงาน K-ETA  สำหรับผู้ที่มีผู้ที่มีอายุ 17 ปีหรือต่ำกว่า และอายุ 65 ปีขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการลงทะเบียน K-ETA
 • โปรดทราบ!!! ในกรณีที่ยื่นขอ K-ETA ซ้ำเกิน 3 ครั้งภายในระยะเวลา 6 เดือน จะถูกบล็อกจากการยื่นขอเพิ่มเติมได้
 • หากไม่ได้รับอนุญาตอนุมัติ K-ETA จะไม่สามารถเข้าประเทศด้วย K-ETA ได้ ท่านจะต้องเข้าประเทศด้วยวีซ่า โปรดสอบถามเกี่ยวกับวีซ่าได้ที่กับผู้จัดหรือสถานทูตเพื่อรับคำแนะนำ
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถท้องถิ่น 10,000 วอน ต่อวัน ( 10,000*4 วัน = 40,000 วอนต่อทริปต่อท่าน)
 • ค่าสัมภาระที่หนักเกินและ/หรือมีขนาดเกินกว่าที่สายการบินกำหนด

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาทโดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง)
 • กรณีหนังสือเดินทางต่างชาติ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มท่านละ 200 USD ต่อท่าน
 • กรณีท่านที่ใช้หนังสือราชการ (เล่มน้ำเงิน) ในการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์หรือรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ ร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีใต้เพื่อโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ สมุนไพรโสม, สมุนไพรฮอกเกนามู, ศูนย์เครื่องสำอาง (คอสเมติค), พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก ,ร้านค้าปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี) และร้านอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนชี้แจงผู้เดินทางทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านทุกท่านจำเป็นต้องเข้าแวะชม หากประสงค์จะซื้อสินค้าหรือไม่ซื้อ ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่านเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

*** เนื่องจากโปรแกรมทัวร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ถ้าหากผู้เดินทางต้องการแยกตัวออกจากคณะทัวร์ หรือ ไม่ลงร้านค้าตามที่ระบุในโปรแกรม ทางบริษัทฯ ต้องคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก 200 USD ต่อท่าน***

RELATED ARTICLES

แนะนำเที่ยวฮ่องกงด้วยสายการบินใหม่ Greater Bay Airlines

เที่ยวฮ่องกงตอนนี้มีทางเลือกใหม่แล้ว กับสายการบินน้องใหม่ Greater Bay Airlines ใครที่เป็นนักเดินทางสายรอโปรตั๋วเครื่องบิน ชอบจองตั๋วเครื่องบินราคาถูก น่าจะถูกใจมากๆเลยทีเดียว

จับตามอง Greater Bay Airlines สายการบินน้องใหม่ของฮ่องกง ในยุคก้าวข้ามผ่านโควิด

Greater Bay Airlines สายการบินใหม่ของฮ่องกง ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานออกใบอนุญาตการขนส่งทางอากาศ (ATLA) ในเดือนกุมภาพันธ์ และมีแผนจะบินเที่ยวบินแรก กรุงเทพฯ - ฮ่องกง ในเดือนกรกฎาคมนี้

ตามรอยซีรีย์ดัง สุดโรแมนติก เกาะนามิ เกาหลี

เกาะนามิ เป็นเกาะสวยสุดโรแมนติกแห่งหนึ่งของเกาหลี ด้วยความโด่งดังจากซีรีย์เกาหลีที่มีเกาะนามิเป็นฉากหลัง และเรื่องราวความรักสุดโรแมนติก ยิ่งทำให้เกาะเล็กๆ แห่งนี้มีเสน่ห์เย้ายวนชวนให้ใครต่อใครอยากมาเที่ยวตามรอยสักครั้ง

เข้าเกาหลีง่ายนิดเดียวด้วย K-ETA ระบบอนุมัติการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้

สิ้นสุดการรอคอย สำหรับใครที่กำลังรอที่จะเดินทางท่องเที่ยวเกาหลี ตอนนี้เกาหลีเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้ว สำหรับประเทศที่สามารถเข้าได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า นั่นหมายความว่าเราสามารถเดินทางเข้าเกาหลีได้แล้ว เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบ K-ETA

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!