กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
 • ล่องเรือสำราญสุดหรู และทันสมัยในเอเชีย
 • พักผ่อนอย่างสะดวกสบาย
 • เต็มอิ่มไปกับอาหารเลิศรสหลากสไตล์มากมายในห้องอาหารของเรือ
 • สนุกไปกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น ปีนผาจำลอง โบว์ลิ่ง  บาสเก็ตบอล มินิกอล์ฟ ปิงปอง สระว่ายน้ำ และร้านค้าปลอดภาษี
 • เพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง ณ ปีนัง ประเทศมาเลเซีย

top

จองทันที!


อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

24 - 26 มี.ค. 62

                           อัตราค่าบริการ

ห้องไม่มีหน้าต่าง

ห้องมีหน้าต่าง

ห้องมีระเบียงส่วนตัว

ห้องมีระเบียงส่วนตัวแบบ Deluxe

พักห้องละ 2 ท่าน ราคาต่อท่าน

10,500 บาท

12,900 บาท

14,100 บาท

15,400

บุคคลที่ 3 & 4 ของห้อง

คิด 50% จากราคาห้องพักคู่

พักเดี่ยว

คิดเพิ่ม 150% จากราคาห้องพักคู่

เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ขวบ

คดิ 25% จากราคาห้องพักคู่ (เด็กต้องเป็นบุคคลที่ 3 หรือ 4 ของห้องเท่านั้น )

Genting Dream ขอเชิญท่านสัมผัสความหรูหราอลังการในมิติใหม่แห่งการเดินทางท่องเที่ยวกับการล่องเรือสาราญขนาดใหญ่

พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่อย่างครบครันเพื่อเนรมิตให้วันพักผ่อนของท่านเป็นวันที่พิเศษสุดๆ

และจะสร้างความประหลาดใจความประทับใจให้ท่านและครอบครัวอย่างมิรู้ลืม…


กำหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง : ท่าเรือมารีน่าเบย์ - เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย

 • 13.00 – 15.30 น. เช็คอินที่ท่าเรือ มาริน่าเบย์ . กระเป๋าและสัมภาระสามารถเช็คอินให้เจ้าหน้าที่นาส่งที่ห้องพัก

 • จากนั้นออกเดินทางสู่เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย "ปีนัง" เมืองที่เคยรุ่งเรืองในอดีตด้วยเป็นเมืองท่าที่สำคัญของประเทศมาเลเซีย ทำให้ปีนังได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากชาติอื่น ๆ โดยเฉพาะยุโรป เมื่อผสมผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนท้องถิ่น จึงทำให้ปีนังมีเอกลักษณ์ของตัวเอง เวลาผ่านไปเทคโนโลยีก้าวเข้ามา การค้าขายทางเรือจึงโดนลดบทบาทลงไป ปีนังก็เช่นกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เมืองนี้มีไม่เคยเลือนหาย ก็คือวัฒนธรรมดั้งเดิมและวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย สถาปัตยกรรมเก่าแก่ในย่านจอร์จทาวน์ก็ยังคงได้รับการดูแลอย่างดี เป็นสิ่งล้าค่าที่ทำให้เมืองปีนังยังมีมนตร์เสน่ห์ และในย่านจอร์จทาวน์ก็ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกอีกด้วย

 • อิสระในการพักผ่อน ท่านสามารถเช็คตารางกิจกรรมและการแสดงได้จาก Dream Daily


วันที่สอง : ท่าเรือปีนัง ประเทศมาเลเซีย - เกาะภูเก็ต

 • เช้า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 13.00 น. เรือเทียบท่าที่ท่าเรือปีนัง ประเทศมาเลเซีย อิสระในการพักผ่อนร่วมกิจกรรมบนเรือ หรือท่านสามารถลงเที่ยวโดยการจองทัวร์จากเคาเตอร์หรือ ลงเที่ยวเองอิสระ (กรุณาเช็คเวลากลับขึ้นเรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง)

  **เมืองปีนังท่านสามารถเดินลงเที่ยวเองอิสระเนื่องจากท่าเรืออยู่ @Swettemham pierไม่ไกลจากเมือง **

 • 21.00 น. เรือออกเดินทางสู่เกาะภูเก็ต ท่านที่มีความประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่นำกระเป๋าลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขี้นที่เรือเทียบท่าสิงคโปร์ให้วางกระเป๋าไว้หน้าห้อง ก่อน 01.00น. (โดยท่านสามารแยกของใช้ส่วนตัวไว้กระเป๋าเล็กเพื่อความสะดวก) แต่หากท่านประสงค์จะถือลงเองไม่จำเป็นต้องวางหน้าห้อง

*เพื่อความสะดวกในการเช็คเอ๊าท์วันรุ่งขึ้นท่านสามารถชาระค่าใช้จ่ายได้ที่ Front office ชั้น 6 กลางเรือ พาสปอร์ตสามารถติดต่อขอรับคืนหลังจากชาระเงิน เรียบร้อยแล้วเท่านั้น *


วันที่สาม : ท่าเรือภูเก็ต

 • 08.00 น. (07.00 น. เวลาไทย) เรือเทียบท่าภูเก็ต ประเทศไทย. อา ลาจากเรือผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

** แนะนำในการสำรองตั๋วเครื่องบินและเดินทางมาท่าเรือ อย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนการเช็คอินที่ท่าเรือ **
** ระยะทางจากสนามบิน มาท่าเรือมาริน่าเบย์ ประมาณ 20-30 นาที ขึน้ อยู่กับสภาพการจราจร**


ห้องอาหาร

ห้องอาหารที่รวมในรายการ

ชั้น

รายละเอียด

Genitng Dining Lower

7

อาหารจีนและอาหารตะวันตก. บริการ เช้า / กลางวัน / เย็น

Genting Dining upper

8

อาหารจีน. บริการ เช้า / กลางวัน / เย็น

The Lido

16

Buffet. บริการ เช้า / กลางวัน / เย็น

ท่านสามารถเลือกทานได้ 1 ห้องอาหารของแต่ละมื้ออาหาร


อัตรานี้รวม

 • ค่าห้องพักบนเรือ 2 คืน และภาษีท่าเรือ

 • ค่าอาหารทุกมือ้ บนเรือ (ค่า / เช้า/กลางวัน/ค่า /เช้า)

 • กิจกรรมต่างๆบนเรือ (*บางกิจกรรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรุณาตรวจสอบบนเรืออีกครั้ง)

 • น้ำดื่มบริการในห้องพัก 1 ขวดต่อท่าน


อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-สิงคโปร์-กรุงเทพ / รถรับส่งสนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน ทิปชำระบนเรือ คนละ 42 SGD/ ทัวร์บนฝั่งที่ปีนัง

 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่าวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (กรณีต้องยื่นขอวีซ่า)


หมายเหตุ

 • อัตราค่าบริการข้างต้น เป็นการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์บริการ

 • โปรแกรมราคา และเวลาที่ระบุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • กรุณาตรวจสอบว่า หนังสือเดินทางของท่านมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน

 • ราคาข้างต้นเป็ นราคาโปรโมชนั่ หากห้องพักได้รับการยืนยันชำระเต็มจำนวนภายใน 24 ชั่วโมง หากยกเลิก 100% จากราคาเต็ม

 • สำหรับผู้มีครรภ์ที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์ ต้องแจ้งล่วงหน้า พร้อมใบรับรองแพทย์ ( ภาษาอังกฤษ )ก่อนการเดินทาง


เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าห้องพักบนเรือ 2 คืน และภาษีท่าเรือ

 • ค่าอาหารทุกมือ้ บนเรือ (ค่า / เช้า/กลางวัน/ค่า /เช้า)

 • กิจกรรมต่างๆบนเรือ (*บางกิจกรรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรุณาตรวจสอบบนเรืออีกครั้ง)

 • น้า ดื่มบริการในห้องพัก 1 ขวดต่อท่าน


อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-สิงคโปร์-กรุงเทพ / รถรับส่งสนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน ทิปชำระบนเรือ คนละ 42 SGD/ ทัวร์บนฝั่งที่ปีนัง

 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่าวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (กรณีต้องยื่นขอวีซ่า)


หมายเหตุ

 • อัตราค่าบริการข้างต้น เป็นการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์บริการ

 • โปรแกรมราคา และเวลาที่ระบุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • กรุณาตรวจสอบว่า หนังสือเดินทางของท่านมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน

 • ราคาข้างต้นเป็ นราคาโปรโมชนั่ หากห้องพักได้รับการยืนยันชำระเต็มจำนวนภายใน 24 ชั่วโมง หากยกเลิก 100% จากราคาเต็ม

 • สำหรับผู้มีครรภ์ที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์ ต้องแจ้งล่วงหน้า พร้อมใบรับรองแพทย์ ( ภาษาอังกฤษ )ก่อนการเดินทาง


RELATED ARTICLES

เที่ยวไหว้พระ ขอพรทุกสิ่ง ได้สมปรารถนา

ปีจอ...ขอให้ได้ เที่ยวไหว้พระขอพรทุกสิ่ง ได้สมปรารถนา คัดมาเน้นๆ วัดดังของแต่ละประเทศที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง ใครไปเยือนประเทศนั้นก็ต้องแวะเวียนไป ถือเป็นจุดหมายปลายทางหลักของการไหว้สักการะเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

5 ประเทศที่สาวโสด เที่ยวคนเดียวได้ปลอดภัยหายห่วง

พูดถึงสาวโสด...เวลาไปเที่ยวนี่มันช่างโดดเดี่ยวเดียวดายเหลือเกินแต่ก็ไม่เกินใจที่อยากเที่ยวหรอกจริงมั้ยหละ? ให้คิดไว้เลยว่า "อยากเที่ยวต้องได้เที่ยวสิ" เที่ยวคนเดียวก็ได้ไม่ง้อ สาวๆ เที่ยวได้ 5 ประเทศสไตล์คนโสด

ขอสุขภาพดี ปราศจากโรคภัย ต้องไปที่นี่

เรื่องสุขภาพไม่เข้าใครออกใคร อยู่ๆ ก็อาจเจ็บไข้ได้ป่่วยกันได้ เล็กๆ น้อยๆ คงไม่เป็นไร แต่ถ้าเป็นหนักไม่หายซักที อาจจะต้องหาที่พึ่งทางใจกันบ้างแล้วล่ะ ลองไปไหว้พระขอพรตามวัดเหล่านี้ ว่ากันว่าให้พรเรื่องสุขภาพได้ศักดิ์สิทธิ์ คนที่ไม่ได้เจ็บป่วยก็ขอให้ร่างกายแข็งแรงได้เหมือนกัน

คนไทยเที่ยวเก่ง ตม สิงคโปร์ ให้ผ่านโดยเครื่องอัตโนมัติได้แล้ว

ข่าวดีสำหรับคนไทย! ทางสิงคโปร์เค้าให้ผ่าน ต.ม. เครื่องอัตโนมัติ ไม่ต้องเสียเวลารอ ถูกใจคนที่เที่ยวสิงคโปร์บ่อยๆ ล่ะ เกันก็เยอะ เพราะฉะนั้นเจ้าเครื่องนี้ต้องถูกใจใครหลายๆ คนแน่นอน ผ่าน ต.ม. สิงคโปร์แบบฉลุย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!