กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ ชมความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสี
 • เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของน้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ 
 • เที่ยวชมสถานที่สุด Unseen "เนินแห่งพระพุทธเจ้า"
 • สัมผัสความโรแมนติกของ คลองโอตารุ 
 • ขอพรศาลเจ้าฮอกไกโด
 • เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆของร้านกาแฟฮัลโหล คิตตี้ 
 • เพลิดเพลินช้อปปิ้งในย่านดังที่ฮอกไกโด 
 • พิเศษ!! กินปู 3 ชนิด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 6 มื้อ + อิสระ 3 มื้อ
สายการบิน: Thai Airasia X
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: ต.ค.-พ.ย. 62
รหัสสินค้า: JPGQCTSXJ002

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 4 November 7-10Nov 2019 XJ620
02:10-10:40
XJ621
11:55-18:00
ปกติ 30,900 บาท
28,900 THB
จอง 4 November 14-17Nov 2019 XJ620
02:10-10:40
XJ621
11:55-18:00
ปกติ 30,900 บาท
28,900 THB
จอง 4 November 21-24Nov 2019 XJ620
02:10-10:40
XJ621
11:55-18:00
ปกติ 30,900 บาท
28,900 THB
จอง 4 November 28 Nov 2019-1 Dec 2019 XJ620
02:10-10:40
XJ621
11:55-18:00
ปกติ 30,900 บาท
28,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด XJ620 (23.55-08.40) -
2 ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) – บิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า – หมู่บ้านราเม็ง - อุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง – น้ำตกกิงกะ - น้ำตกริวเซ – กระเช้าคุโรดาเกะ – อาซาฮีกาว่า – อิออนมอลล์
ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ซัปโปโร – เนินแห่งพระพุทธเจ้า – ร้านของฝากของที่ระลึก – โรงงานช็อกโกแลต - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ –ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้ – มิตซุยเอาท์เลตพาร์ค - บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิดของฮอกไกโด
T-MARK HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
4 ศาลเจ้าฮอกไกโด – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโร – ตลาดปลาโจไก – ช้อปปิ้งย่านเจอาร์ ทาวเวอร์ – ย่านทานูกิโคจิ
T-MARK HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
5 สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) XJ621 (09.55-15.10) -

วันแรก : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด XJ620 (23.55-08.40) 

 • 20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเซียเอ็กซ์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
 • สำหรับกรุ๊ปที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค.62 – 27 มี.ค. 63 มีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน(ขาไป) เป็นเวลา 02.10 น.
 • 23.55 น. ออกเดินทางสู่ ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) โดยสายการบินไทยแอร์เอเซียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 620 (บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่สอง : ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) – บิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า – หมู่บ้านราเม็ง - อุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง – น้ำตกกิงกะ - น้ำตกริวเซ – กระเช้าคุโรดาเกะ – อาซาฮีกาว่า – อิออนมอลล์

 • 02.10 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620 (บริการอาหารร้อนบนเครื่อง)
  10.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)
 • 08.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) [สำคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้]
 • นำท่านสู่ เมืองบิเอะ เมืองเล็ก ๆที่ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด มีความสวยงามที่ตั้งอยู่บนเนินเขา สองข้างทางเต็มไปด้วยทุ่งข้าวบาร์เล่ย์ นับเป็นสถานที่ที่สวยงามเหมาะกับการถ่ายรูปและบันทึกไว้ในความทรงจำ
 • จากนั้นนำท่านชมความสวยงามที่มีหนึ่งเดียวในฮอกไกโด บ่อน้ำสีฟ้า หรือ BLUE POND พบกับความอัศจรรย์ธรรมชาติที่สร้างสรรค์ความสวยงามแปลกตา ของน้ำในบ่อที่เป็นสีฟ้าAquamarineบ่อน้ำที่เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญหลังการสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันการเกิดโคลนถล่มจากภูเขาซึ่งมีความแตกต่างจากบ่อน้ำตามธรรมชาติอื่นๆ และยังมีตอไม้สูงที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้มีความสวยงามแปลกตาอีกแบบ
 • จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านราเม็ง แหล่งรวบรวมราเม็งแสนอร่อย มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และได้รับการกล่าวถึงกันมาก โดยถือกำเนิดขึ้นในปี 1996 ที่นี่มีร้านราเม็งชื่อดังถึง 8 ร้าน ที่แสดงฝีมือการปรุงให้ลูกค้าได้ลิ้มลองและยังมีเรื่องราวความเป็นมาของราเม็งจัดแสดงให้ชมอีกด้วย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเม็ง (โดยมอบเงินสด ให้ท่านสามารถเลือกราเม็งได้ตามความชอบ)
 • นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง (Daisetsuzan National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่เรียกได้ว่าตั้งอยู่ใจกลางของภูมิภาคฮอคไกโด ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามหลังคาของฮอกไกโด โดยในปี 1934 และตื่นตาตื่นใจกับฤดุใบไม้เปลี่ยนสีทั่วทั้งบริเวณอุทยานจะเต็มไปด้วยต้นไม้ที่กำลังพากันเปลี่ยนสีสัน (โดยปกติใบไม้เปลี่ยนสีที่เกาะฮอกไกโดจะเปลี่ยนสีประมาณช่วงต้นเดือนตุลาคม-กลางพฤศจิกายน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
 • จากนั้นนำท่านชม น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติของน้ำตกที่จัดได้ว่าเป็นวิวธรรมชาติที่สวยที่สุดติดหนึ่งในร้อยของญี่ปุ่น น้ำตกทั้งสองแห่งนี้มีต้นน้ำอยู่ในเขตภูเขาโซอุนเคียว สามารถสัมผัสความแรงของสายน้ำที่ไหลรวมกันกลายมาเป็นแม่น้ำอิชิคาริได้
 • นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศด้วย กระเช้าคุโรดาเกะ ชมใบไม้เปลี่ยนสีสุดแสนโรแมนติกนับได้ว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของฮอกไกโดตัวกระเช้าสามารถบรรจุผู้โดยสารได้มากถึง 101 ที่นั่งและใช้เวลาเดินทางไปถึงด้านบนสุดประมาณ 7 นาที นับว่าเป็นเส้นทางชมใบไม้แดงที่ไม่ควรพลาด นำท่านสัมผัสกับความงามไปพร้อมความตื่นเต้นกับกระเช้าลอยฟ้าห้อยขาเพื่อให้ท่านได้ชมธรรมชาติของใบไม้เปลี่ยนสีแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด(กระเช้าลอยฟ้าอาจหยุดให้บริการในวันที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย หรือมีเหตุการณ์สุดวิสัยทั้งนี้ทางบริษัทขออนุญาตปรับเปลี่ยนรายการเพื่อความเหมาะสม)
 • สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิกาว่า เมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากซัปโปโร
 • เชิญท่านช้อปปิ้งกันที่ อิออน มอลล์ อาซาฮีคาว่า อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึ้นชื่อของญี่ปุ่น อย่าง คิทแคท สามารถหาซื้อได้ที่นี่เช่นกัน
 • อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอะยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : ซัปโปโร – เนินแห่งพระพุทธเจ้า – ร้านของฝากของที่ระลึก – โรงงานช็อกโกแลต - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ –ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้ – มิตซุยเอาท์เลตพาร์ค - บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิดของฮอกไกโด

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร เมืองหลักของเกาะฮอกไกโด เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การค้าขายและความเจริญ
 • ชม เนินแห่งพระพุทธเจ้า (Hill of the Buddha) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองซัปโปโร่ ที่ถูกออกแบบโดย Mr.Tadao ando สถาปนิกชื่อดังชาวญี่ปุ่น พระพุทธรูปมีความสูงถึง 13.5 เมตร และมีน้ำหนักมากถึง 1500 ตัน ล้อบรอบด้วยธรรมชาติที่สวยงามแตกต่างกันออกไปในแต่ละฤดู ฤดูร้อนรายล้อมไปด้วยดอกลาเวนเดอร์ ฤดูหนาวก้อจะรู้สึกได้ถึงความงดงามของหิมะที่ขาวโพลน นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ๆเรียกได้ว่าเป็น Unseen Hokkaido เลยทีเดียว
 • จากนั้นแวะ ร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึก อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองซัปโปโร ภายในมีสินค้าลดราคามากมาย ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
 • ชมโรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรปที่ล้อมรอบไปด้วยสวนดอกไม้ให้ท่านได้เลือกซื้อช็อกโกแลตแบบต่างๆ ซึ่งผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโด รวมทั้งขนมอร่อยๆ ที่มีชื่อเสียงของที่นี่กลับไปเป็นของฝาก
 • นำท่านเดินทางสู่ โอตารุ ศูนย์กลางการค้าทางนํ้าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ซึ่งมีตึกรามบ้านช่องเป็นทรงตะวันตกสืบเนื่องมาจากอิทธิพลของรัสเซียหลังจากที่ได้ทำการค้ากับญี่ปุ่นในสมัยก่อน
 • สัมผัสความโรแมนติกของ คลองโอตารุ คลองแห่งนี้ได้รับคำขนานนามว่าเป็นจุดที่โรแมนติกที่สุด ถือเป็นสัญลัษณ์ของเมืองโอตารุ
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติและที่นี่ยังมีกล่องดนตรีมากมายหลากหลายแบบให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อเป็นของฝากและท่านยังสามารถถ่ายรูปคู่กับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ สไตล์อังกฤษที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ฝั่งตรงข้ามยังมี ร้านกาแฟฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • จากนั้นให้ท่านเดินเล่นถนนซาไกมาจิ นับเป็นถนนที่มีเสน่ห์และเต็มเปี่ยมไปด้วยเอกลักษ์ เนื่องจากตัวถนนเองได้รับการอนุรักษ์มาอย่างดีเยี่ยม จนกลายมาเป็นถนนแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอตารุ มีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า และพิพิธภัณฑ์ต่างๆมากมาย
 • นำท่านสู่ มิตซุย เอาท์เลต พาร์ค (MITSUI OUTLET PARK) ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลก อาทิ Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสินค้าสำหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชั่นหญิงชายและเด็กจนถึงอุปกรณ์กีฬ และสินค้าทั่วไปนอกจากนี้ภายในห้าง ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ที่จุได้ 650 ที่นั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็นพื้นที่ที่มีสินค้าท้องถิ่นและสินค้าจากฟาร์มสดมาขาย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! ปู 3 ชนิดของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก T-MARK HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ : ศาลเจ้าฮอกไกโด – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโร – ตลาดปลาโจไก – ช้อปปิ้งย่านเจอาร์ ทาวเวอร์ – ย่านทานูกิโคจิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านสักการะ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาว นานเก่าแก่นับพันปี แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตย์อยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสืบไป
 • นำท่านชมทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอาคารสไตล์นีโอบาร็อค อเมริกา ที่เลียนแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อน เป็นอิฐที่ทำมาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า
 • ผ่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร ตั้งอยุ่ท่ามกลางกลุ่มตึกสูงสมัยใหม่ เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็นอีกสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโร สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดแต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาได้
 • นำท่านสู่ ตลาดปลาโจไก ประกอบด้วยร้านค้าและร้านอาหารกว่า 80 ร้าน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลาดขายส่งซัปโปโร(Sapporo’s Central Wholesale Market)เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง ร้านค้าต่างๆจำหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล์ ผลผลิตอื่นๆในท้องถิ่น เช่น ข้าวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสมไม่แพงมากนัก
 • อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ท่านสามารถเลือกร้านในตลาดปลาได้ตามอัธยาศัย
 • นำท่านช้อปปิ้ง ย่านเจอาร์ ทาวเวอร์ (JR Tower) อาคารสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับสถานี JR ซัปโปโร ที่รวมเอาสถานที่ต่างๆไว้ด้วยกัน อาทิเช่น ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์, ออฟฟิศ, จุดชมวิว T38 , ศูนย์การค้าใต้ดินมีร้านขายของฝากจาก ฮอกไกโด มีศูนย์อาหารสไตล์ธีมพาร์ค ราเมนรีพับลิค ซัปโปโร ให้ท่านได้สนุกสนามกับการเลือกซื้อของฝากกันเต็มที่
 • นำท่านช้อปปิ้งสินค้าย่านดัง ย่านทานูกิโคจิโร ช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคากินความยาว 7 บล็อกถนนตั้งขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี Subway Odori และ Susukino มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้า ให้ท่านได้ช้อปอย่างจุใจ หรือเลือกเดินตรอกราเมน ย่านซูซูกิโนะ ที่เต็มไปด้วยร้านอาหารและสถานบันเทิงยามราตรี
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก T-MARK HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า : สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) XJ621 (09.55-15.10)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (หรือเซ็ตอาหารเช้าแบบกล่อง)
 • นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อตรวจเช็คเอกสารและเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • สำหรับกรุ๊ปที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค.62 – 27 มี.ค. 63 มีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน(ขากลับ) เป็นเวลา 11.55 น.
 • 11.55 น. นำท่านกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ621 บริการอาหารเช้าและน้ำดื่มบนเครื่อง
 • 18.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 • 09.55 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเซียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 621 (รับประทานอาหารเช้าพร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • 15.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ
 • 2-3 ท่าน)
  ** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ 1,500 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง

RELATED ARTICLES

เที่ยวเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีที่ซัปโปโร Sapporo Autumn Fest 2017

ไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้คุ้มสองต่อ ได้ชมสีสันหลากสีของใบไม้ที่ค่อยเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง ส้ม เหลือง จะหาสีสวยๆ แบบนี้ก็ต้องช่วงนี้แหละ ใครมีแพลนไปเที่ยวฮอกไกโดช่วงนี้พอดี ก็จะได้ชมงาน Sapporo Autumn Fest 2017

เที่ยวหลายประเทศแบบคุ้มๆ กับทริปไต้หวัน - ญี่ปุ่น

เที่ยวหลายประเทศ เที่ยวทีเดียว 2 ประเทศ ไปไหนได้บ้าง? ก็นานๆ จะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศสักที อยากจะไปให้คุ้มๆ หน่อย แบบว่าทริปเดียวได้ 2 ประเทศเลยจะมีมั้ยนะ แนะนำทริปนี้ Taipei - Hokkaido ไปทีเดียวได้ทั้งญี่ปุ่น และไต้หวัน

เค้าไปทำอะไรกันที่ฮอกไกโด? แพลนไปเที่ยวญี่ปุ่นฮอกไกโดกันเถอะ

ถ้าถามว่าไปฮอกไกโดจะเที่ยวไหนดี ก็คงจะรู้กันบ้างแล้วมีที่ไหนน่าสนใจบ้าง แต่ถามว่าไปที่นั่นแล้วทำอะไรกันบ้าง นั่นสิ เค้าทำอะไรกันที่ฮอกไกโด ต้องตามไปดู

โอตารุ สวยทะลุจอแม้ในวันที่ไม่มีหิมะ

"โอตารุ" เมืองเล็กแสนน่ารัก ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากซับโปโร หากมีโอกาสมาซับโปโรก็ควรแวะเวียนมาที่นี่เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งภาพของ "โอตารุ" ที่ทุกคนติดตากันนั้นก็คือภาพของหิมะริมคลองโอตารุ เเสงไฟประดับประดาริม 2 ฟากฝั่ง หิมะโปรยปราย หนาวจนปากสั่นแต่ช่วงนี้หิมะกำลังจะหมดไปแล้ว เลยอยากจะนำเสนออีกมุมนึงของเมืองโอตารุว่าไม่จำเป็นต้องมีหิมะก็เที่ยวได้

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!