ค้นหาบทความ:

ขอวีซ่าเชงเก้นรอบเดียวผ่าน ทำได้ไม่ยาก!

ขอวีซ่าเชงเก้นรอบเดียวผ่าน ทำได้ไม่ยาก!

ผู้ที่มีความต้องการเดินทางไปยังประเทศในแถบยุโรป เกือบทั้งหมดของประเทศในยุโรปจำเป็นต้องขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อเดินทางเข้าประเทศ สำหรับใครที่ต้องการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น แต่ก็ยังลังเลหรือกล้าๆ กลัวๆ เพราะไม่รู้ว่าขั้นตอนเป็นอย่างไร ยุ่งยากมากน้อยแค่ไหน ไม่แน่ใจว่าจะยื่นผ่านหรือไม่ อย่าเพิ่งกังวลไป ขอวีซ่าเชงเก้นรอบเดียวผ่านไม่ใช่เรื่องยาก ถ้ามีเอกสารครบและคุณสมบัติครบถ้วนตามปกติ ก็ไม่มีปัญหา

อยากขอวีซ่าเชงเก้น ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

ขอวีซ่าเชงเก้นรอบเดียวผ่าน ทำได้ไม่ยาก!

ท่องเที่ยวหลายประเทศในโซนยุโรปใครว่ายาก ขอวีซ่าแค่มีฉบับเดียวก็เข้าออกได้หลายประเทศแบบไม่ยุ่งยาก วันนี้ Wonderful Package จะมาบอกวิธีเตรียมเอกสารขอวีซ่าเชงเก้นแบบท่องเที่ยวระยะสั้น เพื่อยื่นให้ผ่านฉลุยในครั้งเดียว!

2 หลักการง่ายๆ ที่ควรพิจารณาก่อนยื่นขอวีซ่าเชงเก้น

 • อยู่ที่ไหนนานที่สุด ยื่นที่นั่น - หมายความว่า ในทริปการเดินทางทั้งหมดนั้น อาจมีหลายประเทศที่เดินทางไป เช่น สวิตเซอร์แลนด์ 3 วัน อิตาลี 2 วัน ฝรั่งเศส 4 วัน ให้ยื่นขอประเทศที่พำนักอยู่นานที่สุด คือ ประเทศฝรั่งเศส
 • พักเท่ากัน ยื่นประเทศที่ไปถึงก่อน - แล้วหากเราไปทั้ง 3 ประเทศ แต่จำนวนวันเท่ากันหมดเลยล่ะ เช่น สวิตเซอร์แลนด์ 3 วัน อิตาลี 3 วัน ฝรั่งเศส 3 วัน ให้ยื่นขอประเทศที่เราเดินทางไปถึงที่หมายก่อนเป็นประเทศแรก คือ ไปถึงสวิตเซอร์แลนด์ก่อน ก็ยื่นขอวีซ่าสวิตเซรอ์แลนด์ เป็นต้น

ขั้นตอนเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าเชงเก้น

 • แบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่า 
  เป็นแบบฟอร์มที่ต้องกรอกเพื่อใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้น โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมเซ็นชื่อ อย่าลืม 2 ข้อข้างบนว่าจะยื่นขอวีซ่าเชงเก้นประเทศอะไร เพราะแต่ละประเทศอาจใช้แบบฟอร์มที่ไม่เหมือนกัน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
  หรือสำเนาพาสปอร์ตนั่นเอง โดยต้องมีสำเนาจำนวน 2 ชุด พร้อมเซ็นรับรองสำเนา (แต่ต้องมีตัวจริงไปด้วย) และที่สำคัญคือ ตรวจเช็ควันหมดอายุของพาสปอร์ต โดยพาสปอร์ตต้องมีอายุ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วันนับจากวันที่เราเดินทางกลับออกจากประเทศนั้นๆ
 • รูปถ่าย 
  จำนวน 2 รูป ขนาด 2 นิ้ว (35x45 mm) โดยต้องเป็นภาพถ่ายใหม่ มีอายุนับจากวันที่ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
 • เอกสารรับรองการทำงาน
  ในกรณีที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง จำเป็นต้องมีเอกสารรับรองการทำงานแนบมาด้วย โดยจะต้องมีอายุนับจากวันที่ออกเอกสารไม่เกิน 1 เดือน
 • เอกสารหลักฐานทางการเงิน 
  ต้องมีแบบเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ยิ่งการเดินบัญชีน่าเชื่อถือยิ่งมีประโยชน์ต่อการพิจารณาอนุมัติวีซ่าง่ายขึ้น โดยให้แจ้งกับทางธนาคารว่า ต้องการเอกสารเพื่อขอวีซ่าเชงเก้น ธนาคารจะออกเอกสารรับรองเป็นภาษาอังกฤษมาให้
 • แผนการเดินทาง
  เพื่อให้มั่นใจว่าคุณเดินทางไปเพื่อท่องเที่ยว หรือติดต่อธุระเพียงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น จึงควรมีแผนการเดินทางในแต่ละวันไว้ ว่าวันไหนจะเดินทางไปที่ไหนบ้าง ทำเป็นภาษาอังกฤษ และใส่รายละเอียดต่างๆ ให้ครบ เช่น เที่ยวบิน โรงแรมที่เข้าพัก สถานที่ที่จะเดินทางไป
 • ตั๋วเครื่องบิน และหลักฐานการจองที่พัก 
  ให้รวบรวมรายละเอียดการจองตั๋วเครื่องบินทั้งขาไป-ขากลับ การจองห้องพัก พักที่ไหน กี่วัน มีการเปลี่ยนโรงแรมไปที่ไหนบ้าง หากมีตั๋วเข้าชมสถานที่ต่างๆ ก็แนบไปด้วย
 • ประกันภัยการเดินทาง 
  จะเป็นกรมธรรม์การเดินทางจากบริษัทประกันภัยที่สถานทูตแต่ละประเทศให้การยอมรับ โดยมีข้อกำหนดว่าต้องมีวงเงินประกันมากกว่า 30,000 ยูโรขึ้นไป และต้องให้การคุ้มครองทั้งอุบัติเหตุ ค่ารักษาอาการเจ็บป่วยระหว่างการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น 
  โดยปกติแล้วการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นกับสถานทูตโดยตรงจะประมาณ 60 ยูโร ขึ้นอยู่กับค่าเงินในวันนั้นๆ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากนี้ต้องเช็คกับสถานทูตอีกครั้ง แต่คุณต้องดำเนินการเองในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ จัดเตรียมเอกสารให้ครบ แปลเอกสาร การเข้าไปยื่นขอวีซ่า การนัดสัมภาษณ์ หลายคนเลือกให้บริษัทรับยื่นวีซ่าช่วยดูแล เพราะจะได้จัดการได้ครบจบในขั้นตอนเดียวและไม่ยุ่งยากทำเองทั้งหมด

จะดีกว่าไหมถ้าให้ WonderfulPackage ช่วยจัดการเรื่องยื่นวีซ่าเชงเก้นให้กับคุณบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น วีซ่ายุโรป สะดวก ไม่ยุ่งยาก

บริการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ด้วยทีมงานมืออาชีพ


รู้จักกับประเภทของวีซ่าเชงเก้น

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

Q&A หลายคำถามเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้น

หากต้องการเดินทางไปยังประเทศในแถบยุโรป สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ที่ให้ผู้ถือวีซ่านี้ สามารถเดินทางข้ามผ่านประเทศในกลุ่มสมาชิกได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าใหม่หลายๆ ประเภท เราได้รวบรวมหลายคำถามเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้นมาให้แล้ว

Do not forget!! Notification of staying in the Kingdom over 90 days.

If foreigner who has been granted temporary stay in the Kingdom overstay for 90 days with Non-Immigrant Visa or extend his stay in the Kingdom without leaving the Kingdom, must make notification of staying in the Kingdom every 90 days.

รู้จักกับ วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) จะเดินทางไปยุโรปต้องรู้!!

วีซ่าเชงเก้น หรือ Schengen Visa เราคงเคยได้ยินคำนี้กันมาพอสมควรแล้ว แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าวีซ่าเชงเก้นเป็นอย่างไรกันแน่ ประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้นมีประเทศอะไรบ้าง แล้วถ้าหากจะต้องเดินทางไปยุโรป จะขอวีซ่าเชงเก้นได้อย่างไร?

visa vs passport คนละเรื่องเดียวกัน เรียกใช้ให้ถูก

สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีพาสปอร์ตเป็นเอกสารสำคัญในการเดินทาง และบางครั้งอาจต้องมีการขอวีซ่าแนบไปด้วย สำหรับบางประเทศที่ต้องมีการยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทาง ทีนี้หลายคนยังคงสับสนอยู่บ้างกับสองคำนี้ Visa กับ Passport ใช้แบบเดียวกันไหม ที่ผ่านมาใช้ถูกหรือเปล่า?

ยื่นวีซ่าที่ไหนดี? ยื่นวีซ่ากับ WonderfulPackage ดีกว่าอย่างไร?

ยื่นวีซ่าที่ไหนดี? คำถามชวนปวดหัวสำหรับคนที่กำลังจะยื่นขอวีซ่า แต่ไม่รู้จะไปยื่นที่ไหนอย่างไร แล้วต้องมีกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานอย่างไร เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ความกังวลเหล่านี้จะหมดไปเมื่อยื่นวีซ่ากับ WonderfulPackage

รู้จักกับประเภทของวีซ่าเชงเก้น

จะเดินทางไปในประเทศแถบยุโรป เรารู้กันแล้วว่าต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น แต่รู้หรือไม่ว่า วีซ่าเชงเก้นมีกี่แบบ และในแต่ละแบบนั้นเหมาะสำหรับผู้เดินทางที่ต้องการเดินทางรูปแบบใดบ้าง เรามาทำความรู้จักกับประเภทของวีซ่าเชงเก้นกันก่อน

เช็คลิสต์ 38 ประเทศ เข้าไทยได้ไม่ต้องกักตัว

ได้มีประกาศรายชื่อประเทศที่ชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว 38 ประเทศ โดยใช้หลักเกณฑ์เรื่องมูลค่าทางเศรษฐกิจและความครอบคลุมการฉีดวัคซีน เป็นตัวตัดสิน ซึ่งจากรายชื่อส่วนใหญ่เป็นประเทศในโซนยุโรป มีเอเชียและภูมิภาคอื่นบางประเทศ

วีซ่าธุรกิจ คืออะไร?

ในการเดินทางข้ามประเทศนั้น มีการยื่นขอวีซ่าอยู่หลายประเภทด้วยกัน ซึ่ง วีซ่าธุรกิจ ก็คือหนึ่งในประเภทวีซ่าที่มีการยื่นขอกันมากไม่แพ้วีซ่าประเภทอื่น วีซ่าธุรกิจ คืออะไร มีขั้นตอนการยื่นขออย่างไร เรารวบรวมคำตอบมาไว้ให้แล้ว

วีซ่าเยี่ยมเยียน คืออะไร?

สำหรับคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ และถ้าประเทศนั้นต้องใช้วีซ่า ส่วนใหญ่จะเป็นการยื่นขอวีซ่าแบบชั่วคราว โดยมีทั้งประเภทวีซ่า ท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมเยียน วีซ่าธุรกิจ เราจะมาดูกันว่า วีซ่าประเภทเยี่ยมเยียนนั้นคืออะไร และมีการยื่นขอวีซ่าอย่างไร

ละเอียดที่สุด!!! จะเดินทางไปต่างประเทศ ช่วงโควิด-19 ต้องกักตัวกี่วัน?

สำหรับผู้ที่มีความต้องการเดินทางไปต่างประเทศ ในช่วงโควิด-19 แบบนี้ เดินทางไปประเทศไหนต้องกักตัวกี่วัน และจำเป็นต้องมีเอกสารหลักฐานอะไรประกอบในการเดินทางเข้าประเทศบ้าง? เราได้รวบรวมข้อมูลอัพเดทล่าสุด ที่รวบรวมมาแบบละเอียดที่สุด ไว้ที่นี่ที่เดียว

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!