แพคเกจท่องเที่ยวอินเดีย

แพคเกจท่องเที่ยวอินเดีย ด้วยตัวเอง ราคาประหยัด

ประเทศอินเดีย หรือ สาธารณรัฐอินเดีย ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียใต้ เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของอนุทวีปอินเดีย มีประชากรมากเป็นอันดับที่สองของโลก และเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดในโลก โดยมีประชากรมากกว่าหนึ่งพันล้านคน สถานที่ท่องเที่ยวประเทศอินเดียที่น่าสนใจเช่น ล่องเรือชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และชมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในแม่น้ำคงคา ขึ้นนมัสการคันธกุฏิของพระพุทธเจ้าบนยอด เขาคิชกูฏ ชมวัดเวฬุวัน วัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนา ที่สร้างถวายโดยพระเจ้าพิมพิสาร ชมมหาวิทยาลัยนาลันทา นับเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่มีหนังสือมากถึง9 ล้านเล่ม ชมเจาคัณฑีสถูป เป็นอนุสรณ์สถานที่พระพุทธเจ้าทรงพบกับปัญจวคีย์ทั้ง 5 เมื่อเสด็จมาโปรดหลังจากพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ได้เพียง 2 เดือน สักการะ ธัมมราชิกสถูป เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับจำพรรษาในช่วงฤดูฝนแรกหลังจากทรงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว แพ็กเกจโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวอินเดียไปกับ Wonderfulpackage บริษัทท่องเที่ยวชั้นนำ ราคาถูก มีคุณภาพ หลากหลายอาทิโปรแกรมแพ็กเกจพระมหาเจดีย์พุทธคยา ราชคฤห์ เขาคิชกูฏ วัดเวฬุวัน มหาวิทยาลัยนาลันทา แม่น้ำเนรัญชรา พาราณสี พระมูลคันธกุฎี ด้วยบริการอย่างเป็นกันเองเสมือนพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศหากไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนในอินเดีย ลองดูโปรแกรมแพ็กเกจทัวร์อินเดียที่แนะนำด้านล่างซิคะ

ค้นหาประเทศที่คุณต้องการ:

สินค้าอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!