Trip Highlight
 • แพ็กเกจเที่ยวสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่าน ได้เลย!
 • สายการบินระดับ 5 ดาวกับสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์
 • เที่ยวสวนสนุก Universal Studio
 • ห้องพักระดับ 4 ดาว (พักห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
 • รถรับส่งสนามบินเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เฉพาะครอบครัว หรือ แก๊งค์เพื่อน

โปรโมชั่นนี้สามารถจองได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2565 และเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2566 เท่านั้น!!..

Details
ประเทศ: สิงคโปร์
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 2 มื้อ + อิสระ 4 มื้อ
สายการบิน: Singapore Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2566
รหัสสินค้า: SINSQ3D2NF4

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชางกี สิงคโปร์ - โรงแรมที่พัก
FORT CANNING LODGE HOTEL
2 สวนสนุก Universal Studio
FORT CANNING LODGE HOTEL
3 อิสระท่านตามอัธยาศัย - สนามบินชางกี - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ

ช่วงเดินทาง แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ผู้ใหญ่ ท่านละ (บาท) 
พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม
ท่านละ (บาท)
1 ม.ค. - 31 ก.ค. 66 23,900 6,000

*หมายเหตุ: 

 • *กรุณาเช็คห้องว่างและราคาตั๋วเครื่องบินกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง เนื่องจากราคาตั๋วเป็นราคาโปรโมชั่น ราคาจะขึ้นอยู่กับวันเดินทางของลูกค้า
 • *กรณีเข้าพักช่วงกรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล หรือวันหยุดพิเศษ กรุณาเช็คราคาและห้องว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง


ท่านสามารถเลือกเที่ยวบินโปรโมชั่น โดยเช็คที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่ 

ขาไป : สนามบินสุวรรณภูมิ (ฺBKK) - สนามบินชางกี (SIN)

Flight 

Airport

Departure
Arrival
SQ707 BKK-SIN 12.05 15.35
SQ709 BKK-SIN 15.40 19.15

ขากลับ : สนามบินชางกี (SIN) - สนามบินสุวรรณภูมิ (ฺBKK)

Flight 

Airport

Departure
Arrival
SQ712 SIN-BKK 15.25 17.00
SQ714 SIN-BKK 17.10 18.45

Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชางกี สิงค์โปร์ - โรงแรมที่พัก

 • ........ น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชางกี โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ
 • .........น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง พบคนขับชูป้ายรอรับท่านทางประตูทางออก

                                 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พัก อิสระให้ท่านเช็คอินเก็บสัมภาระ และท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
 • ***อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย***
 • ที่พักโรงแรม FORT CANNING LODGE HOTEL  / GRAND PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว


  Day 2 : สวนสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - โรงแรมที่พัก (มีรถรับ - ส่ง)

  • อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านเดินทางเข้าสู่ “Universal Studio of Singapore” มีทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการ 10:00 – 18:00 น. (เล่นกี่รอบกี่ได้ตามใจชอบ)
   ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ในพื้นที่ 49เอเคอร์ ในเกาะเซ็นโตซ่า พบกับเครื่องเล่นใหม่ ล่าสุด Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle และ BattlestarGalactica เครื่องเล่นรถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิโอน่า Madagascar A Crate Adventure เป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกำลังอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Madagascar Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่ Water World Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์,เหล่าสัตว์โลกล้านปี Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวู๊ด วอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวมแห่งความ บันเทิงของจักรวาลอย่างแท้จริง มีอาหารให้เลือกมากมายกว่า 56 ร้าน หลากหลายสไตล์ ทั้งในส่วนของยูนิเวอร์แซลและในส่วนของ Festive Walk, New York Town, Food Court Center

  • ***อิสระอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย***
  • ที่พักโรงแรม FORT CANNING LODGE HOTEL  / GRAND PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว


  Day 3 : อิสระตามอัธยาศัย - สนามบินชางกี สิงคโปร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  • อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
  • อิสระช้อปปิ้ง กิน เที่ยวตามอัธยาศัย
  • ***อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***
  • ........ น. สมควรรถรับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ สนามบินชางกี เพื่อทำการเช็คอิน

                                   

  • ........ น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ
  • ........ น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

  เงื่อนไขสินค้า

  อัตราค่าบริการนี้รวม :

  • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ พร้อมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กก. สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
  • สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ตามรายการระบุ
  • ที่พัก2 คืน (พักห้องละ 2 - 3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
  • รถรับ-ส่งสนามบิน-โรงแรมในสิงคโปร์

  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

  • ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่ำ
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

  ข้อควรทราบ :

  • ควรนัดหมายเวลากับคนขับ เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
  • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
  • การใช้รถในการรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน จะให้บริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น
  • หากต้องการเดินทางนอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเดินทาง
  • อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม

  RELATED ARTICLES

  แจกพิกัด ตามล่าหา Street Art Chinatown Singapore

  ใครที่ชื่นชอบงานศิลปะและการถ่ายรูป ไปเดินชมสตรีทอาร์ทในย่านไชน่าทาวน์สิงคโปร์ ที่บอกเล่าเรื่องราวของความเป็นชุมชนจีนในสิงคโปร์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้ถ่ายทอดเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยศิลปินชื่อดังได้สวยงาม เรามาตามล่าหา Street Art China Town Singapore กันดีกว่า

  เที่ยวสิงคโปร์ ช้อปปิ้งจัดเต็ม อย่าลืมขอคืนภาษี GST Refund

  ใครไปเที่ยวสิงคโปร์ ก็คงจะสนุกกับการช้อปปิ้งกันบ้างล่ะ เพราะมีจุดให้เดินเที่ยวช้อปปิ้งอยู่หลายแห่ง หรือไม่ว่าเราสามารถช้อปปิ้งแล้วยังขอคืนภาษีได้ด้วยนะ ซึ่งที่สิงคโปร์เรียกว่า GST (Goods and Services Tax)

  วัดเทียนฮกเก๋ง(Thian Hock Keng Temple) วัดจีนเก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์

  ในย่านไชน่าทาวน์ ยังมีวัดจีนที่เป็นวัดทางพระพุทธศาสนาเก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ควรค่าแก่การมาเยือนนั่นก็คือ วัดเทียนฮกเก๋ง (Thian Hock Keng Temple) วัดที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงามอลังการ สร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว

  Fort Canning Park มุมถ่ายรูปสุดฮิตในสิงคโปร์ ไม่เช็คอินไม่ได้แล้ว

  สวนสาธารณะฟอร์ทแคนนิง (Fort Canning Park) แลนด์มาร์กบนยอดเขาที่ผ่านเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ กลับกลายเป็นสถานที่ถ่ายรูปสุดฮิตของสิงคโปร์ในชั่วพริบตา กับมุมบันไดวนและอุโมงค์ต้นไม้ที่ใครไปสิงคโปร์ก็ต้องไปถ่ายรูปเช็คอินเก็บภาพสวยๆ มาลง IG กันสักครั้ง

  บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  แชร์ สินค้านี้

  ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

  รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!