แพคเกจสิงคโปร์-มาเลเซีย JAHOBARU LEGOLAND 3 วัน 2 คืน

Highlight
 • พาเที่ยวสวนสนุก LEGOLAND (เลโก้แลนด์) สวนสนุกใหม่ล่าสุด ที่แรกในมาเลเซีย พร้อมเครื่องเล่นกว่า 40 ชนิด บนพื้นที่กว่า 200 ไร่
 • อิสระเลือกโรงแรมที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ ณ Johor bahru
 • บินเป็นคู่สุดคุ้ม 2 ท่าน ไม่ต้องรอเป็นกรุ๊ป ไม่ต้องรอใคร โดยสายการบินชั้นนำ Tigerair Singapore 
 • ฟรี! บริการรถรับส่ง ระหว่าง โรงแรม-สนามบิน

Details
ประเทศ: สิงคโปร์
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 2 มื้อ
สายการบิน: Tigerair Singapore
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ติดต่อสอบถาม
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,900
จากราคาปกติ 14,900 บาท/ท่าน
(กรุณาดูรายละเอียดตามเงื่อนไข)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

ช่วงเวลาดินทาง

 • วันนี้ - 31 ธันวาคม 2559

อัตราค่าบริการ

โรงแรม
ราคาท่านละ

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
ผู้ใหญ่  เด็ก
ใช้เตียง
เด็ก
ไม่ใช้เตียง

THISTLE HOTEL****

14,900

14,900

13,900

4,000

รายละเอียดเที่ยวบินของสายการบิน Tigerair

ขาไป
FlightNo.
ออกจาก
กรุงเทพ
เดินทางถึง
สิงคโปร์
วันบิน
TR 2103 08.45 12.10 ทุกวัน
TR 2107 10.25 13.50 ทุกวัน
TR 2105 14.40 18.05 ทุกวัน
TR 2113 17.35 21.00 ทุกวัน
TR 2109 20.05 23.30 ทุกวัน

ขากลับ
Flight No.
ออกจาก
สิงคโปร์
เดินทางถึง
กรุงเทพ
วันบิน
TR 2102 06.40 08.00 ทุกวัน
TR 2106 08.25 09.50 ทุกวัน
TR 2104 12.35 14.00 ทุกวัน
TR 2112 15.30 16.55 ทุกวัน
TR 2108 18.00 19.25 ทุกวัน


ราคาน้ำหนักกระเป๋า

น้ำหนัก ราคา/ท่าน/เที่ยว
15 KG 513 บาท
20 KG 564 บาท
25 KG 641 บาท
30 KG 1,025 บาท
35 KG 1,281 บาท
40 KG 1,794 บาท

ข้อมูลโรงแรมเพิ่มเติม

Thistle Johor Bahru 

ที่พักยอดนิยมแห่งหนึ่งในยะโฮร์บาห์รู กับบรรยากาศสบายๆ สไตล์โมเดิร์น เรียบง่ายดูสบายตา พร้อมการบริการดีเยี่ยม ที่หลายๆ คนใน Tripadvisor ยกให้เป็นโรงแรมแนะนำ

ที่อยู่ Jalan Sungai Chat, 80100 Johor Bahru Johor Bahru, Malaysia
การคมนาคม ตั้งอยู่ในใจกลางของเมือง Johor Bahru และตั้งอยู่ห่างจาก Danga Bay เป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร 
สิ่งอำนวยความสะดวก : ฟรี WIFI ทุกห้องพัก

ลิงค์โรงแรม: http://bit.ly/2cZslCT

Thistle Johor Bahru มาเลเซีย

ตารางการเดินทาง

วันที่ 1

 • ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Tigerair Singaporeเที่ยวบินตามที่ท่านเลือก
 • เมื่อถึงสิงคโปร์ จะมีรถมารับเพื่อนำท่านเดินทางสู่ เมือง Johor bahru ประเทศมาเลเซีย
 • ที่พัก THISTLE HOTEL JOHOR BAHRU*** หรือเทียบเท่า
 • ท่านสามารถเข้า CHECK IN ห้องพัก โรงแรมได้ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

วันที่ 2

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • สนุกสนานเต็มวันกับสวนสนุก LEGOLAND แห่งแรกของเอเชีย (รวมค่าบัตรเข้า)
 • ที่พัก THISTLE HOTEL JOHOR BAHRU*** หรือเทียบเท่า


วันที่ 3

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • พักผ่อนเดินเล่นชมเมือง ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • มีรถมารับท่านเพื่อกลับสู่สิงคโปร์ 
 • ออกเดินทางจากสนามบินชางกี โดยสายการบิน Tigerair Singapore เที่ยวบินตามที่ท่านเลือก
 • เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


จองตั๋วเครื่องบินสิงคโปร์ คลิก

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับ) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 10 กก.
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการข้างต้น พักห้องละ 2 ท่าน
 • รถ รับ-ส่ง สนามบิน <->โรงแรม
 • บัตรเข้า LEGO LAND MALAYSIA พร้อมรถรับส่ง

อัตรานี้ไม่รวม

 • น้ำหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก, ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารสำหรับผู้ถือบัตรต่างด้าว
 • ค่าทิปเด็กยกกระเป๋า

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • เดินทางได้ตั้งแต่: วันนี้ - 31 ธันวาคม 2559
 • ราคาข้างต้นยกเว้น: ช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ราคาที่แสดงข้างต้น ต้องมีผู้เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป และไม่สามารถคืนเงินได้หากมีการเช็คเอาท์ออกก่อนกำหนด
 • ราคาดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงการเสนอราคาเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะที่นั่งว่างของตั๋วเครื่องบิน และสถานะห้องพัก ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย
 • มิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากได้รับการยืนยันสถานะเรียบร้อยแล้ว ต้องทำการชำระเงินทันที หรือ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ทางสายการบินและทางโรงแรมกำหนดขึ้นมา

RELATED PRODUCTS

แพคเกจ SINGAPORE IN & OUT 3 วัน 2 คืน

หลากหลายโรงแรมที่พักในสิงคโปร์ เลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ ใกล้แหล่งท่องเที่ยว ติดรถไฟฟ้า เดินทางสะดวก ฟรี! รถ รับ-ส่ง สนามบิน - โรงแรม แบบ SEAT-IN-COACH และบริการซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน

เริ่มต้น 3,100 บาท/ท่าน

โปรโมชั่นจองตั๋วเครื่องบินราคาถูก : สิงคโปร์

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินสิงคโปร์ ราคาพิเศษสุดคุ้ม โดยสายการบินชั้นนำ จองผ่านคอลล์เซ็นเตอร์วันนี้ ที่วันเดอร์ฟูลแพ

เริ่มต้น 3,305 บาท/ท่าน

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES

บินสู่ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เอเชีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ยุโรป กับสายการบินระดับ 5 ดาว บริการ Full service

เริ่มต้น 12,940 บาท/ท่าน

FUN PASS @ SINGAPORE

สนุกสุดเหวี่ยงกันให้ทั่วสิงคโปร์ ด้วย Fun Pass ที่มีให้เลือกหลากหลายโซน ทั้งโซน Education, Family, Lifestyle และ Garden

เริ่มต้น 150 บาท/ท่าน

RELATED ARTICLES

รู้แล้วบอกต่อ...วิธีออมเงินไปเที่ยวต่างประเทศ

อยากไปเที่ยวต่างประเทศ แต่ไม่มีเงินเก็บกับเค้าซักที ลองมาใช้วิธีต่อไปนี้ดู แล้วคุณจะรู้ว่าการออมเงินไปเที่ยวต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยาก แป๊บๆ ก็ไปเที่ยวได้แล้ว

มีอะไรดีๆ เมื่อไปเที่ยวสิงคโปร์ที่ Gardens by the Bay

Gardens by the Bay สิงคโปร์ มีอะไรดี? ทำไมใครๆ ถึงไปกันนะ และนี่คือเหตุผลดีๆ ที่หากใครได้ไปเที่ยวสิงคโปร์ ต้องหาโอกาสไปการ์เด้นบายเดอะเบย์ดูสักครั้ง

ไอเดียถ่ายรูปคู่เมื่อไปเที่ยวต่างประเทศ ที่น่ารักได้อีก

น่ารักไปอีก! คู่รักที่ชวนกันไปเที่ยวตามที่ต่างๆ ไม่ได้ถ่ายรูปคู่ร่วมกัน แต่กลับวาดภาพเป็นตัวการ์ตูนสุดน่ารัก ถือเป็นโมเม้นที่น่าประทับใจจริงๆ ค่ะ

ปิดเทอมแล้ว พาเด็กๆ เที่ยวไหนดี

ปิดเทอมนี้ ได้เวลาสนุกของคุณหนูๆ แล้ว แต่ถ้ายังไม่รู้ว่าจะพาไปเที่ยวไหนดี เรามีหลากหลายความสนุกมาแนะนำกัน จากหลายประเทศทั้ง ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เวียดนาม

UPDATE! 29 ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

เป็นที่รู้กันแล้วว่ทางไต้หวันได้ยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศไทยไปไต้หวันเป็นระยะเวลา 1 ปี เพราะฉะนั้น ณ ปัจจุบันนี้จะมีประเทศที่เราสามารถเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่ารวมทั้งหมด 29 ประเทศด้วยกัน มาอัพเดทกันชัดๆ อีกครั้ง ในแต่ละภูมิภาคมีประเทศใดบ้าง

5 จุดช้อปปิ้งที่ต้อง Check-in เมื่อไปสิงคโปร์

สิงคโปร์ อีกหนึ่งประเทศที่เป็นสวรรค์ของนักช้อป ใครที่เบื่อกับการไปเดินช้อปปิ้งในรูปแบบเดิมๆ เราแนะนำแหล่งช้อปปิ้งสุดชิค กับดีไซน์ที่ไม่ซ้ำใคร เห็นแล้วจะต้องไปเช็คอินให้ได้

จองตั๋วเครื่องบินยังไง? ให้ได้ราคาถูก

สายการบินขยันออกโปรกันจัง แต่จองทีไรก็ไม่ได้ราคาโปรกับเค้าซักที ลองวิธีนี้ดู อาจจะได้ราคาถูกแบบไม่ต้องรอโปรเลยก็ได้

เติมเต็มความสนุกไม่รู้จบ กับ FUN PASS สิงคโปร์

สิงคโปร์ เกาะเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยความบันเทิงมากมาย นอกจากจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งสุดฮิตแล้ว เรื่องความสนุกและความบันเทิงก็มีให้เราเลือกเพียบ แบบที่เลือกกันไม่ถูกเลยทีเดียว ส่วนจะมีที่ไหนบ้างนั้น เราแยกเป็นโซนเอาไว้ให้แล้ว

เที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน ใกล้ๆ ไม่ง้อวีซ่า

ใครที่อยากไปเที่ยวต่างประเทศ แต่ก็ยังแพลนที่เที่ยวไม่ได้ซักที จะไปกันทีก็ปุบปับแบบไม่กี่วันออกเดินทางแล้ว เราแนะนำว่าลองไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆ กันดีกว่า เพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาขอวีซ่า แถมยังเดินทางได้ง่ายๆ ไม่เสียเวลานาน บางทีหยุดแค่เสาร์-อาทิตย์ยังไปเที่ยวกันได้เลยนะ

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี ?

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี? มาดูแต่ละเหตุผลที่จะทำให้เราตัดสินใจได้ว่า ไปเที่ยวต่างประเทศครั้งหน้า จะใช้อะไรดีนะ จะได้โซเชียลได้แบบไม่ต้องห่วงเรื่องอินเตอร์เน็ต

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!