Trip Highlight
 • ทริปเที่ยวลาวครบรส ทุกไฮไลท์ลาวที่ต้องไป ทั้งเวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
 • เลือกที่พักได้ตามใจ ระดับ 3-5 ดาว 
 • เที่ยวกันแบบส่วนตัวไม่รวมกับใคร นั่งรถส่วนตัว มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย ดูแลตลอดทริป 
 • เยือนเวียงจันทน์ ไหว้พระธาตุหลวง ถ่ายรูปเช็คอินประตูชัย 
 • ตามรอยประวัติศาสตร์พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดสีสะเกด หอพระแก้ว 
 • ไหว้พระ ณ หลวงพระบาง วัดเชียงทอง พระธาตุพูสี วัดวิชุนราช ตื่นตาองค์พระนับพันในถ้ำติ่ง 
 • สัมผัสวิถีชีวิตของชาวลาว ตักบาตรข้าวเหนียว เดินตลาดเช้า เดินเล่นถนนคนเดิน 
 • ตื่นตาน้ำตกสีมรกต เพลิดเพลินชุ่มฉ่ำไปกับ น้ำตกตาดกวงสี
 • เที่ยวท่ามกลางธรรมชาติแห่งวังเวียง ถ้ำปูคำ บลูลากูน ข้ามสะพานสีฟ้าสู่ถ้ำนางฟ้า 
 • ล่องเรือแม่น้ำซอง ดื่มด่ำบรรยากาศ "กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว" 
 • เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน (วังเวียง-หลวงพระบาง)

สะสมคะแนนได้แล้ววันนี้!!
ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธ.ค. 2567
ทุก 10,000 บาท จะได้รับคะแนน blueplus+ 300 คะแนน
การสะสมคะแนน blueplus+ ของ Wonderfulpackage

 1. สมาชิก blueplus+ ที่ซื้อแพ็กเกจทัวร์ โรงแรมที่พัก ตั๋วเครื่องบิน หรือแพ็กเกจพิเศษต่างๆ จาก Wonderfulpackage ครบทุก 10,000 บาท จะได้รับคะแนน blueplus+ 300 คะแนน ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด (จำกัดการให้คะแนนสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท 3,000 คะแนน ต่อการซื้อ 1 ครั้ง)
 2. ไม่จำกัดสิทธิ์ต่อเดือน
 3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นๆได้
 4. การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณคะแนนสะสมสำหรับยอดซื้อที่ไม่ครบ 10,000 บาท
 5. สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมคะแนนสำหรับสินค้าบางรายการ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เจ้าหน้าที่)
Details
ประเทศ: ลาว
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 10 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567
รหัสสินค้า: LANDLAVTEVV4D3N

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินอุดรธานี - ด่านพรมแดนหนองคาย - เวียงจันทน์ (ลาว) - หอพระแก้ว - วัดสีสะเกด - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - หลวงพระบาง (โดยรถไฟความเร็วสูง) - ตลาดมืด
พักที่หลวงพระบาง (โรงแรมที่ท่านเลือก)
2 หลวงพระบาง - ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - ล่องเรือแม่น้ำโขง - ถ้ำติ่ง - บ้านซ่างไห - น้ำตกตาดกวงชี - พระธาตุพูสี
พักที่หลวงพระบาง (โรงแรมที่ท่านเลือก)
3 หลวงพระบาง - วัดวิชุนราช+พระธาตุหมากโม - หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - วัดเชียงทอง - วังเวียง - ถ้ำปูคำ - บูลากูน
พักที่วังเวียง (โรงแรมที่ท่านเลือก)
4 วังเวียง - ล่องเรือแม่น้ำซอง - สะพานสีฟ้า - ถ้ำนางฟ้า - เวียงจันทน์ - ด่านพรมแดนหนองคาย - สนามบินอุดรธานี -

อัตราค่าบริการ
ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567

Package1: พักโรงแรม 3 ดาว

โรงแรม Muangthong Boutique Hotel
หลวงพระบาง 2 คืน

สนามบินสุวรรณภูมิ

โรงแรม Thavisouk Hotel and Island
วังเวียง 1 คืน

สนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ

จำนวน
ผู้เดินทาง
ราคา
 (บาท/ท่าน)

4 ท่าน

20,900

6 ท่าน

18,900

8 ท่าน

16,900

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

5,500

Package2: พักโรงแรม 4 ดาว

โรงแรม Luang Prabang View Hotel
หลวงพระบาง 2 คืน

โรงแรม Inthira Hotel Vang Vieng
วังเวียง
 1 คืน

จำนวน
ผู้เดินทาง
ราคา
 (บาท/ท่าน)

4 ท่าน

22,900

6 ท่าน

20,900

8 ท่าน

18,900

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

7,000

Package3: พักโรงแรม 5 ดาว

โรงแรม Avani Luang Prabang Hotel
หลวงพระบาง 2 คืน

โรงแรม Amari Vang Vieng Hotel
วังเวียง 1 คืน

*หมายเหตุ: อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน และไม่สามารถใช้ในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง


พาเที่ยวและเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เฉพาะครอบครัว หรือ แก๊งค์เพื่อน


แพลนการเดินทาง

วันแรก :: สนามบินอุดรธานี - ด่านพรมแดนหนองคาย - เวียงจันทน์ (ลาว) - หอพระแก้ว - วัดสีสะเกด - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - หลวงพระบาง (โดยรถไฟความเร็วสูง) - ตลาดมืด

สนามบินอุดรธานี

 • 07.00 น. รับคณะที่ สนามบินอุดรธานี หลังจากรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

ด่านพรมแดน จ.หนองคาย

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ด่านพรมแดน จ.หนองคาย
 • จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการข้ามด่านตรวจคนเข้าเมือง สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 เข้าสู่ ประเทศลาว หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยได้ นำเที่ยวและคอยบริการท่านตลอดทั้งวัน

หอพระแก้ว

วัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สร้างในเขตพระราชฐาน เพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกตที่สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชอัญเชิญจากนครเชียงใหม่ เมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา มายังหลวงพระบาง พระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดนี้เป็นเวลากว่า 200 ปี ก่อนจะถูกอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วัดสีสะเกด
หรือ วัดสตสหัสสาราม

สนามบินสุวรรณภูมิ

พระราชวังหลวงของกษัตริย์ลาวสมัยก่อน สาเหตุที่ได้ชื่อว่า "วัดสีสะเกด" เพราะอยู่ใกล้กับพระราชวังหลวง พระเจ้าแผ่นดินลาวทุกพระองค์นับแต่พระเจ้าโพธิสารราชผู้สร้างนครหลวงเวียงจันทน์ ทรงบรรทมหันศีรษะมาทางวัดนี้เพื่อแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยเพราะมีพระพุทธรูปสำคัญของล้านช้างประดิษฐานอยู่หลายองค์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

วัดพระธาตุหลวง

สนามบินสุวรรณภูมิ

เป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ มีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกันพระธาตุพนมในประเทศไทย และปรากฏความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของดินแดนทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงอย่างแยกไม่ออก

อนุสาวรีย์ประตูชัย

สนามบินสุวรรณภูมิ

ประตูชัย มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เป็นศิลปะแบบล้านช้าง ผสมผสานอิทธิพลที่ได้รับมาจากประตูชัยในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส บริเวณรอบๆ ล้อมรอบด้วยสวนสวย ดอกไม้ และน้ำพุ ในเวลาค่ำจะมีการเปิดไฟสวยงามและโชว์น้ำพุเต้นระบำ

ขึ้นรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน
ไป หลวงพระบาง

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 15.00 น. เดินทางสู่ สถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรอขึ้นรถไฟลาว-จีน ไปหลวงพระบาง
 • 16.05 น. ออกเดินทางสู่ หลวงพระบาง โดยรถไฟ EMU ขบวนที่ C84 ระหว่างสองข้างทางให้ได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
 • 18.00 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟหลวงพระบาง

ตัวเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง

ขึ้นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางเข้า ตัวเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง โดยได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทั้งในด้านสิ่งปลูกสร้าง ขนบธรรมเนียม และประเพณีวัฒนธรรม 

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

ตลาดมืดหลวงพระบาง

สนามบินสุวรรณภูมิ

เที่ยวชมตลาดกลางคืน เลือกซื้อสินค้าในบรรยากาศถนนคนเดินเมืองหลวงพระบางยามราตรีบนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน

กลับเข้าสู่ที่พัก 3-4 ดาวที่ท่านเลือก
ที่หลวงพระบาง


วันที่สอง :: ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - ล่องเรือแม่น้ำโขง - ถ้ำติ่ง - บ้านซ่างไห - น้ำตกตาดกวงชี - พระธาตุพูสี

ตักบาตรข้าวเหนียว

สนามบินสุวรรณภูมิ

05.30 น. ตื่นเช้ามาทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว เพื่อความเป็นศิริมงคล โดยมีพระภิกษุออกมาบิณฑบาตรนับร้อยรูป ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวลาวที่ทำกันเป็นประจำทุกเช้า

ตลาดเช้าหลวงพระบาง

สนามบินสุวรรณภูมิ

เที่ยวชมตลาดเช้า สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองหลวงพระบาง ชิมกาแฟโบราณประชานิยม ที่ว่ากันว่าอร่อยที่สุดของหลวงพระบาง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 ล่องเรือแม่น้ำโขง สู่ถ้ำติ่ง

สนามบินสุวรรณภูมิ

จาก ท่าเรือบ้านซ่างไห ลงเรือล่องไปตามลำน้ำโขงมุ่งหน้าสู่ ถ้ำติ่ง เป็นถ้ำบนหน้าผาที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขง มี 2 ชั้น คือถ้ำติ่งบน และถ้ำติ่งล่าง มีชาวบ้านนำพระพุทธรูปมาตั้งวางเรื่อยๆ เพราะเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ จนปัจจุบันมีพระพุทธรูปภายในถ้ำกว่า 4,000 องค์

บ้านซ่างไห

สนามบินสุวรรณภูมิ

ชมวิถีชีวิตของชาวลาวที่ บ้านซ่างไห เป็นหมู่บ้านในชนบทที่ตั้งรกรากใช้ชีวิตอยู่ริมแม่น้ำโขงมาเป็นระยะเวลานาน มีอาชีพในการหมักเหล้า สาโท และเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอ กระเบื้องเคลือบเก่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

น้ำตกตาดกวางสี

สนามบินสุวรรณภูมิ

พักผ่อนเล่นน้ำ และชมความงดงามของน้ำตกสีเขียวมรกต มองเห็นสายน้ำไหลลดหลั่นลงมาตามหน้าผาหินปูนอันสลับซับซ้อน น้ำใสสะอาดมองเห็นตัวปลา ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่น

พระธาตุพูสี

สนามบินสุวรรณภูมิ

ขึ้นไปกราบไหว้บูชาพระธาตุ ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง สองข้างทางร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดอกจำปาลาว มองจากยอดพูสี จะเห็นวิวอันกว้างใหญ่ที่เบื้องล่างคือราชธานีเก่าแก่ ริมแม่น้ำโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อน

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

กลับเข้าสู่ที่พัก ที่หลวงพระบาง


วันที่สาม :: วัดวิชุนราช+พระธาตุหมากโม - หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - วัดเชียงทอง - วังเวียง - ถ้ำปูคำ - บูลากูน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

วัดวิชุนราช

วัดที่มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโม ชาวลาวเรียกว่า พระธาตุหมากโม วัดแห่งนี้ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเดิมเป็นที่ประดิษฐานพระบาง และเป็นแหล่งรวมผลงานฝีมือช่างสกุลต่างๆ

หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
(พระราชวังเก่า)

สนามบินสุวรรณภูมิ

อาคารเก่าแก่สถาปัตยกรรมฝรั่งเศส ผสมผสานวัฒนธรรมลาว ในอดีตเคยเป็นพระราชวังที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ "พระบาง" พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง

วัดเชียงทอง

สนามบินสุวรรณภูมิ

ตะลึงกับความงามอันอ่อนช้อยของต้นศิลปะสกุลล้านช้างที่ได้รับการกล่าวขานและได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดี ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่น งดงาม และทรงคุณค่า เป็นดั่งอัญมณแห่งสถาปัตยกรรมของลาว

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ขึ้นรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน
ไป วังเวียง

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 12.30 น. เดินทางสู่ สถานีรถไฟหลวงพระบาง เพื่อรอขึ้นรถไฟลาว-จีน ไปวังเวียง
 • 13.34 น. ออกเดินทางสู่ วังเวียง โดยรถไฟ EMU ขบวนที่ C81 ระหว่างสองข้างทางให้ได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
 • 14.26 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟวังเวียง

เมืองวังเวียง

สนามบินสุวรรณภูมิ

เดินทางสู่ เมืองวังเวียง ซึ่งมีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี จนได้รับสมญานามว่า "กุ้ยหลินเมืองลาว"

ถ้ำปูคำ

สนามบินสุวรรณภูมิ

ถ้ำปูคำ ("คำ" ที่แปลว่า "ทอง") ภายในถ้ำกว้างใหญ่ มีหินงอกหินย้อยรูปทรงแปลกตา ประกอบกับมีแสงจากภายนอกลอดผ่าน ทำให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น เข้าไปกราบไหว้สักการะพระพุทธรูปปางไสยาสน์เพื่อความเป็นสิริมงคล ชมความงดงามของสระน้ำสีฟ้าใสที่เกิดขึ้นจากภูเขาหินปูนของ บลูลากูน อยู่บริเวณเดียวกันกับถ้ำปูคำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

กลับสู่ที่พัก ระดับ 3-4 ดาวที่ท่านเลือก
ที่วังเวียง


วันที่สี่ :: ล่องเรือแม่น้ำซอง - สะพานสีฟ้า - ถ้ำนางฟ้า - เวียงจันทน์ - ด่านพรมแดนหนองคาย - สนามบินอุดรธานี

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ล่องเรือแม่น้ำซอง

ล่องเรือแม่น้ำซอง

นั่งเรือหางยาว (เรือ 1 ลำ นั่งได้ 2 ท่าน) ชมธรรมชาติเก็บภาพบรรยากาศตลอดสองฝั่งแม่น้ำซอง มองเห็นภูเขาหินปูนสูงชันตั้งตระหง่าน แมกไม้นานาพันธุ์ แม่น้ำซองใสสะอาด ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงได้ฉายาว่า กุ้ยหลินเมืองลาว

สะพานสีฟ้า - ถ้ำนางฟ้า

ข้ามสะพานแขวนสีฟ้า ที่ทอดข้ามแม่น้ำซอง แล้วไปพบกับความงดงามของ ถ้ำนางฟ้า ถ้ำหินปูนที่มีความงามของหินงอกหินย้อยรูปทรงแปลกตา ให้ท่านได้เติมเต็มจินตนาการของความงามในถ้ำแห่งนี้ทั่วถึงทั้งถ้ำ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ด่านสากนขัวมิดตะพาบแห่งที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

12.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ด่านสากนขัวมิดตะพาบแห่งที่ 1 มีเวลาให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี (Duty Fee) ที่มีของขายมากมายตามอัธยาศัย

ด่านพรมแดน จ.หนองคาย

สนามบินสุวรรณภูมิ

เข้าสู่ขั้นตอนการผ่าน ด่านพรมแดนจ.หนองคาย

สนามบินอุดรธานี

เดินทางสู่ สนามบินอุดรธานี ส่งคณะเวลาประมาณ 16.00 น. โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าอำนวยความสะดวก ด่านพรมแดนหนองคาย และ สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 1
 • เอกสารการท่องเที่ยว สปป.ลาว
 • มัคคุเทศท้องถิ่น
 • รถนำเที่ยว ตามรายการ
 • เรือนำเที่ยว ตามรายการ
 • ค่าโดยสายรถไฟ ชั้นประหยัด
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • น้ำดื่ม ผ้าเย็น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์
 • อาหาร ตามรายการ
 • ที่พัก 3 คืนพร้อมอาหารเช้า
 • ค่าประกันการเดินทาง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุด 500,000 บาท (รวมถึงการรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อโควิด-19) คุ้มครองผลประโยชน์จากการเสียชีวิต /เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท และคุ้มครองเที่ยวบิน-กระเป๋าล่าช้า

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 200x4 = 800 บาท/ท่าน ตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ข้อควรทราบ :

 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • บริการ Private Tour โดยมีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยให้บริการ จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver) เรื่องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับคนขับรถของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ, ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 เงื่อนไขการเดินทาง

 • อัตราค่าบริการที่แสดงข้างต้น ต้องมีผู้เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น, ค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ

การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินยอดเต็มภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการสำรอง
 • กรณีราคารวมตั๋วเครื่องบินชำระเงิน 70 % หลังจากยืนยันการจอง และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
 • หลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า (สำหรับประเทศที่ต้องทำวีซ่า)

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

 • หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ชำระเงินมัดจำในครั้งแรกไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • อนึ่งเมื่อท่านได้ยืนยันให้ทางบริษัทฯ กระทำการออกบัตรโดยสารแล้ว หรือยืนยันการสำรองห้องพักให้กับโรงแรมแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลังบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และค่าตั๋วเครื่องบินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีตั๋วที่สามารถทำรีฟันด์ได้ผู้เดินทางต้องรอเงินค่ารีฟันด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 90 วัน) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั้ง จำนวนเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 • หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

โรงแรมและห้องพัก

 • ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่น ๆ อาจทำให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ
 • โดยทั่วไป โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 • โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจำนวนจำกัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียงเสริมให้ (Extra Bed)
 • หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจำเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม

RELATED ARTICLES

เที่ยวลาว 2023 เมืองมรดกโลก หอพระบาง หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง

หอพระบาง ตั้งอยู่ใน หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง ซึ่งเคยเป็น พระราชวังหลวงเก่า ที่ประทับของ เจ้ามหาชีวิตหลวงพระบาง โดยสร้างเมื่อ พ.ศ.2447 ในสมัย สมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ และสืบทอดต่อมาถึงสมัย สมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนา พระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของลาวค่ะ

น้ำตกตาดกวางสี หลวงพระบาง - ลาว ความงดงามของธรรมชาติ ที่ต้องไปสัมผัสด้วยตัวเอง

หลวงพระบาง ที่เที่ยวของประเทศลาว หนึ่งในเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองมรดกโลก เต็มไปด้วยธรรมชาตที่สมบูรณ์ และศิลปะวัฒนธรรมอันมีค่า โดยเฉพาะน้ำตกตาดกวางสี (Kuang Si Waterfall) เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง เราจะพาทุกคนเที่ยวไปพร้อมๆกัน เริ่มกันเลยดีกว่า

ไฮสปีดรถไฟความเร็วสูง พร้อมแล้ว ลาว-คุนหมิง 480 บาท เริ่ม 2 ธ.ค. นี้

รถไฟความเร็วสูง สปป. ลาว-จีน ก่อสร้างเสร็จพร้อมให้บริการแล้ว 100% โดยทางการจีน ร่วมกับ สปป.ลาว ได้ทดสอบการเดินรถจาก นครเวียงจันทน์ ถึง คุนหมิง มณฑลยูนนาน ระยะทางรวม 417 กม. โดยกำหนดราคาค่าโดยสาร ตลอดเส้นทาง จากเวียงจันทน์-คุนหมิง เพียง 480 บาท

เล่าที่มาของประตูไซ (Patuxai) แห่งเมืองเวียงจันทน์ แลนด์มาร์กสำคัญเมื่อไป สปป.ลาว

วันนี้เราจะพาไปชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์กับ ประตูไซ (Patuxai) ของประเทศลาวกันค่ะ สถานที่แห่งนี้เป็นจุดไฮไลต์ของเมืองเวียงจันทน์ ถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวประเทศลาวแล้วยังไม่ได้ไปเยือนที่ ประตูไซ (Patuxai) ถือว่ายังไปไม่ถึงนะคะทุกคน เพราะมีทั้งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ และการตกแต่งที่นำเอาศาสนามาผสมผสานให้ออกมามีความสวยงามอลังการ คนลาวจึงมีความภูมิใจนำเสนออย่างมาก บอกเลยว่าประวัติของประตูไซน่าสนใจ ไม่แพ้เสาชิงช้าบ้านเราเลย ถ้าได้อ่านแล้วทุกคนต้องอยากให้ด้วยตาตัวเองแน่นอนค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!