Trip Highlight
 • เดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว 4 - 8 ท่าน โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง (แนะนำ! จองตั๋วเครื่องบินง่ายๆ กับ Ynotfly.com คลิก!)
 • เที่ยวแบบส่วนตัวไม่ต้องเดินตามใคร ด้วยรถรับส่งแบบส่วนตัว พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยดูแลตลอดทริป
 • สัมผัสสิ่งมหัศจรรย์ของโลกกำแพงเมืองจีนที่สมบูรณ์ที่สุด กำแพงเมืองจีนด่านมู่เถียนยวี่ (รวมค่ากระเช้าเคเบิ้ลขึ้น-ลงและรถอุทยาน)
 • ย้อนรอยประวัติศาสตร์อันเลื่องชื่อของกรุงปักกิ่ง พระราชวังกู้กง พระราชวังฤดูร้อน จัตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน วัดลามะ 
 • เดินเที่ยวชมบรรยากาศดั้งเดิม ถนนโบราณเฉียนเหมิน 
 • ช้อปปิ้งหวังฟู่จิ่ง ใหญ่ที่สุดในกรุงปักกิ่ง และ ย่านเดอะ เพลส (The Place) ศูนย์การค้าสุดทันสมัยกับจอ LED สุดอลังการ
 • ที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า พร้อมอาหารเช้า
 • เที่ยวสนุกเต็มที่...ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 4 มื้อ + อิสระ 8 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 30 ตุลาคม 2567
รหัสสินค้า: GGPEKMUTIANYU009

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาตินครปักกิ่ง - รถรับจากสนามบินส่งโรงแรม
SUN WORLD HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีนด่านมู่เถียนยวี่ (รวมกระเช้าขึ้น-ลง+รถอุทยาน) - THE PLACE (มีไกด์บริการ)
SUN WORLD HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะ - ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง (มีไกด์บริการ)
SUN WORLD HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 หอบวงสรวงเทวดาเทียนถาน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ถนนโบราณเฉียนเหมิน (มีไกด์บริการ)
SUN WORLD HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 รถรับจากโรงแรมส่งสนามบิน-ท่าอากาศยานนานาชาตินครปักกิ่ง - กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ สำหรับเดินทาง 4-8 ท่าน
(ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
กำหนดการเดินทาง วันนี้ - 30 ตุลาคม 2567

จำนวนผู้เดินทาง ราคา (บาท/ท่าน)

4 ท่าน

30,900

5 ท่าน

25,900

6 ท่าน

24,900

7 ท่าน

23,900

8 ท่าน

22,900

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

8,000

หมายเหตุ:

 • อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
 • ต้องเช็คห้องว่างล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7วัน
 • ***ราคายกเว้นช่วงวันหยุดคริสมาสต์และวันหยุดปีใหม่ วันหยุดตรุษจีน หรือวันหยุดของจีน จะต้องเช็คราคาใหม่อีกครั้ง ***

เดินทางโดยรถตู้ส่วนตัว ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย
ใช้รถ Van 7-14 ที่นั่ง  สำหรับนั่ง 4-8 ท่าน

สำหรับเดินทาง 4-5 ท่าน โดยรถยนต์ 7 ที่นั่ง

สำหรับเดินทาง 6-8 ท่าน โดยรถยนต์ 14 ที่นั่ง


แพลนการเดินทาง

วันแรก :: กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาตินครปักกิ่ง - รถรับจากสนามบินส่งโรงแรม

กรุงเทพฯ

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • …….น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ หรือ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
 • .......น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านสามารถเลือกได้เอง

ปักกิ่ง

 • ..........น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินครปักกิ่ง ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง คนขับรถถือป้ายต้อนรับตรงประตูทางออก
 • นำท่านเดินทางสู่ที่พักด้วยรถส่วนตัว

อิสระพักผ่อนหรือท่องเที่ยวในกรุงปักกิ่งตามอัธยาศัย

ปักกิ่ง

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารเย็น

ที่พัก Sun World Hotel 
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

Sun World Hotel


วันที่สอง :: ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีนด่านมู่เถียนยวี่ (รวมกระเช้าขึ้น-ลง+รถอุทยาน) - THE PLACE (มีไกด์บริการ)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รถส่วนตัวพร้อมไกด์ รับท่านจากที่พัก

กำแพงเมืองจีนด่านมู่เถียนยวี่
(รวมค่ากระเช้าเคเบิ้ลขึ้น-ลง)

กำแพงเมืองจีนด่านมู่เถียนยวี่

กำแพงเมืองจีนด่านมู่เถียนยวี่

1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ยิ่งใหญ่อลังการ และในฐานะที่เป็น ด่านมู่เถียนยวี่ ซึ่งได้รับการบูรณะอย่างดีที่สุด ใกล้เคียงกับของเดิมที่สุดในบรรดา 9 ด่านของกําแพงเมืองจีน จะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ตัวกำแพงถูกล้อมด้วยภูเขาสูงใหญ่ และคนไม่หนาแน่นเท่าด่านปาต้าหลิ่ง คุณจะได้ภาพถ่ายกำแพงเมืองจีนที่สวยงามมากแน่นอน และที่ด่านนี้ยังเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย แถมยังเดินทางได้สะดวกสบาย เพราะอยู่ห่างจากปักกิ่งแค่ 70 กม. มีกระเช้าให้ขึ้นได้ 2 แบบ คือ กระเช้าเคเบิ้ลและกระเช้าแบบห้อยขา ไฮไลท์อยู่ที่ขาลงมีสไลเดอร์ที่สามารถสไลด์ตัวลงมาจากด้านบนกำแพงเพื่อลงมาข้างล่างได้

เดอะ เพลส
(The Place)

เดอะ เพลส (The Place)

ช้อปปิ้งย่าน เดอะ เพลส (The Place) หรือ ซื่อ เม่า เทียน เจีย ศูนย์การค้าและแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยใจกลางกรุงปักกิ่ง ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจใจกลางเมือง ไฮไลท์ของที่นี่คือหน้าจอ LED บนหลังคาที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีน

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารเย็น

ที่พัก Sun World Hotel 
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

Sun World Hotel


วันที่สาม :: พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะ - ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง (มีไกด์บริการ)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถส่วนตัวพร้อมไกด์ รับท่านจากที่พัก

พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน

พระราชวังฤดูร้อน “อี้เหอหยวน” ของพระนางซูสีไทเฮา ก่อนหน้านี้เคยเป็นสถานที่ที่เจ้านายผู้ปกครองในระบบศักดินานิยมมาพักผ่อนตากอากาศ โดยจักรพรรดิต่อมาอีกหลายพระองค์โปรดเสด็จมาประทับทรงงาน โดยเป็นอุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ประกอบด้วยเนินเขาสูง 60 เมตร มีพระตำหนักอยู่บนเนิน และทะเลสาบคุนหมิงที่เกิดจากเกิดจากการใช้แรงงานคน ขุดดินขึ้นไปถมเป็นเนินเขา และได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลก

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

วัดลามะ หรือ ยงเหอกง

วัดที่มีความวิจิตรงดงามและได้รับการบูรณะอย่างยอดเยี่ยมที่สุดในปักกิ่ง แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับของจักรพรรดิหย่งเจิ้น ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาที่นี่ได้กลายเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปะแบบธิเบต นมัสการพระศรีอารยเมตไตรที่งดงามและสูงถึง 23 เมตร โดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลักจากไม้จันทน์เพียงชิ้นเดียว ซึ่งประดิษฐานอยู่ในศาลาหมื่นสุขว่านฟู่เก๋ 

ช้อปปิ้งหวังฟู่จิ่ง

แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปักกิ่ง เป็นถนนสายยาวสำหรับคนเดิน โดยห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน มีห้างสรรพสินค้า พลาซ่า และร้านค้าน้อยใหญ่เรียงรายสองข้างถนน รวมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนังสือ ครบครัน

อิสระรับประทานอาหารเย็น

ที่พัก Sun World Hotel 
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

Sun World Hotel


วันที่สี่ :: หอบวงสรวงเทวดาเทียนถาน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ถนนโบราณเฉียนเหมิน (มีไกด์บริการ)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถส่วนตัวพร้อมไกด์ รับท่านจากที่พัก

หอฟ้าเทียนถาน

หอบวงสรวงเทวดาเทียนถาน เป็นจุดที่ใช้ในพิธีกรรมบูชาฟ้าดิน ตั้งอยู่บนลานหินอ่อนซ้อนกัน 3 ชั้น ซึ่งจะหมายถึง โลกของ มนุษย์ สวรรค์ และ โลกอมตะ

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน

เป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน เป็นสถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ

พระราชวังต้องห้าม หรือ พระราชวังกู้กง

พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า "กู้กง" หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "จื่อจิ้นเฉิง" ซึ่งแปลว่า "พระราชวังต้องห้าม" เหตุที่เรียกชื่อนี้ เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็นที่ต้องห้าม คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปได้

*** หมายเหตุ ***

เนื่องจากปัจจุบันพระราชวังกู้กง มีกำหนดระยะเวลาการเปิดจองตั๋วทางออนไลน์ล่วงหน้าก่อนวันเข้าชม 7 วัน และจำกัดจำนวนคนเข้าชมต่อวัน หากในกรณีทางแลนด์จีนไม่สามารถจองบัตรเข้าชมได้ทางบริษัทยินดีชดเชยคืนท่านละ 60 หยวน หรือเปลี่ยนเป็นสถานที่เที่ยวอื่นแทน

ถนนโบราณเฉียนเหมิน
(Qianmen Shopping Street)

ถนนสายนี้อยู่ใกล้ๆ กับจัตุรัสเทียนอันเหมิน จะเป็นสไตล์อาคารโบราณซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คน และมีร้านค้า ร้านอาหาร เปิดทั้งกลางวันและกลางคืน เหมาะกับการเดินเล่นชมบรรยากาศความสวยงามเป็นอย่างมาก

อิสระรับประทานอาหารเย็น

ที่พัก Sun World Hotel 
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

Sun World Hotel


วันที่ห้า :: รถรับจากโรงแรมส่งสนามบิน-ท่าอากาศยานนานาชาตินครปักกิ่ง - กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

อิสระท่องเที่ยวในตัวเมืองปักกิ่งตามอัธยาศัย
(รถจะให้บริการเฉพาะ รับส่งโรงแรม-สนามบินเท่านั้น)

ปักกิ่ง

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารเย็น

เดินทางสู่กรุงเทพฯ

สนามบินสุวรรณภูมิ
 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง 
 • …….น. ออกเดินทางจากสนามบิน เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง
 • …….น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยดูแลในวันที่มีซิตี้ทัวร์ (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า 4 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
 • ค่าประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง (กรณีที่สนใจซื้อประกันเพิ่ม กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน (หากถูกปฎิเสธวีซ่าทางสถานทูตจะไม่คืนค่าวีซ่าไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิน)
 • ค่าอาหารกลางวันและเย็น 
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ มาตรฐาน 200 หยวน/กรุ๊ป/วัน รวมทั้งหมด 5วัน หรือ 1,000 หยวน/กรู๊ป ตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ข้อควรทราบ

 • การเดินทางไปท่องเที่ยวในเมืองจีนทุกเมือง จะมีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ ศูนย์ผีเซี๊ยะ, โรงงานผลิตหยก, ศูนย์ไข่มุก ซึ่งจำเป็นต้องใส่ไว้ในรายการทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงขอเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทราบว่า ร้านทุกร้านที่ใส่ในรายการทัวร์ จำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทไม่มีส่วนได้เสียในการขายสินค้าจากร้านช้อปปิ้งขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก สินค้าทุกชิ้นไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนได้
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

RELATED ARTICLES

แนะนำ 5 ที่เที่ยวคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ เมืองยอดฮิตของจีน

เมืองคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจีน มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายใครสายธรรมชาติต้องมาสักครั้ง

เที่ยวจีน ไปเมืองซัวเถา ถิ่นกำเนิดชาวแต้จิ๋วต้องไปเยือน

เที่ยวจีน ไปเมืองซัวเถา ถิ่นกำเนิดชาวแต้จิ๋วต้องไปเยือน ดูว่ามีอะไรน่าเที่ยวบ้าง เฮี้ยงบู้ซัว ชมศาลเจ้าพ่อเสือ เกาะหม่าสือ วัดไทยในแต้จิ๋ว วัดไคหยวน สะพานเซียงจื่อ ศาลเจ้าไต่ฮงกง วัดแปะฮวยเจียม หรือ วัดดอกไม้ขาว

มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองที่ไม่เคยหลับไหล

นครเซี่ยงไฮ้ เมืองที่ไม่เคยหลับ ชมหอไข่มุก พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ ศาลาฝานกง วัดฉงหยวน เดินเล่นหาดว่ายทัน ถนนคนเดินนานกิงลู่ ซินเทียนตี้

เช็คอิน 5 ที่เที่ยวกุ้ยหลิน เมืองสวรรค์บนพิภพ

เที่ยวกุ้ยหลิน ใครก็ว่าเมืองกุ้ยหลินเป็นเมืองสวรรค์ ที่ไม่ว่าจะไปทางไหนก็สวยงามไปซะหมด ทั้งภูเขา แม่น้ำ และถ้ำ ที่ธรรมชาติได้สรรค์สร้างได้สวยงามลงตัวที่สุด

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!