Operation Product (F.I.T)

คุณสมบัติ:

 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • หากมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจท่องเที่ยว บริษัททัวร์ หรือความรู้ด้านตั๋วเครื่องบิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักการท่องเที่ยว มีความรู้ด้านการท่องเที่ยว และสามารถวางแผนการท่องเที่ยวได้
 • มีทักษะด้านการวางแผน และการทำงานอย่างมีระบบ
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

หน้าที่รับผิดชอบ:

 • สร้างแพคเกจท่องเที่ยวเองแบบอิสระ  ในเส้นทางที่รับผิดชอบ และที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งให้ข้อมูลกับทีมขายได้ถูกต้อง
 • อัพเดทข้อมูลสินค้า / ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมขายอยู่เสมอ
 • ประสานงานผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ได้จนแล้วเสร็จ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ:

 • ทำงานจันทร์ – ศุกร์
 • ยูนิฟอร์ม
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • Fitness member club

PHP Developers

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในการพัฒนาด้วย PHP หรือเรียนจบใหม่แต่มีความมุ่งมั่นอยากพัฒนาเวบไซต์ด้วย PHP
 • มีความรู้ด้าน PHP , MYSQL , HTML , CSS , JQuery เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์การใช้งาน Framework เช่น Codeigniter, Laravel จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ:

 • ทำงานจันทร์ - ศุกร์
 • ยูนิฟอร์ม
 • โบนัสประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • Fitness member club

IT Support

ลักษณะงาน

 • ดูแลระบบต่าง ๆ (Permission)/ Anti-Virus/ การใช้งานระบบระยะไกล (Remote access)ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษา แก้ไขปัญหา การใช้งาน ซอฟต์แวร์/ฮาร์ดแวร์/เครือข่าย ของบริษัท ให้มีความพร้อมใช้งาน
 • ดูแล/บำรุงรักษา ปฏิบัติงานตามแผนการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และ อุปกรณ์ IT ให้เป็นไปตามที่กำหนด
 • ดูแล/บำรุงรักษา/ MS Windows Server/ Linux (CentOS, Ubuntu) เว็บไซต์/Email server และ ระบบสารสนเทศ ของบริษัทฯ ให้สามารถทำงานได้เป็นอย่างดี
 • ดูแลระบบโทรศัพท์/ ระบบสื่อสารข้อมูล/ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ให้ปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหา แก่พนักงาน เพื่อให้สามารถใช้ ระบบสารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำเอกสารเชิงเทคนิค ตัวอย่างเช่น ทำคู่มือการใช้งาน คู่มือการติดตั้ง
 • บริหารจัดการ ผู้ใช้งาน (User accounts)/ สิทธิการใช้งานใน

คุณสมบัติ

 • สามารถทำงานเป็นทีมและประสานงาน
 • มีความรู้ความชำนาญเชิงเทคนิค
 • มีความสามารถในการสื่อสาร-การนำเสนอ
 • มีความสามารถในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

สวัสดิการ:

 • ทำงานจันทร์ - ศุกร์
 • ยูนิฟอร์ม
 • โบนัสประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • Fitness member club

Sale B2C (Counter Sale)

ลักษณะงาน

 • ดูแลลูกค้าทั่วไป และเสนอขายแพคเกจทัวร์ ผ่านช่องทางการขายต่าง ๆ
 • จองโรงแรม จองตั๋วเครื่องบิน แนะนำวีซ่า
 • ประสานงานด้านการเดินทางให้กับลูกค้า
 • สรุปยอดขาย และรายงานปัญหาเกี่ยวกับลูกค้า
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้ด้าน Digital Marketing, IT เช่น Facebook, Line@ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถใช้ MS.Office / Internet and Email ได้เป็นอย่างดี
 • ทำงานใต้ภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี ทัศนคติดี และชอบทำงานเป็นทีม

สวัสดิการ:

 • ทำงานจันทร์ - ศุกร์
 • ยูนิฟอร์ม
 • โบนัสประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • Fitness member club

Operation Tour (เส้นทางญี่ปุ่น / เส้นทางยุโรป / เส้นทางอินโดไชน่า และเส้นทางอินเดีย)

ลักษณะงาน

 • จัดทำโปรแกรมทัวร์ในเส้นทางที่รับผิดชอบ พร้อมคำนวณราคา
 • ประสานงานส่วนโรงแรม ห้องพัก ตั๋วเครื่องบิน ร้านอาหาร และสวนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับ Land และ Suppliers ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • มีความเชี่ยวชาญการทำโปรแกรมทัวร์
 • มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถใช้ MS.Office / Internet and Email ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการจัดทำเอกสาร
 • ทำงานใต้ภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี ทัศนคติดี และชอบทำงานเป็นทีม

สวัสดิการ:

 • ทำงานจันทร์ - ศุกร์
 • ยูนิฟอร์ม
 • โบนัสประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • Fitness member club

TRIP ADVISOR

ถ้าคุณคือ คนที่หลงใหลในการท่องเที่ยว และชอบที่จะคุยกับใครๆเรื่องเที่ยว งานนี้คืองานที่คุณมองหา
We are looking for a Trip Advisor with great enthusiasm for traveling. 
You will be responsible for promoting and booking traveling arrangements for clients (individuals or businesses). 
The goal is to enhance satisfaction and acquire an expanding and dedicated clientele.

Responsibilities

 • Research various destinations and means of travel regarding prices, customs, weather conditions, reviews etc.
 • Determine the clients’ specifications and wishes and suggest suitable travel packages or services
 • Organize travels from beginning to end, through booking tickets and accommodation, securing travel information & document etc.
 • Supply travelers with pertinent information and useful travel/holiday material (guides, maps, event programs etc)
 • Collect deposits and balances
 • Use promotional techniques to sell itinerary tour packages
 • Handle unforeseen problems and complaints and determine eligibility for money returns
 • Attend conferences to maintain familiarity with tourism trends
 • Create and update electronic records of clients
 • Keep sale transaction record and documents
 • Reach the revenue and profit targets

Requirements

 • Proven ability as a travel consultant
 • Knowledge of traveling software (computer reservations systems, GDS systems and e-travel )is an advantage
 • Able to communicate in English; knowledge of additional languages is an advantage
 • Exemplary sales skills and customer oriented approach
 • Well versed in various areas of travel (domestic/international, business/holidays, group/individual etc)
 • Ability to present, persuade and communicate effectively
 • Demonstrable ability to handle crises
 • Degree in Hospitality, Travel, Tourism, Business or relevant field
 • Candidates with personal travel experience will be preferre

APPLICATION FORM

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!